12-04-10

Aannemers Leiewerken Kortrijk rijden Stasegemsestraat kapot

IJzerkaai1

Tot eind mei worden tonnen aarde uitgegraven in de IJzerkaai voor de voorlaatste episode van de Leieverbredingswerken in het centrum van Kortrijk. Die aarde wordt per tractor (!) afgevoerd naar de 'tussentijdse opslagplaats' en het 'centrum voor grondreiniging' van NV D. Stadsbader-Flamand aan de Vaart in Stasegem (Harelbeke). Die afvoer gebeurt met veel gedruis door de Stasegemsestraat in Kortrijk. Daarbij is de overlast voor de bewoners en de schade aan de straat groot. Het stadsbestuur zegt niet verantwoordelijk te zijn en schuift de schuld in de schoenen van de Tijdelijke Vereniging Leieverbreding Kortrijk (waarvan genoemde Stadsbader-Flamand deel uitmaakt), van opdrachtgever Waterwegen en Zeekanaal nv (Vlaamse Gewest) en de intercommunale Leiedal die in opdracht van de stad de ingrijpende werken superviseert. Nochtans heeft de stad sinds 1985 verschillende 'protocols' afgesloten met de Vlaamse overheid waarin telkens uitdrukkelijk staat gestipuleerd dat de uitvoering van de verbredingswerken moet gebeuren met zo weinig mogelijk hinder voor de stad en zijn bewoners. Quod non dus.

IJzerkaai

In het kader van de voorlaatste fase van de verbreding van de Leie in de doortocht van het Kortrijkse centrum worden momenteel ettelijke tonnen aarde uitgegraven in de IJzerkaai.

De massa's grond worden per tractor van de IJzerkaai naar de stapelplaats van NV Stadsbader-Flamand op de rechteroever van de Vaart Kortrijk-Bossuit in Stasegem (Harelbeke) gevoerd. Stadsbader-Flamand is een van de deelgenoten van het aannemersconsortium dat in 1997 de opdracht binnenrijfde voor toen een dikke vier miljoen euro - intussen is het al heel veel meer.

Riooldeksels.

Voor de keuze van het parcours van en naar de grondstapelplaats heeft 'men' de aannemer vrij spel gelaten. Nogal wiedes dat hij dan ook opteert voor de kortste verbinding. Ook al loopt die verbinding dwars door de dichtbevolkte 'Groeningewijk' en over onder meer de Stasegemsestraat.

De bewoners van die straat - woordvoerder Wesley Bille - klagen over grote overlast door het lawaai dat die tractoren maken en door de trillingen die de rijwoningen op hun grondvesten doen daveren. Met lede ogen zien de bewoners hun straat kaoptgereden worden. Wellicht heeft ook de oude, gemetste riolering in het midden van de straat enorm te lijden door het zware geweld dat er dagelijks over passeert. Nagenoeg alle riooldeksels zijn intussen aan het wegzinken; bepaalde liggen al 15 cm en meer onder het wegdek.

Cel stadsprojecten

De bewoners poogden hun klachten kenbaar te maken aan het stadsbestuur. Dat bleek een aartsmoeilijke opgave. Een mailbericht aan schepen van Openbare Werken Guy Leleu en aan burgemeester Lieven Lybeer haalde in eerste instantie niets uit - zelfs geen antwoord. Na nog twee mails en een telefoon kreeg Wesley Bille eindelijk iemand aan de lijn, maar hij werd dan heen en weer verbonden met verschillende stadsdiensten.

Op een bepaald moment kreeg hij zelfs het advies zich te wenden tot de intercommunale Leiedal, die door de stad de opdracht kreeg de Leiewerken van nabij op te volgen. Het kabinet van schepen Leleu stuurde hem na aandringen door naar de 'cel stadsprojecten'. En van die 'cel' kreeg de woordvoerder van de bewoners van de Stasegemsestraat uiteindelijk dan toch een uitvoerig antwoord.

Verantwoordelijkheid.

