01-02-10

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (5): haalt een veelpleger de hele parkeerregeling onderuit?

parking Groeningelaan

Een verzamelaar van parkeerbonnen - de teller staat op 20 (à 15 euro = 300 euro) - beukt met merkwaardige argumenten in op de Kortrijkse parkeerregeling. Verbouwereerd neemt het Kortrijkse stadsbestuur alleen akte van zijn bezwaarschrift, zonder uitspraak te doen. Als de man naar de rechtbank stapt, bestaat het risico dat de Kortrijkse systeem van 'naheffingen' op grond van Parko-vaststellingen onwettig wordt verklaard. Tijd voor een vijfde publicatie van de uitspraken van het stadsbestuur over bezwaren tegen parkeerbonnen. Zie ook de vorige publicaties uit de reeks..

Parko is niet bevoegd

Een Zwevegemse huisdokter wordt blijkbaar bij elk gemotoriseerd bezoek aan Kortrijk bestookt met parkeerbonnen (zoals geweten iedere keer 15 euro). Tot nu kreeg hij er al 20 onder zijn ruitenwisser. Daarvan betaalde hij er 16. De vier laatste pikte hij niet meer. Onder de hoede van een advocatenbureau diende hij bezwaar in bij het stadsbestuur. Een spervuur van juridische spitsvondigheden tegen de Kortrijkse parkeerbetaalregeling volgde.

Zo klaagt de dokter via zijn raadsman aan dat "op geen enkel document uitgaande van Stad Kortrijk of van het stedelijke parkeerbedrijf Parko wordt verwezen naar de toepasselijke bezwaarprocedure". Volgens de bonnenverzamelaar is dat in strijd met het decreet Openbaarheid van bestuur. Dat decreet zegt immers dat elke administratieve handeling die rechtsgevolgen heeft voor 'bestuurden of andere besturen', "slechts geldig ter kennis wordt gebracht als de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep worden vermeld. Bij ontstentenis daarvan neemt de termijn voor het indienen van het beroep geen aanvang". Als dat juist bevonden wordt door de rechter, betekent dit dat men tegen de Kortrijkse parkeerbonnen in bezwaar of beroep kan gaan tot in de eeuwigheid!

Maar is er nog straffers te lezen in het bezwaarschrift. De advocaten hebben uitgeplozen dat "enkel erkende bewakingsondernemingen voor derden vaststellingen kunnen doen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van de goederen die zich bevinden op het openbaar domein" (artikel 1, §1, lid 1, 6° van de wet van 10 april 1990 betreffende de private en bijzondere veiligheid). Volgens de advocaten is Parko geen erkende bewakingsonderneming. Dus zijn de parkeerovertredingen die belast worden met een naheffing, simpelweg onrechtmatig vastgesteld. Als de rechter daarmee akkoord gaat, mag iedereen die voortaan een parkeerbon krijgt, die zonder problemen scheuren en weggooien! Tenzij de stad daarvoor weer politieagenten inschakelt (als de Politiezone daarmee akkoord gaat ten minste).

Het moet zijn dat de uppercut hard aankwam. Het stadsbestuur zinkt even door de knieën. Het weigert een uitspraak ten gronde te doen over het bezwaarschrift van de dokter van Zwevegem en zijn advocaten. Aangezien hier de wettelijkheid van de belastings- en bezwaarprocedure in twijfel wordt getrokken, meent het stadsbestuur dat alleen de rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge (als beroepsinstantie) of zelfs de Raad van State uitspraak kan doen. Het stadsbestuur beperkt zich ertoe 'akte te nemen' van het bezwaar.

Voorwaar een heel eigenaardige manier van handelen: een instantie die een oordeel moet vellen en die dat weigert. Is dat geen soort van rechtsweigering? Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek: "Er bestaat rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet." In dit geval treedt het stadbestuur toch op als een rechtscollege dat administratieve sancties bevestigt, dus als rechter. Een rechter die zich schuldig maakt aan rechtsweigering is strafbaar (art. 258 Strafwetboek)!

En moet de dokter wel betalen zolang het stadsbestuur als bezwaarinstantie zijn bezwaar niet gemotiveerd heeft afgewezen? Van een kluif gesproken!

Mijn auto stond een week in panne

De moeder van een olympisch turntalent uit Wevelgem kreeg in de lente van vorig jaar niet minder dan acht parkeerbonnen toegestuurd. Haar auto, gereden door haar beroemdste dochter en haar nieuwste adoptiezus, recent overgekomen uit Ethiopië, was op 29 april achtergelaten in de Groeningelaan, zonder ticket. Hij bleef daar maar staan. Het duurde tot 5 mei eer Parko de eigenar kon opsporen.

