01-11-09

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (3): "Parko is te bureaucratisch"

parkeren 1

Wie in Kortrijk een parkeerbon oploopt, kan daartegen bezwaar aantekenen bij het stadsbestuur. Daarna is nog beroep mogelijk bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Het gaat telkens om het vaste tarief van 15 euro. Maar aangezien een dergelijke 'naheffing' de emoties hoog doet oplaaien, vallen er maandelijks diverse bezwaarschriften in de brievenbus van het stadhuis. Kortrijklinksbekeken publiceert de uitspraken van het stadsbestuur. Foutparkeerders kunnen uit die 'jurisprudentie' wellicht enigszins opmaken of een bezwaar enige kans maakt.

Op zijn zitting van 21 oktober 2009 gaf het stadsbestuur zich twee keer gewonnen. Normaliter zijn ze nochtans heel erg streng. Het advies van het stadsparkeerbedrijf Parko wordt nagenoeg altijd gevolgd. Eerder werden hier uitspraken gepubliceerd op 13 oktober 2009 en op 5 oktober 2009. Overigens is het een beetje vreemd dat het stadsbestuur zelf in zijn 'vonnissen' nooit verwijst naar eerder ingenomen standpunten. Ooit moet dat leiden tot tegenspraak met zichzelf...

Parko is te bureaucratisch

Een bewoner van het President Rooseveltplein haalde gelijk - hij heeft  wel heel lang moeten wachten op de verlossende uitspraak van het stadsbestuur. Een eerste brief van 24 februari 2009 werd door het stadsbestuur niet 'herkend' als bezwaarschrift. Omdat de parkeerder op 27 april 2009 nog geen antwoord had gekregen, stuurde hij dan maar een aangetekende brief, die de stadsadministratie wel inschreef als bezwaarschrift. Stadhuismanieren! Uiteindelijk deed het stadsbestuur uitspraak over zijn zaak op 21 oktober jl.

De reclamant woont sinds 2007 op voormeld adres in het hartje van de stad. Hij en zijn vrouw hebben samen 1 wagen, waarvoor ze 1 bewonerskaart ontvingen. In november 2008 verving hij zijn oude wagen door een bedrijfswagen, met een andere nummerplaat. Plichtsgetrouw belde hij op 10 november naar het stadsparkeerbedrijf Parko om zijn bewonerskaart aan te passen. Antwoord: "ha neen, dat gaat vandaag niet. Het is hier een brugdag en dan doen wij alleen maar permanentie". 's Anderendaags was het 11 november en was Parko helemaal gesloten.

Op 12 november probeerde onze parkeerder het nogmaals. Hij had geluk: ze waren bereid zijn wijziging in te voeren. Maar, die wijziging zou maar van kracht worden op de dag nadien, de 13de. Intussen moest het koppel maar parkeerticketjes kopen. Dat konden zij evenwel niet omdat zij beiden elders werkten (Gent en Brussel). Op woensdag 12 november stonden de parkeerwachters van Parko al om 10.24 uur aan de bedrijfswagen in kwestie om hem te verbaliseren.

Dat is toch al te bureaucratisch, stelt de parkeerder in zijn bezwaarschrift. Wie een bewonerskaart heeft en van nummerplaat verandert, is altijd een dag in overtreding. Dat is alleen te wijten aan de aftandse manier van werken van Parko. Het bedrijf moet toch kunnen beschikken over computers die veranderingen 'in real time' kunnen registreren. Het stadsbestuur heeft zijn bezwaar - "gelet op het verlengde weekend waarin de wijziging plaatsvond en na intern overleg" - gegrond verklaard. Die 15 euro mag hij houden.

Ik lag onder narcose

Ook een mevrouw die moest worden geopereerd, kreeg genade van het stadsbestuur. Zij had zich geparkeerd op de Houtmarkt, vlakbij de Sint-Niklaaskliniek (AZ Groeninge) en zij had wel degelijk een parkeerticket genomen. De behandeling in de kliniek draaide erop uit dat zij onder narcose werd gebracht voor een ingreep. Om 16.17 uur stelde een Parkowachter vast dat haar ticketje verstreken was. Gevolg: een naheffing van 15 euro.

Op haar bezwaarschrift reageerde het stadsbestuur met de melding dat haar dossier herbekeken kon worden als zij een attest van dringende opname kon binnenbrengen. Zij deed dat en het was in orde.

