16-09-11

Decorteam Meuleman mag dan (voorlopig?) toch niet bouwen aan de Stasegemsesteenweg

Decorteam Meuleman.JPG

Het Kortrijkse aannemersbedrijf voor schilder- en interieurwerken Decorteam Meuleman (sinds 1865!) mag dan toch geen nieuw hoofdkwartier bouwen aan de afrit Stasegem van de Kortrijkse grote ring R8. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Gewest, wringt tegen. Op de grond van Meuleman in de Stasegemsesteenweg rust immers een bouwverbod van 30 meter langs de ring en de afrit. De vraag naar een uitzondering werd afgewezen. Het stadsbestuur zegt niet anders te kunnen dan de aanvraag voor de bouwvergunning ongunstig te beoordelen. De adviezen van de eigen stadsdiensten zijn nochtans alle unisono positief. Heeft die weigering van AWV gevolgen voor een stadsproject dat wat dichter bij de stad eveneens aan de ring zou moeten komen: de KMO-zone voor twee showrooms in de groene zone achter de volkswoonwijk Venning? Intussen blijft Meuleman geprangd zitten in zijn veel te klein geworden en moeilijk te bereiken gebouwen aan de smalle Abdijkaai.

De geest van Kafka speelt Decorteam Meuleman parten. Als het Vlaamse Gewest niet moeilijk doet, is het het stadsbestuur dat tegenwringt (project Abdijkaai), en als het stadsbestuur geen graten ziet in een project, ligt het Vlaamse Gewest dwars (project Stasegemsesteenweg).

Abdijkaai

Het bijna 150-jarige schildersbedrijf (schilderwerk, vloerbekleding, schrijnwerk op maat, coördinatie van grotere projecten) is gevestigd in de smalle Abdijkaai, op een hoge oever van de Vaart Kortrijk-Bossuit. Zusterbedrijven zijn Multidecor (Universiteitslaan), Multisteps (Ter Ferrant, Kuurne), en Decobel Meubelatelier (Harelbeke), maar het hoofdkwartier is in de Abdijkaai. Het bedrijf kampt er met plaatsgebrek, kan er niet uitbreiden en past eigenlijk niet meer in wat metterttijd een woonbuurt is geworden.

Het ligt voor de hand dat de bedrijfsgebouwen zouden plaats maken voor een woonproject. In hetzelfde huizenblok is de vroegere textielververij Lambrecht al vervangen door een verkaveling met flatgebouwen en rijwoningen. Het werd aangekondigd als een 'woonpark' maar het groen valt nogal tegen. De nabijgelegen Vetex-fabriek (niet te verwarren met de gewezen fabriek in de Veldstraat) wordt binnen afzienbare tijd opgedoekt. Leiedal kreeg de opdracht voor de ontwikkeling van het gebied een masterplan uit te werken.

Het probleem voor Meuleman is evenwel dat het stadsbestuur en Leiedal ervan uitgaan dat de vaart daar ooit nog zal worden verbreed. De kans daartoe is klein gezien de immense kosten die dat zou vergen (drie bestaande - en beschermde! - sluizen supprimeren en vervangen door één met een hoogte van zeker 15 meter, de onteigening van tientallen woningen, de bouw van honderden meters nieuwe kademuren in volledig verstedelijkt gebied enzovoort). Maar stadsbestuur en Leiedal willen de mogelijkheid open houden. Daartoe hanteert het stadsbestuur een bouwverbod in een strook van dertig meter op de oever van de Vaart aan de kant van de Spinnerijkaai en de Abdijkaai. In die strook liggen grote delen van de huidige bedrijfsgebouwen van Meuleman. Nauwelijks te ontwikkelen dus!

Stasegemsesteenweg

De firma had het plan opgevat om zijn zetel te verplaatsten naar een groot terrein (meer dan een hectare) aan de afrit Stasegem van de Kortrijkse ring. Het betreft gewezen landbouwgrond, nog nooit bebouwd maar volgens het Gewestplan (1977) gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën. Ooit werd een groot deel van de Stasegemsesteenweg aan beide kanten ingenomen door de Stijlmeubelenfabriek Deconinck. Achter de tunnel onder de R8 ligt het bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem. Ideaal gelegen dus voor een bedrijfsvestiging.

