21-11-10

Sportschepen Bral zoekt externe steun voor nieuw zwemcomplex in Kortrijk

 

Magdalenazwembad 1.JPG

Het Bestuursakkoord van de huidige CD&V-OpenVLD-meerderheid in Kortrijk kelderde al meteen de gespannen verwachtingen van wie hoopte op de bouw van een nieuw zwemcomplex. De ambities werden beperkt tot een 'haalbaarheidsstudie' om te kijken of een 50 m-zwembad wel 'aangewezen' is en zo ja waar dat zou kunnen gebouwd worden. In de stedelijke sportdiensten is men er evenwel al lang van overtuigd dat de bestaande aftandse 'zwemkoms' een centrumstad onwaardig zijn. Op eigen houtje verrichtte de Directie Sport allerhande onderzoeken. Hoewel de conclusie vanzelfsprekend ten voordele van de bouw van een nieuw zwemcomplex zal pleiten, wil sportschepen Stefaan Bral, CD&V, zich alsnog indekken met de mening van buitenstaanders. Hij kon het stadsbestuur ervan overtuigen een expertenbureau aan te stellen om een 'Masterplan zwembaden en haalbaarheidsstudie' uit te werken. Men heeft daarvoor 14.900 euro veil. Het goede nieuws is dat de Kortrijkse zwemfanaten kunnen beginnen te hopen. Nog een jaartje of vijf geduld?

Sant

De Directie Sport van Stad Kortrijk is al enkele jaren een grondige studie aan het uitvoeren met betrekking tot de zwembadinfrastructuur van de stad. Zie mijn eerder stuk. Thans wil de stadsdienst onder leiding van sportschepen Stefaan Bral zijn bevindingen bevestigd zien door een gespecialiseerd bureau. Het bureau moet antwoorden zien te verzinnen op vragen zoals "Is er nood aan een nieuw (olympisch?) zwembad?" en het moet die antwoorden in een heus 'masterplan' gieten, met inbegrip van een raming van bouw- en exploitatiekosten.het zou de bedoeling zijn om daaromtrent tegen 2012 een 'visie' vast te leggen en om dan na de gemeenteraadsverkiezingen met het nieuwe bewind aan het bouwen en verbouwen te slaan.

Het merkwaardige is dat de sportdienst al in het bestek - de formele opdracht - zelf ronduit ondubbelzinnige antwoorden formuleert op zijn eigen vragen. Verantwoordelijk voor het Masterplan Zwembaden in de Sportdienst is Tom Hillewaere, adjunct van de directeur. Hij schreef een "niet-limitatieve en eerder gevoelsmatige analyse" waarvan hij meteen zelf zegt dat ze "duidelijkheid brengt in de problematiek". In de directie Sport verklaren ze ontwapenend eerlijk dat "het gevraagde studiewerk objectiverend moet vertalen wat hier illustratief is verwoord". Gezien het gezegde 'geen sant in eigen land' vindt men het veiliger de eigen bevindingen te laten dekken door wat externe expertise.

Olympisch

Stad Kortrijk heeft momenteel drie overdekte en een openluchtzwembad. Volgens de Sportdirectie is "investeren in de huidige, opgebruikte infrastructuur een pleister op een open wonde". De zwembaden uit de jaren 60 en 70 - het openluchtzwembad dateert zelfs van de jaren 50 - zijn dringend aan renovatie toe. Een ervan, het zwembad in Heule, kreeg al een dergelijke opknapbeurt maar, zegt de Sportdienst onverbiddelijk: "het blijft een oud zwembad met weinig attractieve speelmogelijkheden".

Op de vraag of Kortrijk een olympisch 50 m-bad verdient, antwoordt de Sportdirectie zonder aarzelen nu al ja! "Kortrijk heeft, gezien zijn ligging en zijn functie als centrumstad alle troeven om een olympisch 50 m-bad aan te leggen". In België zijn er een vijfentwintigtal 50 m-baden. Amper acht daarvan voldoen aan de wedstrijdnormen om olympisch genoemd te worden. In de ruime omgeving van Kortrijk (het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen) zijn er vier 50 m-zwembaden, maar geen enkel voldoet aan de olympische sportcriteria. In het nabijgelegen Henegouwen (la Wallonie picarde) is er geen enkel 50 m-bad, hoewel er plannen bestonden om er een te bouwen in het vroegtijdig geaborteerde Cora-complex in Moeskroen.

