23-02-10

Overleeft Kortrijk het verwachte succes van K?

trotplein

Op donderdag 11 maart 2010 opent het megawinkelcentrum K in Kortrijk zijn deuren. De nieuwsgierigheid is groot. De verwachtingen van publieksopkomst zo mogelijk nog groter: 40.000 bezoekers per dag en 5 à 6 miljoen per jaar. De shopping mall ligt evenwel in het hartje van de stad. Stilaan beginnen ook de beleidslui te beseffen dat het springtij van verkeer, zeker in de eerste weken, moeilijk te beheersen zal zijn. Dat het aanschuiven wordt met wagen - en bus! - is een certitude. De vraag is hoe lang de files zullen zijn en of elke automobilist uiteindelijk zijn voertuig zal kwijt kunnen geraken op bereikbare afstand van K in Kortrijk. Bepaalde berekeningen zijn heel onheilspellend. Zo bijvoorbeeld die van stadsblogger Pär Ongeluck. Hij becijferde al in 2008 dat de wagens van de Ring (R8) tot aan K een kleine twee uur zullen moeten aanschuiven.

Monsterfiles

Op donderdag 11 maart 2010 wordt het megawinkelcentrum 'K in Kortrijk' feestelijk geopend, door een mysterieuze gast. Op de officiële website van Stad Kortrijk staat een aftelklok die tot op de seconde aanduidt hoelang we nog geduld moeten uitoefenen. Er is zelfs een link gelegd met de private website van de shopping mall - toch wel een beetje raar ten opzichte van andere winkelcentra in de stad (Ring en Pottelberg).

In elk geval is de nieuwsgierigheid van het publiek bijna tastbaar. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen wat de opkomst van bezoekers betreft, zeker in de eerste weken. Op het stadhuis houdt men rekening met aantallen van 40.000 per dag. Van bij de start van het project zeiden investeerders en promotoren te mikken op 5 à 6 miljoen bezoekers per jaar.

Zelfs al komt daarvan maar een fractie opdagen, dan nog zal dat het al drukke verkeer in de Kortrijkse binnenstad zwaar belasten. In 2006 al werd op kosten van de stad en het Vlaamse Gewest een batterij studiebureaus aan het werk gezet om oplossingen uit te dokteren om monsterfiles te voorkomen.

Overrompeling

De ingrepen voorgesteld door Tritel, Sum, Technum, Grontmij en de tijdelijke vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen werden uitgevoerd in maandenlange werkzaamheden aan de aan- en afvoerwegen naar K in Kortrijk: bijna vijf kilometer stadskernwegen, van de Ring aan de Gentsesteenweg door het volle centrum tot aan het oprittencomplex van de Ring en de E17 in de Oudenaardsesteenweg. Een investering van nagenoeg 3 miljoen euro. Zo is weer verkeer in twee richtingen toegelaten op het Plein, kant Groeningepoort, waarbij het trottoir aan de overkant is verschrompeld tot nauwelijks een halve meter en het fietspad aan die kant helemaal is opgeofferd (zie foto).

En toch verklaart Mobiliteitsschepen Guy Leleu in het Kortrijks Handelsblad (19 februari 2010) dat er Kortrijk in de beginperiode van K "een ware overrompeling" en een verkeerschaos te wachten staat. Het zal zo erg zijn dat het nieuwe parkeer- en verkeergeleidingssysteem (kostprijs 1,1 miljoen euro zonder BTW plus 120.000 euro jaarlijkse exploitatiekost) er nutteloos zal bijstaan en dat men algemene mobilisatie houdt bij de politie. Een neveneffect van het verkeersgeleidingsysteem zal zijn dat men de files zal uitsmeren over de stad. Als de Zwevegemsestraat bijvoorbeeld vol staat, zullen de aanschuivende wagens worden afgeleid via de Hugo Verriestlaan, tot ze ook daar moeten bumperen, en als ook die laan is volgelopen via de Beekstraat en Sint-Elisabeth enzovoort. Stadsblogger Pär Ongeluck noemt die alternatieve routes 'rattenvallen', omdat de filevluchters wat verderop in hun alternatieve route evengoed zullen worden geconfronteerd met ... filevorming.

