09-08-11

Da Shake Kortrijk: een ommezwaai van het stadsbestuur

Da Shake VIII 11 1.JPG

Het ziet ernaar uit dat de dancing Da Shake op het commercieel centrum Pottelberg in Kortrijk volgend jaar in mei definitief de deuren moet sluiten. Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, besloot immers geen verlenging toe te staan van de milieuvergunning. De beslissing viel tijdens een vakantiezitting (27 juli 2011) van het college van burgemeester en schepenen - en dus buiten de aandacht van de pers. De beslissing is des te opmerkelijker gezien het recente debat in de gemeenteraad van 4 juli 2011. In dat debat vertolkten de oppositieraadsleden Bert Herrewyn en Philippe De Coene, sp.a, de onveiligheidsgevoelens van de buurtbewoners na ettelijke zware incidenten met het Da Skakepubliek. Burgemeester Lieven Lybeer, CD&V, minimaliseerde de overlast, ondanks een erg bezwarend politierapport. Precies dat politierapport overtuigde burgemeester en schepenen een paar weken later om de dancing toch maar het voortbestaan onmogelijk te maken.

Geen bezwaren?

Het was een raar debat in de Kortrijkse gemeenteraad. Burgemeester Lybeer verklaarde met een uitgestreken gezicht geen weet te hebben van de zware criminele feiten die Bert Herrewyn in zijn interpellatie meldde. Herrewyn had zich geïnformeerd bij de lokale politie en kwam zo te weten dat er in de voorbije twee jaar niet minder dan 72 criminele feiten waren vastgesteld waarbij publiek van Da Shake betrokken was. Bert Herrewyn, zelf jong en fervent deelnemer aan het uitgangsleven in Kortrijk, zegt helemaal niets te hebben tegen dancings maar betreurt het erg dat een van de enige fuiftempels van de streek die weg is opgegaan. 

Het groot argument van de burgemeester, tevens voorzitter van de politieraad van de lokale politiezone VLAS, om Da Shake in bescherming te nemen was: "Er kwam geen enkel bezwaar binnen bij het openbaar onderzoek voor de verlenging van de milieuvergunning van de dancing". Het zag er dan ook naar uit dat het stadsbestuur die verlenging zonder meer zou toestaan. De buurt van de Pottelberg (Engelse Wandeling, P. Damiaanstraat, Bruyningstraat, Doenaertstraat, Dumolinlaan en verder), die in de voorbije jaren al geregeld had geprotesteerd tegen allerhande baldadigheden, zag het met lede ogen aan.

Intimidaties

Zo was het weer ieder weekend boel in april jl. Op zondagnacht 3 april bleef het nog beperkt tot nachtlawaai. Een kolonne auto's reed in een rotvaart de Engelse Wandeling op en af, met open ramen en luide muziek. Een Franse wagen negeert de politiecontrole en rijdt tussen de opgestelde kegels weg. Een week later wordt er geraced op de uitgestrekte parkings van Bouwcentrum Pottelberg. Als de politie arriveert, stuiven de wagens weg. Er ontstaat een massale vechtpartij (40-tal personen) tussen diverse groepjes. Na de sluiting van de dancing 's morgens escaleert de toestand. Groepen jongeren raken slaags. Een bezoeker van Da Shake wordt gekidnapt en wat verder op de oprit van de R8 uit de rijdende auto gegooid en er nog eens door overreden ook. Op 18 april noteert een hoofdinspecteur van de politie opnieuw nachtelijke autoraces in de buurt van Da Shake. Het gaat om Franse nummerplaten. Veel jongeren gaan de dancing niet binnen maar blijven rondhangen. Enzovoort.

Die schets van het (nacht)leven-zoals-het-is in de omgeving van de Pottelberg komt uit het advies van de lokale politie tijdens het ambtelijk onderzoek naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de milieuvergunning voor Da Shake. De lopende vergunning vervalt op 8 mei 2012. Op voormelde gemeenteraad leek het even alsof de verlenging van die vergunning al was toegestaan. Dat blijkt niet zo te zijn. Het onderzoek was nog volop aan de gang. Het klopt dat van de omwonenden geen reactie meer kwam tijdens het openbaar onderzoek. Niet verwonderlijk als men geregeld geconfronteerd wordt met allerlei intimidaties tot en met openlijke gezwaai met wapens. Ook gebeurde dat openbaar onderzoek heel discreet: de bekendmaking was beperkt tot een affiche aan het commercieel centrum (en eentje in de poort van het stadhuis). Wel kon het stadsbestuur putten uit een uitgebreid klachtenbundel.

De sussende reactie van de burgemeester tijdens de gemeenteraad is raadselachtig. De discussie in de gemeenteraad was op 4 juli. De burgemeester beschikte al over het politieadvies op 21 juni en wist dus meer! Het is uiteindelijk dat politierapport dat het stadsbestuur heeft doen beslissen Da Shake op termijn op te doeken.