Eurometropool

Hoewel er een bloeiend watersportleven is dat geregeld kampioenen voortbrengt, heeft de zwemsport het in Kortrijk moeilijk. Er is een nijpend tekort aan zwemwater en, verklaart de Sportdirectie, zelfs aan sportinfrastructuur in het algemeen. Ook de scholen schreeuwen om meer zwemmogelijkheden, liefst in combinatie met een sporthal. Maar niet alleen de jongeren - door de sportdienst 'goudvisjes' genoemd' - hebben nood aan meer zwemwater; ook het groeiend aantal senioren snakt ernaar. Fijntjes wijst de sportdienst erop dat de vergrijzing in Kortrijk nog wat sneller toeslaat dan elders. Voor senioren is zwemmen een ideale sport omdat ze niet te belastend is voor spieren en gewrichten.

En ten slotte pakt de Directie Sport uit met haar ambitie om van Kortrijk de "sporthoofdstad van de Eurometropool" te maken. Eigenlijk wordt gemikt op een gezamenlijk "supraregionaal zwemcentrum". Dat veronderstelt dat men omliggende steden en gemeenten ertoe kan verleiden mee te investeren in het project. Want ook bij de buren zit men opgescheept met verouderde zwembaden - voor zover die nog niet gesloten zijn. Men zou kunnen overeenkomen om aan de inwoners en scholen van de deelnemende gemeenten en steden verminderde tarieven toe te kennen. In die gemeenten zelf zou men het eigen zwembad kunnen opdoeken en de locatie te gelde maken of een andere nuttige bestemming geven.

De omschrijving van het hinterland van het eventuele zwemcomplex als 'de Eurometropool' is eigenlijk wel opzienbarend. Is het de bedoeling er ook Franse gemeenten bij te betrekken? Dat zou dan meteen een van de eerste aspecten van de Eurometropool zijn die tastbaar zijn voor de bevolking aan weerskanten van 'de schreve'! Dat veronderstelt dan wel een tweetalige bediening aan de kassa's, de cafetaria enzovoort.

Knuffelmuur

Nog voordat het bureau zijn bevindingen op papier heeft kunnen zetten en zelfs nog voordat een bureau is geselecteerd, weet sportschepen Bral al te zeggen hoe dat zwemcomplex eruit moet zien. Een olympisch 50 m-bad, dat spreekt vanzelf, maar het moet samen gaan met een recreatief bad, een 'springbad' al dan niet met een beweegbare bodem, en een buitenbad, al dan niet met wegneembare overkapping.

Daarbij moeten recreatieve watervoorzieningen komen zoals een saunacomplex, een relaxatie- en wellnessvleugel, een fitnesruimte, een ligweide, suisbuizen, bubbelbaden, een knuffelmuur enzovoort. En om het plaatje helemaal af te maken, vergt het complex uiteraard ook cafetaria, kleedkamers, kantoren, personeelsruimten, ontvangstbalies en kassa's, tribunes, parkings en een sporthal.

Bureaus

De gegadigde expertenbureaus krijgen nog op het hart gedrukt dat zij bij de Directie Sport en de Directie Facility van de stad terechtkunnen voor "een grote hoeveelheid informatie rond deze materie".

De bureaus die worden gepolst of zij een dergelijke studie zien zitten, zijn: Freestone nv (Wemmel), Facilicom Facility Solutions (Antwerpen), Team Solutions (Ternat), Anixton (Zaventem) en Bopro (Gent). De bureaus mogen prijs insteken, maar ook hun 'methodologische projectaanpak' en hun 'organisatie-intensief handelen' telt mee bij de selectie. Op de begroting is voor die opdracht alvast 14.900 euro vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat het bureau dat de opdracht in de wacht sleept, op 10 januari 2011 eraan begint en tegen de zomer van volgend jaar zijn rapport indient.

zwemwater.JPG


Commentaren

Typisch Kortrijk. In de huidige zwembaden is er nu al geen volk om nog te zwijgen van de Abdijkaai waar het er de hele zomer lang zéér zéér rustig aan toe gaat. En nu dus een nieuw (reuzen)bad voor stad en streek? De Kortrijkse hoogmoed kent geen grenzen. Schepentje Bral met zijn wanstaltige pretentie wil zich weer interessant maken. Een groot zeil op een klein schip.

