08-03-10

Zijn de deurwaarders op weg naar het Guldensporenstadion, of niet?

kvk1

Zijn de deurwaarders op weg naar het Guldensporenstadion? Sommigen lieten dat uitschijnen nadat de oppositie in de Kortrijkse gemeenteraad een voorstel van het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) had afgeschoten om 'bij hoogdringendheid' de toekenning van een omvangrijke subsidie aan de Kortrijkse voetbal-eersteklasser (website)toe te voegen aan de lijst van de te bespreken punten (gemeenteraad van 8 maart 2010). Opvallend was dat twee leden van de meerderheid evenmin het voorstel wilden goedkeuren, met name de parlementsleden Carl Decaluwe en Roel Desseyn. Een dergelijke laattijdige toevoeging vergt een tweederdenmeerderheid. Er waren 23 stemmen voor, 14 tegen en 2 onthoudingen.

Het voorstel bestond erin aan de werkmaatschappij van KVK, cvba Kortrijk Voetbalt, 300.000 euro toe te schuiven. Pas op het einde van het pittige debat haalde sportschepen Stefaan Bral, CD&V, zijn ultieme argument boven: KVK zit in financiële problemen te wijten aan al te voortvarende investeringen. Hij kon er geen twee derden van de gemeenteraadsleden mee overtuigen. De schuldeisers van KVK gaan toch nog een maandje langer moeten wachten op hun centen. De gemeenteraad krijgt op die manier genoeg tijd om het dossier in al zijn aspecten te bestuderen.

Tweederden

Het rare is dat de voetbalclub eigenlijk geen toelage wou maar een lening. De club wou aan de publieke opinie 'een zeer krachtig signaal' geven: "Als voetbalvereniging kunnen we niet blijven rekenen op de belastingbetaler". En dus stond rood-wit erop het geld op termijn terug te betalen. Zij vroegen wel 100.000 euro meer dan de stad nu wil schenken.

Na veel heen- en weergeschrijf stemde het bestuur van de voetbalclub pas op 3 maart in met het voorstel van het stadsbestuur. Dat was te laat om het voorstel nog op de agenda van de gemeenteraad van maart 2010 te plaatsen. Een laattijdig punt toevoegen aan die agenda kan slechts met tweederdenmeerderheid. En die meerderheid is niet gevonden. Zelfs in de meerderheid (CD&V-OpenVLD) waren er twee dissidenten. En het waren niet de minsten: Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwe en federaal kamerlid Roel Desseyn onthielden zich.

Verpanden

De hele kwestie begon in september vorig jaar. De voetbalclub vroeg aan de stad een lening van 450.000 euro, zijnde de investeringen die de club op eigen houtje had gedaan voor de verfraaiing van het Guldensporenstadion. De werken hadden betrekking op de horeca-activiteiten in de voetbaltempel. De loges werden opgefrist; de kantoren werden van onder de tribunes gehaald en verhuisd naar bureaucontainers buiten; de vrijgekomen ruimte werd gebruikt voor de uitbreiding van kantine en restaurant; er werden buiten drankchalets ingericht; de kleedkamers en het dokterskabinet werden vernieuwd (met steun van de Kortrijkse decorateur Meuleman 'Vakmanschap sinds 1885'); en er werd een hypermoderne ledwall opgesteld (tegen een prijsje geleverd door Barco).

De stad is al langer een belangrijke sponsor van KVK. Zo kreeg de club een extra subsidie van 1,5 miljoen euro toen hij promoveerde naar eerste klasse in 2008. De onderhandelingen over de nieuwe financiële behoeften van KVK duurden lang. Intussen poogde cvba Kortrijk Voetbalt ook een lening te krijgen bij de banken (ING). Maar dat liep op een sisser uit; blijkbaar weigeren de banken nog geld te stoppen in een zo onzekere sector als de voetbalsport. Zelfs met mogelijke stadswaarborg (voor een lening van 350.000 euro) slaagde het clubbestuur er niet in aan een lening te komen.

