25-05-10

De Geverfde Vogel - Kortrijks stadsbestuur: 2 - 0

geverfde vogel 21

Na bijna een jaar haalt het stadsbestuur compleet balkzeil in een schadegeschil met het beroemde jongerencafé De Geverfde Vogel. Door onoordeelkundig oplapwerk was de rioolaansluiting van het café verstopt geraakt op 15 juni 2009. Een zaak die leeft van debiet kan dat niet laten aanslepen. Maar toen rees de vraag: wie zal de snelle interventie betalen. Hoewel de stadsdirectie Mobiliteit en Infrastructuur na wat pramen de verantwoordelijkheid opnam, liet het stadsbestuur maandenlang de zaak in het ongewisse. Twee dagen voor de uitbater van De Geverfde Vogel voor de Vrederechter moest verschijnen, betaalde de stad de factuur dan toch. En het heeft dan nog meer dan een maand geduurd eer de stad ook de intussen opgelopen rente- en gerechtskosten wou betalen. 538 euro heeft dat geslabak extra gekost aan de belastingbetaler..

In Barcelona denken ze de 'botellon' te hebben uitgevonden: met velen bijeen op straat pintelieren tot er geen auto meer door kan. In Kortrijk bestaat dat fenomeen al veel eerder, in de Burgemeester Reynaertstraat, vanaf 's vrijdags als de zon begint te zakken. Een van de cafés die al die jongelui aantrekken is De Geverfde Vogel (1979).

Interventie

Op een prille zomeravond vorig jaar bleek daar de riolering verstopt. Uitbater Mathieu Declercq (bvba Leo) liet de Algemene Kortrijkse Ontstoppingsdienst (bvba Sandy Willems) aanrukken, of liever: hij belde schepen Wout Maddens, OpenVLD, die bij wijze van dienstbetoon voormelde ontstoppingsdienst een snelle interventie liet uitvoeren. De AKOd ontstopte de afvoer en inspecteerde vluchtig het kaduke riool met een cameraatje.

Na diverse telefoontjes naar uiteenlopende stadsdiensten, mailde de uitbater van De Geverfde Vogel op 15 oktober 2009 de openstaande factuur van AKOd naar schepen Maddens. Die mailde diezelfde dag 's avonds naar de stadsdirectie Mobiliteit en Infrastructuur met de simpele vraag: "Is deze factuur ten laste van de stad?". Het antwoord dat in het dossier te vinden is, is: ???. Na er een weekendje over nagedacht te hebben, besluit de directie een vergoedingsaanvraag te richten aan de aansprakelijkheidsverzekeraar van de stad, Ethias.

Huisaansluiting

De assureur vraagt daarop een gedetailleerd verslag van de feiten: "Op welk gedeelte van de riolering vond de verstopping plaats? Op de hoofdleiding of op de huisaansluiting?". Na enkele weken krijgt De Geverfde Vogel een brief van Ethias waarin staat dat het feitenrelaas van de stad heeft uitgewezen dat de verstopping zich voordeed in de huisaansluiting en dat dit onder het beheer en de financiële verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning valt.

Dat bericht was evenwel compleet in strijd met een eerdere verklaring van de stadsdiensten zelf. Voormelde directie Mobiliteit en Infrastructuur gaf per mail op 13 november 2009 toe dat het hun diensten waren die indertijd de gebrekkige rioolaansluiting vernieuwden: "Deze aansluiting, een gemetste koker, was in zeer slechte staat en was de oorzaak van de verstoppingen". Telefonisch kreeg de waard van De Geverfde Vogel toen eens te meer de geruststellende bevestiging dat de stad de kosten van de ontstopping zou dragen.

Eigenaar

De discussie spitste zich dan toe op de vraag wie dan wel de eigenaar kon zijn van de huisaansluiting. Het stadsbestuur ging er eerst, zoals verzekeraar Ethias, van uit dat de eigenaar van de zaak de eigenaar van de afvoeraansluiting was. Pas in februari 2010 werd het, na intern onderzoek, duidelijk dat het de stad is die eigenaar is van de huisaansluitingen. De directie Mobiliteit en Infrastructuur beschikte zelfs over een studie (van ABS) van twee maanden voorafgaand aan de ontstopping. Daarin is een uitdrukkelijke conclusie dat de huisaansluitingen stadseigendom zijn. Die stelling werd bijgetreden door de patrimoniumbeheerder van brouwer Bockor bij wie De Geverfde Vogel onder contract zit.

