12-10-11

Pasfoto met hoofddoek: pragmatisch opgelost in Kortrijks stadhuis

stadhuis3.JPG

Sliman You-Ala, sp.-a-gemeenteraadslid kwam recentelijk te weten dat het Kortrijkse stadsbestuur een godsdienstattest eiste van vrouwen die met hoofddoek op een pasfoto wilden staan. Betrokkenen kwamen bij hem hun beklag maken. Intussen is de Dienst Bevolking hiermee gestopt, na raadpleging van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De praktijk is immers niet alleen een inbreuk op de privacy maar ook discriminerend. De verwarring op het stadhuis is te wijten aan duistere richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken. Ook andere steden en gemeenten, zoals bijvoorbeeld Harelbeke bezondig(d)en zich hieraan.

Discriminatie

Navraag bij de Dienst Bevolking leerde dat de dienst in juni van dit jaar inderdaad voormeld attest heeft gevraagd. Als vrouwen die aan de beurt waren voor een elektronische identiteitskaart een pasfoto inleverden met hoofddoek, werden ze naar de Kortrijkse moskee gestuurd voor een verklaring dat zij moslim waren. De succesvolle moskee is, mede door te weinig steun van het Kortrijkse stadsbestuur in Brussel, nog altijd niet erkend, maar voor het afleveren van een attest - met stempel! - speelde dat blijkbaar geen rol. In Harelbeke werden de moslima's met hoofddoek naar de moskee in het naburige Desselgem gestuurd; die moskee is wel erkend.

Sliman You-Ala vond dat niet kunnen. De registratie door de gemeentelijke overheid van aanhangers van slechts één bepaalde godsdienst is een eerste stap die verdere discriminatie mogelijk maakt. Dat is een inbreuk tegen de grondwettelijke godsdienstvrijheid. Bovendien is het een ernstige schending van de privacy. Is de jodenvervolging indertijd ook niet begonnen met verplichte registratie?

Zetes

De Dienst Bevolking verklaart in de war te zijn gebracht door dubbelzinnige richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ). De 'Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg' (versie 1 juli 2010) zeggen in artikel 5.6.3. dat een foto met hoofddeksel normaliter verboden is maar kan worden toegestaan "om onbetwistbare godsdienstige of medische redenen". De betrokken burger moet "een ernstige rechtvaardiging voorleggen". Sluiers die het gezicht geheel of gedeeltelijk verbergen, zijn uiteraard verboden.

Samen met de andere gegevens worden de pasfoto's voor vervaardiging van de EI-kaart opgestuurd naar de firma Zetes Cards (een private internationale bedrijfsgroep, actief in 14 landen over heel de wereld), Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Het transport gebeurt trouwens niet door de post maar in sealbags door de private bewakingsgroep en koerier Group 4 Securicor.

Vertrouwelijk

Het is bij Zetes dat men op een bepaald moment weigerde elektronische identiteitskaarten te maken als er een pasfoto bij was met hoofddoek. Men eiste een of ander document waarmee de godsdienstige reden voor het hoofddoek werd bevestigd. Op het stadhuis is men dan beginnen te improviseren met die zogenaamde attesten van de plaatselijke imam en met verklaringen op erewoord van de betrokken dames. Beide opties zijn discriminerend. Eerder had men voor kloosterzusters verklaringen van de kloosteroversten meegestuurd.

Het feit dat die vertrouwelijke documenten worden toevertrouwd aan private instanties maakt de praktijk in feite nog kwalijker. Wat is de garantie dat die gegevens niet worden geregistreerd voor andere doeleinden en/of voor geïnteresseerden in andere landen?

Na contacten met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding heeft men de discriminerende praktijk stopgezet en is men op zoek gegaan naar een pragmatische oplossing. Nu vraagt men geen attest meer van de moskee in de Stasegemsestraat en zelfs geen verklaring op erewoord meer van de betrokken dames. Men laat hen wel weten dat het risico bestaat dat de producent van de identiteitskaarten het dossiertje terugstuurt en dat ze dat risico kunnen ontlopen door een verklaring te ondertekenen. Maar intussen is ook Zetes opgehouden met het terugsturen van pasfoto's met hoofddoek als er geen attest of verklaring bijsteekt. .

Probleem pragmatisch opgelost maar Binnenlandse Zaken moet toch dringend zijn richtlijnen aanpassen.

Cassatie

Over pasfoto's met een hoofddoek is overigens rechtspraak gebeurd tot op het hoogste niveau. Een paar jaar geleden velde het Hof van Cassatie een arrest tegen Stad Beringen die van oordeel was dat de stad op eigen houtje mocht oordelen of zij pasfoto's met hoofddoek toelieten of niet. Eerder had het Hof van Beroep de stad veroordeeld tot een dwangsom van 5000 frank (125 euro) per dag uit te keren aan de aanvraagster voor elke dag dat zij nog langer op haar identiteitskaart moest wachten.

Commentaren

"Is de jodenvervolging indertijd ook niet begonnen met verplichte registratie?" Komt deze uitspraak voor rekening van de blogger of van de heer You-Ala? Want in deze context: komend van een gediplomeerd historicus tendentieuze nonsens, en vanwege een gemeenteraadslid misdadige paniekzaaierij. Politics of fear!

Gepost door: Xander | 27-10-11

De verplichte registratie van de Joden was de eerste anti-joodse maatregel van de Nazi-bezetter (herfst 1940)in België. Dat ontkennen zou pas nonsens zijn; het is een historisch feit.

Gepost door: Italo | 27-10-11

@Italo: U bevestigt mijn vermoedens over de uitwerking van dit soort tendentieuze 'vergelijkende geschiedenis' op gevoelige zielen/zwakke geesten. Wat heeft de jodenvervolging door de nazi's uitstaans met (uitzonderingsmaatregelen voor!) pasfoto's van moslima's? "Oren zichtbaar en bril af!" was het nog niet lang geleden, voor God en klein Pierke.
Maar vooruit: de SP.a-historicus én de SP.a-politieker én Italo vinden het huidig Kortrijks stadsbestuur blijkbaar (proto-)FASCISTISCH, waarvan akte. Ik verwacht dan ook dat jullie gezamenlijk (of tenminste één van u) een aanklacht indienen wegens een openlijke aanzet tot Endlösung?! Onnozel mannekes...

Gepost door: Xander | 10-11-11

Xander en Italo, 'historicus' is wat te veel eer voor de hoofdredacteur.

Xander, rustig aub. Zou je niet es lezen wat er staat? Ik maak een stukje waarin het stadsbestuur lof wordt toegezwaaid voor zijn pragmatische aanpak. De stadsdiensten zijn er zelf van overtuigd geraakt dat een religieus attest vragen voor registratie (door een private multinational dan nog) niet kan. Neem daar eens akte van.

Gepost door: marc | 10-11-11

Marc, waar ik op inging was de 'terloopse' verwijzing naar de jodenvervolging, die ik in dit verband enkel kan duiden als bangmakerij voor electoraal gewin. Vrij naar Marino Keulen t.a.v. Vera Dua in het Vlaams Parlement: spaar de grote woorden (zij misbruikte 'racisme') want als je ze echt nodig hebt zijn ze versleten!
Blijft natuurlijk het feit dat je met een partijkaart van 'Mekka' andere rechten hebt dan met een van 'Rome'... of helemaal geen! Mijn volgende pasfoto zal er een zijn met een dikke vette SORRY op mijn voorhoofd gevingerverfd, okee? Eens zien wat dat geeft.

Gepost door: Xander | 11-11-11

De commentaren zijn gesloten.