Op 25 februari 2010 deed de club daarom een nieuw verzoek aan de stad: een lening van 400.000 euro. Als garantie was de club zelfs bereid zijn uitgaande facturen te verpanden. Dat zogenaamde 'factoringskrediet' zou de schuldenaars van de eersteklasser verplichten hun facturen te betalen op een rekening van de stad. Maar de stad ging daar niet op in.

Play offs

Na een hoogoplopend intern debat kwam het stadsbestuur met een ultiem aanbod: de stad zou zomaar 300.000 euro schenken aan de voetbalclub. In ruil voor die geste vraagt de stad dat de club zich ertoe zou verbinden - op straffe van onmiddellijke terugbetaling van de toelage - tegen eind 2010 zes verregaande voorwaarden na te komen.

In de discussie in de gemeenteraad haalde sportschepen Stefaan Bral, CD&V, een aantal vermeldenswaardige argumenten boven. Vooreerst wees hij erop dat de investeringen van de club ten goede waren gekomen aan het stadion, dat eigendom is van de stad. De schepen moest tegelijk toegeven dat de stad met die inrichtingen weinig zou kunnen aanvangen als de club ten onder zou gaan. Ook zei hij dat de club slechts met tijdelijke betalingsproblemen kampt. Op het einde van het seizoen krijgen ze als onverwachte deelnemer aan de play offs aanzienlijke extra TV-rechten uitbetaald. Daarmee zouden ze op dat moment hun schulden kunnen delgen. Maar de schuldeisers willen daar blijkbaar niet op wachten.

Overigens is de schepen van mening dat die extra TV-gelden moeten dienen voor sportieve uitgaven (spelers, trainers) en niet voor investeringen in het stadion. Met een omvangrijke toelage - die moet worden bekeken in het licht van een jaaromzet van 4,5 miljoen euro - wordt de toekomst van de club verzekerd, aldus de schepen.

Zes voorwaarden

De zes voorwaarden voor de toelage zijn de volgende.
1. Een aanpassing van de statuten van cvba Kortrijk Voetbalt moet het onmogelijk maken dat een aandeelhouder te veel macht krijgt. Het aantal aandelen per aandeelhouder (en familie en verbonden vennootschappen) moet altijd minder dan 25% zijn. De vrijgekomen aandelen van de huidige grootaandeelhouder(s) moeten verspreid worden bij het ruimere publiek.
2. Kortrijk Voetbalt moet zijn raad van bestuur afslanken en er moeten deskundigen en managers in komen.
3. De stad moet inzicht krijgen in de boeken en de rekeningen - momenteel worden die niet vrijgegeven door het clubbestuur. Daartoe stelt de stad een extern accoutant/revisor aan, voor driemaandelijkse controles.
4. De club moet een ernstig businessplan opstellen voor de komende vijf jaar, met daaraan gekoppeld een masterplan infrastructuur en een plan voor de verdere ontwikkeling van de jeugdwerking. Bij het uitwerken van dat plan moet de stadsadministratie worden betrokken.
5. Cvba Kortrijk Voetbalt en KVK engageren zich tot sociale acties en verdere deelname aan het Open Stadionproject (waardoor onder meer matchen van de Homeless Cup kunnen gespeeld worden in het Guldensporenstadion).
6. De club zal zijn bestaande engagementen ten opzichte van de stad 'formaliseren' (worden niet voldoende nagekomen misschien?). Dat gaat dan over publiciteit voor de stad, toegangskaarten voor het stadsbestuur, toegangskaarten jeugdvoetbalploegen, VIP-kaarten, shirtsponsoring enzovoort.

Als de zes voorwaarden niet zijn vervuld tegen 31 december 2010 moet de club op 1 januari 2011 het hele bedrag van 300.000 euro ineens en zonder ingebrekestelling terugbetalen.

Leekens

In naam van de progressieve fractie (sp.a-Groen!) vroeg Philippe De Coene in de gemeenteraad waarom dat voorstel zo halsoverkop moest worden goedgekeurd. "Als Georges Leekens zijn matchen zo zou voorbereiden zoals het stadsbestuur het KVK-dossier, dan speelden we nu tegen de degradatie" meent De Coene.

