05-04-10

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (6): eigenaar rode Ferrari kan zich niets herinneren van enige overtreding

parking Broeltorens1

De kroniek van het parkeerbonnenbeleid in Kortrijk gaat verder. Deze keer doet het stadsbestuur als bezwaarrechter uitspraak over volgende kwesties. Waarom vlieg ik als eigenaar op de bon als mijn wagen werd gebruikt door een andere? Is het redelijk dat ik pas twee maanden later van Parko verneem dat ik een bon heb opgelopen? Kun je wel bonnen uitschrijven in straten waar het niet duidelijk is welke parkeerregeling er geldt?

Stuur de naheffing naar onze Amerikaanse logés

Niet minder dan drie naheffingen van 15 euro (in Knokke is het 20 euro, heb ik vorig weekend aan den lijve ondervonden) kreeg een koppel in de bus. Hun wagen was drie zomerdagen naeen aangetroffen in de Beverlaai. Daar geldt een blauwe zone waarin men hoogstens vier uur zijn wagen mag achterlaten. In hun bezwaarschrift expliceren de bestraften dat zij toen zelf op reis waren. Zij deden aan huisruil met een Amerikaans koppel, dat ook hun wagen mocht gebruiken. Die overzeese gasten waren absoluut niet vertrouwd met de finesses van de Europese - laat staan Kortrijkse - parkeerregeltjes. Zij waren eerlijk in de waan dat zij dicht bij het station de wagen gratis op een vrije plek konden stallen. Onbewust van enig kwaad hadden zij de trein genomen om een drietal dagen Amsterdam te gaan verkennen.

Zonder de illusie dat het stadsbestuur enig begrip zou hebben voor die bijzondere omstandigheden, vindt het Belgische koppel het toch maar logisch dat niet zij maar de Newyorkers de naheffingen zouden betalen. In het bezwaarschrift staat meteen al het adres vermeld waarnaar Parko de bonnen kan opsturen.

Het stadsbestuur zwicht niet. Artikel 3 van de wet van 22 februari 1965 zoals gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008 (Belg. Staatsblad 29 december 2008) bepaalt dat "de niet-geïnde parkeergelden ten laste gelegd worden van de houder van de nummerplaat". Het stadsbestuur geeft het koppel dan ook de raad zelf te proberen die 45 euro te recupereren van hun Amerikaanse huisruilers. Ik denk niet dat beroep tegen deze uitspraak enige kans maakt, gezien de federale wetgeving.

Ik weet het absoluut niet meer...

Van Rossem is het niet. Toch rijdt de bezwaarschrijver in kwestie met een rode Ferrari. Raar dat Parko in zijn advies aan het stadsbestuur nooit merk of kleur van verkeerd geparkeerde wagens vermeldt, behalve als het gaat om Ferrari en rood - hihi. Hij stond op 9 september 2009 in de Hoveniersstraat, blauwe zone, zonder parkeerschijf.

"Euh?" reageert de sportieve chauffeur in zijn bezwaarschrift: "Ik weet begot niet meer dat ik daar ooit heb geparkeerd". Hij verklaart dat hij pas twee maanden later een aanmaning kreeg om die 15 euro te betalen en dat die termijn te lang is om zich nog iets van die historie te herinneren.

Dit lijkt een wel heel doorzichtige smoes, maar dat is het niet. Eigenlijk lijkt de bezwaarschrijver het argument 'undue delay' te willen aanwenden. In een internationaal verdrag zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) zijn bepalingen opgenomen om een behoorlijke behandeling te garanderen aan wie een sanctie dreigt te krijgen van de overheid - artikel 6 EVRM. Hiertoe behoort het beginsel dat een verdachte het recht heeft dat zijn zaak zo spoedig mogelijk berecht wordt 'within a reasonable time'. Een verdachte heeft het recht op een uitspraak zonder 'undue delay' (onnodige vertraging). Zo niet volgt een buitenvervolgingstelling.

Wanneer een termijn onverantwoord lang duurt, hangt af van de omstandigheden, zoals de ingewikkeldheid van de zaak. In een parkeerbonkwestie is de zaak poepsimpel en dus een redelijke termijn erg kort. Maar of twee maanden onredelijk is, durf ik te betwijfelen. Hier besprak ik ooit een geval waarin het bijna een jaar duurde eer het stadsbestuur de knoop doorhakte.

In elk geval heeft het stadsparkeerbedrijf Parko zich in zijn advies al op voorhand willen indekken tegen de beschuldiging van 'undue delay'. Het vermeldt dat er om te beginnen door de parkeerwachter onmiddellijk een briefje onder de ruitenwisser is gestopt. En bovendien werd vijf dagen later per post een eerste factuur naar de eigenaar van de wagen gestuurd. Kan wel zijn, maar kan Parko dat bewijzen?

Er was geen enkel verkeersteken zichtbaar

Twee bezwaren waren gestoeld op hetzelfde argument: het was absoluut niet duidelijk dat ik daar mijn parkeerschijf moest plaatsen. De ene foutparkeerder, een Wevelgemnaar, zag een vrij plekje in de voor hem onbekende Pater Beckstraat. Nadat hij er zijn auto had ingepurmd, heeft hij nog speciaal de straat afgelopen op zoek naar enig verkeersbord met betrekking tot parkeren. Hij vond er geen enkel - er staan er ook geen - in tegenstelling met de straten daarrond. Het andere slachtoffer van een naheffing reed de Hoveniersstraat binnen op een moment van grote wegwerkzaamheden. Daar staan wel parkeertekens - blauwe zone - maar ze waren aan het oog onttrokken door al het zware bouwmaterieel dat daar aan de slag was.

Het stadsbestuur is niet te vermurwen. Beide straten maken deel uit van de blauwe zone ten zuiden van het station. Men kan er maximaal vier uren gratis zijn auto achterlaten op voorwaarde dat men zijn parkeerschijf uitzet. De zone is gecreëerd om het voor treinpendelaars onmogelijk te maken hun wagen in die woonstraten heel de dag achter te laten.

Artikel 27.1.1 van het Verkeersreglement zegt over de blauwe zone ("zone met beperkte parkeertijd"): "Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord (...)". Volgens het stadsbestuur betekent dit dat het niet nodig is in elke straat van die zone die borden te herhalen. Er staan er op de grens van de zone, aan alle ingangen (Doorniksewijk, Minister Tacklaan, Aalbeeksesteenweg en Loofstraat).

Het stadsbestuur is evenwel niet consequent. In verschillende straten in de zone staan inderdaad toch 'herhalingsborden' om de parkeerders attent te maken op de reglementering. Het schept dan op zijn minst verwarring door in bepaalde straten geen van die borden te plaatsen. Ik weet nog niet zo zeker of de bezwaarschrijver het in beroep bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge niet zou halen.


De vorige becommentarieerde parkeerbonuitspraken van het stadsbestuur vind je met volgende links:

Jurisprudentie parkeersancties 1

Jurisprudentie parkeersancties 2

Jurisprudentie parkeersancties 3

Jurisprudentie parkeersancties 4

Jurisprudentie parkeersancties 5

23:29 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.