15-03-10

Mag het Ring Shopping Center zich verdedigen tegen K in Kortrijk?

Ring Shopping Center

Het kersverse winkelcentrum in de binnenstad, K in Kortrijk heeft zopas een schitterend openingsweekend achter de rug. Veel volk en tot ieders tevredenheid bleef de verkeerschaos binnen redelijke perken. Precies op dat moment raakt bekend dat het stadsbestuur van Kortrijk een verbouwingsaanvraag weigert voor dat andere, eerdere winkelcentrum van de stad: het Ring Shopping Center aan de R8 ter hoogte van Kuurne. De aanvraag kwam er om het vertrek op te vangen van het grootwarenhuis Colruyt. Colruyt trekt naar een eigen stek aan de overkant van de Ring, op het grondgebied Kuurne. Men wou dat gat (2400 m²) in het Ring Shopping Center vullen door het op te splitsen in kleinere winkelruimten. Tegelijk wou met een uitbreiding (1517 m² nieuwbouw met een verdieping van nog eens 282 m²) voor eveneens kleinere verkoopsoppervlaktes.

Het stadsbestuur weigert die verbouwing. Het schaart zich achter de argumenten van een deel van het 'Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie', dat zegt dat kleinhandelszaken in het stadscentrum thuishoren. Zou het ook hebben meegespeeld dat Ring Shopping met deze verbouwing over meer 'enseignes' (90) zou beschikken dan concurrent K in Kortrijk (86)? In elk geval bezorgt het stadsbestuur Ring Shopping een zware opdoffer, op een ogenblik dat het zich niet alleen moet weren tegen de concurrentie van nieuwkomer K in Kortrijk maar dat ook Carrefour heeft beslist zijn hypermarkt daar stop te zetten (6400 m²).

Opdoffers

Het Ring Shopping Center is van bij zijn oprichting in 1973 door het Kortrijkse stadsbestuur beschouwd als een vreemd element, als een bedreiging voor de winkelstad die Kortrijk altijd is willen zijn in zijn centrum. Het lag ook aanvankelijk op grondgebied Kuurne, de heel verstedelijkte gemeente die toch niet bij Kortrijk wou gevoegd worden. Door de fusies van de gemeenten in 1976 kreeg stad Kortrijk het deel van Kuurne dat binnen de Kortrijkse ringweg R8 lag, met inbegrip van het Ring Shopping Center. Het stadsbestuur heeft nooit enige poging ondernomen om Ring Shopping te integreren in het stadsgebeuren. Nochtans had Overleie daar misschien wel van kunnen profiteren.

Verwacht wordt dat Ring Shopping voortaan stevige concurrentie zal krijgen van het zopas geopende winkelcentrum K in Kortrijk, dat wel in de binnenstad is gelegen. Alvast het openingsweekend was een voltreffer. En de enigszins gevreesde verkeerstoestanden zijn redelijk achterwege gebleven; die mogelijke domper op de verdere bloei blijkt dus niet te bestaan.

Precies op dat moment krijgt concurrent Ring Shopping een paar stevige opdoffers te verwerken. Supermarkt Colruyt vertrekt er naar een aparte locatie, aan de overkant van de R8 naast de Lidl in Kuurne. En ook Carrefour heeft aangekondigt zijn hypermarkt in Ring Shopping binnen afzienbare tijd te sluiten. Daarmee verliest het winkelcentrum twee trekkers.

H&M en ESPRIT

Om het vertrek van Colruyt op te vangen heeft de uitbater van het grootste deel van Ring Shopping, de Brusselse maatschappij Vastgoedinvestering Kortrijk Ring Shopping Center NV, een aanvraag ingediend voor een sociaal-economische vergunning voor het herinrichten en een uitbreiding van de leeggekomen ruimte. Het Center heeft nog een andere eigenaar: de Vastgoedmaatschappij Redeveco Retail Belgium CV bezit de verkoopsoppervlakten van Carrefour, Hema en Lunch Garden. Ongetwijfeld zal ook die maatschappij mettertijd een aanvraag indienen om de sluiting van de hypermarkt van Carrefour op te vangen - maar dat is voor later.

