07-03-10

Nieuw verkeerscirculatieplan leidt (bijna) alle wegen naar K in Kortrijk

verkeerscirculatieplan

Als de voorstellen van het studiebureau Mint het halen, zal de verkeerscirculatie op verschillende plekken in Kortrijk grondig wijzigen. Het stadsbestuur nam vorige week akte van het eindrapport van Mint. Het bureau werkt sinds vorig jaar in opdracht van het stadsbestuur aan een nieuw 'verkeerscirculatieplan voor de stad Kortrijk'.

De voorstellen van het bureau komen erop neer dat auto's de binnenstad alleen nog gaan kunnen doorrijden als ze een omweg maken via 'K in Kortrijk', het megawinkelcentrum. De suggesties kunnen misschien het verkeer in de stadskern verminderen, maar zullen in elk geval de verkeersdruk op de as Gentsesteenweg-Plein-Veemarkt-Zwevegemsepoort-Oudenaardsesteenweg nog verhogen. En Overleie verliest zijn eeuwenoude functie van noordelijke ingangspoort van de stad. Het is onverantwoord dat de gemeenteraad - en waarom niet het ruimere publiek? - niet van bij het begin wordt betrokken bij dergelijke fundamentele keuzes voor de stad.

Draaischijf

Wie met de wagen vanuit Overleie (het noorden) naar het stadscentrum moet, zal binnenkort niet meer de eeuwenoude weg Overleiestraat-Budastraat-Leiestraat kunnen nemen. Men zal verplicht worden om te rijden over de Groeningebrug, de Julien Liebaertlaan, het Plein ... en K. Een wat langere weg gaat over de Meensesteenweg, de Westelijke binnenring, klokhuisrotonde Appel, en dan langs station en spoorweg naar de Zwevegemsestraat (weeral K dus). Op de oude verbindingsas komt er eenrichtingsverkeer staduitwaarts. Om te voorkomen dat men een sluikwegje stadinwaarts zou creëren via de Dam en het Broelbrugje, komt er ook op dat brugje eenrichtingsverkeer staduitwaarts.

Wie vanuit het zuiden naar het stadscentrum moet, zal eveneens geconfronteerd worden met eenrichtingsverkeer staduitwaarts in de Doorniksewijk en zal daarom worden afgeleid naar de as Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat (K dus).

K in Kortrijk en omgeving worden bijgevolg gepromoveerd tot de nieuwe verkeersdraaischijf van Kortrijk. Om er zeker van te zijn dat de Grote Markt die functie definitief kwijtspeelt, komt er volgens de studie van Mint "een knip op de Grote Markt die de oost-westuitwisseling van autoverkeer onmogelijk maakt". Ermee rekening houdend dat de enkele verkeersrichting in de OLVrouwestraat wordt omgekeerd (waarmee de oude verbinding Plein-Grote markt wordt hersteld), betekent dit dat men niet rechtdoor zal kunnen rijden in de Rijselsestraat.

Tegenrichting

Een andere drastische maatregel is het omkeren van de enkelrichting in de Pluimstraat tussen de Slachthuisstraat en de Zwevegemsestraat. Daarmee wordt een alternatieve route gecreëerd naar K (via de Hugo Verriestlaan, de Wandelingstraat, de Veemarkt, de Slachthuisstraat en de Pluimstraat) om het verkeer om te leiden op momenten dat de as Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat zou vastgelopen zijn in een aanschuiffile.

Voorts wordt de as Noordstraat-Beheersstraat verkeersluw gemaakt met een systeem van enkele richtingen waarin ook de Blekersstraat en de Meersstraat (verbindingen met de westelijke binnenring) meespelen. Het komt er ongeveer op neer dat het voor het doorgaand verkeer komende uit de Noordstraat geen zin meer zal hebben de Noordbrug (in opbouw) over te steken. Die brug zal hoofdzakelijk dienst doen voor wagens die de binnenstad noordwaarts uitrijden.