Mobiliteitsschepen Guy Leleu en Parko-directeur Jean-Paul Vandewinckele verwachten in de beginperiode van K dagelijks tot 40.000 bezoekers - op een jaar zou dat zowat 10 miljoen zijn. De promotoren van K in Kortrijk hebben altijd verklaard 5 tot 6 miljoen bezoekers per jaar te verwachten. Dat zijn er dan zowat 15.000 per dag. Genoemde Kortrijkblogger Pär Ongeluck (website) is met die basisgegevens al eerder aan het cijferen geslagen (in 2008 al in een discussie op Kortrijk Blogt). Zijn uitkomsten zijn onheilspellend en dus is het des te interessanter ze even te bekijken.

Dichtslibben

Als de meeste bezoekers per auto komen - wat voor de hand ligt - dan geeft dat 8000 tot 10.000 extra wagens per dag in de Kortrijkse centrumstraten, aldus Pär. En al die chauffeurs gaan uiteraard eerst proberen om zo dicht mogelijk bij K - Pär spreekt altijd van het "Gouden Kalf" - een parkeerplaats te vinden: goedkoop onder de Veemarkt bijvoorbeeld of iets duurder onder K zelf. Om die ondergrondse parkings te bereiken moet men noodgedwongen over de twee smalle invalswegen, aan de ene kant komende van de Gentsesteenweg (twee keer lichten en enkele onvermijdelijke kruisingen) en aan de andere kant komende van Cowboy Henk, Oudenaardsesteenweg (drie keer lichten en heel wat kruisingen).

De invalsweg Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat is 1,8 km lang. Pär berekent dat zich daarop tegelijkertijd niet meer dan 400 wagens, bumper tegen bumper, kunnen bevinden. De verkeersstroom naar K zal zich hoofdzakelijk voordoen tussen 11 uur 's morgens en 16 uur 's middags; dat is geconcentreerd in vijf uur tijd. En over de week bekeken zal het meeste verkeer zich aandienen op woensdag, vrijdag en zaterdag, de shoppingdagen. Neem nu dat de grote helft van de bezoekers uit de richting Cowboy Henk komt (de andere, kortere richting zal nog veel eerder dichtslibben); dat betekent zeker 5000 wagens op de shoppingdagen. In vijf uur is dat dan 1000 wagens per uur die in K zouden moeten kunnen geraken.

Bareeltje

Volgens Pär kan dat onmogelijk lukken. Hij baseert zijn oordeel op volgende berekening. Vooreerst kunnen er zich geen 400 maar slechts 340 wagens tegelijk op de weg Oudenaardsesteenweg-Zwevegemsestraat bevinden. Er zijn immers die vele kruispunten, die vrijgelaten moeten worden. Het eerste rode licht na de afrit R8 staat op 400 meter (Scheutistenlaan); daarop kunnen hoop en al 80 wagens bumperen. Het volgende rode licht (Piroen) is slechts 300 meter verder (60 wagens), en het derde (Rijkswacht) nog eens 600 m verder (120 wagens). Van daar tot aan de Zwevegemsepoort is het 400 m (80 wagens).

Volgens Pär heeft elke automobilist zeker 20 seconden nodig om de parkeerkelders binnen te rijden: stoppen voor het dichte bareeltje, ticketje nemen, bareeltje zien opengaan en binnenrijden enzovoort. Dat betekent dat de eerste 80 wagens - zij die alle lichten zijn gepasseerd - op zich al een klein half uur nodig hebben om plaats te maken voor de achterkomers. Tegen dat wagen 340 aan de beurt komt, zijn we een kleine twee uur later. En dan moeten er nog 4660 volgen. De vereiste evacuatiecapaciteit is zoals al aangetoond: 1000 wagens per uur. De beschikbare capaciteit is 170 wagens per uur. Komende van de Gentsesteenweg is de capaciteit nog minder. Dat loopt dus goed fout, als Pär zijn berekeningen kloppen!

