02-11-09

Het Kortrijks stadsbestuur laat AGB Buda twee bakstenen verleggen

noksteen 1

Het stadsbestuur van Kortrijk heeft vorige week (28 oktober 2009) wellicht de geheimzinnigste beslissing van zijn hele bestuursperiode genomen: punt 124, zijnde 'Plaatsen van een bankje op de Budatoren'. Dat 'bankje' blijkt te bestaan uit twee bakstenen, waarvan een in twee gekapt, met mortel bevestigd op de roofing van de dak-erker van de Tacktoren. Het is bedoeld als een kunstwerk van de all-round-self-made artieste Valentine Kempynck. De kunstenares heeft daarvoor zelf, begeleid door de technicus van het autonoom gemeentebedrijf Buda, de gewezen brouwerijtoren beklommen. Ze is daarmee niet aan haar proefstuk toe; op diverse plaatsen heeft zij de noksteen opnieuw uitgevonden. Het werkje is in zijn minuscuulheid vanop de begane grond onzichtbaar, maar het moet een eerbetoon zijn aan Limelight- en Budapionier Willy Malysse. Een 'bankje' voor de cultuuractivist die heel zijn leven met bankjes en banken overhoop heeft gelegen. Het staat niet vast of het agb Buda met deze investering de noodzaak van zijn bestaan heeft bevestigd.

Nokstenen

Valentine Kempynck is vorige vrijdag begonnen aan een kunstproject dat haar op tal van daken in de agglomeratie Kortrijk-Rijsel-Doornik moet brengen. Op landelijke woningen zie je in onze 'metropool' - elders niet? - traditioneel primitieve nokstenen. Op het nokuiteinde dat het meest te lijden heeft van wind en regen, plaats(t)en de bewoners vaak een verzwaring, om te voorkomen dat die uiterste nokpan zou wegwaaien. Soms is die verzwaring een beeldje of een sierelement. Maar meestal is het niet meer dan een paar op elkaar gemetste bakstenen. En daarop viel Kempyncks artiestenoog.

Eigenlijk is Valentine Kempynck vormgeefster en kostuumontwerpster voor theater, maar ze begeeft zich ook op het pad van de beeldende kusten. Haar nokstenenproject valt onder die noemer. Bij mensen die het willen, gaat zij persoonlijk nokstenen metsen. Van twee bakstenen uit de gevel kapt zij er een in tweeën. Die twee halve dragen de hele en vormen op die manier een 'bankje'. De kunstenares noemt haar nokstenen dan ook bankjes. Met de opdrachtgevers bouwt zij rond die bankjes een heel verhaal: ze zouden een plek geven aan overleden familieleden en vrienden om uit te rusten. Zij staat erop dat de huisbewoners haar ladder vasthouden terwijl zij metst.

BANKJE-2

Metropooldaken

En geregeld houdt Valentine Kempynck over die bankjes een lezing. Lees bijvoorbeeld wat zij vertelde op 5 maart 2009 in Dordrecht. In november volgend jaar komt zij met een dergelijk overzicht naar het grensoverschrijdende kunstenfestival NEXT. Dan zal zij verslag doen van alle bankjes die zij in Kortrijk-Rijsel-Doornik op de metropooldaken heeft achtergelaten. Haar plannen doet zij intussen al uit de doeken op het met Europese fondsen gefinancierde tweedaagse seminarie over "de rol van kunst en cultuur in interregionale samenwerkingsprojecten en programma's". Die studietweedaagse is op 27 en 28 november e.k. in de Budascoop en is een activiteit van het kunstenfestival NEXT 2009. Kempynck geeft een toelichting over haar bankjesproject bij het dessert van de werklunch op zaterdag 28 november.

Maar de kunstenares wou graag aan de deelnemers een concreet voorbeeld laten zien van een bankje. Na overleg met de staf van het agb Buda en cultuurschepen Christine Depuydt opteerde men voor de plaatsing van die een en twee halve bakstenen op de uitstekende erker op het dak van de Budatoren (ex-Tacktoren). Omdat zij er altijd een emotionele lading wil aan geven, wordt het bankje gewijd aan de overleden Buda- en Limelightpionier Willy Malysse. Fa, zijn weduwe, ging daarmee akkoord.