De eigenares van het wrak vraagt in een bezwaarschrift enige clementie. Bij een moeder van zeven adoptiekinderen komt een dergelijke naheffing (120 euro voor 8 naheffingen) heel zwaar an. Bovendien zijn er verzachtende omstandigheden. De wagen werd door haar dochters noodgedwongen achtergelaten omdat hij in panne stond. De meisjes moesten allebei dringend naar elders in het land; ze namen dan maar andere vervoermiddelen. Het turntalent moest voor een week op stage in Gent; de andere dochter moest naar Geel. Met jeugdige nonchalance hadden zij hun moeder wel gebeld dat zij de wagen aan de kant hadden moeten zetten maar zij konden niet goed preciseren waar in Kortrijk en zij waren er zich evenmin van bewust dat het daar een zone voor betalend parkeren was. De contactsleutel was tot overmaat van ramp mee met het Ethiopische meisje naar Geel. De wagen is intussen weggesleept ... en staat nog steeds in panne.

Het stadsbestuur liet zich (een beetje) vermurwen. Van de acht boetes moet de Wevelgemse adoptiemoeder er maar zes betalen (toch nog 90 euro). We leren hieruit dat er wel degelijk kan afgedongen worden op de prijs.

Ik hoef jullie cadeautje niet

Een automobiliste uit Deerlijk parkeerde har wagen vorige zomer in de Guldensporenlaan, voor een klein half uurtje. De laan maakt deel uit van de 'blauwe zone Sint-Jan'. Plichtsbewust etaleerde de automobiliste haar oude getrouwe parkeerschijf. Maar mis! Het Parkopersoneel constateerde dat het ging om een niet meer geldige kaart. Een parkeerbon was vlug uitgeschreven, maar deze keer met een cadeautje erbij: een nieuwe geldige parkeerschijf.

De dame in kwestie vindt het toch niet leuk. Zij stond daar maar een half uurtje waar je tot twee uur mag staan. Zij doet veel huisbezoeken in Kortrijk en haar kaart bracht haar nog nooit in de problemen. En: "Hoezo, er is een nieuwe parkeerschijf ingevoerd? Ik weet van niets. Hoe stom bovendien: er staat geeneens meer een einduur op! Mijn oude kaart geeft dan toch meer informatie...".

Parko repliceert dat de oude schijven al van eind maart 2003 zijn vervangen door het Europese model. Het parkeerbedrijf heeft een heel lange tolerantieperiode in acht genomen. Mar na zes jaar mag iedereen toch verondersteld worden te weten dat men de nieuwe kaart moet gebruiken. Juist, oordeelt het stadsbestuur.

Het budget 2010 van Parko

Intussen legt het autonome stadsparkeerbedrijf Parko zijn budget voor het begonnen jaar voor aan de komende gemeenteraad. De cijfers tonen aan dat Parko een goudmijntje is. Op een geraamde omzet van 4,3 miljoen euro schikt het Parko in 2010 14,3% overschot te hebben. Het budget 2009 was nog rooskleuriger: een overschot van 15,8% op een omzet van 4,5 miljoen euro. Maar die voorspelling zal wellicht niet helemaal uitkomen. Vorig jaar heeft Parko immers een pak meer geïnvesteerd dan men zich in het begin van het jaar had voorgenomen. Meer dan een half miljoen euro extra werd uitgegeven aan parkeersignalisatie, nieuwe straatautomaten en beheerssysteem straatparkeren. Volgens de voorlopige rekening 2009 zou de besteedbare winst toch nog 176.100 euro bedragen.

Lezers van deze vervolgserie vragen zich waarschijnlijk af hoeveel al die naheffingen nu opbrengen. Wel voor 2010 rekent Parko daarvoor op hetzelfde bedrag als het op zijn vorige begroting had ingeschreven: 550.000 euro. Dat is een voorzichtige schatting. In 2009 was dat bedrag al bijna bereikt op eind september.

Uit de financiële gegevens van Parko blijkt dat het parkeerbedrijf zich recht houdt met de inkomsten van het bovengrondse parkeren. De ondergrondse parkings - parking Schouwburgplein en parking Veemarkt - zijn nauwelijks zelfbedruipend te noemen. Beide kelders brengen zowat 900.000 euro in het laadje. Daartegenover staan onder meer volgende toewijsbare kosten: 540.000 euro intresten op leningen, 138.000 euro voor onderhoud en herstellingen, 90.000 euro aanpassingswerken aan de Schouwburgparking, of samen 768.000 euro zonder de kosten voor gas- en elektriciteit, personeel en andere.

Bovengronds beurt Parko met zijn automaten, bewonerskaarten, Piaf-toestellen, sms-parkeren en naheffingen meer dan 2,5 miljoen euro. En daar komt dan nog 700.000 euro bij van Parking-Xpo en 50.000 van de pendelaarsparking aan het station.

In 2010 neemt Parko zich voor om 860.000 euro te investeren. Naast de vanzelfsprekende investeringen in parkeertoestellen en -systemen, gaat er nogal wat geld naar de verdere informatisering en naar de inrichting van de kantoren die het parkeerbedrijf vorig jaar heeft aangekocht (een deel van het Casinocomplex van Voka - zie mijn eerder stuk) 

06:00 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

is er al uitspraak geweest over de zaak van de 20 parkeerbonnen van de zwevegemse huisdokter ?

Gepost door: anne | 09-09-14

De commentaren zijn gesloten.