11-08-11

Rechter vraagt buurt proces aan te spannen tegen Kortrijks stadsbestuur

Hugo Verriestlaan Binnenhof 2.JPG

Op vraag van een buurtbewoner zijn het Kortrijkse stadsbestuur en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij zich moeten komen verantwoorden bij de vrederechter. De man bewoont een van de 45 woningen van het 'Binnenhof', een sociaal - maar duur! - huisvestingsproject van voormelde maatschappij in de Hugo Verriestlaan. Hij maakt, zoals veel van zijn buren, zijn beklag over het gebrek aan onderhoud van de publieke delen van het 'hof'. Aangezien het gaat om openbaar domein zou het normaal zijn dat de stad die delen onderhoudt. Maar de stad weigert dat te doen zolang de betrokken gronden niet zijn overgedragen aan de stad. De officiële - voorlopige en nadien zelfs ook al de definitieve - oplevering van het openbaar domein van het Binnenhof is evenwel al gebeurd. Alleen de overdracht per notariële acte blijft uit door onenigheid tussen de stad en de maatschappij over de staat van beplantingen en bodembedekkingen. Volgens de vrederechter ontslaat dat niet het stadsbestuur van zijn verantwoordelijkheid om de voor het publiek toegankelijke delen van de miniwijk te onderhouden. Hij raadt de bewoners dan ook aan een proces in regel te beginnen tegen de stad.

Hiermee is een precedent in de maak voor verscheidene sociale woonprojecten in Kortrijk waar de stad al jaren weigert het onderhoud van de publieke delen op zich te nemen!

Klachten

Reeds bij de opening van het Binnenhof in de Kortrijkse Hugo Verriestlaan in 2008, klaagden de nieuwe eigenaars-bewoners van het sociale koopwoningenproject over de slordige afwerking en het onderhoud van de publieke ruimten (buurtbewoner Kurt Devolder in Het Laatste Nieuws van 11 augustus 2008). Drie jaar later hebben de bewoners nog altijd dezelfde klachten. Het klagen beu richtte een bewoner zich uiteindelijk tot het Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk.

De rechter riep de betrokken partijen, bewoner, stadsbestuur en huisvestingsmaatschappij, samen voor een eerste gesprek op 12 juli jl. Het was zijn bedoeling te komen "tot een minnelijke schikking en een oplossing voor het onderhoud in het Binnenhof van onder meer rozenperk en het groen, het wegwerken van de losliggende stenen, en het bestrijden van de woekerende distels". De bewoner die van lieverlede naar de vrederechter stapte, wil ook meer verlichting omdat er te veel vandalisme is in de duistere hoeken van het 'hof'.

Hugo Verriestlaan Binnenhof 4.JPG

Op de kop

Op de gronden van de verdwenen textielfabriek Teinturerie Saint-Antoine van Durieux tussen de Hugo Verriestlaan en de Elfdejulilaan heeft de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij (een van de zes sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Kortrijk) een opmerkelijk project gerealiseerd. De ververij was berucht geworden door de grove vervuiling waarmee ze de omgeving verpestte, met roetuitstoot en zware bodemverontreiniging. Juul Debaere, Agalev en ikzelf hebben daarover nog herhaalde keren geïnterpelleerd in de gemeenteraad. De sanering van bodem en grondwater vergde jaren sanering op kosten van de maatschappij (van de afbraak van de fabriek in 1999 tot lang na de afwerking van het project in 2008). 

De architect, Filip Cnockaert, Kortrijk, ambieerde niet minder dan de creatie van een tweede 'Begijnhof' in de stad, in een stijl die hij "mix van modernisme en post-modernisme" noemde, met een voorliefde voor spitsgevels. Zou het kunnen dat de ontwerper zich heeft laten inspireren door het tuinwijkje in de Boudewijn IX-laan, een paar straten verder, het eerste sociale woonexperiment van Kortrijk? Er kwamen 35 koopwoningen, 3 huurwoningen en 7 huurappartementen waarvan het grootste deel uitgeeft op een rustgevend binnenpark. Dat park, met speelhoek, rozenperk, grasveld en getooid met een sculptuur (Hemelwortels van Maarten Schaubroeck), kon er komen door de bouw, extra gesubsidieerd door Stad Kortrijk, van een ondergrondse parkeergarage met rechtstreekse toegang tot de woningen.

