23-06-10

"En nu niet meer zagen", bewonersparticipatie op zijn Kortrijks

IJzerkaai3

Met een weekje vertraging heeft het Kortrijkse stadsbestuur gisteren (23 juni 2010) zijn zegen gegeven voor de organisatie van de 5e editie van Kortrijk Congé, deze keer - na wat twijfel - op Buda Beach (zeg maar IJzerkaai). Het programma van de nacht van 10 op 11 juli 2010 ziet er veelbelovend uit. Het vroegzomerse evenement trekt jaar na jaar duizenden meevierders. Maar het thema van dit jaar, "stoppen met klagen", is simpelweg een provocatie ten aanzien van de omwonenden van dat deel van de verbrede Leie. De bewoners van de IJzerkaai hebben tot op vandaag jarenlang de gevolgen moeten dragen van de aanslepende Leiewerken ter hoogte van hun leefomgeving. En de bewoners van het Albertpark op de andere Leie-oever zijn in een schadeproces gewikkeld tegen de instanties van de Leieverbreding, Stad Kortrijk incluis. Zij krijgen van het stadsbestuur veel beloften maar absoluut geen effectieve steun. Ik vrees dat ze op Buda Beach - te recht - niet gaan kunnen lachen met feestonderdelen zoals het 'Klachtenkoor' onder leiding van Wim Willaert: "Kortrijkzanen kunnen die nacht hun klachten van zich afzingen om daarna te stoppen met zagen". Goedkoop en zeer betuttelend!

Beschikbaar

Het stadsbestuur wou al op 16 juni beslissen over de aanvraag van het Kunstencentrum Buda voor zijn evenement Kortrijk Congé. Maar de locatie waarop dat zomernachtfeest moet plaatsgrijpen is voorlopig nog altijd eigendom van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), de opdrachtgever van de Leieverbredingswerken. Die instantie zag de verwachte massale opkomst niet erg zitten omdat men van plan was enkele dagen eerder het gras te zaaien van wat een nieuw park (Buda Beach) moet worden op de grond gewonnen door het rechtstrekken van de waterweg.

Na ultiem aandringen van cultuurschepen Christine Depuydt (CD&V) is W&Z bereid gevonden de inzaaiingen en beplantingen uit te stellen tot in het najaar. Buda Beach is dus beschikbaar.

Publiekscultuur

Kortrijk Congé is een initiatief van Buda Kunstencentrum, maar het jaarlijkse evenement bij het begin van de zomervakantie is uitgegroeid tot het grote rendez-vous van al wat in Kortrijk met publiekscultuur en podiumkunsten heeft te maken. Bijvoorbeeld engageren zich ook De Kreun, Het Pakt, Passerelle, de Unie der Zorgelozen, Wit.h, Cultuurcentrum, Antigone, V-Tex  enzovoort om van het gebeuren iets heel veelzijdigs te maken. Er is quasi onbeperkte steun van uiteenlopende stedelijke diensten. In hun aanvraag beklemtonen de organisatoren het volgende: "Kortrijk Congé heeft, om effectief een stadsverhaal te blijven, telkens opnieuw de onvoorwaardelijke steun nodig van Stad Kortrijk op diverse vlakken".

En bovendien doet het stadsbestuur een stevige duit in het zakje. Om hun budget van 70.000 euro rond te krijgen, rekenen de organisatoren dit jaar op zowat 15.000 euro van de stad. Buda Kunstencentrum en partners brengen zelf 40.000 euro in; de rest komt van sponsors.

Zinderende plek

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Kortrijk Congé een thuismatch zou spelen. Het nachtelijke massafeest zou gebruikmaken van de gebouwen en terreinen van het Kunstencentrum zelf op Buda. Het onvoltooide park met de werknaam Buda Beach, tussen de IJzerkaai en de rechtgetrokken Leie, zou slechts worden ingeschakeld als 'meeting point'. Maar uit het voorgestelde programma blijkt dat Buda Beach wel degelijk de hoofdlocatie wordt.

