02-03-12

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (12): geen verzachtende omstandigheden

parkeren.JPG

In de Kortrijkse binnenstad is parkeren intussen bijna overal betalend geworden. Wie een parkeerbon (15 euro per keer) aangesmeerd krijgt, kan bezwaar aantekenen bij het stadsbestuur. Die uitspraken van het stadsbestuur, zetelend als administratief rechtscollege, zijn interessant. Ze geven inzicht in de uitvoering van het parkeerreglement. En als het stadsbestuur het zich zou permitteren willekeurig af te wijken van eerder ingenomen beleidslijnen, zouden zijn uitspraken de toets van de beroepsrechter niet doorstaan. Maar om te weten hoe het stadsbestuur zijn eigen parkeerreglement interpreteert, moeten die uitspraken wel worden gepubliceerd. Zo lang het stadsbestuur die publicatie zelf niet doet, neem ik mij voor ze uit te brengen op Kortrijklinksbekeken, mèt commentaar. Tegen de uitspraken van het stadsbestuur kan men in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg van Brugge.

Uit de thans besproken uitspraken van het stadsbestuur (schepencollege van 15 februari 2012) blijkt eens te meer dat onze bestuurders niet te vermurwen zijn met verzachtende omstandigheden. Het reglement is de wet en wie het overtreedt moet, ongeacht de omstandigheden, 15 euro - of verschillende keren 15 euro - afdokken. Nu ja, misschien denken ze wel dat men voor die luttele 15 euro niet niet te veel complimenten moet maken... Het bedrag is voor de beboeten meestal ook te gering om kosten te maken voor een proces in beroep tegen de stad.

Slachtoffer van diefstal

Een Kortrijkzaan werd in september het slachtoffer van inbraak en diefstal in zijn huis en zijn wagen. De man reed naar de politie om aangifte te doen maar daar was het computersysteem kapot. Toen hij onverrichterzake terug bij zijn wagen kwam, die hij had geparkeerd in de Meersstraat (even buiten het centrum), vond hij op de koop toe een parkeerbon onder zijn ruitenwisser! De gedupeerde tekent daartegen bezwaar aan bij het stadsbestuur. Hij argumenteert dat hij niet alleen overstuur was maar ook geen kleingeld meer had voor de parkeerautomaat: alles was immers gestolen, ook zijn bankkaart om geld af te halen. Later op de dag kon hij dan toch zijn verhaal kwijt op het politiecommissariaat en het zijn de flikken zelf die hem de raad gaven die parkeerboete aan te vechten "gezien de speciale omstandigheden".

Neen, zegt het stadsbestuur na advies van het stedelijk parkeerbedrijf Parko: "ongeacht de omstandigheden moet er een parkeerticket worden voorgelegd". Zij trekken overigens het verhaal van het slachtoffer in twijfel. De aangifte van de politie gebeurde pas om 16.40 uur en de bon is uitgeschreven om 10.18 uur. Zij zien dus geen verband tussen bon en inbraakaangifte. Tja, dan hebben zij het verhaal van de man niet goed gelezen; hij is twee keer naar de politie moeten komen omdat de eerste keer het computersysteem defect was! Met verzachtende omstandigheden wordt dus geen rekening gehouden.

Overigens kan men in genoemde Meersstraat een uur gratis parkeren. Daarvoor moet men dan wel een ticket nemen. Wie dat vergeet, is eraan voor zijn moeite.

Eerste uur gratis, niet altijd gemakkelijk

Een Zwevegemnaar parkeerde in mei 2011 in de Boerderijstraat. Daar geldt betalend parkeren (2 euro voor een hele dag) met het eerste uur gratis. De man blijkt niet op de hoogte te zijn van de steedse parkeerreglementering: dat gratis uur krijg je slechts als je een gratis ticketje uit de parkeerautomaat laat rollen. Hij had in de plaats daarvan zijn blauwe parkeerkaart achter zijn voorruit gelegd. Dat was om 16 uur. Om 16.22 uur passeerde een parkeerwachter van Parko en, reglementair blind voor de parkeerschijf, dopte die een parkeerbon onder de ruitenwisser.

De Zwevegemnaar argumenteert dat het niet duidelijk op de parkeerautomaat staat aangegeven dat men een ticket moet nemen voor een gratis uurtje. In elk geval stond zijn wagen op het moment van het uitschrijven van de bon daar nog geen uur. Hij eist in elk geval een deel van zijn 15 euro terug. Tevergeefs: een ticket nemen is verplicht, aldus het stadsbestuur. Het reglement is de wet en daarmee basta.

Blauwe zone Station-Zuid

Eens te meer zit er ook weer een geval tussen van iemand die parkeert in de straten achter het station en niet opgemerkt heeft dat het daar blauwe zone is (om bewonersparkeren mogelijk te maken). Er zijn niet in alle betrokken straten blauwezoneborden aangebracht. 

Het stadsbestuur verklaart wettelijk alleen verplicht te zijn borden te plaatsen aan het begin en het einde van de blauwe zone. het is geenszins verplicht die borden in elke straat te zetten. Toch staan er her en der herhalingsborden. Blijkbaar toch niet genoeg!

Wegenwerken

Een mevrouw werkt in een fastfoodzaak nabij Kortrijk Xpo. In november van vorig jaar was daar niet alleen de beurs Classica maar bovendien lag de Doorniksesteenweg open door wegenwerken. Zij stalde haar wagen op een zondag dan maar op een bewonersparkeerplaats. Gevolg: twee parkeerbonnen, eentje 's morgens en eentje 's avonds.


Haar argument dat zij haar wagen nergens elders in de omgeving kwijt kon, maakt geen indruk op het stadsbestuur. Ook hier geen verzachtende omstandigheden.


Eerdere uitspraken

 De vorige becommentarieerde parkeerbonuitspraken van het stadsbestuur vind je met volgende links:

 Jurisprudentie parkeersancties 1
 Jurisprudentie parkeersancties 2
Jurisprudentie parkeersancties 3
Jurisprudentie parkeersancties 4
Jurisprudentie parkeersancties 5

Jurisprudentie parkeersancties 6
Jurisprudentie parkeersancties 7
Jurisprudentie parkeersancties 8
Jurisprudentie parkeersancties 9
Jurisprudentie parkeersancties 10

Jurisprudentie parkeersancties 11

De commentaren zijn gesloten.