08-04-10

Zware discussie over eventuele appartementenbouw in sociale tuinwijk Venning

venning Tekenaarslaan 21

Het stadsbestuur van Kortrijk is niet gecharmeerd door het voornemen van haar sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Goedkope Woning om bij de renovatie van haar tuinwijk Venning op grote schaal appartementen te bouwen. Goedkope Woning krijgt tot volgende week de tijd om een alternatief met eengezinswoningen te onderzoeken. Deze zoveelste verwikkeling in de moeizame relatie tussen de huisvestingsmaatschappij en haar hoofdaandeelhouder, de stad, maakt het nog twijfelachtiger of men erin zal slagen de deadline van 2016 te halen voor het bekomen van Europese subsidies. Nu dat er eindelijk overleg wordt gepleegd tussen beide instanties, lijkt dat steevast uit te draaien op ruzie.

Apart RUP

Het stadsbestuur van Kortrijk geeft toe dat het misschien niet zal lukken de bouw- en renovatieprojecten van SHM Goedkope Woning tijdig te realiseren voor het bekomen van Europese subsidies. De uitwerking van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de grondige renovatie van de sociale woonwijk Venning zou meer tijd in beslag nemen (15 maanden) dan de maatschappij zelf had ingecalculeerd.

Goed nieuws is dat het stadsbestuur nu toch (17 februari jl.) is gezwicht voor de eis van Goedkope Woning om een apart RUP te maken voor de sociale woonwijk. De stad wou eerder een algemeen RUP voor het hele stadsdeel aan de overkant van de Vaart; en dat zou nog langer hebben geduurd. De intercommunale Leiedal is aangesteld als ontwerper van het aparte RUP (nr. 9, tegen 22.069,40 euro).

Appartementen

Intussen is er een ander diepgaand meningsverschil opgedoken tussen het stadsbestuur (en Leiedal) en Goedkope Woning (en haar architect Buro II). Goedkope Woning wil het aantal woongelegenheden op de Venning uitbreiden van de huidige 163 - met veel te grote tuinen en restgronden - tot 200. Daartoe zou zij in een eerste fase in het bouwblok Damastweversstraat-Tapijtweversstraat (het deel aan de Vaart Kortrijk-Bossuit, Venning I, de witte huizen) de bestaande mini-huisjes vervangen door grotendeels appartementen. Het stadsbestuur ziet dat niet zitten. Voor het stadsbestuur en Leiedal kan er slechts een enkel flatgebouw komen op de oever van de Vaart (Spinnerijkaai), en voor het overige moeten het eengezinswoningen worden.

Goedkope Woning wil de eerste fase van de renovatie van de Venning zo vlug mogelijk realiseren om daar de bewoners van het later aan te pakken deel van de wijk (Venning II, de ongeschilderde huizen) te kunnen herhuisvesten. Aangezien er in het tweede deel aanzienlijk meer bewoners zijn dan in het bouwblok Damastweversstraat-Tapijtweversstraat, moet voor de herhuisvesting in het eerste deel het aantal woongelegenheden gevoelig toenemen. Dat zou de maatschappij willen oplossen met appartementen.

Er zou daarbij een grote verscheidenheid van woontypes komen: flatjes met één slaapkamer, appartementen met twee tot drie slaapkamers, duplexwoningen en zelfs 'kangoeroewoningen' (huizen met plaats voor de grootouders beneden en ouders met kinderen boven). In het verderliggende tweede deel van de Venning zou men dan de tuinwijkopvatting handhaven: eengezinswoningen met tuin in een groene omgeving. Om de overgang te maken tussen Venning I en Venning II zouden op het achterste deel van Venning I (Tekenaarslaan) toch nog een twintigtal eengezinswoningen met tuin worden behouden of nieuw gebouwd.

