20-11-10

Wanneer definitieve uitroeiing klopkever Sint-Rochuskerk Kortrijk?

 

Sint-Rochus2dyn008_original_420_560_jpeg__e454218476731e7dd3a8ef8f6a571c49.jpg

 

De kerkfabriek van de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk in Kortrijk zou volgend jaar definitief willen afrekenen met een insectenplaag in het dakgebinte van de kerk. Na twee eerdere fasen wil men nu ook de zijbeuken van het gebouw uit 1870 aanpakken. De kerkraad heeft daartoe een ontwerp en een aanbestedingsbestek laten opstellen. Maar het stadsbestuur wil dat de stadsdiensten dat document nog eerst eens technisch-administratief onderzoeken. Het is immers de stad die de kosten voorschiet met een doorgeeflening. In oktober werd de 90.000 euro die voor dat werk was vrijgemaakt op de begroting 2010 geschrapt. Het kerkbestuur meent evenwel te weten dat die som op de stadsbegroting van 2011 zal staan.

Klopkevers 

Pastoor John Dekimpe luidde in 2007 de noodklok. Ruim vijf jaar nadat de Monumentenwacht ontdekt had dat het gebinte van zijn Sint-Rochuskerk werd ondermijnd door hele legioenen boktors, was het Kortrijkse stadsbestuur nog altijd niet overtuigd van de ernst van het probleem. De kerk kon geen doorgeeflening krijgen van de stad want er was daar geen geld voor. Een paar jaar later was het ongedierte al afgedaald tot in het eredienstgebouw zelf. De klopkevers - zo genoemd naar het plofgeluid dat hun rupsen (houtwormen) maken terwijl ze zich vretend een weg boren door planken en balken - waren doorgedrongen tot in het kerkmeubilair. Erger nog, ze waren ook al uitgezwermd tot in aanpalende woningen in de Boerderijstraat.

Tot grote opluchting van pastoor en misgangers maakte het stadsbestuur in 2009 geld vrij voor de bestrijding van het vernielzuchtige insect in de bedaking van de middenbeuk van de kerk (63.262 euro). De gespecialiseerde firma Aannemingen Attic, Roeselare, klaarde de klus. Maar intussen konden insecten en rupsen naar hartelust verder het gebinte perforeren van de zijbeuken. Het stadsbestuur schreef wel 90.000 euro in op de begroting voor 2010, doch schrapte dat bedrag in oktober. Het kerkbestuur gaat er nu van uit dat dit bedrag weer op de begroting voor 2011 zal ingeschreven worden. Die begroting wordt pas volgende maand bekend gemaakt en besproken in de gemeenteraad.

Offerteaanvraag

Intussen liet de kerkfabriek van Sint-Rochus pro-actief al een ontwerp en aanbestedingsbestek opstellen door architect Philippe Pauwels. Hij leverde een bestek af dat hij begroot op niet meer dan 76.600 euro, BTW inbegrepen. Contradictorisch genoeg zou dat bedrag veel hoger liggen als het kerkbestuur zou opteren voor subsidiëring door de Vlaamse overheid (toch 30%!). In dat geval zou het de opdracht moeten gunnen met de zware procedure van de openbare aanbesteding, waaraan op de koop toe alleen aannemers met een hoge erkenning mogen deelnemen. De ervaring leert dat die dergelijke, niet zo omvangrijke klussen dan toch toevertrouwen aan onderaannemers met een lagere erkenning. Dan kunnen wij evengoed zelf rechtstreeks zo een goedkopere aannemer contacteren, dachten ze in de kerkfabriek.

De kerkraad opteert dan ook voor een simpele offerteaanvraag bij enkele gespecialiseerde firma's (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). Men selecteerde daarvoor: genoemde Aannemingen Attic, Roeselare, MRT, Deinze en Vandemarliere, Poperinge.

