20-11-09

't Is soms rap verdiend in Kortrijk!

Leieboot 11

Zouden er veel stadsambtenaren zijn die netto zoveel per maand verdienen (3200 euro)? Een genodigde op een workshop over de ontwikkeling van de Leieoevers - door de verbredingswerken kaal geslagen - kreeg zo een bedrag als 'zitpenning' voor 1 dag (enkele uren aanwezigheid). Overigens was die workshop georganiseerd in de grootste discretie en is het niet geheel duidelijk in welk beleidskader hij past. Buiten de elf streng geselecteerde deelnemers waren er niet veel op de hoogte van dat initiatief in Kortrijk, zelfs geen enkel gemeenteraadslid buiten die ene schepen en misschien zijn collega's in de CD&V-OpenVLD-bewindsploeg op het stadhuis.

Omdat het verslag van dat onderonsje in een achterkamer van het Ondernemerscentrum toch wel een interessant licht werpt op bepaalde ideeën over de verdere stadsontwikkeling, wijd ik er een apart stuk aan.

Honorarium

Stad Kortrijk is een stipte betaler. Op 22 oktober jl. was er een workshop. Op 29 oktober viel er een factuur in de brievenbus van het stadhuis van een van de deelnemers die een honorarium wilde. En nog geen week later, op 4 november, besliste het stadsbestuur om het gevraagde zonder verpinken uit te betalen.

Punt 22 van de officiële notulen van de vergadering van het stadsbestuur (CD&V-OpenVLD) op 4 november 2009 is even beknopt als verstommend: "Het college beslist: Aan AWG architecten cbva uit Antwerpen en dit tot deelname van de heer architect Bob [sic] Van Reeth aan de worhshop [resic] van 22 oktober 2009, een honorarium uit te betalen van € 2.542,50 (exclusief BTW) en de verplaatsingskosten voor 200km aan € 0,35 per km.". Reken daar even de BTW bij (21%), 534 euro, plus 70 euro verplatsingskosten en het totale bedrag van de factuur bedragt 3146,50 euro.

De workshop in kwestie was een vergadering van 1 dag (22 oktober 2009 - 't kan ook een halve dag zijn geweest), resulterend in een verslag van 1 DinA4 recto/verso.

Leie-oevers

Volgens de titel van de nota aan het stadsbestuur ging het over de 'Leieboorden in Kortrijk'. Dat is de gebruikelijke naam van de oevers van de Oude Leie die onder de Broeltorens passeert. Bij nader toezien ging het evenwel over de verbrede, rechtgetrokken - en kaal geslagen - oevers van de 'nieuwe Leie': "de ontwikkeling van nieuwe sites naar aanleiding van de Leiewerken".

De workshop blijkt volgens het verslag, dat ik als gemeenteraadslid heb opgevraagd, een initiatief te zijn van schepen voor Stadsontwikkeling Wout Maddens (OpenVLD). Hij bracht een select gezelschap bijeen: zoals gezegd gewezen Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth, architect Bart Biermans van HUB-architecten, architect en veel gevraagd jurylid Bernard Wittevrongel, professor aan het Institut supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie - Doornik, stadsingenieur Frans Van Den Bossche, directeur Stadsplanning en -ontwikkeling Filip Canfyn, Peter Tanghe van dezelfde directie, verantwoordelijke voor onder meer de uitwerking van het ruimtelijk structuurplan Kortrijk-Weide, voormelde schepen Wout Maddens en zijn kabinetschef Pol Hiergens, en de stedenbouwkundige bollebozen van de intercommunale Leiedal Griet Lannoo, Wilfried Vandeghinste en Maarten Gheysen. Stadsurbaniste An Verstraeten en Leiedaldirecteur Karel Debaere waren ook geïnviteerd maar konden niet komen.

Op een volgende bijeenkomst, in februari 2010, neemt het werkgroepje wellicht de boot om de Leie-oevers ter plekke te gaan bekijken.

Merkwaardig

Die 'workshop is in meer dan een opzicht merkwaardig. inhoudelijk neemt het kransje stedenbouwkundigen - de top op Kortrijks niveau - een bocht ten opzichte van het huidige beleid. Men blijkt zich te verwijderen van de opties die de stempel dragen van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck. Maar daarover meer in een volgend stuk.

Merkwaardig is ook de selectie van de deelnemers. Er ontbreken enkele voor de hand liggende namen. Ook merkwaardig is de bijna complotachtige discretie waarin die workshop werd gehouden. En natuurlijk springt het 'topniveau' van het honorarium van bOb Van Reeth in het oog.

