16-02-10

Twijfel over het compromis tussen Goedkope Woning en het Kortrijkse stadsbestuur over de Venning

Venning Tekenaarslaan

Zoals eerder al gemeld heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning drastische renovatieplannen voor haar woonwijk Venning. Het stadbestuur van Kortrijk wil van zijn kant het hele gebied aan de overkant van de Vaart Kortrijk-Bossuit een nieuwe ruimtelijke ordening geven, met inbegrip van de sociale woonwijk. Over beide plannen wordt slechts mondjesmaat informatie verstrekt; zelfs de betrokken bewoners worden niet helemaal uit het ongewisse gehaald. Eind vorig jaar bleek dat er een groot meningsverschil bestond tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en het stadsbestuur.

Over die hoogoplopende ruzie werd zelfs een debat gevoerd in de gemeenteraad (van 8 februari jl.). Op die gemeenteraad werd op mijn vragen sussend geantwoord door zowel schepen van ruimtelijke ordening Wout Maddens als GoedkopeWoningvoorzitter Koen Byttebier. Het meningsverschil was bijgelegd, zeiden beide OpenVLD'ers. Het compromis bestond erin dat Goedkope Woning een eigen apart ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou laten opstellen en de stad van zijn kant een tweede RUP dat de rest van het gebied zou omvatten. Voor Goedkope Woning is het van zeer groot belang dat haar RUP zo vlug mogelijk wordt uitgewerkt en goedgekeurd. De maatschappij aast immers op aanzienlijke Europese subsidies maar moet daartoe zijn renovatieproject binnen de eerstkomende zes jaar kunnen voltooien. Als er te veel tijd wordt verloren met het uitwerken van dat RUP, komt die deadline in gevaar.

Thans blijkt dat er - vooral bij het stadsbestuur - grote twijfel bestaat over het bereikte compromis: "De vraag kan inderdaad gesteld worden in hoeverre deze methodiek [twee aparte RUP's] kan gevolgd worden, rekening houdend met een aantal algemene beginsels van goede ruimtelijke ordening, algemene beginsels van behoorlijk bestuur... Dient er geopteerd te worden voor één enkel RUP, vertrekkende van het volledige plangebied van het [bestaande] BPA [beperkt plan van aanleg] dat dient geconfirmeerd te worden aan het gewestplan? Kunnen er meerdere RUP's (meer dan twee) worden opgemaakt?".  

Voor deze en andere juridische vragen over de Venning heeft het stadsbestuur vorige week beslist te rade te gaan bij advocaat Dirk Van Heuven, specialist in publiek recht. De befaamde jurist stond ooit op de lijst van de VLD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk. Stel dat meester Van Heuven het bereikte compromis afwijst: dan is de verloren tijd niet in te schatten. Hadden Goedkope Woning en het stadsbestuur niet beter van meet af aan volledig open kaart gespeeld en samengewerkt om mogelijke verwikkelingen tijdig te kunnen omzeilen?

 

Venning Spinnerijkaai

11:12 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.