Parkeren

Even sinister zijn de berekeningen die journaliste Mieke Verhelle maakt in haar column in het Kortrijks Handelsblad (19 februari 2010), onder de veelzeggende titel 'Na de bouwwerf het verkeersinfarct'. Zij spitst zich toe op het parkeren. Het stedelijk parkeerbedrijf Parko beschikt op zijn 'parkeer-route' in de binnenstad over een kleine 2500 stalplaatsen, waarvan 575 in de vlakbij K gelegen parkeerkelder Veemarkt en 395 in de op wandelafstand ondergrondse Schouwburgparking. K in Kortrijk zelf zal parkeeruimte bieden aan 1100 wagens. Dat is zeker veel te weinig ten opzichte van de 40.000 bezoekers (10 à 15.000 auto's) die het stadsbestuur in de eerste weken na de opening van K verwacht. Maar het is ook veel te weinig als men rekening houdt met de 8000 auto's die Pär op de shoppingdagen verwacht.

De tijd zal uitwijzen of Pär en Mieke het bij het rechte eind hebben met hun rampspoedige voorspellingen. Ik hoop van niet. Indien het verkeersinfarct zich wel voordoet en herhaalt, zal aan de vraag naar de verantwoordelijkheden niet te ontkomen zijn!

20:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Succes? Persoonlijk heb ik mijn twijfels over het succes van K gelegen aan de rand van Noord Afrika (Zwevegemstraat).

Een stad(je) zoals Kortrijk zal de toevloed van verkeer niet aankunnen.
Een voorbeeldje:
De veranderingen aan de Gentsepoort zijn daar een levend bewijs van. Eerst stonden er lichten (lang wachten en file tot gevolg). Dan de rotonde (was ietsje beter), het verkeer had een betere doorstroming. Nu weer lichten en het liedje herhaald zich, lang aanschuiven tijdens de spitsuren.

Met het prestigieuze winkelcentrum K zal Kortrijk een te vermijden stad zijn met de wagen. Het is nu al zo. Van gelijk welke kant u Kortrijk probeerd in te rijden staat u voor problemen (te lang om ze allemaal op te noemen). Het openbaar vervoer is echt aangewezen want je geraakt bijna nergens meer je wagen kwijt tenzij je er vele eurootjes wilt voor neertellen want parkeren is duur. Ook twijfel ik of er parkeerplaatsen genoeg zijn.
Aan het Ringshopping dat amper 3 km verder ligt, is het gratis.
K, weer het zoveelste pretigeproject die, volgens mijn bescheiden mening, tot doemen veroordeeld is.

Maar wie ben ik...

Gepost door: Dan | 24-02-10

Wat hebt u gedaan om terug in uw blog te kunnen werken?

Help mij
gr
Linda

Gepost door: Linda | 24-02-10

studies Zeker zijn daar studies over, maar niemand kent ze. Schepen Lelue??

Gepost door: Frans Lavaert | 25-02-10

Wat is er mis om met je fiets of het openbaar vervoer te komen? In de binnenstad van Gent of Brugge doet men van alles om auto's te weren. Waarom dan autostrades aanleggen tot in het centrum? Om er snel snel naar toe te rijden en vervolgens snel snel terug weg te kunnen? Dan krijg je het recept voor een onleefbare stad.

Gepost door: Dave | 27-02-10

auto's weren Dave, ik ben het helemaal met jou eens. Er was in Kortrijk trouwens een verkeersplan in uitvoering (met lussen) om het autoverkeer te ontmoedigen, zoals in Gent en Brugge. Maar dat plan is eigenlijk grotendeels afgeschaft door de gereedmaking van de binnenstad voor K. En wij kunnen wel hopen dat de meeste mensen komen winkelen 'met belgerinkel' of met de bus, maar je weet dat het zo niet zal zijn.

En wat de fietsers betreft, in het megawinkelcentrum zullen 450 fietsen kunnen gestald worden (als de fietsers ten minste de courage hebben om eerst een lift te nemen) en op de nabijgelegen Veemarkt nog eens 450. In de beginperiode worden evenwel dagelijks tussen de 10.000 en de 40.000 bezoekers verwacht...

Gepost door: marc | 27-02-10

De commentaren zijn gesloten.