Gage

Het is niet duidelijk of die hoge gage op voorhand was afgesproken. Voor bOb Van Reeth is Kortrijk geen onbekend terrein. Zo ontwierp hij het prachtige maar heel exclusieve flatgebouwencomplex 'Leieboorden' met inbegrip van een nieuw stadsplein, het Guldenbergplantsoen. Zie mijn eerder stuk daarover. In zijn plaats zou een architect de deelname aan een dergelijke workshop beschouwen als prospectie, als een deur naar mogelijke opdrachten.

Maar misschien knelt hier wel het schoentje. de workshop eindigde met uitzicht op eventuele opdrachten - als de rest van het stadsbestuur even wil akkoord gaan - voor de intercommunale Leiedal en HUB-architecten. Maar niets voor de top-referentie uit Antwerpen. "Als 't zo zit, schrijf ik een factuur uit!" zou een spontane reactie kunnen zijn geweest. Als het inderdaad zo zit, getuigt het niet erg van een zakelijke ingesteldheid van het stadsbestuur om die overdreven factuur zomaar te betalen.

Overigens wordt de naam van de gewezen Vlaamse bouwmeester in het verslag van de workshop geen enkele keer vermeld, in tegenstelling met die van collega's die een uiteenzetting hadden voorbereid.

Het presentiegeld van Van Reeth wordt betaald uit de begrotingspost nr. 93020/122.01 'erelonen en vergoedingen voor expertise'. Die begrotingspost bedraagt voor heel het jaar 4200 euro. Na de betaling van AWG schiet daar niet veel meer van over voor andere expertises.

Discretie

In het lijstje van de deelnemers is het opmerkelijk welke namen ontbreken. Waarom is de huidige Vlaamse Bouwmeester, Marcel Smets (site) niet uitgenodigd. Ook voor hem in Kortrijk geen onbekend terrein: hij fungeerde samen met Justitieminister Stefaan De Clerck in de jury van de architectuurwedstrijd voor een bibLLLiotheek van de toekomst in Kortrijk (zie mijn eerder stuk). Wie ook ontbrak, was vedette-architect Stéphane Beel, ontwerper van de Tacktoren en auteur van een masterplan voor Kortrijk-Weide in opdracht van genoemde De Clerck. En waarom is het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK - nog steeds onder het voorzitterschap van Stefaan De Clerck -  buiten die workshop gehouden? Als het van de gewezen burgemeester afhangt, is het namelijk het SOK dat de acht hectare van Kortrijk-Weide, gelegen op een Leieoever, zou moeten ontwikkelen. Het ziet ernaar uit dat heel het netwerk van Stefaan De Clerck geweerd is.

Is er sprake van een complot? En staat heel het stadsbestuur en heel de meerderheid daar wel achter? Het is in elk geval opvallend hoe discreet die workshop is georganiseerd. Met dat klein gezelschap kon men perfect vergaderen in het oude of nieuwe stadhuis, maar men verkoos uit te wijken naar het Ondernemerscentrum aan de overkant van de Leiestraat (site). Tot de organisatie van die workshop is niet besloten door het stadsbestuur; daarover was dan ook niets op voorhand te vinden in de notulen van het schepencollege en dus ontsnapte het initiatief compleet aan de democratische controle van de gemeenteraadsleden. Zij wisten werkelijk van niets. 

Leieboot 2

00:08 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Jaloeziekultuur Marc ontbindt al zijn duivels over een netto-ereloon van ocharme 2.542 euro's. Voor een dag uit het leven van een internationale toparchitekt. Het gebruikelijke ereloon voor een topexpert. Hoeveel vraagt een topadvokaat ? Waarom zou Van Reeth minder moeten verdienen dan ballenstampers, coureurs, tennissers, topmannequins, media-en showbizzvedetten ? Maar dat mag niet luidop gezegd worden. Het klinkt niet sympathiek. Ach zwijg toch van die linkse jongens en hun jaloeziekultuur...Luister naar hun woorden maar let niet teveel op hun daden eenmaal ze zelf de kans krijgen of de kas beheren.

Gepost door: walter maes | 20-11-09

toplonen Een topadvocaat rekent bijvoorbeeld 170 euro aan per uur. Dit zou omgerekend betekenen dat architect Van Reeth zowat twee dagen heeft gewerkt voor een workshop waar hij volgens het verslag geen woord heeft gezegd.

