19-05-10

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (7): de wijk achter het station is een parkeerdersval

parkeermeter rechtbank

De blauwe zone, die het bewonersparkeren moet beschermen, in de wijk aan de achterkant van het station is niet goed gesignaleerd. Het is een echte val geworden voor parkeerders die van elders komen en die niet weten dat je er je blauwe schijf moet gebruiken. Het regent er parkeerbonnen. Dat blijkt eens te meer uit de parkeerbonbezwaren die het stadsbestuur onlangs te behandelen kreeg. Die bezwaren worden steevast ongegrond verklaard maar het stadsbestuur zou toch eindelijk eens de juiste conclusies moeten trekken uit die toestand: er moeten gewoonweg in elke straat van de zone verkeerstekens komen om de parkeerders te wijzen op wat er van hen wordt verwacht.

Station-Zuid

Achter het station in Kortrijk ligt een uitgestrekte wijk - vieux chic - waar pendelaars graag hun wagen kwijt wilden zodat het er altijd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vol stond met geparkeerd blik op wielen. Om de bewoners meer parkeerkansen te bieden in eigen woonomgeving, voerde het stadsbestuur er een regeling van bewonersparkeren in. Het is een blauwe zone waar je vier uur je auto kunt achterlaten als je de blauwe schijf plaatst. Bewoners kunnen er met hun bewonerskaart de hele dag staan. Maar het stadsbestuur is veel te zuinig met de verkeersborden die de regeling bekendmaken. Elke dag worden er verschillende foutparkeerders opgeschreven die zich er simpelweg niet van bewust waren dat ze daar hun blauwe schijf moesten plaatsen.

Zo overkwam het ook de bestuurder van een bedrijfswagen op 8 januari 2010. Hij kwam uit de Karmelietenlaan gereden en draaide rechtsaf de Sint-Sebastiaanslaan in. Onderweg kwam hij geen enkel verkeersteken tegen dat erop wees dat het daar blauwe zone was. Bij het uitstappen heeft hij zelfs expres de omgeving afgespeurd naar enig parkeerbord. Binnen de 200 meter was er geen te zien. Toch kreeg hij een half uurtje later een parkeerbon onder de wisser. Hij protesteert met een verwijzing naar de verkeerscode waarin hij meent te lezen dat er binnen een beperkt aantal meter rond een gereglementeerde parkeerplaats een bord moet staan dat op dat reglement wijst.

Het stadsbestuur is onvermurwbaar: "De straat maakt deel uit van de blauwe zone Station-Zuid". De zone is afgebakend met verkeersborden, die men moet passeren van gelijk welke kant men komt. Hier en daar staan in de zone ook nog es borden, maar niet overal. Ook in de Karmelietenlaan staat zo een bord. Bezwaar afgewezen.

Men kan zich de vraag stellen waarom dan niet in alle straten van die uitgestrekte blauwe zone parkeerborden staan. Gezien de vele vaststellingen en bezwaren is de blauwe zone Kortrijk-Zuid een ware parkeerdersval. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Kort lontje

Het volgende geval deed zich ook voor in de blauwe zone Station-Zuid, maar betreft een foutparkeerder met een kort lontje. Zijn woede-aanval kon het stadsbestuur er niet van overtuigen zijn 'naheffing' te scheuren.

De chauffeur had zijn wagen achtergelaten in de Monseigneur De Haernelaan. Toen hij er na twintig minuten terugkwam, stelde hij twee zaken vast. Twee parkeerwachtsters stonden ijverig te noteren. En ... zijn blauwe schijf was van zijn dashbord gevallen. Hij sprak beide dames aan ('de meisjes van Parko' noemt hij ze in zijn bezwaarschrift), maar die verwezen hem naar het kantoor van het stadsparkeerbedrijf Parko. Hij kon er niet om lachen. Woedend belde hij Parko op en daar reageerde men even geprikkeld: "Betalen ga je, zoniet staat de deurwaarder aan je deur!"

In zijn bezwaarschrift zegt hij dat hij wel degelijk zijn blauwe schijf had willen plaatsen en dat hij het slachtoffer is geworden van de 'onbeschoftheid' van het Parko-personeel. Hij vraagt dan ook excuses.

Het stadsbestuur verklaart zijn bezwaar onbewogen ongegrond. Had hij het niet beter wat diplomatischer aangepakt? Misschien had hij beide Parko-dames kunnen laten noteren dat zijn blauwe schijf die tussen zijn pedalen was gegleden, wel degelijk correct was ingesteld?

Van de zone ernaast

Ook een koppel uit de Aalbeeksesteenweg, nochtans in de omgeving van de blauwe zone Station-Zuid, liep in de val. Zij hebben een bewonerskaart, maar dan eentje van de zone ernaast (de strook tussen de Aalbeeksesteenweg en de spoorweg). In hun eigen zone was het aanbod van parkeerplaatsen in de herfst van vorig jaar danig geslonken. Er zijn al niet veel parkeerplaatsen en verschillende daarvan waren gereserveerd voor grote verbouwingswerken in de buurt. Op loopafstand van hun woning vonden zij uiteindelijk een vrij plaatsje in het Beverlaaihof.

Helaas behoort die pijpenkop tot de zone Station-Zuid. En de Parko-ambtenaren hadden het gezien. Een parkeerbon van 15 euro was  het resultaat.

