25-12-09

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (4): Parko stalkt mij

Boerenhol1

Wie in Kortrijk een parkeerbon oploopt, kan daartegen bezwaar aantekenen bij het stadsbestuur. Daarna is nog beroep mogelijk bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Het gaat telkens om een vast tarief van 15 euro (plus 5,19 euro aantekeningskosten). Aangezien een dergelijke 'naheffing' de emoties hoog doet oplaaien, vallen er maandelijks diverse bezwaarschriften in de brievenbus van het stadhuis. Kortrijklinksbekeken publiceert de uitspraken van het stadsbestuur. Foutparkeerders kunnen uit die 'jurisprudentie' soms opmaken of een bezwaar enige kans maakt.

Op zijn zitting van 16 december 2009 gaf het stadsbestuur zich weer twee keer gewonnen. Normaliter zijn ze nochtans heel erg streng. Het advies van het stadsparkeerbedrijf Parko wordt nagenoeg altijd gevolgd. Eerder werden hier uitspraken gepubliceerd op 13 oktober 2009, 5 oktober 2009 en 1 november 2009. Ik blijf het vreemd vinden dat het stadsbestuur in zijn 'vonnissen' nooit zelf verwijst naar eerder ingenomen standpunten. Ooit moet dat leiden tot tegenspraak met zichzelf...

Komt het op een dag aan?

Een inwoonster van de Stationsstraat heeft al een bewonersvergunning van voor 2007. Begin 2009 werd haar wagen, geparkeerd in diezelfde Stationsstraat, aangereden. Noodgedwongen moest zij enkele dagen met een vervangwagen door het leven. Om toch maar in orde te blijven, heeft zij hemel en aarde verzet.

Eerst naar de politie (twee straten verder - een van de voordelen van in het hartje van de stad te wonen). "Wat moet ik doen om in regel te blijven met mijn bewonerskaart?" Antwoord: "Madammeke, hang uw eigen plak aan die vervangwagen". Maar haar garagist wou dat niet: "Dat is onwettelijk! Aan een vervangwagen moet een garageplaat hangen". O hemel, dan maar naar Parko zelf gereden om haar explicatie te doen. Daar kreeg zij van de loketmedewerker te horen dat de verandering van nummerplaat kon worden geregistreerd maar dat die wijziging pas de volgende werkdag ingang vond.

Ondertussen had de dame in kwestie al een parkeerbon onder haar ruitenwissers gevonden. Tot overmaat van ramp moest ons slachtoffer na haar heen- en weergeloop nog dringend naar haar werk. Zij heeft haar vervangwagen dan maar op het Stationsplein gestald, met alle papieren van Parko aan de voorruit. 's Avonds vond zij niettemin een tweede parkeerboete op haar voorruit.

Het stadsbestuur stelt in zijn 'vonnis' lakoniek vast dat "reclamante een bewonerskaart had en de intentie had om zich in regel te stellen" en verklaart haar bezwaar te recht.

Het is niet de eerste keer dat er een betwisting is over de nogal bureaucratische regel dat een wijziging van een bestaande bewonerskaart pas de volgende werkdag ingaat. Zie het eerste geval van de zitting van 21 oktober 2009. Wordt het niet dringend tijd om het parkeerreglement te verfijnen? Met de huidige mogelijkheden van de informatica moet het toch kunnen dat men een terechte wijziging aan een bewonerskaart nog de dag zelf laat ingaan.

Overigens is er nog een andere bedenking te maken over dit geval. De feiten deden zich voor op 19 januari 2009 en op diezelfde dag deed reclamante al het mogelijke om haar recht te halen. Zij diende op 9 februari 2009 bezwaar in. Waarom moest die mevrouw dan tot 16 december in de onzekerheid blijven over de door haar betwiste naheffing? Ik ben er niet zeker van dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens en de Universele Vrijheden deze 'undue delay' zou aanvaarden als een redelijke termijn. Het gaat immers 'maar' om 15 euro en bovendien moeten Parko en het stadsbestuur - twee handen op één buik - zich over dergelijke eenvoudige kwesties veel sneller kunnen uitspreken. Stel je voor dat de uitspraak van het stadsbestuur anders was geweest en dat de betrokkene in beroep zou willen gaan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Hoe lang zou men haar dan aan het lijntje hebben gehouden?

Is betalen met Proton een gunst of een recht?

Het volgende geval verdient het onder de neus van een professionele rechter te worden geschoven. De milieuambtenaar van Pittem moest van de zomer in Kortrijk zijn en parkeerde zijn dienstwagen op de centrumparking Broeltorens. Hij wilde betalen met een protonkaart omdat hij geen munten mee had. Pech, de protonlezer van de parkeermeter werkte niet. Dan heeft hij maar een gratis ticket van een uur - in Kortrijk is op bepaalde parkings in het centrum het eerste uur op zijn Stevaerts - genomen en dat onder zijn voorruit gelegd met een papiertje erbij waarop hij zijn probleem uitlegde (Proton marcheert niet). Daarmee bewees hij slimmetjes dat hij wel degelijk een parkeermeter had opgezocht.

Toch kreeg hij een parkeerbon, die toekwam op het gemeentehuis van Pittem. In Kortrijk zijn de parkeerwachters altijd paraat: het gratis ticket van een uur verliep om 10 uur en de bon werd al uitgeschreven om 10.32 uur. Pakkans bijna 100 % in Kortrijk!

