18-06-12

Een opmerkelijk terras voor regenheilige Saint-Médard

terras Saint-Médard2.JPG

De recent geopende brasserie Saint-Médard, op de hoek van de Kortrijkse Begijnhofstraat en het Deken Zegerpleintje, heeft nu ook zijn terras. En wel in de historisch beladen omgeving van de OLVrouwekerk in Kortrijk. Bijzonder is dat het terras deels boven het water van de gracht van de opgegraven keermuur van de verdwenen grafelijke burcht is gebouwd. Omdat het stadsbestuur erover nadenkt die site in de komende jaren nog een definitieve aanleg te geven, is de vergunning beperkt tot twee jaar. De vergunning is toegekend in juni, toevallig de maand van genoemde Sint-Medardus, jammer genoeg een regenheilige.

In 2006 gaf het toenmalige stadsbestuur al een principiële toestemming om op het gras naast de Gravenkapel (OLV-kerk) een terras te bouwen voor de uitbaters van café Saint-Médard. De aanvragers waren toen de uitbaters van Petit Paris in de Wijngaardstraat, die de wijk moesten nemen omdat hun pand plaats moest maken voor het winkelcentrum K in Kortrijk. Maar dat terrasplan ging toen niet door omdat Claude de Stadswaag in de Rijselsestraat op de kop kon tikken.

Vorig jaar nog weigerde het stadsbestuur een vergunning te verlenen voor dat terras. Deze keer is het wel gelukt. Hoewel het om werken gaat die zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect, heeft de brasserie toch het Architectenbureau Devolder BVBA (Schouwburgplein 11, Kortrijk) ingeschakeld.

Vlonder

Hoe merkwaardig de locatie ook is, het is er niet eenvoudig een terras te realiseren. Het gazon is immers erg hellend en komt uit in de gracht aan de opgegraven keermuur van de al lang verdwenen grafelijke burcht. De ontwerpers hebben zich uit de slag getrokken door een soort balkon, een vlonder, over helling, slotgracht en vestingsmuur te bouwen, rustend op stalen profielen. Ze hadden gehoopt een vergunning te krijgen voor 55,25 m² maar het stadsbestuur heeft de constructie beperkt tot 40,80 m² (4,8 meter diep in plaats van de aangevraagde 6,50 meter). Het terras is enkel aan de straatkant toegankelijk.

De groenzone naast de OLVrouwekerk ontstond in 1991 na sloping van de kosterswoning en een paar herenhuizen waar ooit het toen nog Belgische Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid kantoor hield. Het kwam de stad goed uit dat de panden, die nochtans eigendom waren van diverse overheden, onbewoonbaar konden worden verklaard. Heden ten dage zouden ze beschermd zijn geweest, denk ik. In elk geval verdween een stadsgezicht, zoals te zien op volgende foto (Pauwels, Oswald, 01-01-1989, ©Vlaamse Gemeenschap).

Bij de slopingswerken stootten archeologen op de resten van een vestingsmuur van de grafelijke burcht die daar ooit stond. Het is geweten dat de OLVrouwekerk in opdracht van graaf Boudewijn IX, die graag in Kortrijk resideerde omwille van het goede water dat hier zomaar uit de grond opborrelde, is gebouwd in zijn boomgaard. Het pleintje kijkt uit op de achtergevels van enkele huisjes van het begijnhof. Over de kerk en de aangebouwde Gravenkapel meer in een eerder stukje.

Sint-Medardus is overigens een risicovolle patroonheilige voor een terras dat het zal moeten hebben van het mooie weer. Hij wordt 'de grote pisser' genoemd. Er bestaan ontelbare spreuken die de man linken aan regen. Zoals: "Sint-Medard geeft zijn zegen, met zes weken wind en regen". En jammer genoeg regende het effectief op zijn naamdag (8 juni).

 

terras Saint-Médard3.JPG

De commentaren zijn gesloten.