19-08-11

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (10): eenvoudig sms-parkeren alleen voor Proximusklanten - discriminatie?

sms-parkeren.JPG

In Kortrijk geldt, vooral in de binnenstad, hoe langer hoe meer betalend parkeren. Overtreders krijgen een parkeersanctie van het autonoom gemeentebedrijf Parko. Wie een bon onder de ruitenwisser krijgt, kan daartegen bezwaar indienen bij het stadsbestuur. Die uitspraken zijn te vinden in de notulen van het college van burgemeester en schepenen. Maar als gewone burger geraak je nauwelijks aan die nochtans pricipieel openbare documenten. Sinds oktober 2009 publiceert Kortrijklinksbekeken een commentaar op die uitspraken. Zo kunnen parkeerders zich een idee vormen van de beleidslijnen die het stadsbestuur aanhoudt. Onder meer bij ongemotiveerde afwijkingen van die beleidslijnen heeft men kans  gelijk te halen bij beroep op de rechtbank. Tegen de uitspraken van het stadsbestuur kan je namelijk in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg van Brugge.

In deze aflevering (beslissingen van het stadsbestuur van 20 juli 2011) blijken Parko en het stadsbestuur heel bureaucratisch te reageren als parkeerders geconfronteerd worden met defecte parkeerautomaten. Er zijn verschillende gevallen van bevroren - "vervrozen" en "bevrozen" - toestellen. Bewoners- en sms-parkeren blijken eens te meer niet zo simpel. Ergerlijk is ten slotte dat eenvoudig sms-parkeren een voorrecht is van Proximus-klanten. Wie bij een andere operator zit, moet zich eerst registreren op het internet; wat je uiteraard niet kunt als de nood het hoogst is bij een defecte parkeerautomaat.

Bewonersparkeren te rigide

De Israëlische voetbalinternationaal Gershon Rami, door Standard aan KV Kortrijk uitgeleend, is in het stadion in de Meensesteenweg een betere verdediger dan in zijn conflict met Parko. Hij heeft niet minder dan 10 'naheffingen' van 15 euro het stuk aan zijn broek. Het gaat om de zoveelste verwikkeling met bewonersparkeren. Hij rijdt met een wagen van cvba Kortrijk Voetbalt en zijn parkeerperikelen worden behartigd door KVK-manager Matthias Leterme, zelf zoon van onze nationale zaakwaarnemer. Die parkeerbonnen liep hij op in de lente van dit jaar in de nabijheid van het station. Normaal moet je daar betalen in een regeling van kortparkeren (maximaal twee uur tegen 2,50 euro). Maar geregistreerde bewoners hoeven zich daar niet aan te houden.

De registratie als bewoner moet evenwel gebeuren bij Parko zelf, ondanks het feit dat men zijn domicilie goed en wel heeft aangegeven op het stadhuis. Men moet immers ook zijn nummerplaat laten noteren. Door een vergissing is in het geval van onze stervoetballer door KVK, die een hele vloot aan personeelswagens heeft lopen, een verkeerde nummerplaat op de bedrijfswagen gemonteerd. Parko, daarin bijgetreden door het stadsbestuur, willen van geen toegeeflijkheid weten: "de enige verplichting vanwege de burger is ons onmiddellijk te informeren ingeval van een nieuwe/andere nummerplaat". Dat kan aan het loket tijdens de openingsuren doch ook fullcontinu op de website van Parko.

Een mevrouw uit de Burgemeester Pyckestraat ondervond hetzelfde. Zij stond voor haar eigen deur geparkeerd. En in haar straat geldt ook bewonerspakeren: wie er niet woont, moet de blauwe kaart zetten. Na aanschaf van een nieuwe wagen had zij nog geen gaatje gevonden om haar nieuwe nummerplaat aan te geven bij Parko. De parkeerwachters vonden haar wel. In haar bezwaarschrift protesteert zij tegen het gebrek aan flexibiliteit waarmee parkerende stadsbewoners worden geconfronteerd. Zij vindt dat in tegenstelling met de officieel verkondigde doelstelling om het wonen in het stadscentrum aantrekkelijker te maken. Maar het stadsbestuur laat zich niet vermurwen: betalen zal ze!

