11-06-12

Een ferme meevaller voor Kortrijk bij verkoop deel ex-fabriek KKS

Stasegemsesteenweg 110+ 1.JPG

De openbare verkoop van een fabriekspand in de Stasegemsesteenweg brengt de stad de helft meer op dan verwacht. Het gaat om nummer 110+, een deel van de bedrijfsgebouwen van de vroegere textielfabrieken Kortrijkse Katoenspinnerij en Kortrijkse Textielmaatschappij. NV AG Plastics en NV Bessa Benelux zijn samen bereid 525.000 euro te betalen (152 euro per m²). De instelprijs was 350.000 euro. Van een financiële meevaller gesproken!

Onevenaarbaar

Het expansieve AG Plastics gaat onverdroten verder met het opkopen van leegstaande fabrieksgebouwen in de Stasegemsesteenweg. Het gaat telkens om onderdelen van het gewezen textielconglomeraat Kortrijkse Katoenspinnerij/Algemene Fluweelweverij/Kortrijkse Textielmaatschappij. De panden moeten de onderneming de nodige groeimogelijkheden bieden. Eerder kocht de groep van Rik Glorieux het hoofdgebouw van de KKS aan de Luipaardbrug.Een deel daarvan is verhuurd aan Energy ICT. Het dichtst bij de Vaart gelegen fabrieksgebouw is in volle renovatie. De hoofdzetel van AG Plastics bevindt zich in moderne gebouwen aan de overkant van de straat, waar vroeger de Algemene Fluweelweverij was gevestigd.

 

AG Plastics.JPG

Nu heeft AG Plastics met een onevenaarbaar hoog bod ook een magazijn verworven waarvan Stad Kortrijk eigenaar was. Er staan nog nadars en podiumonderdelen op het terrein. Het gaat om 3.454 m² bedrijfsgrond voor milieubelastende industrie met een vervallen magazijn onder sheddak. Het ligt tussen de vroegere KKS en de thans door het sociale bedrijvencentrum Kanaal 127 ingenomen vroegere gebouw van de Kortrijkse Textielmaatschappij.

CVP

De kaars van de ooit zo machtige Kortrijkse textielgroep ging definitief uit in augustus 2001. Door het faillissement verloren de resterende 115 werknemers hun job. De groep kende een merkwaardige geschiedenis. Gesticht in de jaren 20 vond ongeveer heel Stasegem er werk. Maar ook de oprichting en de stichters zijn opmerkelijk.

Onder hen vinden wij bijvoorbeeld Arthur Mulier, een man die begon in de christelijke arbeidersbeweging. Nadat hij zich daar onmogelijk had gemaakt door onder de Duitse bezetter in de Eerste Wereldoorlog mee te werken aan de vernederlandsing van de Gentse universiteit, werd hij textielondernemer - met durfkapitaal van bevriende industriëlen - en hij schopte het tot voorzitter van het VEV (Vlaams Ekonomisch Verbond). Hij was ook volop politiek actief, in de christendemocratie, als deputé van West-Vlaanderen en als parlementslid.

Directeur van KKS enzovoort was lange tijd Tony Herbert. Nadat hij voordien flirtte met autoritaire regimes keurde hij de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog af. Hij was bij de stichters van de christendemocratische partij CVP, zonder nochtans ooit een mandaat te willen bekleden.

Stasegemsesteenweg 110+ 3.JPG

Hero

Over de laatste dagen in de KTM volgende interessante getuigenis van Peter Van Synghel: "Ik heb er nog een halfjaar gewerkt in het jaar voor de KTM failliet ging, in de oude fabriek, waar dit stuk een onderdeel van is, waar men toen resten van textiel recycleerde naar nieuwe draad, het ganse gebouw was een soort machine, mijn job bestond erin resttextiel in balen geperst (veel uit Kaboel, veel uit ergens in Amerika) in grote plukken op een band te leggen, het begin van het recyclageproces (extreem ongezond werk, achteraf bekeken, in de zin van met dat rookverbod en die plotselinge bezorgdheid om ons aller gezondheid, of iets dat daarvoor door moet gaan) aan de andere kant kwam er nieuwe witte draad uit de kont van de machine - het was de tweede laatste fabriek die dat nog (op die manier) deed weet ik nog, tot daar ook de kaars uitging. ja, 'a working class hero is something to be' toch wel.

En het grappigste was, zowat elke dag stond die fabriek in brand! als er in de balen resttextiel ijzer zat (vooral in die van Kaboel) dat ik niet opgemerkt had, dan draaide dat ijzer ergens in het midden van het monster zo heet dat het textiel begon te branden, en dan was het alles stil en zoeken, en met een emmertje dat we in de Vaart vulden, blusten we en deden onvermoeibaar verder met recycleren - allemaal voor het geld."

Stasegemsesteenweg 110+ 4.JPG

Met die verkoop is weer een stuk vastgoed van de stad te gelde gemaakt. In 2008 werd in opdracht van het stadsbestuur een 'patrimoniumstudie' voltooid, een uitgebreide inventaris van alle immobiliën die de stad niet meer nodig had. Het was de bedoeling dat vastgoed stuk voor stuk tegen de beste condities aan de man te brengen. Daarover meer in een volgend stuk.

De commentaren zijn gesloten.