Het gat dat Colruyt achterlaat, is 2408 m² bruto groot. Die lege ruimte zou worden ingedeeld in kleinere winkels. H&M zou er een kleerwinkel inrichten van 603 m². Voorts zou er een interieurzaak komen van 650 m², en nog drie andere kleer- of schoenwinkels (van 200, 128 en 471 m²). Ring Shopping zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om zijn winkelhal uit te breiden. Men wil er een vleugel bijbouwen van 1517 m² met daarop een verdieping van 282 m² - het Shopping Center heeft twee verdiepingen. De klerengigant C&A zou de verdieping innemen en 282 m² gelijkvloers, om zijn bestaande winkel te vergroten. ESPRIT wil 829 m². Voor een kleren- of schoenenzaak rest er dan nog 202 m² en voor een winkel met eetwaren 43 m².

Als die herinrichting en uitbreiding zou doorgaan, zou het Ring Shopping Center beschikken over een totale netto winkeloppervlakte van meer dan 25.000 m². Momenteel biedt het onderdak aan 78 kleinhandelaars en 12 zaken van horeca en dienstverlening. Na de aangevraagde operatie zouden er zowat 90 winkels zijn naast de 12 horecazaken. Door de uitbreiding zou de bestaande parking (1670 stalplaatsen)  worden uitgebreid met nog eens 54 plaatsen (op het dak van het nieuwe gedeelte).

Overkant Ringweg

De aanvraag werd eind vorig jaar voor advies overgezonden aan het daartoe bevoegde Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (van de federale overheidsdienst Economie). De meningen van de experten en vertegenwoordigers van diverse sectoren in dat comité liepen uiteen. Bepaalde leden waren er niet voor te vinden dat grote winkelgehelen worden opgesplitst in kleinere eenheden. Daardoor trekt men - volgens hen - winkels weg uit het stadscentrum naar 'buitenstedelijke projecten', wat de commerciële leefbaarheid van het centrum aantast. Andere leden - blijkbaar de minderheid - wezen er dan weer op dat het Ring Shopping Center van meetafaan in 1973 was samengesteld uit een mengeling van kleine, middelgrote en grote winkeleenheden. 

Ook de voorschriften van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Kortrijk wijzen op mogelijks ongelijk van de meerderheid van het Sociaal-Economisch Comité. Het structuurplan bepaalt dat de kleinhandelsactiviteiten in Kortrijk verder uitgebouwd moeten worden zowel in de binnenstad, de dorpskernen als in de 'concentratiegebieden voor grootschalige kleinhandel' (zoals het Ring Shopping Center).

Overigens is het Sociaal-Economisch Comité blijkbaar onwetend over de ontwikkelingen aan de overkant van de Ringweg, op Kuurns grondgebied. Het is een illusie te denken dat de winkels die in Ring Shopping niet mogen komen, zullen verhuizen naar de Kortrijkse binnenstad. Ze gaan simpelweg aan de overkant van de Ring, buiten Kortrijk, hun tenten opslaan.

Partijdig?

In elk geval volgt het Kortrijkse stadsbestuur het ongunstige advies van het grootste deel van de leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. De aanvraag voor de verbouwing en uitbreiding van Ring Shopping wordt radikaal geweigerd. Op het moment dat Ring Shopping in hevige concurrentiestrijd is gewikkeld met K in Kortrijk, zal het voor het stadsbestuur heel moeilijk zijn de verdenking van partijdigheid van zich af te schudden. De weigeringsbeslissing is ook slecht nieuws voor wie nadenkt over de gevolgen van de aangekondigde sluiting van Carrefour (6700 m², hondertal banen) in datzelfde Shopping Center.

01:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

pers Nu moet je dit stuk weer eens vergelijken met wat er in de papieren perse staat. Wat die ervan maakt.

Gepost door: Frans Lavaert | 16-03-10

De tentakels van Tsjefaan... Er is niets of niemand opgewassen tegen de macht van Tsjefaan De Clerck & Cie. Zijn tentakels reiken tot aan het Hof. De Kortrijkse samenzweerders van het grootkapitaal hebben de ondergang van het Ring Shopping Center gezworen. Er valt tonnen poen te pakken met de K. De verkoop aan ‘den Duitsch’ heeft veel zakken gevuld. De Clerck is dan nooit ver weg. Hij levert liever het commercieel hart van Kortrijk over aan de Moffen dan enige ademruimte te gunnen aan Ring Shopping.

Gepost door: walter maes | 18-03-10

De commentaren zijn gesloten.