Boormeel

De opdracht is niet zo eenvoudig. Het gebinte moet worden bewerkt van op bepleisterde gewelven waarvan de stevigheid niet betrouwbaar is. Dat probleem wordt opgelost met een voorafgaande constructie van loopbruggen, in beide zijbeuken en over de hele lengte. Om aan de balken te kunnen, moet de bepleistering op 'rinkellatjes' en de beplating onder het dak worden uitgebroken, zonder dat het puin de plafondgewelven van de kerk beschadigt. Een zware klus wordt het stofzuigen en ontsmetten van de zolderruimten tussen de gewelven en de kapconstructie. Daar heeft zich meer dan een eeuw stof en allerhande vuil opgestapeld, tot en met krengen en drek van duiven en andere vliegende en trippelende meewoners. De grondige schoonmaak zou een einde moeten maken aan de alles behalve hemelse stank die er heerst, het resultaat van de werking van micro-organismen zoals schimmels, gisten, bacteriën en virussen. De resterende zwavelgeuren (urine) zullen er bestreden worden met etherische oliën.

Na die uitgebreide voorbereidende werkzaamheden, kan de eigenlijke restauratie van het gebinte beginnen. Eerst worden de aangetaste houtdelen verwijderd, met inbegrip van 'insectengaanderijen' en boormeel. Daarna kan wat rest worden ingespoten met gezellige schimmel- en zwammendodende en insectenverdelgende mengsels. De uitgekapte delen worden weer aangevuld en verstevigd met verankerde epoxyharsen (twee tot driemaal sterker dan hout). Ontbrekende stukken worden vervangen in zomereiken hout van inlandse of Franse afkomst of op andere plaatsen met Noords grenen.

Spooktrap

Van de aanwezigheid van dakwerkers wordt gebruik gemaakt om ook enkele extra werkjes te laten uitvoeren. Zo komt er eindelijk verlichting op de zolders. En in het doksaal moet er een ... 'spooktrap' komen om toegang te verlenen tot de zolder boven de noordbeuk (waar ook de blaasbalg van het kerkorgel is weggestopt).

De kerkraad van de kerkfabriek van de Sint-Rochusparochie besliste een en ander op zijn vergadering van 21 september jl. Zoals verplicht, maakte de raad zijn bestuursdocument openbaar door toezending aan het Kortrijkse stadsbestuur. Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2010 nam het stadsbestuur kennis van de beslissing. En bij die gelegenheid maakte het stadsbestuur de kerkfabriek van Sint-Rochus erop attent dat zij de opdracht niet konden uitschrijven zonder dat de stadsdienst Facility zijn oordeel had geveld over het door architect Pauwels uitgewerkte ontwerp en bestek.

Danneel

De Sint-Rochuskerk is indertijd gebouwd door het bisdom tegen de wil van het Kortrijkse stadsbestuur in. De laatste niet-katholieke burgemeester, liberaal Benoit Danneel (1855-1864) brak er zijn tanden op. Zijn weigering om deze extra kerk te bouwen in Kortrijk was een van de agitatiepunten van de conservatieve katholieken om hem bij de bevolking zwart te maken. Desondanks konden die katholieken de liberale partij van Danneel slechts nipt (9 tegen 8 zetels) overwinnen dank zij ongegeneerde fraude en beïnvloeding van de schaarse kiezers. Zie mijn eerder stukje daarover.

In elk geval is de Sint-Rochuskerk niet de meest gewenste aanwinst van het Kortrijkse religieuze patrimonium geweest. De bouw van de neo-gotische parochiekerk, naar een ontwerp van  C. Favoreel-Tillieux, heeft zeven jaar in beslag genomen (1863-1870). Maar pas in 1875 kreeg het gebouw een toren, ontworpen door Pierre Nicolas Croquison. Voor de inwijding hebben pastoor en parochianen moeten wachten tot 1884. Intussen behielp de ongewenste parochie zich in de kapel wat verderop, in de Wolvenstraat, een pand dat nog bestaat maar in deerlijke toestand verkeert.

Sint-Rochus1 dyn007_original_420_560_jpeg__895368dc430cc8281085566b9fa8594b.jpg

De commentaren zijn gesloten.