28-05-10

De verkiezingen zijn in Kortrijk een sociaal economieproject

stemhokje

Op 13 juni 2010 mogen (moeten, ondanks Stijn Meuris) wij - 57.400 Kortrijkzanen - weer naar de stembus. De kieswetgeving legt de praktische organisatie van de verkiezingen in grote mate op de schouders van de steden en gemeenten. En als kantonhoofdplaats heeft stad Kortrijk ook een rol te spelen in de telling van de uitgebrachte stemmen. Bogend op jarenlange ervaring brengt de stadsdirectie Facility deze extra klus uitstekend tot een goed einde. Daarvoor wordt ook bijkomende arbeidskracht opgetrommeld: de sociale economieprojecten Ak-trac-tie en Jongerenatelier mogen een paar karweien opknappen. Deze democratische opdracht kost de stadskas zowat 12.200 euro. Tel daar nog maar een dikke 12.000 euro bij voor de kiezerslijsten. Alles bijeen is dat zowat een halve euro per kiezer!

Ingewikkeld

Waarvoor moeten wij op zondag 13 juni 2010 vroeg opstaan? Om onze stem uit te brengen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat. Dat is dus het federale parlement. In de nota van de stadsdienst Facility aan het stadsbestuur heeft men het over: "de verkiezingen van 13 juni 2010 ten behoeve van het Vlaams parlement". Mis dus. Als zelfs onze stadsambtenaren er geen wijs uitgeraken, hoe kan men dan van de man of de vrouw in de straat verwachten dat zij inzicht hebben in onze ingewikkelde staatsstructuur? En zeggen dat bepaalde partijen ons land nog ingewikkelder willen maken!

De gemeenten hebben volgens de kieswetgeving een dubbele taak bij de verkiezingen. Zij moeten vooreerst lijsten opstellen van de kiezers. En zij moeten ten tweede de verkiezingen op hun grondgebied praktisch organiseren: lokalen en materiaal ter beschikking stellen. Steden als Kortrijk, die ook kantonhoofdplaatsen zijn, hebben nog een derde taak ook: zij moeten ook de telverrichtingen praktisch mogelijk maken.

Kiezerslijsten

In Kortrijk is het stadsbestuur voor het opstellen van de kiezerslijsten te rade gegaan bij zijn softwareleverancier voor het bevolkingsregister: CIPAL. Hoewel CIPAL een intercommunale vereniging is waar ook Kortrijk lid van is, doet de maatschappij het niet gratis. Zo rekent men voor de aanmaak van kiezers- en aanstippingslijsten 0,037 euro per kiezer, voor de oproepingskaarten (die iedereen intussen al moet hebben gekregen) 0,041 euro per kiezer, en voor het raadplegen van de gegevens van het rijksregister nog eens 0,0899 euro per kiezer. Alles bijeen raamt het stadsbestuur de kosten voor de kiezerslijsten op zowat 12.000 euro. Klein probleempje: op de begroting 2010 is slechts 11.000 euro beschikbaar...

Van die kiezerslijsten moet het stadsbestuur er twee exemplaren gratis geven aan de politieke partijen. Maar die hebbedingen (dikke boeken of cd-rom) moeten ook te koop worden gesteld. Het stadsbestuur stelde een verkoopprijs vast - zowel voor de papieren versie als voor de cd-rom - van 100 euro per exemplaar. Dikke winst gegarandeerd: de cd-rom kost de stad zelf exact 19,20 euro (BTW in).

Stem- en telbureaus

Traditioneel opteert het stadsbestuur voor het inrichten van de stemhokjes en -bureaus in diverse school- en stadsgebouwen. Liefst zoveel mogelijk stadsgebouwen om de scholen zo min mogelijk te storen (examentijd!). De telling van de stemmen vindt op vraag van rechter Pierre Dujardin, die als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk ook voorzitter is van het kantonhoofdbureau van de verkiezingen, weer plaats in Kortrijk Xpo. In 2009 rekende Xpo de stad daarvoor bijna 16.000 euro verwarmings-, verlichtings- en schoonmaakkosten aan.

De opstelling van al die tijdelijke lokalen is een omvangrijke taak. Daarom is er op het stadhuis een task force samengesteld met: stadsarchitect-directeur Facility Jean Pierre Vanacker, technisch hoofdmedewerker Frank Mahieu en ploegbaar Michel Dejode.

Voor het transport en het opstellen van het kiesmateriaal - met inbegrip van het plakaatje "Het potlood niet natmaken" - vraagt de directie Facility (zeg maar de verantwoordelijken voor de stadsgebouwen) de medewerking van verschillende andere stadsdirecties. Zo worden er vier camions, een kraanwagen en twee containers, telkens met chauffeur en begeleider opgetrommeld. Bovendien worden 6 PWA'ers ingehuurd.

Maar dat is nog niet genoeg. De uitvoeringstermijn van de opdracht is immers zeer kort. Daarom moeten extra arbeidskrachten worden ingeschakeld. In samenspraak met de directie personeel en organisatie zijn die bijkomende arbeidskrachten gevonden bij twee sociale economieprojecten waar jonge werklozen klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. De afdeling Ak-trac-tie van CAW De Piramide heeft intussen al overal de aanplakborden opgesteld in Groot-Kortrijk. Ze gaan ze ook weer komen ophalen (in de week van 21 juni). Het Jongerenatelier wordt aan het werk gezet voor de inrichting van de telbureaus in de hallen van Kortrijk Xpo. Beide projecten verdienen daar een dikke 4000 euro aan.

22:29 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.