Die mevrouw heeft m.i. niet helemaal ongelijk. De regeling van bewonersparkeren is hopeloos ingewikkeld. Zou er geen mogelijkheid bestaan van automatische registratie voor het bewonersparkeren zodra men zijn domicilie in de betrokken straten heeft aangegeven op het stadhuis? Heeft men op het stadhuis (en bij filiaal Parko) niet de mogelijkheid om de inschrijvingen van wagens in Kortrijk te volgen? Een nog simpeler oplossing zou zijn een termijn in te stellen van regularisatie voor parkerende bewoners nadat zij de eerste keer zijn opgeschreven door de parkeerwachters. De huidige regeling is inderdaad te rigide.

Defecte parkeerautomaten

Nogal bureaucratisch is ook de reactie van Parko en stadsbestuur als parkeerders die wèl willen betalen, te maken hebben met defecte parkeerautomaten. Twee gevallen deden zich voor tijdens de winterprik van december 2010. Een Kortrijkzane stalde haar auto op de centrumparking Broeltorens. Zij volgde nota bene een opleiding op het ... stadhuis. Zij koos voor een dagticket en dropte twee euro in de gleuf. Het toestel weigerde te functioneren; zelfs de annulatieknop was geblokkeerd en zij was haar muntstuk kwijt. Zij denkt zich uit de situatie te redden door een briefje op haar dashboard te leggen met de tekst: "Om 09:00 uur 2 euro in de automaat gestoken, maar die is vervrozen, werkt dus niet".

Een andere vrouw werkt al jaren in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Kortrijk. Zij parkeerde op 7 december 2010 op de centrumparking Handelskaai. Door ijzel en sneeuw was zij met veel moeite van Gent gekomen om haar dagtaak op te nemen. Ook zij krijgt geen leven in een vervroren automaat. Zelfde oplossing: zij legt een handgeschreven briefke achter haar voorruit met de melding: "2 euro in machine gestoken, knopen bevrozen # kon ze niet indrukken, ook geld niet terug".

Een man liet zijn wagen achter op het Klakkaardplein. Ook daar was de parkeermeter defect. Ook hij legde een handgeschreven briefje op zijn dashboard met de boodschap: "parkeermeter werkt niet".

In alle drie de gevallen is de reactie van Parko en stadsbestuur dezelfde. Citaat: "Indien men merkt dat de parkeerautomaat niet werkt, dan dient volgens de algemene wegcode de parkeerschijf voorgelegd te worden. Deze informatie is op iedere parkeerautomaat vermeld. De parkeerschijf dient dan in plaats van het niet-bekomen parkeerticket als indicatiemidel van de aankomsttijd. Met de schijf kan men dan tot het einde van de parkeerduur parkeren. Een handgeschreven briefje heeft volgens het parkeerreglement en de algemene wegcode geen enkele betekenis!".

Die stijl! Inhoudelijk is dat toch een erg bureaucratische aanpak. Beide dames hadden gewoon betaald wat zij moesten betalen. Doordat de parkeermeters in panne waren, kregen zij ook geen ticketje om hun parkeerkost te recupereren bij hun werkgever. Die eerste vrouw had zich zelfs vastgeprikt aan een vroeg en vast aankomstuur ("09:00 uur"), wat dan toch hetzelfde is als wat zij met haar blauwe schijf zou hebben bekendgemaakt. En bovendien zijn de drie 'fouten' minstens voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat Parko er niet in geslaagd was om zijn toestellen naar behoren te laten werken. Ik kan de vader van een van de 'slachtoffers' niet helemaal ongelijk geven. Hij schreef een furieuze brief naar het stadsbestuur, waarin hij Parko en het stadsbestuur beschuldigt van 'diefstal' (van die twee euro) en verklaart de parkeerbon van 15 euro niet te zullen betalen en integendeel de twee euro terugeist.

Het argument dat die verplichting om de blauwe schijf uit te stallen op de parkeermeter staat vermeld, is zwak. Er staat immers zoveel op en wie heeft, op weg naar zijn werk of een andere dringende afspraak de tijd om dat allemaal eens grondig te lezen? Het is niet meer dan een disclaimer, in de kleinste lettertjes, om de verantwoordelijkheid bij defecten te kunnen afschuiven op de klant. Niet netjes!

disclamer.JPG

En in een ander geval van een defecte automaat had de parkeerder wel degelijk zijn blauwe schijf uitgestald. Hij had in de Minister Tacklaan verscheidene keren geprobeerd geld in de automaat te steken maar die spuwde het telkens weer uit. Reactie van Parko, daarin bijgetreden door het stadsbestuur: waarschijnlijk heeft de man iedere keer op de verkeerde knop geduwd, vermoedelijk de annulatieknop.