Uiteindelijk draaide het stadsbestuur bij. Aan Ethias werd gemeld dat de eigenaar van de huisaansluiting - en dus de aansprakelijke voor de ontstoppingskosten - de stad zelf was. Wellicht hoopte men die kosten te kunnen doorschuiven aan de verzekeraar. Verkeerde hoop: bij Ethias is de stad verzekerd voor de schade die de stad aan derden zou kunnen veroorzaken, niet voor de eigen schade. De aansprakelijkheidsverzekering is geen omnium! Het stadsbestuur verklaarde zich dan ook noodgedwongen bereid de ontstoppingskosten terug te betalen.

Dagvaarding

Maar daarmee was de discussie niet van de baan. Uitbater Mathieu Declercq ging er logischerwijze van uit dat de stad nu zelf Sandy Willems zou betalen voor zijn werk. Edoch op het stadhuis verstond men dat zo niet. Daar hield men zich vast aan het standpunt dat De Geverfde Vogel moest voorschieten als opdrachtgever en dat de stad hem dan de gedane betaling zou terugbetalen.

Daarop volgde weeral intens mailverkeer. Vaak ten einde raad via schepen Wout Maddens om het dossier weer op de rails te krijgen. De juridische dienst van de stad liet De Geverfde Vogel op 12 april 2010 weten "het nodige te zullen doen om het bedrag van de factuur, zijnde 700 euro, te betalen aan LEO bvba, de opdrachtgever van de ontstoppingswerken". het venijn zat in de staart van het bericht: "U zult evenwelk begrijpen dat wij de bijkomende kosten voor het niet tijdige betalen van de factuur niet ten onze laste kunnen nemen. De Stad is immers geen opdrachtgever van de werken en kon/kan dan ook niet instaan voor de betaling van de factuur. Telefonisch is ook steeds meegedeeld dat de opdrachtgever de factuur eerst zelf moet betalen en dan het bedrag kan terugvorderen van de Stad. U zal verwittigd worden als de betaling is uitgevoerd".

Die mail van 12 april kwam twee dagen voor de datum waarop de waard van De Geverfde Vogel was gedagvaard om te verschijnen voor de Vrederechter wegens het niet betalen van een al lang te betalen factuur. In de dagvaarding was het bedrag van 700 euro al opgelopen tot 838,29 euro (intresten en schadebeding). De kosten van het geding met inbegrip van de kosten van de dagvaardingsakte en de rechtsplegingsvergoeding werden begroot op nog eens 400 euro.

Communicatie

In een antwoordmail op 12 april 2010 verklaart Mathieu Declercq enerzijds opgelucht te zijn dat de stad eindelijk akkoord ging met de terugbetaling van de kosten. Maar hij gaf ook ruim blijk van zijn ergernis voor de gebrekkige communicatie die op het stadhuis wordt gehanteerd. Pas op 12 april namelijk werd aan de café-uitbater duidelijk gemaakt dat hij moest voorschieten. Telefonisch had men hem altijd laten verstaan dat hij alle facturen van dit voorval mocht doorsturen naar de stad: "U kan zelf inzien dat deze situatie te lang heeft aangesleept en dat het steeds ik was die contact met stad Kortrijk opnam om dit geklaard te krijgen". Hij weet de extra kosten zonder meer aan "een slechte interne communicatie die ruim tien maanden heeft aangesleept".

Na nogmaals een interventie van schepen Maddens, de eenzame liberaal in het christendemocratisch schepencollege, beslist het stadsbestuur op 5 mei 2010 om dan toch maar ook de bijkomende kosten op zich te nemen. Dat komt dan op 1238,29 euro. Bij tijdige betaling was het maar 700 euro geweest. Maar in elk geval heeft De Geverfde Vogel in zijn match tegen het stadsbestuur de overwinning behaald met twee doelpunten.

23:40 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Stamcafé De Geverfde Vogel was toch een stamcafé van minister Q?

Gepost door: Frans Lavaert | 27-05-10

Riooljournalistiek?

Gepost door: Polo | 27-05-10

Rioolbestuur Nee, rioolbestuur

Gepost door: Wendy | 28-05-10

De commentaren zijn gesloten.