10-08-10

Izegemnaar neemt Kortrijks ex-VTM-restaurant Dell'Anno over

 

Dell'Anno3.JPG

Izegemnaar Alain Vandesande (Bistro Bina Canar-Ingelmunster, De Gekruide Verbeelding-Meulebeke, en Beau M op de Grote Markt Kortrijk) neemt integraal de erfpacht over van het failliet gegane ex-VTM-restaurant Dell'Anno. Van de beschermde Oude Dekenij wil hij een klasserestaurant maken met suggestiemenu's aangepast aan de seizoenen. Het stadsbestuur - de stad is eigenaar van het mooie gebouw - gaat akkoord met de overname, temeer omdat de ervaren horecaman zonder meer bereid is de bankwaarborg van 100.000 euro te stellen. Komt hiermee een gelukkig einde aan een televisie-avontuur waarop het stadsbestuur heel grote maar onrealistische verwachtingen vestigde? De overnemer heeft alvast een werknaam voor zijn project: "De herontdekking".

Claudio

Een dik jaar geleden won het duo Claudio Dell'Anno en Gaëlle Six met zijn restaurant Dell'Anno de VTM-wedstrijd Mijn Restaurant. Eerder was het allerbereidwilligste stadsbestuur met VTM overeengekomen dat het koppeltje gebruik kon maken van de Oude Dekenij, een fraai stuk bouwkundig erfgoed pal naast de Sint-Maartenskerk en het Begijnhof, in het hartje van historisch Kortrijk. Meer zelfs, als Dell'Anno laureaat zou worden van de VTM-wedstrijd, dan kon het onder bepaalde voorwaarden beschikken over het gebouw om er definitief zijn restaurant te vestigen. Wat gebeurde.

Uit motieven van city marketing heeft het stadsbestuur vanalles gedaan om de buit, bestaande uit aanzienlijke TV-populariteit, binnen te halen. De overwinning van het jonge horecakoppel werd nog euforisch gevierd. Maar daarna bekoelden de relaties heel vlug. De restauranthouders bleken zich weinig of niets aan te trekken – of zich te kunnen aantrekken bij gebrek aan kapitaal en ervaring? - van de bouwregelgeving of van hun verplichtingen. Op een bepaald moment werd het restaurant zelfs verzegeld. De uitbaters werden bestempeld als krakers. Dat was toen bleek dat zij ongevraagd de verdiepingen van de Oude Dekenij in gebruik hadden genomen hoewel VTM toen slechts de beschikking had over de gelijkvloerse verdieping. Verschillende keren liet de stad verbouwingswerken stilleggen (zie mijn eerder stuk).

Niettemin werd eind 2009, na afloop van de periode waarin VTM als hoofdhuurder Claudio en Gaëlle de Oude Dekenij in gebruik gaf, nog een erfpachtcontract afgesloten tussen bvba Clausix, de vennootschap van het koppel, en de stad. Al ras bleek dat Clausix het moeilijk had om de erfpachtvergoeding ('canon') van 30.000 euro per jaar te betalen en aan een bankwaarborg te geraken van 100.000 euro. Het restaurant, dat in de eerste maanden constant volgeboekt was, liep daarna ook niet meer zoals het hoorde, door een heel nonchalante uitbating en een voortdurend personeelsverloop.

Claudio dacht een nieuwe kapitaalsbron te hebben aangeboord toen zich ene Xavier Pauwaert aandiende. De man nam het aandeel van Claudio in de bvba Clausix over met de belofte voldoende geld in de eettent te stoppen zodat aan de verplichtingen kon worden voldaan. Helaas, ging diezelfde redder de boeken neerleggen in de Handelsrechtbank. “Te veel ongekende schulden” was zijn versie. “Een oplichter” zeiden Claudio en verschillende kranten. Sindsdien is het veel stiller geworden op het Sint-Maartenskerkhof.

Deprez

Van de verhoopte publiekstrekker “die Kortrijk op de kaart ging zetten” was geen sprake meer, veeleer van een deprimerende plek in het stadsleven. In tegenstelling met andere erfpachtcontracten had het stadsbestuur hier geen clausule opgenomen van automatisch verval van de overeenkomst bij faillissement. Dat betekende dan ook dat de curator van bvba Clausix zelf op zoek kon gaan naar een overnemer. Wel staat er in de erfpachtovereenkomst dat de stad toestemming moet verlenen bij een dergelijke overdracht.

Enkele weken geleden raakte bekend dat koffiebrander Peter Deprez, Vichte (Viva Sara), oprichter in 1987 van het Kortrijks Koffiehuis in de Leiestraat, kandidaat was voor overname van de Oude Dekenij. Hij werd in 2006 nog bekroond als de beste espressozetter van het land. In 2008 deed hij al een bod om de fraaie doening te kopen maar het stadsbestuur vroeg te veel (een miljoen euro). De koffiespecialist wou van de Oude Dekenij een tearoom met vergaderfaciliteiten (workshoplocatie) maken. Ondervraagd door de pers verklaarde burgemeester Lieven Lybeer bij die bekendmaking (zie Kortrijkwatcher) dat er nog een andere gegadigde werd verwacht, iemand die meer in de richting van een restaurant dacht.