Dossier

Of de tocht van het plan door de Kortrijkse instellingen deel uitmaakte van het project, weet ik niet, maar die was indrukwekkend. Het gemeentebedrijf Buda produceerde een nota met als probleemomschrijving: "het betreft: twee halve bakstenen als steun voor èèn liggende baksteen erboven, vastgemaakt aan elkaar en aan de roofing zodat ze onmogelijk nog kunnen bewegen". Geruststellend voegt de nota daaraan toe: "veiligheid en stabiliteit van het platform is al gecheckt". En ten overvloede: "Het is de bedoeling dat het bankje permanent aanwezig blijft, maar het is zo minimaal dat het o.i. essentieel niets wijzigt aan het gebouw".

Aan directeur Filip Canfyn, van Stadsplanning en Ontwikkeling, werd voor alle zekerheid toch maar een officiële bevestiging gevraagd dat het plaatsen van dat bankje niet onderworpen was aan stedenbouwkundige vergunning. De directeur kon dat bevestigen. Derhalve kon het dossier naar het college van burgemeester en schepenen om een toestemming te bekomen. En op 28 oktober zei dat hoge college - in afwezigheid van betrokken schepen Depuydt - : OK. Op 30 oktober zat mevrouw Kempynck al met een Buda-technicus op het dak van de Tacktoren, evenwel niet eerder dan dat voor haar en de technicus een verzekering tegen de risico's van hoogtewerk was afgesloten. Kortrijk is een kunstwerk rijker!

Bankje

Alweer een realisatie van het autonome stadsbedrijf! Agb Buda is de uitbater van de verschillende kunst- en cultuurgebouwen van de stad op het eiland Buda. Het facilitair bedrijf mag niet worden verward met het Kunstencentrum Buda, dat zorgt voor de evenementen in die gebouwen en elders. Het agb werd opgericht in 2007 en presenteerde pas in de voorbije maand september zijn jaarverslagen en -rekeningen.

Dat gaf de gelegenheid aan Bart Caron, gemeenteraadslid van de progressieve fractie (sp.a, Groen! en slp) om als lid van de raad van bestuur van agb Buda eventjes zijn hart te luchten. Hij getuigde vlakaf dat het bedrijf vierkant draait: "Wat heeft het gerealiseerd in twee jaar? Niets, niente, rien, nothing". Volgens Caron geraken de problemen met de Budapanden maar niet opgelost: "insijpelend water, problemen met sleutels, onefficiënte verwarming, gebrek aan toezicht met diefstal en vandalisme tot gevolg, gebrek aan netheid, slechte service aan het publiek en de gebruikers, gebrekkige lokalenverhuur, totaal geen prospectie naar interessante partners en gebruikers, geen netwerking... Vraag het aan de gebruikers: het is ronduit een drama".

Merkwaardig genoeg boekte agb Buda in de voorbije twee jaar riante overschotten, 132.000 in 2007 en 45.000 in 2008. Volgens Caron simpelweg de vrucht van niets te doen. Caron vergeleek agb Buda in de gemeenteraad met 'de trein der traagheid' van Johan Daisne, een boek over het niemandsland tussen leven en dood: "Agb Buda is dood maar beseft het nog niet".

Alvast ook voor het autonoom gemeentebedrijf zelf een bankje bestellen?

tacktoren bankje

 

 

18:27 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Steentje bijdragen Wie wenst mee te werken aan dat project kan bellen naar 0786-148778.

Gepost door: Frans Lavaert | 03-11-09

De drie stenen op elkaar zoals op de eerste foto.
Daar is ook een bijgeloof aan verbonden en naar het schijnt ook de eerste bedoeling. Het was/is de bedoeling van de kwadegeesten uit de stallen en uit de huizen te houden.

mvrgr
phm

Gepost door: phm | 04-11-09

drie stenen Dan heeft het project van Kempynck wel degelijk een mythologische/folkloristische fond...

Gepost door: Marc | 04-11-09

In de Westhoek komen ze veel voor, daar heten ze "heksenstoel". Inderdaad, tijdens de bezemvlucht kunnen vermoeide heksen er even op uitrusten, zo komen ze het huis niet binnen.

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 16-11-09

De commentaren zijn gesloten.