Door de hoge kost van het project (6,135 miljoen euro) moest de bouwmaatschappij in 2008 verkoopprijzen aanrekenen die wat aan de hoge kant werden bevonden (zowat 170.000 euro dooreengenomen) voor zogenaamd 'sociale' woningen. Toch geraakten de huizen vlot verkocht. Wellicht zagen de kopers ook wel in dat zij een nagelnieuwe woning met drie à vier slaapkamers, living, keuken, badkamer, tuin en ondergrondse garage voor twee wagens op de kop konden tikken die zonder de uitgebreide subsidies van het Vlaamse Gewest en de Stad nog veel duurder zou zijn.

Hugo Verriestlaan Binnenhof 5.JPG

Onderhoud

De slordige toestand van het binnenplein haalt het modelvoorbeeld van binnensteedse nieuwbouw jammer genoeg een beetje onderuit. De oorzaak is een aanslepend geschil tussen het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, en de huisvestingsmaatschappij. Het was van meet af aan de bedoeling dat de stad het binnenplein met al zijn publieke onderdelen na oplevering gratis zou overnemen van de maatschappij. Dat binnenplein schept overigens ook een publiek toegankelijke doorgang voor fietsers en stappers tussen de Hugo Verriestlaan en de Elfdejulilaan. Op de oplevering, die intussen in twee stappen - de voorlopige en de definitieve oplevering - is gebeurd, is er trouwens toezicht geweest van de stadsdiensten. Die stadsdiensten hebben mee het document ondertekend waarmee aan de aannemer van de aanleg van de publieke ruimten is bevestigd dat hij zijn taak naar behoren heeft volbracht.

Normaliter staat na de oplevering - zeker na de definitieve - niets meer in de weg om de publieke delen aan de stad over te dragen. Maar in dit geval was er na die oplevering insijpeling geconstateerd in de parkeerkelder. Door de herstellingswerken was er enige schade aan de pleinaanleg bovengronds. De stad weigerde daarom de overname tot voldaan werd aan een lijst van negen opmerkingen van de stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur. En het standpunt van het stadsbestuur was ook: zo lang wij geen eigenaar zijn van de grond, gaan wij het niet onderhouden.

Directeur Dries Cuvelier van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij is in tegendeel van mening dat de onderhoudsplicht van de stad los staat van het eigenaarsschap. Aangezien de definitieve oplevering is gebeurd met akkoord van het stadsbestuur, draagt de stad van dan af de verantwoordelijkheid voor onderhoud en herstelling van het publieke domein. Het stadsbestuur heeft trouwens aan de ingang van het binnenplein al een officieel straatnaambord gehangen: "Hugo Verriestlaan 34-50".

Nu heeft de vrederechter laten uitschijnen dat helemaal niet de officiële overdracht van de betrokken gronden moeten worden afgewacht voordat de stad plein en doorgang moet onderhouden. Zodra de locatie met instemming van de stad is opengesteld voor het publiek, draagt de stad de onderhoudsverantwoordelijkheid. De rechter geeft de bewoners met klachten dan ook de suggestie een proces in regel te beginnen tegen de stad: "Spreek desnoods iemands verzekering van rechtsbijstand aan".

Hugo Verriestlaan Binnenhof 6.JPG

Vroeger

Het was vroeger, onder de burgemeesters Lambrecht en Sansen trouwens de gewone praktijk dat de groendienst van de stad stilzwijgend de publieke ruimten van de verschillende sociale woonwijken en appartementscomplexen onderhield. De overdracht van die publieke ruimten was dan ook absoluut geen prioriteit. Zo komt het dat ze bij heel wat decennia-oude projecten nog altijd niet zijn overgedragen aan de stad. Naderhand dacht men op het stadhuis - wellicht geïnspireerd door besparingsdrang - dat geen openbare dienstverlening mocht worden verleend op particuliere - want niet overgedragen - gronden. Nu zou wel eens op de rechtbank kunnen blijken dat dit verkeerd is gedacht.

Inmiddels koesteren sommigen op het stadhuis de mening dat de onderhoudsverantwoordelijkheid van de stad intreedt op het moment reeds van de voorlopige oplevering. Dat is al een stap in de richting van de officieuze mening van de vrederechter. Die wil dus nog verder gaan: oplevering of niet, zodra het publiek de ruimten mag betreden, moet de stad ze onderhouden.

Wat voor de bewoners van het Binnenhof aan de Hugo Verriestlaan van belang is, is dat hun binnenpark in elk geval onmiddellijk moet onderhouden worden door de stad!

Hugo Verriestlaan Binnenhof 3.JPG


Commentaren

Een veel ontleende primeur, stel ik vast. Bronvermelding is voor sommigen te veel moeite. Maar laat het niet aan je hart komen: wie wil weten hoe de vork precies aan de steel zit, kan toch het best Kortrijkllinksbekeken raadplegen.

Gepost door: Polo | 20-08-11

De commentaren zijn gesloten.