Het is inderdaad waar dat diezelfde automaat op andere momenten wel functioneerde. Maar het was toen 6 december 2010, een dag waarop de temperatuur op geen moment boven het nulpunt kwam. Misschien was de automaat ook wel bevroren zoals in de twee gemelde gevallen op 7 december. De man verdient het voordeel van de twijfel.

Sms-parkeren niet eenvoudig voor Mobistarklanten

Een bewoonster van Overleie moest op 9 februari 2011 naar Antwerpen. Zij parkeert haar wagen op het Conservatoriumplein. De parkeerautomaat werkt niet - nog een! Zij besluit per sms te betalen zoals aangegeven staat op het toestel. Zij stuurt het gevraagde sms-je en rent naar het station om haar trein te halen. Terug in Kortrijk om 15.20 uur vindt zij niet 1 maart 2 parkeerbonnen (30 euro bijeen) onder haar ruitenwisser. Reactie van Parko en het stadsbestuur: guilty! Parko geeft toe dat de automaat in panne was die dag. Maar de parkeerster had maar haar blauwe parkeerschijf moeten gebruiken. De sms-betaling is niet gelukt en dat had de bestuurster kunnen weten aangezien het haar eveneens per sms onmiddellijk is gemeld. 

Interessant is de aanvullende uitleg van Parko over sms-parkeren in Kortrijk: "We vermoeden dat betrokkene een niet-Proximusklant is waardoor een eenvoudige eenmalige registratie noodzakelijk is om van deze optionele betaalfaciliteit gebruik te kunnen maken. Nota: sms-parkeren wordt momenteel enkel aangeboden door een dochteronderneming van Belgacom-Proximus".

M.i. is dat toch een vorm van discriminatie. En hoe kan iemand die in tijdsnood aan een defecte automaat staat, vlug even het internet op om zich 'eenvoudig' te laten registreren? Wat zou de rechter hiervan denken?

Rekenkunde

Twee op de bon gezette parkeerders poogden de rekenkunde van de Kortrijkse parkeerregeling te doorgronden maar ze mispakten zich. Iemand uit Dworp las op de parkeermeter in de Peter Benoitstraat dat een uur parkeren 1 euro kost en twee uur parkeren, het maximum, 2,5 euro. De regel van drie toepassend berekende hij hoeveel hij moest inwerpen voor anderhalf uur. Hij kwam uit op 1,50 euro. Parko, daarin geruggesteund door het stadsbestuur, ziet het anders: het eerste uur kost inderdaad 1 euro maar het tweede uur is de helft duurder en kost 1,50 euro (samen 2,50 euro voor twee uur). Het ticket van de vermeend gedupeerde was dus maar geldig voor 1.20 uur. Zijn bezwaarschrift is afgewezen.

Een parkeerder uit Sint-Baafs-Vijve stalt zijn wagen aan de Hoochie Coochie op de Verzetskaai. Hij koopt een Parko-ticketje van 1,20 euro, geldig tot 16.11 uur. Even voor 16 uur gaat hij terug naar zijn auto en omdat hij nog een boodschap moet doen, koopt hij een extra ticket. Dat extra ticket geldt tot 16.54 uur maar de parkeerder is in de overtuiging dat de resterende 17 minuten op zijn eerste ticket ook nog gelden. Hij legt dus beide ticketten naast elkaar.

Parko pikt dat niet. "Tijdens de controle wordt er steeds rekening gehouden met het jongste verstreken parkeerticket. Er wordt geen cumulatieve berekening uitgevoerd met allerlei oude parkeertickets die zich eventueel op het dashbord (sic) bevinden. Parko kan geen rekening houden met het feit dat betrokkene te vroeg een nieuw parkeerticket aankocht". Het bezwaar van de inwoner van Groot-Wielsbeke is afgewezen.

De regeling is wat ze is en ze wordt hier naar de letter toegepast. Geen verdere commentaar.

Eerdere uitspraken

De vorige becommentarieerde parkeerbonuitspraken van het stadsbestuur vind je met volgende links:

Jurisprudentie parkeersancties 1

Jurisprudentie parkeersancties 2

Jurisprudentie parkeersancties 3

Jurisprudentie parkeersancties 4

Jurisprudentie parkeersancties 5

Jurisprudentie parkeersancties 6

Jurisprudentie parkeersancties 7

Jurisprudentie parkeersancties 8

Jurisprudentie parkeersancties 9

De commentaren zijn gesloten.