04-11-11

Nieuwe ondergrondse parking Houtmarkt: Kortrijk stadsbestuur plooit zich naar de wensen van Sint-Vincentius

Houtmarkt 1.JPG

Het stadsbestuur bevestigt pricipieel dat het een nieuwe ondergrondse parking (90 stalplaatsen) wil - te bouwen door het parkeerbedrijf Parko - onder de Houtmarkt. De enige ingang tot de parkeerkelder zou ook toegang geven tot de aansluitende ondergrondse parking (60 plaatsen) van het nieuwe woon- en zorgcentrum van vzw Sint-Vincentius. Parko zou beide uitbaten. Het bestaande rusthuis in de Groeningestraat verhuist naar een nieuwbouw op de Houtmarkt na afbraak van de gebouwen van het vroegere Sint-Niklaasziekenhuis. Bij eerdere principiële goedkeuringen was sprake van een ingebruikname van de parking tegen 2017. Op vraag van Sint-Vincentius wordt dat nu - als 't allemaal lukt - 2015. Voor een en ander moet notaris Boes in akten rechten op het openbaar domein vastleggen voor een periode van 99 jaar. Het is maar de vraag of een stadsbestuur en een meerderheid met dergelijke fundamentele en langlopende beslissingen de stad kunnen binden zo kort voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen...

Afgeschreven Sint-Niklaaskliniek

Begin 2010 ging het stadsbestuur van Kortrijk het engagement aan om het parkeren in de omgeving van de Houtmarkt ondergronds te brengen. Een zoektocht naar mogelijke private investeerders leverde niets op - voorspelbaar gezien de heel lage tarieven die in de bestaande ondergrondse parkings worden gehanteerd. Men dacht toen nog aan een ondergrondse parking van 100 plaatsen onder de Houtmarkt en nog eens 100 plaatsen onder het Begijnhofpark. Sinds de Sint-Niklaaskliniek is opgedoekt, staan de meeste parkeerplaatsen op de Houtmarkt intussen leeg; het is zeker niet de populairste parking voor centrumbezoekers.

In elk geval zou men bij de onder- en bovengrondse heraanleg van de Houmarkt rekening houden met de behoeften van het aangekondigde nieuwe woonzorgcentrum van Sint-Vincentius dat de plaats zou innemen van de afgeschreven Sint-Niklaaskliniek op de Houtmarkt. De stad zou vzw Sint-Vincentius ook compenseren voor het verdwijnen van haar bestaande 30 parkeerplaatsen bij het Begijnhofpark. Toen was sprake van een ingebruikname tegen 2017.

In het voorjaar porde Sint-Vincentius (voorzitter Jozef Vandenberghe, oud-schepen, CD&V) per brief het stadsbestuur aan om in gang te schieten met het project van de nieuwe ondergrondse parking. Nu was er plots sprake van 2015 als gewenste datum van voltooiing van de gezamenlijke parkeerkelder onder de Houtmarkt.

Houtmarkt 3.JPG

Negenennegentig jaar

Daarop bevestigde het stadsbestuur op 26 oktober 2011 opnieuw een aantal principiële uitgangspunten, die meer nog dan vorig jaar tegemoetkomen aan de wensen van Sint-Vincentius. Zo wordt bevestigd dat het stedelijk parkeerbedrijf Parko de ondergrondse parking, wellicht 90 plaatsen, zal bouwen en de stad de bovengrond van de Houtmarkt zal heraanleggen. Er komt één gemeenschappelijke toegang voor die parking en de parkeerkelder van Sint-Vincentius (60 plaatsen) op haar domein. Het stadsontwikkelingsbedrijf SOK betaalt het aandeel van Sint-Vincentius (150.000 euro) in de gemeenschappelijke ingang. Dat was al overeengekomen toen op 29 juni 2010 het SOK het bestaande complex van Sint-Vincentius in de Groeningestraat opkocht met inbegrip van de huidige dertig parkeerplaatsen onder de bomen van het Begijnhofpark.

Door de stad zal aan Parko een recht van erfpacht op de ondergrond van de Houtmarkt worden verleend van 99 jaar. Dat is een beetje raar omdat de vastgelegde bestaansduur van dat autonoom gemeentebedrijf veel minder lang is. Sint-Vincentius krijgt voor diezelfde 99 jaar een erfdienstbaarheid van doorgang voor de gemeenschappelijke ingang. Parko krijgt voor 33 jaar de exploitatie van beide parkings samen. En als Parko in die 33 jaar zou opgedoekt worden, is de stad de rechtsopvolger. Voor die uitbating moet nog een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Die overeenkomst moet rekening houden met nog tal van randvoorwaarden en onzekerheden, zoals de bouw- en aanlegplannen, die op hun beurt afhankelijk zijn van de toegekende VIPA-subsidies (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Op een drafje

Nog afgezien van de fundamentele vraag of het centrum van Kortrijk en meer bepaald die hoek van het centrum nog een extra ondergrondse parking nodig heeft, gaat het hier ontegensprekelijk om een belangrijk, beeldbepalend stadsontwikkelingsproject. Kan een dergelijk project, met langdurige engagementen, wel op een drafje worden vastgelegd op minder dan een jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen zonder grondig overleg over de partijgrenzen heen?

 

Houtmarkt 2.JPG


De commentaren zijn gesloten.