Tuinwijk

Het stadsbestuur is daar niet blij mee. Op aangeven van Leiedal kan de nagestreefde 'verdichting' (meer huizen op de beschikbare bouwgrond) ook worden bekomen zonder al die appartementen. Het zou volstaan met één enkel flatgebouw aan de Vaartkant van fase I (Spinnerijkaai). Daarachter zouden er in het bouwblok Damastweversstraat-Tapijtweversstraat alleen nog 'grondgebonden woningen' mogen komen. Het mindere aantal woningen zou dan moeten worden opgevangen door later ook op Venning II meer woningen te bouwen dan er nu staan (56 in plaats van 50). Leiedal heeft berekend dat haar voorstel toch nog 192 woonunits oplevert.

Die opvatting doorkruist evenwel verschillende uitgangspunten van Goedkope Woning. Vooreerst zal Venning I op die manier niet voldoende herhuisvestingsmogelijkheden bieden voor de opvang van de bewoners die bij de renovatie van Venning II hun huizen zullen moeten verlaten. Bovendien betekent de opvatting van stadsbestuur en Leiedal dat Goedkope Woning ook op Venning II meer woningen zal moeten slopen en nieuwbouwen dan de maatschappij van plan was. Meer kosten dus. En ten slotte zal er door die verdichting van Venning II nog minder overschieten van het groene karakter van de tuinwijk.

Op Venning I wil Goedkope Woning tussen de flats een semi-publieke groene ruimte creëren. Ook daar moet het stadsbestuur niets van weten. Het wil het behoud van de zogenaamde 'groene as' tussen de Vaart en het Juweliersplein (het centrale platsoen van Venning II). Die 'groene as' bestaat momenteel uit niets anders dan private tuinen die veel te groot zijn voor de meestal bejaarde bevolking.

Precedent

Het stadsbestuur is zeer op zijn hoede om op Venning I appartementen toe te staan. Het vreest een precedent te scheppen voor de toekomstige ontwikkeling van de oevers van de Vaart. Kortgeleden werd aan promotor Manchester nog een vergunning geweigerd om wat verderop aan de Vaart een flatgebouw neer te poten. De firma heeft genoegen moeten nemen met een dertigtal huizen met tuintjes.

Ook blijkt het stadsbestuur het niet zo goed te vinden dat op Venning I een grote concentratie zou komen van alleenstaanden en bejaarde koppels. Maar dat is nu eenmaal in toenemende mate het publiek van de sociale huisvesting. Vreest men misschien dat er geen kinderen genoeg zullen zijn om het - door niemand gewenste - schooltje te bevolken dat onderwijsschepen Jean de Bethune daar wil inrichten?

Parkings

Nog een ander conflict tussen het stadsbestuur en Goedkope Woning dient zich aan over de heraanleg van straten en pleinen (het 'openbaar domein'). Goedkope Woning wil de auto's doortastend weren uit grote delen van de wijk. De individuele garages en carports worden afgeschaft. Het 'masterplan' van de maatschappij gaat uit van een 'groen hart' van de wijk, zijnde een verkeersluw Juweliersplein. De wagens zouden verbannen worden naar collectieve parkeerruimtes, bovengronds in de Vennestraat en halfondergronds in het appartementencomplex Venning I.

Ook daartegen heeft het stadsbestuur bezwaren. Het vreest dat de Venningnaren hun wagens simpelweg in de straten met private woningen in de omgeving gaan achterlaten. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de instantie die aan de sociale huisvestingsmaatschappijen investeringskapitaal verschaft, subsidieert slechts 0,6 parkeerplaatsen per woongelegenheid. Precies zoveel wil Goedkope Woning er inrichten op de Venning. Dat is veel te weinig, zegt het stadsbestuur, dat normaal een norm hanteert van 1,33 parkeerplaatsen per woonunit. Het compromis zou kunnen zijn: 1 parkeerplaats per woongelegenheid (dat is ook de richtlijn die de VMSW geeft). Uiteraard zal dat eveneens de kosten voor Goedkope Woning opdrijven. En lang niet elke sociale huurder beschikt over een eigen wagen.