In dat antwoord schuift het stadsbestuur alle verantwoordelijkheid voor de overlast van zich af: "Het stadsbestuur Kortrijk is geen initiatiefnemer noch uitvoerder van de werken. De stad kan dan ook geen rechtstreekse bevelen geven aan de aannemer". Volgens het stadsbestuur moeten de bewoners zich maar wenden tot NV Waterwegen en Zeekanaal (Vlaamse Gewest), de opdrachtgever van de Leiewerken. En voor schade aan hun woning moeten ze het stellen met de 'goede raad' hun brandverzekering aan te spreken.

Dat is niet ernstig!

Tonnenmaatbeperking

In de Stasegemsestraat heerst een tonnenmaatbeperking tot 5 ton. Die tractoren van Stadbader hebben mer lading mee. Het is het stadsbestuur dat heeft beslist daarom tijdelijk die verkeerstekens af te plakken en de tonnenmaatbeperking op te heffen. Een weekje in maart werd de tonnenmaatbeperking weer geactiveerd omdat de aannemer elders aan de slag moest. In die zin is het stadsbestuur dus medeverantwoordelijk voor de grondtransporten in de Stasegemsestraat.

Protocols

En bovendien heeft de stad sinds 1985 - ik hoor de schoonvader van Stefaan De Clerck, schepen Joseph De Jaegere, nog altijd peroreren: "We moeten vermijden dat de Leiewerken het centrum van Kortrijk tien jaar gijzelen". Intussen zijn wij 25 jaar verder en de werken zijn nog lang niet gedaan! - verschillende 'protocols' en aanvullende protocols afgesloten met de Vlaamse overheid over de Leiewerken. Een van de clausules die er steevast in opgenomen was, was dat de werken moesten uitgevoerd worden op de wijze die het minst hinder meebracht voor de stad en zijn bewoners.

Het protocol van 1996 stipuleert zelfs letterlijk: "Bovendien zal de aan- en afvoer van de gronden van de uitgravingen en ophopingen in de verschillende fazen zoveel mogelijk over de Leie gebeuren". Dat zou hier in dit geval goed mogelijk zijn aangezien de stapelplaats van Stadbader is gevestigd op de oever van de Vaart Leie-Schelde (Kortrijk-Bossuit).

Grote Ring

Een ander alternatief is transport over de nabijgelegen grote ring van Kortrijk (R8). Maar dat zou niet mogelijk zijn omdat op de R8, een autoweg, geen tractoren zijn toegelaten. In die omstandigheden zou de stad, op grond van de protocollen, toch kunnen eisen dat de aannemers geen tractoren gebruiken maar vrachtwagens. De repliek van aannemer Stadsbader-Flamand is dat de aard van de bouwplaats het gebruik van camions moeilijk maakt. Maar klopt dat wel? Ik ben ervan overtuigd dat het met wat organisatie mogelijk moet zijn met camions tot bij de laadmachines te komen. Eventueel zou men met tractoren kunnen rijden tot waar de bodem stevig genoeg is voor vrachtwagens en daar overladen. Het is een kwestie van goede wil.

Konvooi

Volgens de uitleg van de stedelijke 'cel stadsprojecten' zal de Stasegemsestraat pas hersteld worden na afloop van die zware transporten, einde mei. Maar in de gemeenteraad gaf schepen Leleu op mijn vraag een ander antwoord.

Heel binnenkort moeten precies via de Stasegemsestraat alle patiënten van de kliniek Sint-Maarten verhuisd worden naar het nieuwe fusieziekenhuis in de Kennedylaan. Dat zal gebeuren met een konvooi van ambulances onder politie-escorte. Speciaal voor die verhuis van bedlegerigen zullen de putten in de straat provisoir worden opgevuld. Nog een extra kost. Het zou maar logisch zijn dat de stad het herstel (wellicht heraanleg) van de Stasegemsestraat zou kunnen verhalen op het Vlaamse Gewest. En op het stadhuis kennen ze blijkbaar het adres: NV Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110, 2830 Willebroek.

IJzerkaai2

15:18 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.