11-07-12

Verliest het Hagedissenstraatje zijn uitgang achteraan?

Hagedissenstraat1.JPG

Het Hagedissenstraatje is een verborgen zijtak van de Oude Vestingstraat. Het was een doodlopende steeg tot in 2004 het stadsbestuur erin slaagde een uitweg te bekomen onder een nieuw flatgebouw in de Rijselsestraat. Die moeizaam bekomen toegeving van de bouwpromotor dreigt nu weer op losse schroeven te worden gezet.

Claridge

De Hagedissenstraat was van oudsher een doodlopende zijstraat van de Oude Vestingstraat. Ooit was het een deel van het pad dat aan de binnenkant van de Oliegracht de Doornikpoort met de Rijselpoort verbond, maar geen kat, laat staan een Kortrijkzaan van het menselijke ras, die dat nog weet. De vergeten steeg, met haar bewaarde rij van vijf typische negentiende-eeuwse arbeidershuisjes, bezit nog altijd haar kasseibedekking van 1859. Bepaalde Kortrijkzanen noemen het soms ook het 'Dievengangske', hoewel het in de schaduw van een politiecommissariaat ligt. Maar het straatje heeft sinds 2005 achteraan een uitweg naar de Rijselsestraat, onder de flats van het appartementenblok Claridge III. Doodlopend kan men het dus niet meer noemen.

Die uitweg is er niet gekomen zonder slag of stoot. In 2004 weigerde het stadsbestuur nog een bouwvergunning aan de projectvennootschap Claridge voor de bouw van een appartementsgebouw met 17 flats, zes bouwlagen en een dakverdieping, na sloping van de nochtans als bouwkundig erfgoed geïnventariseerde herenhuizen Rijselsestraat 45, 47 en 49. Toenmalig schepen van Stadsontwikkeling Frans Destoop ergerde zich aan de saaie gevelwand van liefst 60 meter. Ook ging hij niet akkoord met de manier waarop de promotor de gevraagde onderdoorgang van de Hagedissenstraat had getekend, een smal gat van nauwelijks 3 meter breed.

Negligent

Claridge ging in beroep bij de bestendige deputatie van West-Vlaanderen. Het o zo voorzichtige bestuurscollege in Brugge gaf Claridge gedeeltelijk gelijk. Het flatgebouw kreeg groen licht op voorwaarde dat het zijn plannen wat bijschaafde. Belangrijk voor de Hagedissenstraat was de clausule dat de bouwheer "op het eerste verzoek van de stad" een notariële akte moest ondertekenen waarin de doorgang naar de Rijselsestraat voor fietsers- en voetgangers wordt vastgelegd tot in der eeuwigheid (erfdienstbaarheid).

Jammer genoeg liet het stadsbestuur het dossier 7 jaar liggen. De notariële akte werd nimmer gevraagd tot heel recentelijk. Namens de eigenaars ziet syndicus Milo Marescaux in die negligente houding van de stad een kans om de doorgang, die er heel die tijd, ook zonder akte, gewoonweg was, op te doeken. Volgens hem komt het verzoek van de stad te laat. De bouwheer, NV Claridge, die de doorgang had toegezegd, heeft inmiddels immers alle flats verkocht en is dus geen partij meer in de zaak. Hoe kan die bouwheer nog een akte ondertekenen die zijn kopers een verplichting oplegt als die kopers al lang betaald hebben en aan hun verbintenissen tegenover hem hebben voldaan? Met dat argument trekken de eigenaars onder leiding van Milo Marescaux naar de vrederechter. Maar het is hoogst twijfelachtig of ze het daarmee gaan halen.

Hagedissenstraat3.JPG

Misschien zal de vrederechter wat meer onder de indruk zijn van de klachten van de flatgemeenschap over het feitelijke gebruik van de doorgang. Afval (blikjes, flessen tot spuiten toe), graffiti en allehande vervuiling met bijvoorbeeld olie blijft hen niet gespaard. Het kost hen - is dat waar? - twee uur schoonmaak per week of een jaarlijkse uitgave van meer dan 4000 euro. En het gangetje voor fietsers en stappers zou soms zelfs door auto's worden gebruikt die er doorrijden of parkeren.

Een compromis zou erin kunnen bestaan dat de rechter de flatbewoners wijst op hun recht om de doorgang 's nachts (tussen 22 uur en 7 uur 's morgens) af te sluiten (met een transparant metalen hek). Ook dat staat in vermeld besluit van het provinciebestuur en in de bouwvergunning.

Schakel

Naar aanleiding van dat verzoek van de bewoners van Claridge III vroeg het stadsbestuur advies aan zijn stadsdiensten. Een paar jaar geleden al hadden de betrokken diensten (onder meer Mobiliteit en Stadsontwikkeling) zich geërgerd aan de gebrekkige manier waarop met deze nieuwe fietsdoorsteek wordt omgesprongen. De doorgang zou een logische schakel kunnen zijn in een snoer van veilige fietsverbindingen tussen het station en Overleie. Maar die schakel is slecht uitgewerkt en nauwelijks zichtbaar gemaakt. In het nieuwe advies vraagt de stadsadministratie de doorsteek zeker te behouden en te verbeteren door in de Rijselsestraat twee parkeerplaatsen te elimineren en er een zebrapad te realiseren met verlaagde borduur en paaltjes.

Het stadsbestuur schaart zich achter het advies. Advocaat André D'Halluin wordt benoemd tot raadsheer om de stad te verdedigen in deze zaak bij de vrederechter.

Hagedissenstraat2.JPG

De commentaren zijn gesloten.