23-06-12

Een politiek jubileetje in Kortrijk

bibi 25.JPG

Op 12 juni 1987 legde ik de eed af als nieuw gemeenteraadslid van Kortrijk. Ik ben onafgebroken lid gebleven; dat is 25 jaar. Als ik getrouwd ware geweest met de stad - zo innig is mijn band ermee nu ook wel niet (er zijn nog andere dingen in het leven) -, dan was dat een zilveren jubileum. Buiten beschouwing gelaten dat die periode zo vlug is verlopen, is het merkwaardig hoeveel er is veranderd en is het even merkwaardig hoeveel er niet is veranderd. Zonder een historisch referaat te willen plegen, toch wat herinneringen.

Gehoorzaamheid

Op vrijdag 12 juni 1987 legde ik in het stadhuis voor de eerste keer de eed als als gemeenteraadslid. Het was nog de oude formule, "Ik zweer getrouwheid aan de Koning en gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk". Tja, de term 'gehoorzaamheid' schraapte wel een beetje in mijn keel. Ik was helemaal niet van plan braaf in de pas te lopen! Pas in 2007 is de oude formule in het Vlaamse Gewest vervangen door de zakelijker belofte "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven". Daar kan ik inkomen.

De gemeenteraad vergaderde toen nog op vrijdag (nu op maandag). Dat had zijn voordelen. De debatten mochten uitlopen; je moest 's anderendaags toch niet vroeg op. En de kemphanen konden na het officiële gedeelte de pluimen weer wat glad gaan strijken in de Raadskelder, de gezellige kroeg onder de raadszaal, nu jammer genoeg al enkele jaren weer alleen nog maar kelder.

Ik had bij de verkiezingen van 1982 van op de 10e plaats nogal wat stemmen behaald (400-tal) maar niet genoeg om te springen over kandidaten die voor mij stonden op de lijst. In 1985 was ik al Jacques Geldof opgevolgd als raadslid van het OCMW en in 1987 kon ik Johnny Verhulst, die naar Kuurne uitweek, opvolgen in de gemeenteraad.

De Poort

Ik had mezelf het voornemen opgelegd om, als ik ooit de kans zou krijgen gemeenteraadslid te worden, onmiddellijk op mijn eerste zitting een tussenkomst te doen. Mijn tussenkomst toen was een oproep aan het stadsbestuur om het pas opgerichte sociale verhuurkantoor De Poort te ondersteunen, naar aanleiding van de goedkeuring van een reglement op de logementshuizen. Ik wees op de schaarste aan sociale woningen en de dure kamers die privé werden verhuurd.

Het initiatief tot oprichting van De Poort kwam niet van het stadsbestuur of het OCMW maar van de toenmalige Regionale Welzijnsraad, een veeleer informeel verbond van welzijnswerkers, los van hun werkgevers. De Poort was een van de eerste sociale verhuurkantoren van het land (zelf woningen huren voor een lange periode van private eigenaars en ze verhuren en eventueel opknappen aan kansarmen). Het initiatief is uitgegroeid tot het grootste Vlaamse SVkantoor. Dat succes is meteen een veeg teken voor het tekortschieten van de normale sociale huisvestingsmaatschappijen. Hoe groter de wachtlijsten van die laatsten, hoe meer huiszoekers zich inschrijven bij De Poort, als laatste strohalm.

Het is toevallig - maar eigenlijk niet - dat mijn laatste tussenkomst tot nog toe ook over dat onderwerp ging: woonkansen voor woonbehoeftigen. Van de week nog (19 juni) wees ik in een 'verenigde commissie' van de gemeenteraad op de problemen in de Kortrijkse sociale huisvesting. Zoveel is er in die sector sinds 1987 niet veranderd; hoopvol is dat men zich nu stilaan bewust begint te worden van de problemen.

Personeel

Een ander agendapunt die vrijdag in juni 1987 betrof het personeel. Eindelijk konden bepaalde ambtenaren een 'diplomabijslag' krijgen. Tot dan was dat verboden door een koninklijk besluit dat een 'loonmatiging' oplegde. Ik kan mij niet herinneren dat de vrees voor een economische crisis in heel die periode van 25 jaar ooit uit de lucht is geweest.

Een andere toeslag waarvoor toen groen licht werd gegeven, betrof een 'kabinetstoelage'. Eén persoon (1) kon ervan profiteren, de chauffeur van de burgemeester. Toen was het nog lang niet de gewoonte dat de schepenen, allen zonder uitzondering, ministersgewijs een kabinet mochten benoemen van persoonlijke assistenten.

Geluidsinstallatie gemeenteraadszaal

Toen werd ook beslist de geluidsinstallatie van de gemeenteraadszaal te vernieuwen. 8500 euro werd ertegenaan gegooid om 43 nieuwe micro's met allerhande toebehoren (waaronder een 'uitschakelaar van overspraakgevoeligheid') aan te schaffen. Veel heeft het niet geholpen. Zelfs na nog een algehele vernieuwing enkele jaren later, is de akoestiek in de raadszaal nog altijd schabouwelijk, tot ergernis van pers en publiek.

