04-04-12

Depot 102 (site Callens) lekt aan alle kanten

site depot 102 2.JPG

De aannemer die het nieuwe stadsdepot in de Moorseelsestraat 102 heeft gebouwd, krijgt nog geen 'voorlopige oplevering'. Het gebouw vertoont te veel gebreken. Zo is het lek op veel verschillende plaatsen. De architecten stelden - al voor de tweede keer - een proces-verbaal op met een uitgebreide lijst van tekortkomingen waaraan sinds de eerste inspectie geen gevolg is gegeven. De aannemer zal dus nog even moeten wachten op het resterende deel van zijn vergoeding. Overigens blijkt het bijeenbrengen van diverse stadsdiensten in één gebouw ook niet van een leien dakje te lopen.

Te vroeg

In 2010 gunde het Kortrijkse stadsbestuur de bouw van een centraal gebouw voor alle technische stadsdiensten na openbare aanbesteding aan de Harelbeekse aannemer Stadsbader nv. De prijs was 3.750.972,60 euro BTW inclusief. De werken startten op 1 oktober 2010, in de Moorseelsestraat 102 op de terreinen van de vroegere Tekstielfabriek Callens. Het complex kreeg de naam 'Depot 102'. In een eerdere bijdrage vond ik het een van de mooiste stadsrealisaties van de jongste jaren. Blijkbaar heb ik te vroeg gejuicht.

site depot 102 3.JPG

Oplevering

Eind vorig jaar al weigerden de ontwerpers, Architecten & Ingenieurs D'Hondt, Beneluxpark 5 in Kortrijk, een eerste maal de voorlopige oplevering. Bij een 'voorlopige oplevering' verklaren de aannemer en de 'bouwheer' (in casu het stadsbestuur vertegenwoordigd door zijn architecten) dat er behalve een beperkte opsomming geen 'zichtbare gebreken' meer zijn. De aannemer kan dan het grootste deel van zijn vergoeding bekomen.

Later volgt nog een 'definitieve oplevering' waarin de opdrachtgever zich tevreden stelt met het geleverde werk en met de laatste aanpassingen volgens de opmerkingen gemaakt bij de voorlopige oplevering. Dan krijgt de aannemer de volledige aannemingssom uitbetaald. Dan start ook de periode van 10 jaar waarin de aannemer (èn de ontwerper) aansprakelijk is voor verborgen gebreken die zich na verloop van tijd vertonen.

Zichtbare gebreken   

In dit geval zijn de zichtbare gebreken evenwel zo erg dat men tot twee maal toe die voorlopige oplevering heeft geweigerd. De laatste keer was dat op 28 maart 2012, na een inspectie op 29 februari.

De werken blijken vooral nogal slordig te zijn uitgevoerd. Er zijn verschillende meldingen van verfplekken, niet verwijderde stickers op prefabelementen, sporen van proefstalen, gebruik van minderwaardige verf, niet verwijderde potloodaantekeningen, niet herstelde betonfouten, niet omkaste buizen en leidingen enzovoort. Erger zijn defecte deuren en sloten (zelfs van de chemiekluis), lawaaimakende sectionaalpoorten en geschonden goten. Op bepaalde plaatsen zijn zelfs stukken beton uitgevallen. De stadsdiensten en de architecten ergeren zich vooral aan de waterinsijpelingen op zeer veel plaatsen, zowel door de bedaking, de keldervloer als de wanden.

De aannemer kan slechts na het remediëren van de vastgestelde tekortkomingen opnieuw een aanvraag tot voorlopige oplevering doen.

site depot 102 4.JPG

Onder 1 dak

Uit een evaluatie van de interne controle door het managementteam van de stadsdiensten blijkt intussen dat het bijeenbrengen en integreren van uiteenlopende stadsdiensten in een centraal gebouw niet zo gemakkelijk is. Het wijzigen van de bedrijfscultuur is de grootste nog te nemen stap, stelde men vast. Men wil daaron nog dit jaar een en ander checken en bijsturen.

site depot 102 5.JPG


De commentaren zijn gesloten.