12-02-12

Zondags Kortrijk (ansicht 17)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Winterprik1.JPG

Vandaag is het de dertiende opeenvolgende vorstdag in Kortrijk. De Vaart is al lang bevroren, en zelfs op de 'warme' (want nog altijd meer lozingen afvoerend) Leie drijven imposante ijsschotsen. Het is alsof de ijsgang de watervogels samendrijft naar een plek waar nog geen ijs is samengepakt: aan het sas waar de Vaart in de Leie uitmondt. Ik zag er een paar aalscholvers - onze inlandse pelikanen! - om beurten onderduiken op zoek naar vis - op de Leie! -, een verkleumde blauwe reiger en een wilde zwaan.

Winterprik2.JPG

Het is van 1941 geleden dat het nog zo lang aan een stuk heeft gevroren in Kortrijk. Dat is een dag langer dan in 1987 en 1997. In 1987 mag het dan al minder lang hebben gevroren: het moet dan wel harder hebben gevroren want de oude Leie was toen helemaal dicht. Ik zie toenmalig schepen van sport Antoon Sansen nog in het midden van de Leie onder het brugje van de Broeltorens staan met zijn medewerker. Ze waren van plan om een schaatswedstrijd te organiseren op de Golden River. De onvermijdelijke dooi belette de uitvoering van dat stoutmoedige plan. Maar de stunt was al geslaagd met dat fotootje op de lokale pagina's van alle kranten. De verkiezingen het jaar nadien maakten Sansen burgemeester.

Winterprik4.JPG

Het laatste stuk van de Vaart Kortrijk-Bossuit, tussen de Abdijkaai en de Vlaanderenkaai, is wel betreedbaar. Onverlaten hebben er twee zware kasseien op gegooid en het ijs gaf geen krimp.

Winterprik6.JPG

Precies dat stuk en het stuk ervoor (tussen de - als monument beschermde! - sluizen 9 en 11) willen de plattelandsburgemeesters van rond Kortrijk in de komende jaren verbreed zien. Alsof Kortrijk nog niet genoeg geleden heeft en lijdt (de aanslepende problemen met de vervanging van de Budabrug bijvoorbeeld) door de jarenlange Leieverbredingswerken. Voor die verbreding van de Leie kunnen nog evidente economische en ecologische redenen aangevoerd worden.

Maar de Vaart blijft, zoals Waterwegen en Zeekanaal (Vlaamse Gewest) al langer verklaart, beter een groot insteekdok vanuit de Schelde. Er kan nooit voldoende watertransport worden op gang gebracht dat de zware inspanningen van het verbreden van de laatste stukken van de Vaart kan verantwoorden. De hele oeverbebouwing aan de kant van het open zwembad (zwembad incluis) zou moeten worden onteigend en gesloopt. Sas 11 zou moeten vervangen worden door een mastodontwaterpoort van meer dan 15 meter hoogte.

Winterprik5.JPG

Sas 11 kreeg behalve voormelde watervogels ook nog een wild konijn op bezoek. Het moet grote honger hebben gehad. Zelfs toen ik het naderde tot op een armlengte, bleef het maar bevroren grassprietjes afknabbelen. Het had wel rare uitstulpingen aan zijn keel en borst. Zou het ziek zijn?

Winterprik7.JPG

De commentaren zijn gesloten.