Meuleman STSTW 17 1.JPG

Meuleman wil er een industrieel gebouw voor zijn aannemersactiviteiten van schilder- en schrijnwerk. De gevel zou een doortrekking worden van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Stasegemsesteenweg, 49 meter breed. Het dichtst tegen de oprit zou een kantoorgebouw komen met een diepte van 52,75m, twee verdiepingen hoog. Tussen het kantoorgebouw en buur Lankofood zouden omvangrijke magazijnen komen (8m hoog, 78,40m diep). Kantoren en magazijn zouden van elkaar worden gescheiden door een 10,10m hoge glazen gang. Het kantoorgebouw wordt uitgevoerd in witte betonnen panelen, de rest van het complex in zwarte geïsoleerde panelen. Bij dat alles komt nog een parking voor 80 wagens, 15 fietsen, een tankstation en 4 afvalcontainers. De rest is groenzone, vooral ten opzichte van de woonstraat Hoevestraat, helemaal achteraan het terrein. De stadsdiensten eisen de aanplanting van één hoogstam per 10 parkeerplaatsen.

Ten opzichte van de afrit van de R8 wordt minstens een onbebouwde strook van 15,95 m behouden, voor een meter of tien beplant met schermgroen. Aangezien het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) doorgaans een niet bebouwbare strook van 30m naast de autostrades hanteert, vroeg het bedrijf een afwijking. Het gaat hier ten slotte maar om een afrit en niet om de ringweg zelf (die daar op een hoge talud is aangelegd). En elders in Kortrijk zijn voorbeelden te over van dichtere bebouwing, soms tot tegen de op- of afrit van de ring, bijvoorbeeld het op- en afrittencomplex in de Oudenaardsesteenweg.

Maar de stadsdiensten moesten vaststellen dat AWV weigert de gevraagde uitzondering toe te staan. "Het is bijgevolg niet mogelijk een vergunning af te leveren" zegt het stadsbestuur. Nochtans waren alle adviezen van betrokken stadsdiensten eensluidend gunstig.

Jammer

Nu is dat wel erg jammer. De evacuatie van Meuleman uit de Abdijkaai zou een hele opluchting zijn voor de buurt. Het bedrijf moet daar zijn uitgebreide bedrijfswagenvloot noodgedwongen op straat laten overnachten. De ontsluiting van de site is erg penibel. In de Stasegemsesteenweg zou Meuleman al zijn camions en camionettes binnen kunnen stallen en zou de ontsluiting ideaal zijn met de onmiddellijke toegang tot de R8 en het verderop gelegen autostradenet.

Concreet betekent de halsstarrige houding van AWV dat een eventueel alternatief bouwplan zowat 14 meter gevelbreedte moet prijsgeven. Kan dat verlies aan ruimte achteraan worden gecompenseerd en zal dat dan niet ten koste gaan van de groenzone die het bedrijf moet afschermen van de Hoevestraat?

Venning

Het standpunt van AWV stemt tot nadenken over het fel aangevochten plan van de stad om in groenzone tussen de nabijgelegen woonwijk Venning en diezelfde R8 een zogenaamde KMO-zone in te richten. Het zou hoogstens kunnen gaan om een mogelijke vestigingsplaats voor twee showrooms met vitrine uitgevend op de Ring. Voor die KMO-zone zou zowat de helft van de huidige groene 8 hectare moeten sneuvelen. Als men ook daar vasthoudt aan die onbebouwbare strook van 30 meter, zou dat betekenen dat de KMO-terreinen nog een extra strook van 30 meter groen zouden opeisen. Het zou ook kunnen betekenen dat het project onuitvoerbaar wordt.

Meuleman STSTW 17 2.JPG

De commentaren zijn gesloten.