Dat blijkt uit volgend uitgebreid citaat uit de aanvraag van de organisatoren: "Na edities op de Veemarkt, het Begijnhofpark, De Blauwe Poort en Evolis gaat Kortrijk Congé dit jaar door op het Buda-eiland. Als centrale plek willen wij graag onze tenten opslaan bij het gloednieuwe Buda Beach. Net als vorig jaar bij Evolis, kunnen we zo een nieuwe plek in/van de stad 'markeren' met een eenmalig en breed evenement. Dit keer niet als officiële opening of zo, maar als zinderende plek voor één nacht. Met de 'beach' van 'congé', met vergezichten van water en bruggen die doen hunkeren naar 'de andere kant'. Ook belangrijk: in de onmiddellijke buurt treffen we voldoende locaties aan voor tal van Kortrijk Congé-projecten. De Buda Beach is essentieel in deze editie van Kortrijk Congé want staat symbool voor frisse, positieve energie".

Programma

Hoewel de organisatoren pas heel laat op kruissnelheid zijn geraakt, zijn zij er toch ingeslaagd om - met toch nog een aantal vraagtekens - een opvallend en nachtvullend programma ineen te boksen.

Muziek: optredens van Drumkonijn André Duracell, Omar Souleyman, het Wild Classical Musical Ensemble van vzw Wit.h met muzikanten met een verstandelijke beperking, een ochtendglorenconcert enzovoort.

Theater: een stukje van Campo (Jacob Wren & Pieter De Buysser met Anthology of Optimism), wat zelfspeeltoneel van Rotozazza, en 'toonmomenten' van de sociaal-artistieke werking in Kortrijk van de Unie der Zorgelozen, Antigone en De Figuranten.

Dans: creaties van Benjamin Vandewalle met Passerelle, Field Works van Deepblue (in de kantoren van het Kunstencentrum), Vincent Dunoyer, Lucas Devriendt en co in het Broelmuseum.

Film: "van ernstig tot behoorlijk zot", 5 tot 7 films van 21 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens in Budascoop.

Beeldende kunst: Sabien Clement in een participatieproject met moeilijk opvoedbare jongeren (Kouterkids), een project van Can'Art van Kuurne, nocturnes van de tentoonstellingen onGELOOFlijk (Museum 1302), Battlefield (Paardenstallen Tack) en het Broelmuseum.

Verschillende performances zoals stadsverpleegster Maria Lucia, Maskesmachine met De Weg, en La Minella Spirella met Smile Virus.

En natuurlijk fuiven, op Buda Beach: onder meer Ronse Hard Crew met "een bombardement van smiley's" en "Happy Happy Joy Joy Party".

Daarnaast zijn er nog enkele 'zingevende' activiteiten onder de vlag van 'anti-verzuring' maar daarover straks meer.

IJzerkaai

In zijn aanvraagbrief garandeert artistiek coördinator Kristof Jonckheere "tijdig" de omwonenden van Buda Beachop de hoogte te brengen van de activiteiten van die nacht. Hij "rekent bij hen en bij de stad op enige goodwill". Uit de pers blijkt dat met de bewoners pas op 30 juni in contact wordt getreden. Alles is dus uitgewerkt zonder enige participatie van de buurt, die daarmee niet is opgezet. In Het Laatste Nieuws vertolkt Johan Panneel als volgt de verontwaardiging van de 66 gezinnen van de IJzerkaai: "Er is ons altijd beloofd dat er op Buda Beach alleen rustige activiteiten zouden plaatsvinden. Kortrijk Congé, ambiance van zonsondergang tot zonsopgang, valt daar niet onder".

In Het Nieuwsblad zeggen de bewoners "woest" te zijn. Op een bewonersvergadering met het stadsbestuur in mei is hen beloofd dat er voor deze zomer geen activiteiten zouden worden geprogrammeerd op Buda Beach. Een loze belofte. Van in 1997 berokkenen de verbredingswerken van de Leie de IJzerkaai overlast. Het einde daarvan komt veel later dan de bewoners ooit is beloofd, langzaam in zicht. Maar eerst moeten zij toch nog eens een slapeloze nacht doorstaan.