Gepost door: Frans Lavaert | 20-11-09

Kassa, kassa, maar niet voor gelijk wie... Hoeveel incasseren de onaanraakbare halfgoden (eventueel in Monaco) uit topsport en showbizz per maand, per dag, per uur en per seconde ? Hoeveel voor één avondje miss België, Lotti of Geert Hoste ? Hoeveel voor een ééndagsschilderij van Kamagurka ? Hoeveel 'morele(!) schadevergoeding' werd toegekend aan sportgoeroe Lefevere ? Hoeveel voor één dag filmset voor Jan Decleir ? Hoeveel op voorhand (onder tafel) voor de Vermassens en andere Rieders van deze wereld ? Ook advokaten die behoren tot de absolute top van de poenpakkende medemens zijn onaantastbaar, ze zitten met te velen in de politiek. Er zijn alleen 'officiële' tarieven bij advokaten, de werkelijkheid overtreft de stoutste verbeelding. Frans weet veel, nagenoeg alles zelfs, maar van de échte wereld van de poenpakkerij heeft hij geen kaas gegeten. Of is het bekrompenheid, naïviteit, onkunde, vooringenomenheid, waanideeën, zelfmedelijden of misplaatste solidariteit met de minder bedeelden ? De wereld van de waarheid en de wereld van de schijn. De hypokrisie van de linkse jongens is hemeltergend. Sommige beroepskategorieën mogen zich ongegeneerd rijk boeren, terwijl anderen zich financieel gedeisd moeten houden. Twee maten, twee gewichten. Raar is dat. Maar de linksen kennen geen financieel mededogen wanneer ze zelf aan de beurt zijn of de kassa in handen hebben.

Gepost door: walter maes | 21-11-09

boeren Waar heb ik ooit betoogd dat "sommige categorieën zich ongegeneerd rijk mogen boeren"? 't Is misschien ouderwets, al te politiek correct, linkserig, moralistisch, egalitaristisch en-wat-weet-ik-nog-allemaal, maar ik vind onredelijke honoraria en bonussen verwerpelijk in alle gevallen, des te meer als het om publieke middelen gaat...

Gepost door: Marc | 21-11-09

onredelijke sossen-erelonen De vraag is : wat zijn 'onredelijke' erelonen ? De graaikultuur van ex-gouverneur De Batselier ?, de smeerpenningen van de korrupte sossen (Claes en cie, Agusta-Dassault), de financiële geplogenheden van tientallen andere sossen ? En publieke of private middelen, het maakt niks uit, het geld moet van ergens komen (reklame- en sponsorgelden worden finaal ook door jan en alleman betaald) en het is niet omdat men beopdracht wordt door de (armlastige) overheid dat men zijn tarieven moet verlagen. Als die overheid het niet kan of wil betalen, zijn er ook goedkopere 'experten'. Werp de steen niet naar Van Reeth. En kritiek op de financiële usances in bijv. de topsport is nog altijd not done. Daar horen we de sossen NOOIT over. Klinkt onpopulair, niet sympathiek. Om van de Vermassens en andere Piet Van Eeckhouten maar te zwijgen. Wanneer komt de dag dat de sossen de hand in eigen boezem steken en orde op zaken stellen in hun eigen onwelvoeglijke financiële gebruikelijkheden ? Of blijft de jaloeziekultuur tegenover zogezegde 'onredelijke erelonen' van de ANDEREN hoogtij vieren ?

Gepost door: walter maes | 23-11-09

onredelijke sossen-erelonen De vraag is : wat zijn 'onredelijke' erelonen ? De graaikultuur van ex-gouverneur De Batselier ?, de smeerpenningen van de korrupte sossen (Claes en cie, Agusta-Dassault), de financiële geplogenheden van tientallen andere sossen ? En publieke of private middelen, het maakt niks uit, het geld moet van ergens komen (reklame- en sponsorgelden worden finaal ook door jan en alleman betaald) en het is niet omdat men beopdracht wordt door de (armlastige) overheid dat men zijn tarieven moet verlagen. Als die overheid het niet kan of wil betalen, zijn er ook goedkopere 'experten'. Werp de steen niet naar Van Reeth. En kritiek op de financiële usances in bijv. de topsport is nog altijd not done. Daar horen we de sossen NOOIT over. Klinkt onpopulair, niet sympathiek. Om van de Vermassens en andere Piet Van Eeckhouten maar te zwijgen. Wanneer komt de dag dat de sossen de hand in eigen boezem steken en orde op zaken stellen in hun eigen onwelvoeglijke financiële gebruikelijkheden ? Of blijft de jaloeziekultuur tegenover zogezegde 'onredelijke erelonen' van de ANDEREN hoogtij vieren ?

Gepost door: walter maes | 23-11-09

ach Ach, ik voel mij persoonlijk helemaal niet aangesproken door uw tirade. Ik hou mij hier alleen bezig met stad Kortrijk, een opdracht mij toevertrouwd door een kleine duizend kiezers. Wat ik over showbizz en topsport denk, is hierbij niet relevant. En over de hogere politiek zou ik ook wel een blog kunnen opzetten, maar de tijd ontbreekt mij en wie zou wakker kunnen liggen van mijn mening terzake?

Is het nu werkelijk nodig uw cri de coeur in het dubbel te posten? :-)

Gepost door: marc | 23-11-09

cri de coeur Per vergissing tweemaal gepost, wegens probleem met de anti-spam code.

Gepost door: walter maes | 24-11-09

De commentaren zijn gesloten.