Pas een werkdag voor de gemeenteraad, ontvingen de raadsleden de mededeling dat het stadsbestuur hoogdringendheid zou inroepen voor een toelage van 300.000 euro extra aan KV Kortrijk. In die omstandigheden is het niet mogelijk dat ook maar iemand van de 'verkozenen van het volk' zich een volledig beeld kan vormen van het dossier en daar in volle objectiviteit kan over oordelen. Wat is de werkelijke financiële toestand van de club? Waarom wil de stad niet simpelweg een lening toestaan? Waarom moet het per se een schenking zijn? Waarop zijn die zes voorwaarden gebaseerd? Wie beheerst er bijvoorbeeld momenteel te veel aandelen van de cvba? Wie zal de naleving van de gestelde voorwaarden controleren?

Overigens merkt De Coene op dat het Gemeentedecreet niet zomaar spoedbehandeling toestaat. Artikel 29 van dat decreet zegt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren". Schepen Bral heeft het gevaar dat de stad boven het hoofd hangt bij het geringste uitstel van die KVK-toelage niet kunnen aantonen.

Supporter

Na het wegstemmen van de hoogdringende toevoeging aan de lijst van de te bespreken punten, stelden sommigen het voor alsof de oppositie nu verantwoordelijk was voor de ondergang van de Kortrijkse eersteklasser. Burgemeester Lieven Lybeer sneerde bijvoorbeeld: "KVK zal u dankbaar zijn!". Philippe De Coene: "Ik ga naar KVK sedert de fusie in 1971 en ik betaal mijn tickets en mijn pintjes daar zelf. In goede en in slechte tijden. In perioden dat er 8000 mensen in het stadion zijn, maar ook op momenten dat er maar 800 naar de Meensesteenweg zijn afgezakt. Ik ben dus een trouw supporter. Maar als gemeenteraadslid is het mijn plicht toe te zien op het correcte gebruik van belastingsgeld".

De toelage komt wellicht terug aan bod in de gemeenteraad van april. Kan de club zo lang op dat geld wachten of staan inderdaad de deurwaarders aan de poorten van het Guldensporenstadion? Als het stadsbestuur intussen een ordentelijk dossier maakt, met alle nodige gegevens en uitleg, dan wil de progressieve fractie zeker helpen aan een duurzame ondersteuning van de club. De Coene laat dat ook zo weten aan de supportersclubs en aan het KVK-bestuur. Hij contacteerde al KVK-voorzitter Joseph Allijns. De man was ooit schepen in Menen en weet dus maar al te goed dat er in een gemeenteraad niet veel kan geïmproviseerd worden. De voorzitter is zelfs bereid gevonden zich te laten ondervragen door de gemeenteraad. Zo erg kan dat maandje uitstel dan toch niet zijn...

Andere stemmen over dit onderwerp: Matti Vandemaele, Kortrijkwatcher en Axel Weydts.

23:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

betalen Er is toch geen probleem.
Laat die dik betaalde voetballers mee betalen voor hun zo gegeerde klub.
Het is niet aan de doorsnee belastingsbetaler daarvoor optedraaien, die heeft daar toch geenenkel voordeel bij
Wij moeten toch al genoeg betalen. zoals voor de topsporthal, de K,................
m.vr.gr
phm

Gepost door: phm | 09-03-10

winstpremies Aan de toog hoorde ik dat de VK niet genoeg in kas meer heeft om nog winstpremies te betalen voor de laatste twee matchen. Men speelt te goed. De entrepreneurkes zijn al lang betaald. Maar de spelers zouden wel eens in staking kunnen gaan. Vandaar dat de club heel dringend verse cash nodig heeft. Stelt u zich voor dat ze de twee laatste matchen van het seizoen verknoeien

Gepost door: Polo | 09-03-10

geruchten We moeten geen geruchten hebben maar feiten. Dan kunnen we in alle objectiviteit oordelen of die extra toelage verantwoord is of niet.

Gepost door: marc | 10-03-10

monaco Hoeveel spelers moeten hun belastingsvrij optrekje in Monaco nog afbetalen ? Het is godgeklaagd dat de doordeweekse Kortrijkzanen daar niet willen voor opdraaien. Solidariteit ! Waar blijven de sossen ?

Gepost door: walter maes | 11-03-10

De commentaren zijn gesloten.