'Anti-verzuring'

Maar wat de buurt nog niet beseft, is dat de achterliggende idee van het evenement erin bestaat hen brutaal de mond te snoeren. De aanvraagbrief is veelzeggend: "De hele nacht staat in het thema van de 'anti-verzuring'. Kortrijk Congé 2010 wil een dam opwerpen tegen de negativiteit en het voortdurende geklaag waar menig Kortrijkzaan zich graag aan bezondigt. [...] Met Kortrijk Congé willen alle partners minstens een overdosis positieve energie in de stad injecteren".

Kortrijk Congé wil zich als het ware aan het stadsbestuur verkopen als propagandamachine. En het blijft niet bij woorden. De fuivers zullen die nacht actief worden bewerkt. Zo is er om 20, 21 en 22 uur in de IJzerkaai: "het eerste Kortrijkse Klachtenkoor". Door de organisatoren wordt het omschreven als "een participatieproject waarbij Kortrijkzanen onder leiding van Wim Willaert hun klachten van zich afzingen om daarna te stoppen met zagen". Er is waarempel ook een "positieve betoging" gepland. Onwillekeurig schiet mij een passage uit de roman Brave New World (1946) van Aldous Huxley door het hoofd: "O wonder! / How many goodly creatures are there here! / How beauteous mankind is! O brave new world, / That has such people in it!".

En Vormingplus krijgt de nieuwe Bookshop van Oxfam-Wereldwinkels in de Budastraat ter beschikking voor het houden van 'dialoogtafels tegen verzuring'. Dat kan zinvol zijn, maar het doet de wenkbrauwen fronsen dat bij de video-inleiding door 'mensen met een mening' slechts 1 politicus een tribune krijgt: Stefaan De Clerck, CD&V. Heel Kortrijk Congé speelt zich, al dan niet toevallig, af in de buurt waarin de ontslagnemende minister van Justitie en ex-burgemeester resideert.

Albertpark

Niet alleen de IJzerkaai bokst al jaren op tegen de onverschilligheid van stadsbestuur en het Vlaamse Gewest (W&Z). Ook op de andere oever van de Leie, het Albertpark,is een Buurtcomité Leiewerken al jaren actief. Ook zij hebben klachten die krassen maken op het blazoen van beste van alle werelden dat Kortrijk zich aanmeet.

Het gebrekkige vooronderzoek in de aanloop van de grootschalige Leiewerken had niet alleen geen acht geslagen op het feit dat grote stukken Leieoever eertijds storten ('vettekaaien') waren geweest. W&Z en stadsbestuur waren ook een aloude riolering vergeten die dienst deed als overloop voor het overtollige water van de huizen van het Albertpark en het Sint-Amandscollege. Bij de bouw van de nieuwe oeverversterking sneedt men die afwatering, gelegen aan de achterkant van de huizenrij van het Albertpark, af. Het gevolg was een maandenlange overstroming van tuinen en kelders van de huizen in het Albertpark.

Tot op vandaag is er geen oplossing voor die wateroverlast. Op eigen kosten pompen sommige bewoners dan maar het water naar de hoger gelegen riolering aan de straatkant vooraan hun woning. Een kleine ingreep zou volgens de bewoners van het Albertpark snel een ecologisch verantwoorde en goedkope oplossing kunnen bieden voor het probleem.

W&Z wimpelt de verantwoordelijkheid voor alle schade af. Het stadsbestuur eveneens. Meer nog, het stadsbestuur doet ondanks blijvend aandringen van de slachtoffers en ondanks opeenvolgende beloftes van burgemeester en schepenen, niet de minste moeite om de gerechtvaardigde klachten van zijn inwoners te ondersteunen.

