26-04-12

Tante Trees, het Pradopark, Kortrijks eerste stadsvernieuwingsproject, aan haar lot overgelaten

stoomketel Prado2.JPG

De bewoners van de jonge volkswoningenwijk Pradopark, ooit het project 'Tante Trees', tussen de Zwevegemsestraat en de Sint-Denijsestraat in Kortrijk zijn het beu. Hun nieuwe wijk, nochtans een mooi voorbeeld van sociale stadsvernieuwing - dat in Kortrijk niet meer werd herhaald - blijft na twintig jaar kampen met tal van kinderziekten. Een schrijven aan het stadsbestuur wordt niet beantwoord. Een petitie met vijftig handtekeningen haalt tot nu evenmin iets uit. Zij vragen nochtans niets anders dan enkele kleine maatregelen die van hun wijk een aantrekkelijke, nette en veilige omgeving kunnen maken voor bewoners, bezoekers en spelende kinderen.

Petitie

Op 2 maart 2012 schreven een drietal bewoners met adres in Klakkaardsreke, Klakkaardsplein en Steyts Koer een klassieke brief aan het stadsbestuur. Omdat er geen antwoord op kwam, stuurden zij een e-mail naar het stadhuis op 11 april. Ook daarop geen respons. Vandaar dat er een petitie werd georganiseerd waaronder niet minder dan vijftig handtekeningen werden verzameld, bij gezinnen uit Klakkaardsreke, Jan Sabbestraat, Steyts Koer, Zwevegemsestraat, Sint-Denijsestraat, en Klakkaardsplein.

Nu maar afwachten of het stadsbestuur de klachten van de wijk ernstig neemt. Alvast zal ik het stadsbestuur in de volgende gemeenteraad interpelleren over zijn reactie op het verzoekschrift van de bewoners van het Pradopark.

Tante Trees

De nieuwe wijk op de terreinen van de vroegere textielfabrieken Vlaamse Textielweverij (VTW) en Prado, van de familie Sabbe en de aansluitende sloppen met onderkomen textielarbeidershuisjes is een initiatief geweest in de jaren negentig van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij (voorzitter Marc Olivier). Daartoe schreef de maatschappij een architectuurwedstrijd uit die werd gewonnen door het project onder de schuilnaam Tante Trees, van de architectenassociatie Henk De Smet en Paul Vermeulen. De oude stoomketels van de Pradoweverij en de monumentale fabrieksschouw werden als 'landmark' in het midden van het park bewaard.

Pradopark.jpg

Voor de realisatie van meer dan honderd koop- en huurwoningen vond de Zuid-West-Vlaamse compagnons bij het Kortrijkse OCMW, Goedkope Woning en het socialeverhuurkantoor De Poort. Toch is het project na twintig jaar nog altijd niet voltooid. Het hoge 'kopgebouw' aan het rondpunt Zwevegemsepoort, een van de belangrijkste ingangen van het stadscentrum, is er nooit gekomen. Nu broedt het stadsbestuur op een andere invulling, met onder meer sociale-economiebedrijfjes, in samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf SOK. Daartoe werd al het rijtje honderdjarige huisjes in de Zwevegemsestraat rond Le Petit Café gesloopt; ook werden in de Sint-Denijsestraat huizen opgekocht.

De klachten van de bewoners van wat een modelwijk had moeten worden, zijn viervoudig: toegangproblemen, parkeermoeilijkheden, overlast, en een gebrek aan zorg voor de woonomgeving.

Toegangsmoeilijkheden

 

Enkele jaren gelden werd in de vernieuwde Sint-Denijsestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Om met de wagen aan hun woning te geraken, hebben bewoners van het Klakkaardsplein geen andere keuze dan aan te schuiven op de rotonde op het einde van de Zwevegemsestraat, in de (soms lange) file voor het winkelcentrum K in Kortrijk. Zou het niet mogelijk zijn de paaltjes op het einde van Barbesreke weg te nemen zodat men langs daar naar de woningen kan rijden? 