Toentertijd stemden we nog mondeling (ja, neen of onthouding). Dat is verbeterd: we hebben nu knopjes en een digitale verwerking van het resultaat dat geprojecteerd wordt op een groot scherm.

Steyts Koer

Op diezelfde vergadering werd ook beslist tot het slopen van heel het beluik Steyts Koer (het 'moordpartje') tussen de Zwevegemsestraat en de Sint-Denijsestraat (met inbegrip van 'Verplanckes Poortje'), een opdracht van zowat 15.000 euro. Aankoop en sloping konden grotendeels betaald worden met subsidies van hogerhand. Toch wel pikant dat de huisjes al in 1976 'ongezond' en in 1979 zelfs totaal onbewoonbaar waren verklaard. Stadsvernieuwing had blijkbaar toen ook al zijn tijd nodig.

Aansluitend op de braakgrond die na de afbraak ontstond, realiseerde de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij enkele jaren later op de terreinen van de Prado-textielfabriek en andere bouwvallige beluiken het modelproject Pradopark. Het was de bedoeling op het vroegere Steytskoer een 'kopcomplex' te bouwen. Maar daar is het nog altijd op wachten.

Regie

Intussen zijn er in Kortrijk tal van andere initiatieven van stadsvernieuwing op gang gebracht, onder meer door de oprichting en de werking van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK. Maar we zijn er nog lang niet. Het SOK was eerst door oprichter burgemeester de Bethune tot 'Woonregie' gedoopt. Later werd de werking van het autonome stadsbedrijf verruimd en lag de focus meer op de commerciële vernieuwing van de stad. Na de realisatie van K in Kortrijk is weer meer het wonen in de stad in het vizier genomen.

Zonder een pluim op mijn hoed te willen steken, herinner ik toch aan een tussenkomst van mijnentwege, gericht tot toenmalig burgemeester Antoon Sansen (beginjaren 90). Kortrijk had toen een 'Grondregie'. In het zuiden van de stad waren vele hectaren landbouwgrond opgekocht en nadien goedkoop verkaveld. Die zogenaamd sociale verkavelingen - het ging toch om villaatjes - hebben een hele generatie jonge gezinnen met kinderen aan de stad gebonden. In de tijd van mijn interpellatie zat de Grondregie stilaan door zijn voorraad percelen. De verkopen hadden wel een aanzienlijke pot geld opgebracht. Mijn voorstel was om dat geld voortaan in te zetten in de binnenstad, om er oude panden mee op te kopen voor sociale vernieuwbouw. Was dat eigenlijk niet het idee dat de Bethune later heeft uitgewerkt? In elk geval is stadsvernieuwing mij tot op vandaag blijven boeien en ik was dan ook iedere bestuursperiode vragende partij om in de raad van bestuur van het SOK te mogen zetelen.


 

.


Straks meer, als dat nog lukt op deze hectische dag (vanavond DRINK IN HET OPENLUCHTZWEMBAD ABDIJKAAI van 20 tot 21.30 uur! Iedereen welkom)

Commentaren

Hallo Marc ,
Door omstandigheden kunnen we niet aanwezig zijn op je jubileum .
We wensen je toch hartelijk proficiat , voor je jarenlange inzet
voor de kleine mens !!! Alhoewel we van een andere strekking zijn
bewonderen we wat je doet in de Kortrijkse politiek !!

Mvg Johan & Christel

Gepost door: johan cottem | 23-06-12

De sossen en de 'kleine mens' ??? Dat is lachen geblazen. Of het moet zijn dat Marc nog een ouderwetse sos is...Maar wie zal dàt geloven ?

Gepost door: walter maes | 23-06-12

Beste Marc,
ook van onze kant van harte proficiat met je 25 jaar inzet voor de goede zaak. Zoals je aangeeft viert De Poort dit jaar eveneens haar 25 jaar bestaan en was zeer zeker van in de beginperiode alle (politieke en andere) steun en interesse erg belangrijk. Vlaanderen heeft de ondersteuning en begeleding van de SVK's doorheen de jaren verder uitgebouwd en ons een plaats gegeven binnen het sociaal woonbeleid. We zijn blij om vanuit Kortrijk mee aan de weg te hebben getimmerd.
Alvast verder succes toegewenst,
Rik Desmet, voorzitter vzw De Poort voor Wonen en Werk

Gepost door: rik desmet | 24-06-12

Dag Marc,
grrrrr die geluidsinstallatie,
tot maandag in de Baliestraat
en nog
eens geproficiateerd!
grts
ildé

Gepost door: ilde | 24-06-12

De commentaren zijn gesloten.