21-11-09

Kortrijks stadsbestuur scheldt AZ Groeninge 60.000 euro watertaks kwijt voor 2009

AZ Groeninge eerste faseOp het einde van het jaar 2009 wil het stadsbestuur van Kortrijk nog vlug de watertaks - gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur - wijzigen voor grootverbruikers, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. In totaal gaat het om een mindere jaarinkomst van zowat 255.000 euro (op basis van de verbruikscijfers van 2008). Van de 29 instellingen en firma's die meer dan 6.000 m³ drinkwater per jaar verbruiken, zijn veruit de grootste verbruikers het industriële wasbedrijf Malysse NV en het gefuseerd Algemeen Ziekenhuis Groeninge. De vier aparte ziekenhuiscampussen doen met de nieuwe regeling zowat 60.000 euro per jaar profijt. De twee grootste verbruikers krijgen meer dan de helft van het voordeel van alle begunstigden samen. Een andere opvallende begunstigde is de brouwerij Bockor, waarvoor het 10.000 euro per jaar scheelt. Misschien worden de pintjes wel goedkoper. Voor de gezinnen verandert er niets aan de in 2008 fors opgetrokken gemeentelijke taks op de waterfactuur. Ook voor het komende jaar blijft die watertaks even hoog. En vandeweek besliste het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) om de gemeentelijke personenbelasting en onroerende voorheffing voor volgend jaar eveneens op hun hoge peil (7,9% en 1.750 opcentiemen) te behouden.

Vermindering voor grootverbruikers

Een gezin in Kortrijk betaalt in 2009 op iedere m³ kraantjeswater 1,222 euro extra, die naar de stad gaan. Dat is dus een vermomde belasting, op een basisbehoefte bovendien. Die belasting (in het administratietaaltje genaamd: de 'bijdrage voor opvang en transport' of BOT) is op 1 mei 2008 opgedreven tot het hoogst toegestane bedrag. In 2008 bedroeg het BOT-tarief 1,1851 euro per m³.

Bedrijven en instellingen waren tot heden onderworpen aan hetzelfde tarief. Daar wil het stadsbestuur nu verandering in brengen. Bedrijven en instellingen die meer dan 6000 m³ leidingwater per jaar verbruiken, zullen voor het gedeelte boven de 6000 m³ nog slechts de helft van die stadsbelasting moeten betalen (0,6111 euro per m³ in 2009). Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, wil die belastingsvermindering voor grootverbruikers zelfs met terugwerkende kracht laten ingaan vanaf 1 januari 2009.

Die beslissing - die nog moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad - is om te beginnen in strijd met de logica dat de vervuiler betaalt voor zijn volle aandeel in de vervuiling. Maar gezien de voorgeschiedenis van die BOT-taks had men veeleer mogen verwachten dat het de bijdrage van de gezinnen was die werd verminderd!

Het lage tarief van weleer

Tot 1 mei 2008 hanteerde Kortrijk voor de gezinnen het laagste BOT-tarief van heel West-Vlaanderen, 0,6 euro per m³. Dat lage tarief gold sinds 1 januari 2006. Het was te danken aan het hardnekkige verzet van de socialisten die tot 2007 in de meerderheid en het stadsbestuur zaten. Van CD&V-kant is er voortdurend geprobeerd om die vermomde belasting op te trekken tot een veel hoger bedrag.

Pas vanaf 2005 verplichte de Vlaamse overheid steden en gemeenten hun drinkwatertaksen te koppelen aan de waterfactuur. In Kortrijk was er tot dan een eigen stedelijke belasting op het stadsrioolnet. Die belasting, gekoppeld aan het kadastraal inkomen, bracht tot 2004 jaarlijks 4,3 miljoen euro op. Toen besliste de Raad van State dat die koppeling onwettig was. Vanaf dan werd het een forfaitaire belasting. Zie mijn stuk van 13 december 2005. Op aandringen van de sp.a bleef die belasting beperkt tot 1,5 miljoen euro. Dat was een fameuze belastingsvermindering. Toen al drong men er bij CD&V op aan om die belasting op het vroegere peil te houden.

En zoals gezegd werd die riooltaks vanaf 2005 vervangen door die bijdrage op de waterfactuur. Zie mijn stuk van 6 januari 2006. Ook bij die gelegenheid wou men van CD&V-zijde, schepen Alain Cnudde, het tarief zo optrekken dat men weer die 4,3 miljoen euro per jaar kon ophalen bij de gezinnen. De sp.a heeft zich daar hard tegen verzet. In 2006 bracht die bijdrage 1,4 miljoen euro op; in 2007 1,665 miljoen euro. Overigens werd de minontvangst voor de stad grotendeels goedgemaakt door de invoering van een stadstaks op het verspreiden van reclamefolders (een taks waaraan de KMO's ontsnappen!).

