18-12-11

Zondags Kortrijk (ansicht 9)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Watertoren Schaapsdreef WOLK.JPG

Zodra de straatlantaarns op 't Hoge aangaan, schittert ook het kunstwerk op de watertoren op de hoek met de Schaapsdreef. Afwisselend verschijnen in neonverlichting de woorden WIND en WOLK. De schepper is Geluwnaar Henk Delabie, leraar aan het Kortrijkse VTI (Vrij Technisch Instituut).

Het draagt niet bij tot de bekendheid van het discrete monument dat het alleen 's nachts opvalt, van zonsondergang tot middernacht. In het recente overzichtsboek 'Sculpturen in het stadsweefsel Kortrijk' van fotograaf Danny Veys, uitgegeven met medewerking van Stad Kortrijk, is WIND/WOLK niet opgenomen. Daarmee deelt de lichtsculptuur het lot van bijvoorbeeld Cowboy Henk in de Oudenaardsesteenweg en de Libel in het natuurgebied Bosstraat.

Nochtans is de artistieke decoratie van de watertoren een van de tastbare relicten van Anno'02. Anno'02 is een intercommunaal samenwerkingsverband dat rond de eeuwwisseling door Stad Kortrijk is opgericht, samen met een vijftiental Zuid-West-Vlaamse gemeenten, om de viering van 700 jaar Guldensporenslag (1302) hedendaagse luister bij te zetten. Behalve een menigte kunstzinnige en feestelijke activiteiten moest de tijdelijke intercommunale ook enkele blijvende projecten realiseren, vooral op het grondgebied van hoofdsponsor Kortrijk. Veel ideeën zijn gelanceerd maar niet alles is even goed uit de verf gekomen. Zo heb ik geen weet van de realisatie van het geplande kunstwerk dat in 2002 een plaats moest krijgen op de IJzerkaai.

Wat weinigen weten is dat Anno'02 de luchtverkopende watertoren heeft verwezenlijkt als testamentair uitvoerder van een ander roemrucht maar vergeten 'samenwerkingsverband': vzw Hoog-Kortrijk. In 1990 haalde het stadsbestuur, na een internationale wedstrijd, de Italiaanse urbanist Bernardo Secchi naar Kortrijk om een soort masterplan op te stellen voor het hogere deel van Kortrijk, zeg maar de zuid-oostkant van de stad, aan de overkant van de E17. Hij werd ter plekke uitstekend gebriefd door Leiedalingenieur (thans directeur) Karel Debaere.

Diezelfde Debaere mocht zich naderhand van toenmalig burgemeester Emanuel de Bethune uitleven in voormelde vzw. Het was een publiekprivate instelling waarin vertegenwoordigers zetelden van het stadsbestuur, de gemeenteraad - ik zat er ook een tijdlang in - Leiedal, de werkgevers, vakbonden en De Hallen (nu Xpo Kortrijk). De vzw haalde onder meer de Groep Bert naar de Kennedylaan voor de vestiging van megabioscoop Kinepolis. Ook de nieuwe begraafplaats in de Ambassadeur Baertlaan heeft een en ander te danken aan de vzw. De droom van een 'meubelboulevard' in de Beneluxlaan is dan weer niet uitgekomen. Voorlopig is het alleen Decathlon die daar is neergestreken. Maar bestaat het cliënteel van de Franse sportdiscount niet voor een groot percentage uit kleerkasten?

Toen vzw Hoog-Kortrijk in 2001 werd opgedoekt, was er nog een restje geld in de kas. De raad van bestuur besliste het te besteden aan een geïntegreerd kunstwerk op Hoog Kortrijk. Voor de praktische realisatie ervan werd Anno'02 ingeschakeld, meer bepaald de groep architectuur en vormgeving. Dat comité stond achter het project 'Monumenten van de 21ste eeuw'. Het kunstwerk WIND/WOLK werd nog in 2002 aangebracht op het hoogste gebouw van Hoog Kortrijk, de watertoren van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). 

De toren is een merkwaardig bouwwerk uit 1934; het eigenlijke waterreservoir (1 miljoen liter!) bevindt zich 66 meter boven de zeespiegel. Hij stond lange tijd leeg, maar kreeg een nieuw leven door de stedenbouwkundige ontwikkeling in de omgeving (Kennedypark, Beneluxlaan enzovoort). In de jaren negentig werd hij opgekalefaterd om dienst te doen als reservewatervoorraad voor onder meer het Kennedypark.

Toen na 2002 Anno'02 toch een stille dood stierf, geraakte het kunstwerk een beetje in de problemen. Het zag er even naar uit dat de lampen nooit meer zouden branden. De vereffenaar van Anno'02 droeg het kunstwerk over aan Stad Kortrijk. De VMW ging ermee akkoord dat het bleef hangen. Neon Elite van Pittem herstelde het. Het werd aangeschakeld aan de straatverlichting.

Of de woorden WIND en WOLK enige verwijzing inhouden naar een bepaalde mentaliteit van Kortrijkse gezagsdragers, wil niemand bevestigen...

Watertoren Schaapsdreef WIND.JPG


Commentaren

Het woord WOLLIG hadden ze niet in aanbieding zeker?

Gepost door: Polo | 19-12-11

Waarom zijn de Libel en Cowboy Henk niet opgenomen ? Maar ook niet de design 'duiventil' bij 't conservatorium, toch ook een soort 'monument' ? Toevallig 'realisaties' van Philippe De Coene. Onnuttige monumenten, politiek gevoelig ?

Gepost door: walter maes | 20-12-11

Even rechtzetten..
Onze firma heeft de opdracht gekregen om het kunstwerk te vernieuwen. Dit gebeurde in opdracht van de vmw. Ik heb de neon verlichting afgebroken en vervangen door power led,s uit ons gamma. Het kunstwerk is in werking vanaf zonsondergang tot middernacht.
Afwisselend om de 2 minuten verschijnen de woorden wolk en wind zoals het oorsprongkelijk is gemaakt door de kunstenaar. Vrankenled bvba verzorgd nu de opvolging en de service gedurende de volgende jaren voor dit project dat een baken is voor t'hoge te kortrijk. Bedankt kortrijk voor dit kunstwerk. In februari zal het door de stad oficieel worden ingehuldigd. Meer info kan u bekomen via het infokanaal op de website van de fabrikant vrankenled.com

Gepost door: Sven vranken | 10-01-12

Dat is een interessante aanvulling en goed nieuws!

De site van Vrancken Led is te vinden op: http://www.vrankenled.com/

Gepost door: marc | 10-01-12

De commentaren zijn gesloten.