06-11-11

Zondags Kortrijk (ansicht 3)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Condédreef 8.JPG

Verleden of toekomst? Afgedankt wegens stopzetting van het bedrijf of in het vooruitzicht van het in onbruik raken van fossiele brandstoffen?

De darm van deze naftepomp tussen de papbladeren in de open schuur van het boerhof op de hoek van de Condédreef (nr. 8) en Hoog Mosscher is definitief opgehangen en met een molslot verankerd. Waarom dat slot op de darm is gezet, is mij niet duidelijk. Op de meter achter het verdwenen glas van de pomp staat 9,7 (liter? hectoliter? gallons?). Zou er nog zoveel brandstof in de tank zitten?

naftepomp.JPG

De houten schuur staat vlakbij de Putkapel, beschermd erfgoed. Boven de deur - met collectegleuf - staat de intrigerende boodschap: "Men verschaft zich water dezer fontein in het klooster - On se procure l'eau de cette fontaine au couvent". Is bij de zusters van het woonzorgcentrum De Pottelberg nog altijd van dat water te verkrijgen? Of is ook daar de darm definitief opgehangen?

On se procure.JPG

De commentaren zijn gesloten.