Vorige maand zond woordvoerder Geert Vandepitte namens het Buurtcomité Leiewerken een zoveelste verzoek tot overleg naar burgemeester en schepenen (CD&V-OpenVLD). Er kwam geen antwoord. Eerder kreeg het comité ontwijkende antwoorden als: "Het standpunt van de juridische dienst bestaat erin dat de stad Kortrijk niets met de Leiewerken te maken heeft. Gelieve u dus tot het Vlaams Gewest te wenden". Als beheerder van de afwateringen en rioleringen draagt de stad evenwel een verantwoordelijkheid voor het 'vergeten' van een aloude nog functionerende riolering.

De kwestie is intussen aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Dat is nog een alibi dat het stadsbestuur opwerpt om zijn inwoners niet te moeten steunen. Maar het buurtcomité wijst erop dat een lopende gerechtelijke procedure nooit de mogelijkheid in de weg staat om te komen tot een minnelijke regeling.

Betuttelend

Wat er ook van zij, het is doodnormaal dat burgers die schade lijden of te maken hebben met langdurige overlast en geen gehoor vinden bij het stadsbestuur, blijven klagen. Men kan dat niet afdoen als 'verzuring'. Het is een essentiële opdracht van een democratisch bestuur om ter dege rekening te houden met de klachten van zijn burgers. En de wijze waarop in Kortrijk met klachten van burgers wordt omgesprongen is niet zoals het hoort. Er is wel een meldpuntwerking, maar de meldpuntambtenaren - die uitstekend hun best doen - hebben niet de onafhankelijkheid om klachten tegen het stadsbestuur aan te pakken. Al jaren weigert het stadsbestuur een stedelijke ombudsdienst op te richten die dat wel zou kunnen.

Maar nu gaat men een stap verder. Klachten worden als onbetamelijk bestempeld, als 'verzuring'. Het is een regelrechte provocatie om precies in een buurt waar veel en hardnekkige klachten leven een evenement op poten te zetten onder het openlijke motto: "Stop met zagen!". De organisatoren claimen het alleenrecht op 'positieve energie', maar in dit geval spelen ze hun mooie evenement toch maar uit tégen - heel negatief dus - een buurt waarvan de klachten het stadsbestuur onwelgevallig zijn.

Persoonlijk vind ik Kortrijk Congé nog altijd een schitterend initiatief. Maar dit jaar is de locatie heel ongelukkig gekozen. En vooral is de betuttelende ondertoon van de organisatie en van bepaalde activiteiten in het bijzonder vreselijk. Als dat maar niet het hele opzet in gevaar brengt!

IJzerkaai4

23:37 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

zeven bruggen Ha! Stad heeft niets te zien met de Leiewerken? Stefaan De Clerck doet altijd alsof hijzelf de bruggen heeft gebouwd.

Gepost door: Frans Lavaert | 25-06-10

Tsjefaan zaagt en klaagt niet ! De oorzaken van de vertraging van de Leiewerken ligt grotendeels bij het Kortrijks stadsbestuur, vooral bij Tsjefaan De Clerck die telkens opnieuw kostelijke bijkomende eisen stelde aan W&Z (o.a. Swaffelbrug). Kortrijk zit tot over de oren betrokken in de Leiewerken maar schuift nu alle verantwoordelijkheid op het Vlaams Gewest. De schadelijders (waterschade) worden aan hun lot overgelaten en aan het oordeel van onbekwame, gemanipuleerde en onbetrouwbare rechtbanken. Dat zal jaren aanslepen. Kafka ! Tsjefaan zelf blijft aan de Damkaai met zijn voeten op het droge en de schadelijders moeten maar hun plan trekken.
Voor de onverdraagzame azijnpissers van de Ijzerkaai die ocharme één nachtje moeten opofferen geldt maar één devies : rol uw matten als het u daar niet meer bevalt. Maar dat zullen ze niet doen want ze zwijgen in alle talen over de formidabele waardestijging van hun eigendom en hun stijgende leefkwaliteit, eens de Leiewerken achter de rug zullen zijn. Huichelarij viert hoogfeest!

Gepost door: walter maes | 29-06-10

De commentaren zijn gesloten.