Vandesande

Nu is duidelijk dat het ging om de Izegemse horeca-ondernemer Alain Vandesande. De voorkeur van de curator van het failliete Clausix ging naar hem omdat hij bereid is de erfpachtacte integraal over te nemen, dus ook de daarin vervatte verplichtingen zoals het stellen van een bankwaarborg van 100.000 euro.

Zoals gezegd, kan die erfpacht slechts overgedragen worden met akkoord van het stadsbestuur. Maar de juridische dienst op het stadhuis is van mening “dat er geen enkele reden voorhanden is op basis waarvan zou kunnen beslist worden niet in te gaan op het voorstel van de curator”. Op 9 augustus jl. ging het stadsbestuur dan ook overstag. Vandesande kan aan zijn project beginnen zodra – en ten laatste tegen 30 september 2010 – hij kan bewijzen dat hij effectief in het bezit is van een bankwaarborg van 100.000 euro.

Beau M

Vandesande is een succesvolle ondernemer in de horeca, met een ervaring van 26 jaar. Momenteel is hij uitbater van Bistro Bina Canar in Ingelmunster (sinds 2005) en De Gekruide Verbeelding in Meulebeke (sinds 2007). Zie website. In beide gevallen gaat het om zaken die al geruime tijd leeg stonden en die Vandesande in een oogwenk weer goed liet draaien. Momenteel is hij op de Grote Markt van Kortrijk, kant Patria, in nummer 22, een “trendy restaurant-tearoom” aan het inrichten. De zaak krijgt de naam 'Beau M' en zal vanaf oktober op twee verdiepingen zowat tachtig zitplaatsen bieden. Het is met de daarvoor opgerichte BVBA Beau M dat Vandesande de erfpacht van de Oude Dekenij wil overnemen. Hij gaat zelf op de tweede verdieping wonen.

Alain Vandesande koestert grootse – maar in vergelijking met zijn voorgangers mischien toch iets minder irrealistische – plannen met de Oude Dekenij. Vooreerst lijkt hij in zijn 'bid-brief' de merknaam Dell'Anno te willen behouden. Met alle mediabelangstelling die de mislukte poging van Claudio en Gaëlle kreeg, is er wellicht nauwelijks nog iemand te vinden die niet weet dat dit de naam van een eettent is. Wel zou hij er naast 'restaurant' ook de termen 'bar-salon' aan willen koppelen en de base-line 'De Herontdekking'.

Als restaurant verlaat Dell'Anno de experimentele paden en het zou uitpakken met seizoensgebonden suggestiemenu's van hoog niveau. Vandesande vindt overigens dat de inrichting van de Oude Dekenij veel gezelliger kan. Hij heeft daarover al diepgaande gesprekken gevoerd met stadsarchitect ad interim Mathieu Desmet. Ook de akoestiek werkt er op zijn zenuwen. Momenteel kan een gesprek aan de ene tafel gemakkelijk meegevolgd worden aan een tafel aan de andere kant van de zaal. Je zal daar maar eens een zakenlunch hebben... De tuin zal aangepast worden aan de nieuwe goedgekeurde plannen (zonder half ingegraven vuilniscontainers?). Vooraan, op de keien van het Sint-Maartenskerkhofpleintje, wil de ondernemer de bestaande twee parkeerplaatsen voor gehandicapten vervangen door een verbruiksterras.

Dakterras

De kandidaat-overnemer blijkt vooral gevierd te zijn op het inschakelen van het dakterras op het eerste. Waar de deken van Kortrijk ooit brevierde, wil hij een ontmoetingsplaats creëren voor mensen “die in een exclusief kader op hun gemak iets willen drinken of een tapa willen eten”. Hij heeft voor de eerste verdieping een kaart voor ogen met tal van cocktails, verschillende koffies (!), bieren en een zeer uitgebreid gamma van sterke dranken. Op zomeravonden moet zijn cliënteel kunnen uitwaaieren over het dakterras, waar men zal kunnen neervleien in clubzetels rond salontafeltjes. Discrete achtergrondmuziek zal het praten veeleer bevorderen dan storen. De eerste verdieping, dakterras incluis, moet kunnen bereikt worden door een ingang apart van die van het restaurant.

Vandesande wil er naar eigen zeggen 200 percent voor gaan (is dat dan 300 % met de gelijktijdige start van Beau M op de Grote Markt?). Die inzet zal ook wel nodig zijn, want met de overname van de erfpacht, 'erft' de man ook alle nog niet opgeloste conflicten tussen de vorige uitbaters en de stad. Eind september weten wij of dit dossier gunstig kan worden afgesloten.