 

Parkeerproblemen

Eenmaal Klakkaardsreke opgereden, is het hopen dat er nog ergens een stalplaats vrij is. De meeste plaatsen worden namelijk ingenomen door leerlingen en leerkrachten van Stella-Maris, afgelost na de schooluren door bezoekers van dansschool Dursin. In Barbesreke is er soms wel nog plaats, maar wie aan de kant van het Klakkaardsplein woont, heeft met zijn bewonerskaart slechts recht te staan in de Klakkaardsreke en de Doorniksewijk. Dit, ondanks dat hun voordeur op Barbesreke uitgeeft. De bewoners vinden dat terecht onbegrijpelijk aangezien de Doorniksewijk een eindje van hun woningen vandaan is.

Ook voor bezoekers is het meestal een eindje zoeken vooraleer in de buurt een parkeerplaats te vinden. Of kunnen een aantal parkeerplaatsen uitsluitend voor buurtbewoners gereserveerd worden? Als een ziekenwagen of brandweerwagen dringend aan het plein moeten geraken dan kunnen zij niet eens door aan Klakkaardsreke. De doorgang tussen het entrepot en de carport wordt dagelijks vernauwd door foutparkeerders.

Ook rond de poort met toegang tot de garage van het appartementsgebouw staan veelal verkeerd geparkeerde wagens, waardoor bijvoorbeeld ramenwassers aan de buitenkant de ramen van de appartementen niet kunnen schoonmaken. Helaas stellen de bewoners vast dat dit foutparkeren veelal ongemoeid gelaten wordt. Zij vragen een strenger optreden van het stedelijk parkeerbedrijf Parko.

Wildplassers

Aan het einde van de woningen op het Klakkaardsplein is een lege ruimte waar het donker is en die dagelijks wordt misbruikt door wildplassers en foutparkeerders.  Die ergerlijke toestand kan heel gemakkelijk met behulp van een paar paaltjes opgelost worden. In Steyts Koer loopt een steegje dat ondertussen helemaal onder de graffiti hangt. Ook dit is een geliefkoosde plek om te urineren. De meeste buurtbewoners zijn al meermaals getuige geweest van die wansmakelijke praktijk. 'Ze' doen het niet enkel tegen de muren maar zelfs tegen tuinomheiningen. Het gebeurt ongegeneerd ongeacht of er op het woonerf kinderen buiten spelen of niet.

Graag zouden de bewoners het Klakkaardsplein nog veel meer als groene speellong voor de kinderen willen benutten. Jammer genoeg is er maar een beperkt aanbod in de speeltuin. Vaak worden de speeltuigen door jongeren beschadigd en het duurt tergend lang eer er herstelling komt.

Hondendrollen

Regelmatig komen auto's het plein opgereden, wat het te gevaarlijk maakt om kleinere kinderen zich even te laten uitleven. Kunnen ook hier geen paaltjes geplaatst worden? Die auto's komen sinds enige tijd ook door de poort van het JOC, Filips Van den Elzaslaan. Die poort wordt tegenwoordig niet meer gesloten. Buurtbewoners zien regelmatig auto's langs daar het park oprijden om naar de elektrozaak Selexion te rijden. 

In het park zelf blijven de hondendrollen gewoon liggen, tot ze weggeregend zijn. Dat is niet prettig als de kinderen in het park willen spelen. Een aantal jaar geleden werd een hondentoilet geïnstalleerd, maar het park bleef bezaaid met uitwerpselen. Het toilet werd verwijderd en er kwam een vuilbak voor de drollen.

Voorts blijven mensen zakjes met huisafval deponeren bij de enkele vuilnisbakjes die er nog staan. Een duidelijk parkreglement, met regelmatige controles en boetes kan misschien een oplossing bieden, aldus de petitie.

De bewoners zijn ervan overtuigd dat hun klachten, met enkele relatief geringe ingrepen, snel en efficiënt kunnen worden opgelost. Zij dromen van het park en de aantrekkelijke, nette en veilige woonomgeving die hen werden voorgespiegeld toen zij zich in de wijk kwamen vestigen. 

Tante Trees1.JPG

De commentaren zijn gesloten.