30-03-10

Al met al weinig criminaliteit in Kortrijk

voorkant station

De criminaliteit die ter ore kwam van de Politiezone Vlas is vorig jaar toegenomen met bijna zeven percent. Dat blijkt uit het 'criminaliteitsbeeld' zoals Hilde Wylin, strategische criminaliteitsanaliste van de zone, dat jaarlijks bijeencijfert. Maar geen paniek: de stijging is te wijten aan meer aangegeven fietsdiefstallen en aan overlastfeiten zoals wildplassen en achterlaten van tijdelijke reclameborden. Het valt dus best mee. Zware misdrijven zoals autodiefstallen, inbraken in gebouwen, gewelddiefstallen (sacochegrijpers onder andere), en 'misdrijven tegen de persoon en het gezin' deden zich minder voor dan het jaar voordien. Op de Politieraad vernam men overigens ook dat de camera's die door de NMBS zijn geïnstalleerd om fietsdiefstallen aan het station tegen te gaan, hun werk niet hebben gedaan. Fietsdieven zijn niet herkenbaar op de beelden. Maar met deskundig advies van de politie wordt het probleem opgelost door de camera's beter te richten en af te stellen.

Crime index

In de Politieraad van 29 maart 2010 begon strategisch analiste Hilde Wylin met de vaststelling dat de criminaliteit, zoals geregistreerd door de Politiezone Vlas (!), vorig jaar met bijna 7% was gestegen. Bovendien hebben veruit de meeste aangiften op het politiebureau betrekking op stad Kortrijk (niet minder dan 90% van de door de lokale politie vastgestelde delicten, een stijging met 8%). In de twee andere deelgemeenten van de zone ligt de vastgestelde criminaliteit veel lager: 8% in Kuurne (een daling met 4%) en amper 2% in Lendelede (een status quo).

Is er reden tot paniek? Beheerst de onderwereld onze lokale samenleving? Wylin schudde sussend het hoofd. Weliswaar steeg het risico van de Kortrijkzanen om slachtoffer te worden van een misdrijf (de 'criminaliteitsgraad') met een zuchtje. Op 1000 inwoners zijn er per maand nu 7,5 die geconfronteerd worden met iets wat niet pluis is - let wel: dat kan gaan van iets ergs als een autodiefstal tot wat vochtigheid van een wildplasser tegen je gevel... Per vierkante kilometer (zeg maar 33 meter op 33 meter) werden er vorig jaar per maand 6,7 'feiten' aangegeven (de 'criminaliteitsdichtheid); dat is ongeveer 2 'feiten' (of feitjes) per bouwblok.

Dat zegt allemaal niet veel over de echte onveiligheid in onze politiezone. Daarom berekende de criminaliteitsanaliste ook de 'crime index'. Die index geeft een beeld van de ernst van de feiten die de mensen echt als crimineel aanvoelen: het is een (op een bepaalde manier berekende) som van het aantal autodiefstallen, het aantal inbraken en geweldplegingen (misdrijven tegen de lichamelijke integriteit: van moord tot onopzettelijke doding maar hoofdzakelijk familiaal geweld) per 1000 inwoners. Die objectieve onveiligheidsindex daalde vorig jaar (van 493 in 2008 tot 461). Al met al is Kortrijk dus geen onveilige stad.

Fietsdiefstallen

Van de zowat 8300 vastgestelde feiten in 2009 betroffen er bijna 5000 misdrijven tegen de eigendom, 1140 misdrijven tegen de persoon en het gezin, 474 misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid en zowat 1400 inbreuken op bijzondere wetten.

De misdrijven tegen de eigendom stegen in 2009 met 3% (+138). Die stijging is volkomen toe te schrijven aan de toename van het aantal aangiften van fietsdiefstallen (+194) en het is daarbij niet helemaal duidelijk of er echt wel meer velo's zijn gepakt. Opvallend is dat de meeste fietsdiefstallen worden geregistreerd in de maanden kort voor en kort na de grote vakantie voor studenten (juni, september en oktober).

"Het probleem doet zich vooral voor in de stationsbuurt" zei Hilde Wylin. Korpschef Stefaan Eeckhout preciseerde dat de NMBS wel degelijk camera's heeft geplaatst om fietsdieven op heterdaad te kunnen betrappen en om ze daarmee af te schrikken. Maar wat blijkt? Die camera's zijn niet goed afgesteld en niet goed gericht. Men kan er wel fietsdieven in actie zien maar de kwaliteit van de beelden is niet voldoende om er iemand afdoende op te herkennen. De lokale politie is intussen met de Spoorwegen overeengekomen om ze te adviseren bij de plaatsing en de afstelling van de camera's. Binnenkort krijgen fietsdieven hun verdiende loon - het blijft immers diefstal en met een dergelijke vlek op je 'bewijs van goed zedelijk gedrag' kun je nog grote moeilijkheden krijgen bij het solliciteren!

