22-12-11

Ook in de Oude Vestingsstraat huist de Kortrijkse politie in een bouwval

jail16.JPG

Volgend jaar wordt het politiecommissariaat in de Sint-Amandslaan in Kortrijk ontruimd wegens verregaande verwaarlozing en verkrotting. Uit een recente 'conditiestaatmeting', besteld door eigenaar Stad Kortrijk, van het andere politiecommissariaat, in de Oude Vestingsstraat, blijken ook daar gebrek aan onderhoud en onoordeelkundige opknapwerken te hebben toegeslagen. Vooral de leidingen (op verschillende plaatsen lek) en het dak leveren problemen op. Citaat uit het rapport: "Niettegenstaande deze interne renovaties vertoont het gebouw een duidelijk gebrek aan onderhoud en uitvoeringsfouten op verschillende gebieden met een verwaarloosde indruk tot gevolg". De Nederlandse expert Freestone NV raadt aan: "een grondig onderhoudsprogramma" op te stellen. De conditiestaatmeting kost het stadsbestuur 6534 euro.

Of die grondige renovatie in 2012 zal worden doorgevoerd is nog een raadsel; het Kortrijkse stadsbestuur is immers in gebreke gebleven met het opstellen van een tijdige begroting. Zonder begroting kunnen er geen werken worden toegewezen en kan de gemeenteraad niet nagaan waarin het stadsbestuur wil investeren. Eigenlijk is dat stadsbestuur nalatig in zijn eigenaarsverplichtingen. De politiezone Vlas kan gerust aandringen op een vermindering van de huurprijs.

Betlehem

Het politiecommissariaat in het complex tussen de Jan Persynstraat en de Oude Vestingsstraat heeft stilaan iets mee van 'het stalleke van Betlehem' - om in de sfeer van het ogenblik te blijven. Dat het gebouw uitgewoond is, ziet een blinde. Toch heeft het stadsbestuur een extern bureau aangesteld om dat bevestigd te zien. Freestone nv, Wemmel, werd aangezocht voor een quick scan, een vluchtig onderzoek dat de naam kreeg van 'conditiestaatmeting'. Freestone hanteert bij zijn opdracht de Nederlandse norm NEN2767. Het betreft een objectieve registratie van de fysieke gebreken van een gebouw. De factuur van Freestone bedraagt 6534 euro.

De toestand van het politiecommissariaat in het centrum van Kortrijk blijkt bedenkelijk te zijn. De onderzoekers stellen vast dat er momenteel wel wordt gewerkt aan de inkom. Maar dat belet niet dat het gebouw een duidelijk gebrek aan onderhoud vertoont. Als er al een en ander is opgeknapt, dan is dat niet zonder 'uitvoeringsfouten', onvakkundig dus. De algemene indruk is er een van verwaarlozing.

Emmertjes

Het rapport somt een hele lijst van gebreken op. De leidingen zijn sterk verouderd en lekken. De inspecteur geloofde zijn ogen niet toen hij onder de wirwar van buizen emmertjes zag hangen om het meeste lekwater op te vangen. Het rapport vraagt grondig nazicht en herstel. De roofing op het plat dak is verouderd, er zitten blazen op; er blijft water op staan en er grooeit mos en onkruid op. In het gebouw is de linoleum op de vloeren gewoon tot op de draad versleten. De elektrische installatie is niet conform de regels en er zijn uitvoeringsfouten te zien. In de kelder zijn plafond en vloer aan het verkruimelen op diverse - soms vochtige - plaatsen.

In de glasvliesgevel is glas gebroken; de aluminiumramen zijn ondanks hun hoge ouderdom nog in redelijke staat maar ze zijn aangetast door het vuil en vormen koudebruggen. Het schilderwerk op deuren en omkastingen is afgesleten; alle deurroosters zijn vervuild. Op enkele plaatsen valt de plaatser van de muren of komt het behang los. Het plafond van de feestzaal heeft te lijden van vochtinsijpeling en bepaalde platen liggen verschoven.De ventilatie in de parking is kapot: van de twee ventilatoren werkt nog een, die even roestig is als de defecte. Enzovoort.

Onderhoudsprogramma

Freestone geeft in zijn conclusie de raad "een grondig onderhoudsprogramma voor het gebouw op te bstellen op basis van de uitgevoerde conditiestaatmeting". Vooral het leidingennet en de dakbedekking baren de onderzoekers zorgen.

Of het stadsbestuur hierop zal ingaan, is niet geweten. Zopas vroeg ik in de politieraad nog of hiervoor kredieten zouden vrijgemaakt worden op de begroting 2012 van de stad. Burgemeester De Clerck kon het niet bevestigen maar ging 'het meenemen'. Zoals eerder al uitgelegd is het stadsbestuur er nog niet in geslaagd een begroting voor volgend jaar in te dienen.

Huurprijs

Ook de begroting van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) laat op zich wachten. Naar verluidt, is dat omdat de deelnemende stad en gemeenten aandringen op structurele besparingen bij de politie.

Misschien zou een besparing erin kunnen bestaan dat de huurprijs die de politiezone moet betalen aan de stad voor dat gebouw in de Oude Vestingsstraat, wordt verminderd gezien de ernstige gebreken. Voor het andere commissariaat, in de Sint-Amandslaan op Overleie, is een dergelijke schikking getroffen. De huur voor de Oude Vestingsstraat bedraagt momenteel 79.400 euro per jaar.

De commentaren zijn gesloten.