Gepost door: walter maes | 24-11-10

Die commentaar op zwembaden doet mij altijd een beetje denken aan vroegere uitlatingen over warm water in sociale woningen. Dat was luxe en daar moesten de bewoners maar zelf zien aan te geraken. Er zijn een aantal Kortrijkzanen met een privaat zwembad, maar dat is maar een kleine fractie van de bevolking. En ecologisch is een veralgemening van private zwembaden ook niet verantwoord.

De Kortrijkse zwembaden zitten tsjokvol - en wie dat ontkent, kan niet zwemmen - zowel voor de mensen op zoek naar gezonde ontspanning, de atleten als de scholen. Er is echt een tekort aan zwemwater.

Het is geen megalomanie in die omstandigheden te zoeken naar de beste oplossing om de zwemmogelijkheden in de stad te vergroten. Dat is een sociale maatregel. En als men er in zou slagen andere gemeenten mee te krijgen in de bouw van een regionaal zwemcomplex, zou dat nog beter zijn. Ik ben pro!

Gepost door: marc | 24-11-10

Tekort aan zwemwater? Maar Marc toch. Het krioelt al van onderbezette 'zwemkoms' in de regio Kortrijk. Bijvoorbeeld het 50-meter-bad (met beweegbare muur en bodem + alle bijkomende voorzieningen en sportterrein)in Zwevegem. Daar zegt Marc niets over. Jaloezie? Ga eens kijken naar de dagelijkse bezetting in de Kortrijkse zwemkoms en die van de omliggende gemeenten. Of moet elke gemeente rond Kortrijk zijn zwemkom dichtgooien omwille van de grootheidswaanzin van de 'metropool' Kortrijk dat zich de navel van zuid West-Vlaanderen, Henegouwen en Nord-Pas-de Calais waant? En we zitten ook al met een oversized meestal lege topsporthal en hoeveel keren per jaar gebeurt daar echte 'topsport'? Een groot zeil op een klein schip, dat is Kortrijk. Waarom wordt er niet geijverd voor een jachthaven en een golfterrein? Wat in Waregem en Ieper kan maar niet in de eurometropool Kortrijk. Dat is toch godgeklaagd? Dat zou toch nóg meer uitstraling geven aan deze schitterende stad? Maar ik val in herhaling.

Gepost door: walter maes | 25-11-10

Walter, ik ben niet mee: een nieuw zwembad kan niet maar een jachthaven en een golfterrein, dat moet!?

Overigens ga ik wekelijks een zwembad 'inspecteren' als fervent baantjestrekker. Ze zitten hoe langer hoe voller.

Gepost door: marc | 25-11-10

Walter, je hebt geluk dat mijn vader niet meer leeft. Mocht hij uw commentaar lezen, hij verkocht jou een oplawaai!!!

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 27-11-10

Marc, als je alle zwemkoms optelt die Kortrijk + randgemeenten rijk zijn, wie gelooft dan nog in een tekort aan zwemwater? Niemand.
Een golfterrein en jachthaven daarentegen...dat zou een stad met een grandeur als die van Kortrijk toch op zijn grondgebied moeten kunnen verdragen of niet ? Naast een topsporthal, zeven diezijnbruggen, een mega diezijnkliniek, een Kunsteneiland, een crematorium, binnenkort een très grande bibllliothèque, vier diezijn windmolens, het diezijn industriepark Evolis, een Kunstenfabriek en nog zoveel meer. Of niet soms?

Gepost door: walter maes | 29-11-10

Vier diezijnstrandmolentjes op een reekske, ge meugt er preus op zijn. Er moesten er al 40 staan!

Gepost door: Polo | 29-11-10

Ik haat die plopvensters. Weg er mee!!!

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester. | 29-11-10

Vreemd dat waterpoloploeg KZK, het best presterende team uit Kortrijk, niet wordt vermeld.
Is het niet schandalig dat de ploeg die bijna jaarlijks Belgisch kampioen wordt en de beker wint, in Zwevegem moet gaan spelen omdat er in Kortrijk geen enkel geschikt bad is ?
En als ze in Zwevegem spelen, kan de keeper langs 1 kant bijna gewoon op de grond staan omdat het niet diep genoeg is...

Gepost door: ano | 17-12-10

De commentaren zijn gesloten.