06-04-12

Nieuwe Kortrijkse jeugdherberg en Groeningeheem kunnen binnenkort in aanbesteding

URA Jeugdhostel Kortrijk.jpgZo wordt het.

Het Brusselse architectenbureau URA mag de definitieve plannen, het aanbestedingsdossier en de bouwvergunningsaanvraag opstellen voor een 'jeugdhostel' in vervanging van de bestaande Kortrijkse Jeugdherberg en voor de modernisering van het Groeningeheem waarin diverse verenigingen onderdak hebben. Daarmee komt het project in een stroomversnelling na jaren ter plaatse trappelen. Er zijn ruime subsidies van hogerhand en partners. Toch is nog enige twijfel of stad Kortrijk, die grond en gebouwen inbrengt (èn voorfinanciert) de financiering helemaal rond krijgt. Het is afwachten of de definitieve plannen evenveel zullen kosten als de ramingen op basis van de voorontwerpen (5.129.562,48 euro met inbegrip van BTW en erelonen van de ontwerpers).

GH1.JPGZo is het nog

In 2007 - vijf jaar geleden dus, wat gaat de tijd vlug! - wijdde Kortrijklinksbekeken aan dit dossier al een stuk. Sindsdien is het dossier blijven ter plaatse trappelen. Pas nu komt er schot in de zaak.

Oostblok

De Kortrijkse jeugdherberg werd in 1973 opgericht in het pensionaat van het opgedoekte Sint-Gabriëlscollege, de school van de Passionisten, hoofdzakelijk bevolkt door leerlingen van het platteland (Passionistenlaan). De rest van de school werd ter beschikking gesteld van het verenigingsleven: het Groeningeheem. De bedelpaters en broeders passionisten behielden hun klooster, Sint-Antoniuskerk en Lourdesgrot (Veldstraat). De jeugdherberg kreeg 96 bedden in 35 kamers. Het conciërgepaar houdt er alles kraaknet maar kan het ook niet helpen dat de zaak intussen hopeloos verouderd is en basiscomfort mist. Hoe langer hoe vaker wordt verwezen naar Oostbloktoestanden.

In 2005 dreigde het low budget logement voor backpackers en Engelse scholieren op studiereis naar de relicten van de Groote Oorlog zijn erkenning te verliezen. In allerijl verving de stad de roestende waterleidingen en moderniseerde men de keuken: zowat 100.000 euro opknapwerkjes. Daaropvolgend werd de erkenning verlengd tot 2014. In die periode moest men op zoek gaan naar mogelijkheden om de boel grondig te vernieuwen.

Srevige subsidies

Na een positieve haalbaarheidsstudie door EVR Architecten in samenwerking met Buro II zochten de stad en zijn partners eerst naar alternatieve financieringsvormen. Men wou dat noch de stad noch de Vlaamse overheid enige lening zou moeten aangaan voor de zware investering. Maar de ingewikkelde constructie met twee pps'en (een publiek-publiek en een publiek-privaat samenwerkingsverband) en een DBFM-venootschap (promotor die zou ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden tegen een jaarlijkse lucratieve vergoeding van stad en Vlaams Gewest) liep op een sisser uit.

Terug met beide voeten op de begane grond opteerde het stadsbestuur dan maar voor een klassieke aanpak: de stad bouwt met weliswaar stevige subsidies van andere instanties. De optie was dat de stad alleen de grond en de gebouwen zou inbrengen. Voor de financiering komen toelagen van Toerisme Vlaanderen (4 miljoen euro), de Provincie West-Vlaanderen (een half miljoen euro) en de Kortrijkse hogescholen Howest en Katho (elk 100.000 euro in ruil wellicht voor voordeeltarieven later om uitwisselingsstudenten te huisvesten - ze verwachten allebei 3000 boekingen per jaar voor buitenlandse studenten).

De stad zal wel alles eerst voorfinancieren. En het is maar de vraag of die toegezegde middelen zullen volstaan voor het project. Een raming op basis van het goedgekeurde voorontwerp komt uit op 5.129.562,48 euro met inbegrip van BTW en erelonen van de ontwerpers. Wordt er besnoeid op het ontwerp of staat de stad in voor het tekort?

Voorontwerp

Na een architectuurwedstrijd (met niet minder dan 28 deelnemers) is het Brusselse architectenbureau bvba Ura aangesteld als ontwerper van een 'jeugdhostel' en een masterplan voor het Groeningeheem. De uitwerking van het project wordt begeleid door een kernwerkgroep waarin medewerkers actief zijn van de stadsdiensten Stadsplanning en ontwikkeling, Facility en Toerisme en een vertegenwoordiging van vzw Groeningeheem. Twee werkgroepen ondersteunen beide onderdelen van het gezamenlijke project. Een werkgroep Masterplan wordt bevolkt door het stedelijke 'gebiedsteam' en medewerkers van de stadsdirecties Jeugd, Sport en Cultuur. In de werkgroep Jeugdhostel zetelen Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Jeugdherbergen, de Provincie en de Hogescholen. Ura werkt samen met het Kortrijkse Stabiliteitsbureau Snoeck & Partners en het Technisch Bureau Boydens, Loppem.

Ura opteert voor het jeugdhostel voor een volledige nieuwbouw, ingeplant tegen de typische boogjesmuur van de Passionisten. Het wordt een eenvoudige blok geplaatst op een doorzichtige sokkel. In het blok komen 116 kamers. In die sokkel komen de gemeenschappelijke functies zoals toegangsbalie, kantoor, berging, polyvalente ruimtes, bar en lounge, refter en keuken. Voor de conciërge komt er een afgescheiden ruimte in een verhoogd gedeelte van de sokkel, met uitzicht over het binnenpark.

Voor de accomodaties voor de verenigingen, het huidige Groeningeheem, behoudt het architectenbureau alleen de waardevolste gebouwen; de rest wordt gesloopt. Een masterplan mikt vooral op een open binnenpark, zoveel mogelijk gevrijwaard van gemotoriseerd verkeer.

Optimistisch

Het stadsbestuur heeft nu op basis van het voorontwerp van Ura beslist het architectenbureau de opdracht te geven het ontwerp- en aanbestedingsdossier en de aanvraag van de bouwvergunning uit te werken. Het bureau zelf heeft de frisse ambitie om al in het najaar te kunnen starten met de werken. Maar het is twijfelachtig of de bouwvergunning zo vlug kan worden verkregen en of tegen dan al een aannemer kan worden gevonden met de verplichte openbare aanbestingsprocedure die toch wat tijd vergt.

De - optimistische - planning van Ura ziet er uit als volgt.
Fase 1, afbraak bestaande sportzaal (raming exclusief btw: 8.200 euro), in oktober 2012.
Fase 2, bouw nieuwe jeugdherberg (3.251.643,49 euro), van oktober 2012 tot december 2013.
Fase 3, afbraak bestaande jeugdherberg (41.800 euro), januari 2014.
Fase 4, bouw nieuwe sportzaal (525.000 euro), februari-september 2014.
Fase 5A, renovatie Groeningeheem (ex-schoolgebouw, nog geen raming), september 2014.
Fase 5B, buitenaanleg (249.859 euro), september-december 2014.

GH2.JPG

De commentaren zijn gesloten.