Ook die in de val gelopen parkeerders hadden in de bewuste straat nergens een parkeerbord zien staan. Je moet er 800 meter lopen om zo een bord tegen te komen. Bovendien zijn zij van mening - niet zo helemaal onredelijk - dat het doodlopende straatje, waar je je wagen altijd wel kwijt kunt zonder de bewoners te hinderen, tot de zone Aalbeeksesteenweg zou moeten behoren. Dat zou onmiddellijk meer evenwicht brengen tussen vraag en aanbod van bewonersparkeren aldaar. Kan in dit geval, gezien de omstandigheden en ook omdat de chauffeur in kwestie een persoon met zware handicap is, het stadsbestuur de parkeerbon niet omzetten in een eerste verwittiging?

Neen, zegt het stadsbestuur: er was geen blauwe schijf en dus moet 'naheffing' worden betaald.

De straat lag open

Een interessante case is de volgende. Wordt de blauwe zone opgeheven als de straat nauwelijks nog berijdbaar is door wegwerkzaamheden? De chauffeur in kwestie woont in de Minister Tacklaan - weeral in de blauwe zone Station-Zuid. Hij parkeerde op 23 november vorig jaar zijn wagen aan zijn voordeur en een ijverige parkeerwachter noteerde dat hij geen ticket achter zijn voorruit had liggen.

Toen de chauffeur een naheffing kreeg, was hij hoogst verbaasd. Hoe kan men hem nu laten betalen voor een parkeerplaats die er niet was? De straat lag open en zijn wagen stond tussen een werfkeet, paletten met straatstenen, een bobcat met kraan, een bobcat met schop en ander werfmateriaal. Er was daar toen geen parkeerverbod.

Het stadsbestuur erkent dat er op dat moment 'nutswerken' aan de gang waren in de Minister Tacklaan. Maar wie parkeert op 'het openbaar domein', moet zich houden aan de parkeerregels. Ik vraag mij af wat de beroepsrechter in Brugge daarvan zou vinden...

Federale politie mag verkeersovertredingen plegen

Een commissaris van de Federale Politie liet zijn wagen eind september 2009 achter op de Grote Markt van Kortrijk zonder enig parkeerticket. De auto was geanonimiseerd maar droeg een 'beschermde nummerplaat'. Zijn geparkeer ontsnapte niet aan de aandacht van de Parko-wachters. Naheffing.

De commissaris betwist de parkeerbon. Hij parkeerde daar in het kader van een gerechtelijke oefening. Zijn voertuig behoort toe aan de Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie. "In het kader van de lopende operatie was er als gevolg van de BOM-wetgeving toestemming tot het plegen van verkeersovertredingen" aldus de flik.

Niettes, zegt het stadsbestuur: ongeacht de omstandigheden dient dit reglement steeds nageleefd te worden. In het parkeerreglement worden geen uitzonderingen toegestaan. Ik ben benieuwd of die ferme uitspraak stand houdt in hoger beroep.

'BOM-wetgeving' staat voor de wet op de Bijzondere Opsporigsmethoden (Belgisch Staatsblad van 12 mei 2003). Daarin staat letterlijk onder meer: "Blijven vrij van straf de politieambtenaren die, in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings". Ging het hier wel om 'straf'? In de brede zin van het woord wel, maar eigenlijk is het een soort retributie (naheffing).

Oeps, verkeerd ticket

Naar 't schijnt, komt volgend voorval dikwijls voor. In het centrum van Kortrijk kan men in bepaalde zones een eerste uur gratis parkeren. Het volstaat een gratis ticketje uit de automaat te halen. Maar een Bellegemnaar wou geen gratis uur maar wou betalen voor een hele dag (2 euro - 't is bijna gratis). Hij stak een dubbele euro in de gleuf en duwde op een knopje. Er rolde een ticket uit en de parkeerder dacht op zijn gemak te zijn voor de rest van de dag.

Een uurtje later bleek het ticketje in kwestie er eentje te zijn van de gratis-soort. Wellicht had betrokkene op de verkeerde knop geduwd. Zij muntstuk zal dan in het wisselgeldbakje zijn gevallen en zal een latere klant van de automaat gelukkig hebben gemaakt.

In zijn bezwaarschrift rekent de parkeerder op enige clementie van het stadsbestuur. Tevergeefs.

Ik woon in het centrum

Een bewoonster van de Burgemeester Nolfstraat (aan de rechtbank, in het hartje van de stad) vindt het in haar bezwaarschrift kort en goed onaanvaardbaar een boete te moeten betalen om te kunnen parkeren in de straat waar ze woont: "Geacht stadsbestuur, ik verzoek u vriendelijk te verzaken aan de opgelegde geldboete en ik dank u voor uw begrip".

Zoveel begrip koestert het stadsbestuur evenwel niet. Het is daar betalend kortparkeren en wie geen ticket heeft, krijgt een naheffing. Na onderzoek blijkt dat de krasse dame op dat moment nog niet was geregistreerd voor bewonersparkeren. Zij woont daar al een jaar en pas in februari 2010 vroeg zij dat bewonersparkeren aan. Is er wel genoeg informatie voor nieuwkomers? 

De vorige becommentarieerde parkeerbonuitspraken van het stadsbestuur vind je met volgende links:

Jurisprudentie parkeersancties 1

Jurisprudentie parkeersancties 2

Jurisprudentie parkeersancties 3

Jurisprudentie parkeersancties 4

Jurisprudentie parkeersancties 5

Jurisprudentie parkeersancties 6

21:16 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.