Ford Fiesta

Goed nieuws is dat de diefstallen uit voertuigen blijven afnemen. Het blijkt niet meer zo interessant om autoradio's en gps-toestellen mee te pakken. De diefstallen van auto's zelf neemt eveneens lichtjes af. Grote sjieke bakken zijn eigenaardig genoeg niet meer in trek bij de boeven. Naar verluidt, zijn de veiligheidsaccessoires veel te goed geworden. Je zal maar eens een nieuwe Mercedes kraken om na een kilometer in het midden van de weg onherroepelijk stil te vallen... Het gaat nu meestal om 'gebruiksdiefstallen' en daarvoor neemt men liever een middenklassewagen. Het meeste aantrek heeft Ford Fiësta (11 diefstallen), en voorts Peugeot, Citroën en Renault (elk 6).

In 2009 waren er jammer genoeg 3 carjackings. De 'homejackings' (autosleutels met geweld stelen in een woning vooraleer men met de wagen op de loop gaat) waren er niet. De garagediefstallen zakten van 18 naar 6 feiten, maar hierbij werden dan wel de exclusieve wagens geviseerd (Renault Espace bijvoorbeeld).

Reputatie

Nog goed nieuws: ook de gewelddiefstallen en afpersingen verminderen, voor het eerst sedert 2003, tot nog 144 gevallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het wegritsen van handtassen, die vorig jaar bijna halveerden. Meer dan halveren deden de gewapende overvallen, van 18 in 2008 tot nog 8 vorig jaar. Wat dan wel weer toeneemt, is het zakkenrollen, vooral in de Kortrijkse winkelstraten. Zou het succes van K ook de pickpockets aantrekken, dit jaar dan? Vorig jaar waren er 119 aangiften.

En zelfs de inbraken in gebouwen namen af in 2009. Vooral horecazaken en winkels hadden minder te lijden van ongewenst bezoek. In woningen waren er niet minder maar ook niet meer inbrekers dan in 2008, een 330-tal. Hier doet zich een merkwaardig verschijnsel voor.

In Kortrijk, Kuurne en Lendelede gaan de inbrekers het liefst op vrijdag- en zaterdagavond op pad. Onze zone heeft bij de onderwereld blijkbaar een serieuze reputatie wat uitgaan betreft. Elders in het land slaan de inbrekers meer toe overdag tijdens de werkweek en in de vooravond in 't weekend. In niet-woningen blijft de nacht het geprefereerde moment om te gaan roven. Ondanks de algemene daling van het aantal inbraken in niet-woningen, blijft de plaag groeien in scholen. Volgens Stefaan Eeckhout zijn er nauwelijks preventieve maatregelen mogelijk: het gaat om uitgestrekte gebouwen (niet minder dan 134) met honderden ramen en diverse toegangen en bovendien ligt in die schoolgebouwen heel wat aantrekkelijke buit.

Drugs

De misdrijven tegen de persoon en het gezin daalden lichtjes (met 2%). Er waren minder opzettelijke slagen en verwondingen zowel binnen als buiten het gezin. De vechtpartijen bleven status quo, een honderdtal - toch veel eigenlijk. Belaging (alle vormen van pesterij, stalking inbegrepen) nam wat toe. Er waren 6 pogingen tot doodslag (waarvan de helft binnen het gezin) en 2 moordpogingen.

Een sterke stijger vorig jaar was de categorie misdrijven 'tegen de openbare orde en veiligheid', van 360 tot 474 feiten. Maar bij nader toezicht blijkt het de verergering vooral te wijten aan fraude bij regularisatie-aanvragen - er was dan ook een regularisatiecampagne bezig en voor sommigen was het nu of nooit. Met 6% stegen de inbreuken op de bijzondere wetten. Daarbij stegen onder meer de niet-inschrijvingen in het bevolkingsregister - die feiten worden uitsluitend vastgesteld door aangifte van gerechtsdeurwaarders op zoek naar ondergedoken mensen met schulden.

De feiten die te maken hebben met drugs stegen ook aanzienlijk, maar dat is niets anders dan het resultaat van een actievere bestrijding van de drugshandel door de politie.

Overlast

Openbare dronkenschap, milieudelicten en 'inbreuken tegen de voetbalwet' daalden! En dan is er nog de categorie 'overtredingen tegen het lokaal politiereglement'. Die overtreders namen in aantal toe. Gaat dat om zware criminaliteit? Bah neen, het betreft meer overlast. De meeste gevallen zijn bijvoorbeeld het achterlaten van 'tijdelijke reclameborden', wildplassen, nachtlawaai en sluikstorten. Dergelijke overtredingen worden voortaan bestreden met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en vallen niet meer onder het vervolgingsbeleid van procureur en strafrechter.

Een aanzienlijk aantal feiten betrof in 2009 dan nog een verwikkeling met de Kortrijkse taxibedrijven. De chauffeurs moeten bepaalde attesten bij zich hebben en worden daarop gecontroleerd door de verkeerspolitie. Iedere keer dat er een zijn papieren vergeten had, is dat meegerekend als een vaststelling. Maar er is geen een effectief bestraft; het volstond dat zij binnen de kortste keren hun attesten kwamen tonen op het politiekantoor.

10:24 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.