Arena

Het politierapport maakt een inventaris van alle interventies vanaf 2008 waarvan een proces-verbaal werd opgesteld. Er zijn 3 interventies genoteerd voor inbreuken tegen de private veiligheid, 13 voor diefstallen, 14 voor slagen en verwondingen, 6 voor drugs, 3 voor verboden wapendracht, 1 voor poging tot doodslag, 1 voor brandstichting, en 3 voor inbreuken tegen de openbare orde. Bovendien waren er 12 bommeldingen met ontruiming van de dancing en afgrendeling van de site. Voorts ook 11 interventies bij vechtpartijen zonder pv's.

De conclusie van de politie behoeft geen verdere commentaar: De site wordt tijdens de openingsuren van de dancing herschapen in een arena van racende wagens, bendes die met elkaar in de clinch gaan, waanzinnige achtervolgingen met zware gewonden (o.m. messteek in de longen, opzettelijk overrijden), verbale en fysieke agressie tegen de security van de zaak, wegvluchten bij politiecontrole, rondhangende jongeren in het bezit van verboden wapen en/of drugs, en zelfs afrekeningen met vuurwapens in omliggende straten.

Uit de tellingen blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers jongeren betreft die zich verplaatsen met voertuigen met Franse nummerplaat. De portiers en de security van de dancing treden hardhandig op, brengen slagen en vewondingen toe en beroven soms klanten van gsm en geld. Uitbater en veiligheidspersoneel hebben moeite om zelf de orde te handhaven en zij moeten keer op keer een beroep doen op de politie. Spijts eerdere maatregelen van de burgemeester (tijdelijke sluiting, sluitingsuur om 3 uur) nemen de interventies niet af. Om al die redenen adviseert de politie de verdere exploitatie van de dancing negatief.

Onaanvaardbaar

Op basis van dat rapport stelt het stadsbestuur vast dat de dancing een veiligheidsrisico vormt dat een aanvaardbaar peil van hinder onherstelbaar overschrijdt. De openbare orde en veiligheid komen in het gedrang. Bovendien biedt de dancing geen meerwaarde voor de lokale jongeren. De maatschappelijke kosten van het etablissement liggen onaanvaardbaar hoog in vergelijking met de baten voor de stad. Daardoor is de exploitatie ook niet te verenigen met de stedenbouwkundige bepalingen van het Bouwcentrum Pottelberg waarin ze is gevestigd. Daarin staat dat er alleen 'niet storende functies' kunnen ondergebracht worden. Het stadsbestuur beslist dan ook de verlenging van de milieuvergunning te weigeren.

Het is opvallend dat die beslissing is genomen op een vakantiezitting van het college van burgemeester en schepenen, in het midden van de congé van Kortrijk (21 juli tot 15 augustus). Is dat een bewuste zet geweest om zo veel mogelijk ruchtbaarheid te vermijden?

Uiteraard kan en zal de exploitant van Da Shake in beroep gaan tegen de beslissing van het stadsbestuur. De uitkomst is niet zeker. Eerder weigerde hetzelfde stadsbestuur - natuurlijk om heel andere redenen - de komst van een Aldi op de site Bouwcentrum Pottelberg. Bij de hogere instanties verkreeg Aldi naderhand toch zijn vestigingsvergunning.

Da Shake VIII 11 2.JPG

 

Commentaren

De bezoekers van de dancing zijn allemaal 'vreemdelingen' (Frankrijk). Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op komst. Die Fransmannen kunnen niet stemmen in Kortrijk. Derhalve trekken alle Kortrijkse politiekers de kaart van het elektoraal opportunisme. Voor de keurige Kortrijkzanen is de sluiting zeer welkom. Méér moet men niet zoeken achter het lafhartig kontdraaien van Lybeer en zijn schepencollege en van de sossen De Coene en Herrewyn die nu plots wél voor de sluiting zijn...

Gepost door: walter maes | 12-08-11

Het kan mij niet schelen dat het publiek van Da Shake overwegend van over de grens komt. De prijs van een pint zal daar wel voor iets tussen zitten. Daar gaat het hier niet over. Het gaat wel over het ontzaglijke politiedossier waaruit blijkt dat de toestand met zijn onophoudelijke reeks criminele feiten niet meer houdbaar is voor de omgeving.

Gepost door: marc | 12-08-11

da schake moet zeker sluiten tijdens het weekend hebben we geen nacht rust maar die gasten van schepencollege hebben daar geen last van ze wonen niet in die beurt he er zal zoiets niet toegelaten zijn aan hun deur ofweldat ze er zelf zitten.

Gepost door: to | 03-09-11

De commentaren zijn gesloten.