 

Commentaren

leuk alternatief, lijkt me. Maar waar staat Beau M voor op de Grote Markt? Nooit van gehoord....
gr
Marc

Gepost door: marc lerouge | 10-08-10

Beau M, Grote Markt 22: is in oprichting blijkbaar.

Gepost door: marc | 10-08-10

Het zoveelste megalomaan horecaprojekt in K-town dat op een fiasco zal uitdraaien. En wie wordt de pineut ? Zie binnenkort verslag op Verdriet van Kortrijk.

Gepost door: walter maes | 11-08-10

Waar is de creativiteit in de nederladse taal gebleven...beau M ??

Gepost door: arno | 12-08-10

@marc lerouge wel wat laat maar even terug komen op u vraag van waarvoor staat beau-m , beau staat voor mooi , de M voor markt bij wijze van spreken mooie markt . Alain heeft voor deze naam gekozen uit respect voor de mooie markt van kortrijk en vond deze naam wel van toepassing mvg Jan ( opening Beau - M , 19 oktober )

Gepost door: Jan | 25-10-10

Nóg beter ware geweest : Beau-A : Beau Alain

Gepost door: walter maes | 25-10-10

@ Mr Maes :
Heb zojuist het verdriet van kortrijk ontdekt en even u verslagje gelezen over Beau-M .Kvraag mezelf seruis af of u onder invloed van drugs of alchol was als u dit verslagje bij elkaar zeverde . In elk geval moet je toch seruis wa fantasie hebben daar voor. Heb je er al even bij stil gestaan dat je meschien PPD heb .
Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPD) hebben een aanhoudend en ongegrond wantrouwen. Stel dat zo iemand als freelance journalist werkzaam is, dan zijn hun stukjes steeds doordrongen van het gif dat hun eigen geest heeft vergiftig.
Ze kunnen agressief jegens anderen zijn, maar vaker nog ruziezoekend, provocerend of doodgewoon kinderachtig vervelend.
Ieder voorval – hoe klein ook - wordt in hun vaak ziekelijke fantasie zodanig opgeblazen dat ze zich gedwongen voelen om actie te ondernemen.Dit soort mensen leidt in veel gevallen een troosteloos en eenzaam leven . Het internet is voor mensen met PPD een prachtig instrument om hun pathetische wraakgevoelens te uiten. Bovendien wordt een eventueel eigen weblog ook gevuld met allerlei onzin en gif over hun doelwit.

Ja Walter ziet er niet goed uit nje .

Gepost door: Jan | 25-10-10

Kvraag me af : Wie of wat is diene Jan en waarom stuurt hij mij geen gebedsgenezer ?

Gepost door: walter maes | 25-10-10

Jan heeft toch wel een punt. Nu komt er eens een man met een zakelijk plan naar Kortrijk en 't is weer niet goed... Toch wel een heel klein beetje pathologisch, of niet?

Gepost door: Polo | 26-10-10

Een paar weken terug wezen eten in de 'Beau M'. We kennen Kortrijk niet maar waren daar voor een toneelvoorstelling, en het was een van de weinige zaken die om 17u45 open waren.
Wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar. We waren op een ander koppel na de enigen om dat uur, maar het mocht blijkbaar toch vooruit gaan: een paar minuten na ons aperitief stond het eten al voor onze neus. Mijn biefstuk was een (te) grote lap vlees, niks speciaals qua kwaliteit, voor veel te veel geld, met een petieterig slaatje. Idem bij mijn disgenote: een doorsnee préparé zonder ajuintjes, augurkjes of kappertjes met een even klein slaatje.
We kregen er een kinderportie potje frieten bij. Een extra portie was uiteraard betalend en liet zo'n 10 minuten op zich wachten (herinner je dat er 4 mensen in het restaurant aanwezig waren), die ik dan ook met een koude biefstuk verder heb opgegeten.
Tegen beter weten in nog een dessert gegeten (we hadden wat tijd te doden voor de toneelvoorstelling): chocolademousse van witte en zwarte chocolade, van een derderangskwaliteit.
Uiteindelijk hebben we met elk een glas wijn en een spuitwater ruim 80 euro betaald. Ik zou bijna zeggen de helft teveel voor wat het was, zeker als je weet dat de dienster zowat bij elke bediening wel iets liet vallen of omstootte.
Men weze gewaarschuwd!
P.

Gepost door: pm | 29-11-10

Eindelijk een ervaringsdeskundige. Ziet er niet goed uit. Ik geef dienen Alain met zijn Dell'Anno en Beau-M een jaar of twee waarna hij het zal verpatsen aan een domme goedgelovige met geld. Daarna gaan de zaken op de fles. Grootheidswaanzin. Remember de story van de Modest en anderen. En in de K staat bij de horecabazen het water bijna aan de lippen. Want dit is Kortrijk. "Een vreemd stadje" zegt de Saturnbaas. Ze liggen hier liever voor hun kijkkast.

Gepost door: walter maes | 29-11-10

De commentaren zijn gesloten.