En busverkeer in tegenrichting zal worden toegestaan in de Leiestraat, de Wandelingstraat (tussen de Veemarkt en de Pluimstraat), en de Doorniksewijk (stadinwaarts). Er komen ten slotte nog wat circulatiebeperkingen in de omgeving van de school Stella Maris (Boerderijstraat, Wagenmakersstraat, Volksplein). Leerlingen van die school mogen daarover een onderzoek uitvoeren, onder supervisie van Mint.

Ontwikkelingen

Al die ingrepen staan in het eindrapport van het studiebureau Mint, dat vorig jaar de opdracht kreeg een studie te maken over het 'verkeerscirculatieplan Kortrijk'. Het stadsbestuur was tot de conclusie gekomen dat het bestaande verkeersciculatieplan, dat dateert van 2003, niet meer beantwoordt aan de gewijzigde omstandigheden in het licht van de Leieverbreding en het winkelcentrum K  in Kortrijk. Ter motivering van de studieopdracht werd ook verwezen naar de 'ontwikkelingen op Kortrijk Weide' en naar het project van de BibLLLiotheek, maar dat was puur pro forma. In de voorstellen van Mint wordt met die onzekere ontwikkelingen eigenlijk nog geen rekening gehouden.

Mint, Mechelen kreeg de opdracht na een beperkte prijsvraag bij drie bureaus. Ook Tritel, Brussel en Vectris, Leuven dienden een offerte in. Wat de prijs betreft, schommelden de drie offertes rond de 18.000 euro, zijnde 10% goedkoper dan de raming. Mint haalde het omdat het bureau meer medewerkers op seniorniveau wou inzetten. Mint nv maakt ook deel uit van het trio studiebureaus dat een masterplan voor Overleie mag uitwerken (samen met HUB en IDEA).

Verzadiging

De opdracht aan het studiebureau was om de bereikbaarheid voor het autoverkeer in de binnenstad zo te organiseren dat de wagens zo snel mogelijk hun bestemming kunnen bereiken en na gedane zaken weer zo snel mogelijk naar de binnenstadsring worden gebracht. Daarbij moest men het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Daarbij beperkt men die binnenstad tot de buurten die binnen de binnenring liggen - dat is nogal willekeurig want aan de buitenkant van de binnenring liggen evengoed dichtbewoonde wijken.

De vraag is of het bureau in zijn opdracht is geslaagd. Ik heb veeleer de indruk dat het verkeer dat in Kortrijk-stad moet zijn, onnodig goedendag moet gaan zeggen aan K in Kortrijk. Om het winkelcentrum, dat in het hartje van de stad ligt, vlot bereikbaar te maken, is in samenwerking met het Vlaamse Gewest al een doorgaande route gerealiseerd tussen de Gentsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg. Het ziet ernaar uit dat die route vaak zijn verzadigingspunt zal bereiken op shoppingdagen. Als men daar nu ook nog eens het verkeer zal op steken dat naar andere bestemmingen moet in de binnenstad, dan dreigt het filerisico alleen maar te vergroten. En dat zou misschien nog zo erg niet zijn als die doorgaande route niet dwars door volkrijke buurten loopt.

Gemeenteraad

Het stadsbestuur heeft op 3 maart jl. 'akte genomen' van het eindrapport. In de officiële notulen staat niet wat men er voorts mee van plan is. Gaat men de aanbevelingen van Mint uitvoeren? En zo ja, wanneer? Er worden ook geen aanstalten gemaakt om het plan te bespreken met de gemeenteraad, de vertegenwoordigers van de kiezers, laat staan dat men de mening zou vragen van de bredere bevolking. Eigenlijk is dat niet ernstig gezien de verregaande maatregelen die het eindrapport voorstelt.

13:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Beleid ondergeschikt aan K Het doet me een beetje denken aan een liedje uit Jungle Book. Vertrouw op Kaa... De slang Kaa hypnotiseert vervolgens het jongetje.

Het lijkt er sterk op dat de Kortrijkse bestuursmensen gehypnotiseerd werden door K en het hele beleid daaraan ondergeschikt maken.

Foute boel.

Gepost door: XIX VII MCMLIV | 08-03-10

De commentaren zijn gesloten.