25-10-11

Mag Politiezone Vlas binnenkort haar verkrot commissariaat in de Sint-Amandslaan verlaten?

commissariaat Sint-Amandslaan.JPG

Sinds eind vorig jaar squattert de Politiezone Vlas het commissariaat 'Overleie', Sint-Amandslaan 26 in Kortrijk. Eigenaar is de stad en het huurcontract van 2002 is afgelopen. Onderhandelingen over een verlenging van het huurcontract bleven maar aanslepen. Het gebouw is immers grondig verkrot. Pas onlangs is het tot een nieuw akkoord gekomen. De huurprijs wordt met 13% verminderd - zoveel is van het complex al niet meer bruikbaar. Het komt nu op 153.437 euro per jaar. De stad schat de eigenaarskosten om de rest wat bruikbaar te maken op zowat 100.000 euro per jaar.

In tegenstelling met het afgelopen contract is het nieuwe jaarlijks opzegbaar. Samen met de stadsdiensten is de politie immers op zoek naar iets beters. Men zou al het oog laten vallen hebben op een privaat gebouw. Er bestaan al jarenlang plannen om een nieuw hoofdkwartier te bouwen op Kortrijk-Weide. Maar de realisatie ervan kan ten vroegste tegen 2015. Het complex in de Sint-Amandslaan wordt overigens erkend als waardevol bouwkundig erfgoed. Ooit was het het 'Institut Médical du Dr. Valcke', kliniek voor hydrotherapie (1911).

Gortig

Sinds 2002 heeft de Kortrijkse politie, nu opgenomen in de Politiezone Vlas, een tweede commissariaat in gebruik. Het eerste gebouw, in de Jan Persynstraat, was immers veel te klein geworden. Het tweede commissariaat nam zijn intrek op Overleie in het pand Sint-Amandslaan 26. Dat complex werd voorheen nog gebruikt (en uitgewoond) door distributienetbeheerder Gaselwest. Nadien stond het lange tijd leeg.

Het is er voor de flikken nooit grote luxe geweest. Maar vorig jaar werd het toch al te gortig. Hele delen waren aangetast door waterinsijpeling, onstabiele plafonds, ongedierte, schimmel, paddestoelen enzovoort, zowel op de begane grond als in de kelders, de verdiepingen en de 'cottage' (villa-achtige aanbouw). Klachten resulteerden in een vermindering van de huurprijs met 13%, tot, geïndexeerd 153.437 euro per jaar.

Huurcontract

Omdat het negenjarige huurcontract op 31 december 2010 ten einde liep, deed het stadsbestuur aan de politiezone het voorstel om het contract te verlengen. De verminderde huurprijs zou voortgezet worden, zonder (!) indexering. Het bestuur van de zone (het Politiecollege, bestaande uit de burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Lendelede en korpschef Stefaan Eeckhout) zag dat wel zitten.

Maar men viel over de aansprakelijkheidsclausules die de stad in het contract wou opnemen. Het kwam erop neer dat de lokale politie zelf ging moeten instaan voor alle herstellingen en aanpassingen, met inbegrip zelfs van de eigenaarskosten. Bovendien zou de zone ook nog eens worden aansprakelijk worden gesteld voor schade door het kaduke gebouw aan haar personeelsleden of derden. Uiteindelijk werd in september die gewraakte clausule geschrapt. Nu moet het huurcontract nog de gemeenteraad passeren en nadien de politieraad.

Intussen heeft de financiële directie van de stad al sinds nieuwjaar 2011 geen huur meer geïnd van de politie. De politie resideert in de Sint-Amandslaan dan ook een beetje als kraker. Wellicht lost men dat op door het nieuwe contract te laten ingaan op de al gepasseerde datum van 1 januari 2011. De politie is dan het achterstallige verschuldigd. Het contract geldt weer voor 9 jaar, maar is nu jaarlijks opzegbaar door beide partijen met zes maanden vooropzeg.

Alternatief

De directie Facility van de stad heeft inmiddels berekend dat het de stad als eigenaar niet minder dan 100.000 euro per jaar zal kosten voor het simpele onderhoud van het gebouw op Overleie. Dat is dan 400.000 euro tegen dat in 2015 ten vroegste het nieuwe politiehoofdkwartier op Kortrijk-Weide kan ingebruikgenomen worden. De stadsdiensten vinden dat schromelijk te veel. Op de stadsbegroting zijn daarvoor trouwens geen kredieten vrijgemaakt.

Ook is men er zich van bewust dat de kosten nog veel erger zouden zijn als er zich een ernstig ongeval zou voordoen in het krottige gebouw. Vandaar een nogal bijzondere clausule in het huurcontract: "de huurder zal de rest van het pand [sic] verder gebruiken in de staat waarin het zich op heden bevindt en dit tot er een nieuwe oplossing wordt gevonden voor de herhuisvesting van de diensten Sint-Amandslaan".

Men is dus op zoek naar een alternatief onderdak. Op de Politieraad van 24 oktober 2011 liet voorzitter Lieven Lybeer verstaan dat men al een ander gebouw had bezocht en dat men overwoog onderhandelingen aan te knopen met de private eigenaar. Alvast heeft men een officieel schattingsverslag besteld. Afwachten maar. Zodra de politie elders is ondergebracht, wil men het gebouw verkopen.

De definitieve verhuis naar een nieuw hoofdkwartier waarin de lokale politie zou cohabiteren met de federale politie op Kortrijk-Weide (zie mijn eerder stuk) hoopt men nu te kunnen realiseren in 2015. Volgens de oorspronkelijke plannen moest dat in 2011 gebeurd zijn. Maar er steekt te veel smerigheid in de grond van de NMBS en dat maakte de aankoop van die braakliggende hectaren naast de westelijke binnenring niet gemakkelijk.

Erfgoed

De jarenlange verwaarlozing en verkrotting en de bouwvallige staat waarin het beeldbepalende gebouw zich bevindt, laten het ergste vrezen voor de toekomst ervan. Nochtans is het een waardevol stuk bouwkundig erfgoed. Het is gebouwd in 1911 als een kliniek: het 'Institut Médical du Dr. Valcke'. Dr. Valcke deed er aan 'hydrotherapie': waterkuren.

De ontwerper was Jules Carette (1866-1927), die in zijn vruchtbare loopbaan ook een tijdlang stadsarchitect van Kortrijk is geweest. Hij was een van de aanhangers van de neo-stijlen, zoals gepromoot door zijn leermeester Jean-Baptiste Bethune (inderdaad familie van, de baronachtige 'de' kregen de Markse aristocraten pas later). Zelf woonde hij ook in de Sint-Amandslaan, in nr. 13,een villa in neo-renaissancestijl. Vraagt iemand de bescherming aan van nr. 26 voor het te laat is?

 

pol2.JPG


De commentaren zijn gesloten.