De dure taks sinds 1 mei 2008

Op de gemeenteraad van 14 april 2008 slaagde de CD&V dan uiteindelijk toch in haar jarenlange betrachting. Met tal van argumenten die er niet toe deden, liet men de meerderheid een verhoging van de stadstaks op de waterfactuur goedkeuren tot het maximum dat de Vlaamse overheid toeliet. Met ingang van 1 mei 2008. Hoewel in 2008 dus nog voor een derde van het jaar de oude, zeer lage tarieven golden, bracht de taks in dat jaar toch direct al 2,4 miljoen euro op.

Over de tumultueuze invoering van dat hoogste watertakstarief schreef ik toen een stuk. Je zult merken dat ik er op dat moment van uit ging dat de grootverbruikers korting gingen krijgen. Dat was ons in de gemeenteraad zo verkeerdelijk meegedeeld door het stadsbestuur. In feite was het tarief voor alle verbruikers hetzelfde. Dat wil het stadsbestuur dus nu 'rechtzetten'.

De begunstigden

Er zijn in Kortrijk een kleine veertig bedrijven en instellingen die meer dan 6000 m³ leidingwater per jaar verbruiken en na gebruik door de riool jagen. Let wel, bedrijven en instellingen die zelf water uit de bodem oppompen - water dat eigenlijk van iedereen is! - en dat na gebruik lozen, moeten ook taks betalen, zowel de stedelijke BOT als de Vlaamse saneringsbijdrage.

Spontaan zou je denken dat het vooral textielbedrijven zijn die veel water verbuiken. Maar de realiteit is anders. Grootste afvalwaterlozer in 2008 was de industriële wasserij Malysse NV (133.970 m³ - zie ook mijn eerder stuk over de lovenswaardige milieu-inspanningen van de firma). Tweede grootste grootverbruiker was het algemeen ziekenhuis Groeninge (de vier campussen bijeengeteld) met 122.439 m³. Beide grootverbruikers consumeren meer dan een derde van alle grootverbruikers samen (644.000 m³). Door de nieuwe regeling moet Malysse 79.000 euro minder betalen voor zijn waterfactuur en de gefuseerde ziekenhuizen samen 60.000 euro minder. De totale geste aan alle grootverbruikers samen zal zowat 255.000 euro bedragen.

Andere grootverbruikers zijn het textielbedrijf Stock & Courtens (43.763 m³, voor de helft zelf opgepompt) en de brouwerij Bockor (een factuur van de Vlaamse Milieumaatschappij gebaseerd op een lozing van 22.342 m³). Bockor is een bijzonder geval omdat het bedrijf een deel van het drinkwater omzet in bier (nogal wiedes!), dat pas in de riolering terechtkomt nadat het door zovelen is gedronken. Het verbruik van Bockor (31.000 m³) is dus groter dan de lozing door het bedrijf zelf. Het voordeel dat Bockor maakt door de geplande vermindering van de stadstaks op de waterfactuur is: 10.000 euro. Ik vrees dat dit niet genoeg zal zijn om de pintjes goedkoper te maken...

Overigens bestaat een groot deel van de grootverbruikers uit stedelijke instellingen zoals het OCMW en de zwembaden.

De niet-begunstigden

Die gunstiger taxatie op de waterfactuur van de grootverbruikers komt bovenop de al gunstiger kostprijs van hun leidingwater. Gezinnen en al wie minder dan 6000 m³ kraantjeswater afneemt, betalen 1,58 euro per m³. Wie meer afneemt betaalt voor die extra m³ slechts 1,36 euro per m³. En genoemde firma's Malysse en Bockor krijgen een speciale soort water geleverd voor hun fabricage: grijswater. Dat grijswater kost maar 0,65 euro per m³.

De vermindering van de watertaks voor de grootverbruikers wordt dus niet gekoppeld aan een vermindering van die taks voor de gezinnen. Het stadsbestuur besliste overigens vorige week ook om evenmin de aanvullende personenbelasting (7,9%, een van de hoogste tarieven van Vlaanderen) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.750 opcentiemen) te verminderen. Nochtans zit Kortrijk absoluut niet in financiële problemen. Eerder liet gewezen burgemeester Stefaan De Clerck zich ontvallen dat de bevolking op belastingvermindering zal moeten wachten tot 2011, het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

17:05 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.