Openbaar domein

Op het jongste overleg (24 maart 2010) tussen Goedkope Woning en het stadsbestuur (technische werkgroep) kwam plots tot uiting dat Goedkope Woning de financiering van het openbaar domein nog helemaal niet rond had. Die heraanleg maakt geen deel uit van het dossier voor de Europese subsidie (ECO-Life) en er blijkt nog geen aanvraag te zijn voor financiering door de VMSW. Nochtans is de normale gang van zaken dat de aanleg van de openbare ruimte bij een soclaal bouwproject wordt gesubsidieerd door de VMSW op voorwaarde dat de stad bereid is die straten en pleinen achteraf over te nemen. Hier schuilt nog een ander addertje onder het gras. Stad Kortrijk heeft tot nu toe altijd geweigerd het openbaar domein van de sociale wijk Venning over te nemen, zogezegd omdat de aanlegplannen ontbraken...

De heraanleg van het openbaar domein beperkt zich niet tot wat er boven de grond te zien is. Er moet ook een nieuwe riolering komen, met een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater. En waarschijnlijk moeten er ook nieuwe nutsleidingen komen (water, gas, stroom, kabelTV, telefoon en internet). Leiedal raamt die extra kosten zeer ruw op 1,75 miljoen euro. Het stadsbestuur dringt er dan ook op aan om mee te mogen gaan onderhandelen met de VMSW om toch subsidies te bekomen voor de aanleg van straten en pleinen. Het belooft daarbij om de heraangelegde openbare ruimte uiteindelijk - na meer dan 50 jaar! - over te nemen.

Europese subsidies

Over al die kwesties moeten het stadsbestuur en Goedkope Woning het eens zien te geraken eer voormeld RUP kan worden uitgewerkt. Hoeveel extra vertraging zal die verwikkeling weer veroorzaken? Daardoor zou het wel eens kunnen dat Goedkope Woning voor drie miljoen euro Europese subsidies zou verliezen! Goedkope Woning doet immers samen met projecten in Höje Taastrup, Denemarken en Birstonas, Litouwen mee aan het Europese project ECO-Life (Concerto-programma). Een van de voorwaarden om de omvangrijke subsidie in de wacht te slepen is dat het project tegen 2016 wordt voltooid.

Het project dat Goedkope Woning heeft ingediend betreft niet alleen de grondige renovatie van haar Venning-wijk. Daaraan is ook een nieuwbouw gekoppeld in de Meensestraat. Zie mijn stuk van 1 maart jl. Ook daar zit het niet lekker tussen Goedkope Woning en haar hoofdaandeelhouder, het stadsbestuur. Zopas heeft het stadsbestuur voor dat project geweigerd een gunstig advies af te leveren bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

Communicatie

Een lichtstraaltje in dat donkere dossier is dat het stadsbestuur intussen heeft besloten geen grond van Goedkope Woning af te pakken op de Venning. Eerder gingen stemmen op om voor 'een betere (?) sociale mix' enkele kavels op te eisen voor private kavels of voor koopwoningen.

Typerend voor de gebrekkige communicatie tussen de stad en haar sociale huisvestingsmaatschappij is dat bij de bespreking van dit dossier in het college van burgemeester en schepenen (31 maart 2010) schepen Guy Leleu afwezig was. De schepen zetelt al jaren in de raad van bestuur van Goedkope Woning. De aanslepende discussies doen eveneens de communicatie met de huidige bewoners geen goed. Wat kan men aan die mensen vertellen als men zelf nog niet met zekerheid kan zeggen waar men zal uitkomen?

Vennestraat1

22:17 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

blogbijeenkomst Interesse om eens wat collega-bloggers te ontmoeten? Klik en kijk op onze blog en vertel het vooral ook voort!!

Gepost door: BBB-team | 09-04-10

Bloggersbijeenkomst Interesse om eens wat kollega-bloggers te ontmoeten ? Klik en kijk op onze blog en vertel het vooral ook voort !!

Gepost door: BBB-team | 09-04-10

kan iemand mij van de laatste voorstellen een plan doorsturen?

is er nog steeds sprake van appartementen in de wijk? zo ja zijn er al ideeen hoe hoog deze komen?

bedankt voor jullie reactie!!

Gepost door: SD | 13-10-10

De commentaren zijn gesloten.