De Pittemse ambtenaar reclameerde eerst bij Parko: het was zijn schuld niet dat de protonlezer defect was. Parko antwoordde dat "proton een 'optionele betaalfaciliteit' was". Als Proton niet werkt, moet men maar met munten betalen. Wetende dat een sanctie - ook al is het een administratieve sanctie vermomd in een belastingsregel, zoals een 'naheffing' - nimmer impliciet kan worden opgelegd, repliceert de in administratief recht geschoolde ambtenaar met de volgende spitsvondigheid.

In het Kortrijkse belastingsreglement op het straatparkeren staat nergens expliciet dat men bij defect van de protonlezer moet betalen met munten. Integendeel, artikel 3 §1.1 van het reglement bepaalt dat "de belasting kan gekweten worden door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken in de parkeerautomaat of door het gebruik van de protonkaart, overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen". Nergens leest de Pittemse milieuambtenaar dat proton maar een 'optioneel betaalmiddel' is. Dat staat enkel op de website van Parko, niet in het reglement zelf of in de instructies op de parkeermeters.

Het stadsbestuur schaart zich in zijn uitspraak achter de ultieme stelling van Parko, namelijk dat er die dag geen meldingen kwamen van andere gebruikers dat Proton niet werkte. Of die bewering voldoende bewezen is, is twijfelachtig. Over de rechtsvraag ten gronde gaat het stadsbestuur niet in. Zo weten we nog altijd niet of betalen met proton nu een gunst is of een recht. Wat denkt de rechter ervan?

Een gewezen gemeenteraadslid wordt gestalkt

José De Schaepmeester, gemeenteraadslid in Kortrijk voor de Volksunie van 1976 tot 2000, fervent opposant, heeft als bewoner van de Burgemeester Nolfstraat een bewonersvergunning. Toch kreeg hij al vier keer een parkeerbon aangesmeerd terwijl hij geparkeerd staat voor zijn deur in zijn eigenste straat. De eerste drie keer trok hij naar de balie van Parko, en daar scheurde men de bon terwijl hij erbij stond: "Er zal niets van komen". Enige verklaring op papier kon hij evenwel niet krijgen.

De vierde keer, op 21 april 2009, was advocaat De Schaepmeester het zo beu dat hij reageerde met een bezwaarschrift in regel. Hij wilde dat die pesterijen - eigen interpretatie van de redactie - ophielden. Het stadsbestuur geeft hem gelijk: "Na onderzoek blijkt dat betrokkene over een bewonersvergunning beschikt voor de zone 'Gerecht', die hem toelaat zonder ticket te parkeren in de Burgemeester Nolfstraat". 15 euro gespaard maar het blijft een rare zaak...

Het was niet duidelijk dat ik daar moest betalen

Een Kortrijkse automobiliste speelt haar eigen onwetendheid uit als argument om een parkeerbon te ontlopen. Op het Casinoplein zijn de parkeerregels niet duidelijk, zegt zij in haar bezwaar. Op de - overigens aartslelijke! - parking op het plein is het duidelijk dat men moet betalen m te parkeren. Er staan borden en parkeermeters waar je niet naast kunt kijken. Maar dat is niet zo klaar op de parkeerstroken aan beide kanten van het plein, tegen de trottoirs aan en gescheiden van de centrale parking door een rijweg. De enige borden die daar staan, zijn dichtgeplooid - bij het bezwaar steekt een foto.

Parko onthult meteen de inhoud van die geheimzinnige toegeklapte borden: zij hebben te maken met de maandagmarkt en niet met het betalend parkeren. Overigens repliceert Parko dat voor het Casinoplein, zoals voor heel de binnenstad, betalend kortparkeren geldt. Conform de verkeersreglementering wordt een dergelijke zone gemeld met borden aan de zonegrenzen op de invalswegen. Het is alleen om extra aandacht te vestigen dat er in de hele stad niet-verplichte herhalingsborden staan opgesteld. Ook de parkeerautomaten trekken daar de aandacht op. Goed om weten.

witte kerst 09

12:34 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Dit is inderdaad nummerplaat op mijn naam, maar? dit is nummerplaat van Tractor bouwjaar 1967, daarmee kom ik niet naar Kortrijk, dan ben ik 14 dagen onderweg.
Groetjes
F Geladé

Gepost door: Geladé Firmin | 14-05-14

Heer Schepen van mobiliteit van Kortrijk ,
waar haalt U het in godsnaam vandaan , om in de stasegemsestraat
shop & go -plaatsen te creéren !!

Gepost door: johan cottem | 21-05-14

Vandaag stond ik geparkeerd op de parkeerstrook tussen het Conservatoriumplein en het Casinoplein ter hoogte van het nieuwe gebouw van het Parkhotel. In de nabijheid van mijn auto stond enkel een betaalautomaat met het parkeerbeleid geldig op het Casinoplein. Ter goeder trouw heb ik dan maar mijn parkeerschijf gelegd.
Bij mijn terugkomst aan mijn auto zaten niet 1 maar liefst 2 parkeerboetes van Parko tussen mijn ruitenwisser!!! 2 x 25 euro
Zag die tweede parkeerwachter niet dat ik al een boete gekregen had of is dit pestgedrag?
Is er nog iemand die dit heeft voorgehad?

Gepost door: Ann-Sofie | 09-10-14

De commentaren zijn gesloten.