Met alle begrip voor wat die mevrouw meemaakte, maar dit is toch een beetje een rare uitspraak. Het stadsbestuur constateert instemmend "waarom het haar onmogelijk was om geld in de parkeermeter te plaatsen". Betekent dit dat het stadsbestuur ermee akkoord gaat dat kortparkeerplaatsen worden ingenomen door wagens waarvan de chauffeur telkens geld komt bijsteken? Is het niet meer vereist "de wagen in het verkeer te brengen"?

Pistoletkwartiertje geldt niet

De volgende uitspraak is merkwaardig omdat ze in strijd is met de recente beslissing van de raad van bestuur van Parko om een gedoogtijd van een kwartier in te voeren. In de vorige bestuursperiode kwamen de toenmalige VLD-raadsleden Dirk Bossuyt en Tony Deschamps daar meermaals voor op, voor hun "pistoletkwartiertje'. De repliek van toenmalig en huidig schepen van Verkeer Guy Leleu, CD&V, was telkens dat het Kortrijkse stadsbestuur opteerde voor een gedoogtijd van 10 minuten. De verlenging naar een kwartier is inmiddels nog niet te vinden op de website van Parko.

In elk geval gold dat pistoletkwartiertje nog niet voor die werkneemster van Xpo Kortrijk die op 27 maart 2009 haar bedrijfswagen eventjes parkeerde op de Grote Markt om pralines in te slaan. De Parkodames inspecteerden haar voorruit om 16.51 uur en precies elf minuten later, om 17.02 uur nog een keer. Er lag nog altijd geen parkeerticket en dus werd een naheffing uitgeschreven.

De werkneemster van Xpo verklaart in haar bezwaarschrift dat zij een parkeerticket was gaan halen. Daarop zegt Parko: de 'tolerantieperiode' - toen nog 10 minuten blijkbaar - was overschreden. Inderdaad, concludeert het stadsbestuur: betalen die 15 euro!

Ik werk voor de overheid

Werkzaamheden uitvoeren voor de overheid geeft je nog niet het recht de Kortrijkse parkeerregels te negeren. Dat ervaarde een werknemer van een Zwevegemse firma die topografische opmetingen uitvoerde in opdracht van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

Die geograaf had zijn bedrijfsvoertuig achtergelaten in de Beverlaai om daar opmetingen te doen. De Beverlaai is een blauwe zone om bewonersparkeren mogelijk te maken. Er kan gratis worden geparkeerd als men de moeite doet om zijn blauwe schijf uit te stallen. De Parkobedienden constateerden dat dit niet was gebeurd. In zijn repliek op het bezwaarschrift dat volgde op de naheffing, betoogt het stadsbestuur dat zij geen onderscheid kunnen maken tussen gebruikersgroepen.

Niet op tijd terug door al die infrastructuurwerken

Een bezoeker uit Affligem is helemaal niet te spreken over de strengheid van Parko en het stadsbestuur: "Er is in jullie stad geen menselijk begrip bij uitzonderlijke omstandigheden". De ongelukkige moest op 3 december 2008 in Kortrijk zijn voor een bezoek aan de AVA op de Veemarkt. Wellicht had hij kerstversiering nodig. Het is hem duur te staan gekomen.

De Affligemnaar kende Kortrijk niet. Hij reed verloren doordat "de verkeers- en parkeersituatie door allerlei grote bouwwerven totaal overhoop was gegooid: overal wegversperringen en omleidingen zodanig dat zelfs een autochtone bewoner zelf niet meer kon zeggen waar het noorden lan, met andere woorden niet precies kon uitleggen hoe de Veemarkt te bereiken was". Totaal de kluts kwijt, heeft de Affligemnaar zijn wagen dan maar achtergelaten op de Verzetskaai en heeft hij zijn expeditie te voet voortgezet. Hij betaalde voor een uur parkeertijd in de overtuiging dat dit voldoende zou zijn.

Maar ook te voet was het niet eenvoudig de Veemarkt te vinden "met daarenboven barslechte weersomstandigheden". Het resultaat was dat hij pas na meer dan een uur de Verzetskaai en zijn wagen terugvond. Zijn ticket was geldig tot 16.55 uur en de parkeerwachters passeerden om 17.23 uur en schreven een bon uit.

Het stadsbestuur laat zich niet vermurwen door het emotioneel opgestelde bezwaarschrift uit Affligem: "Als men niet weet hoe lang een bezoek zal duren, moet men maar een parkeerticket kopen voor een langere tijd. Nog beter is het om gebruik te maken van een ondergrondse parking, waar men pas achteraf de effectief verbruikte tijd betaalt. Parking Veemarkt bleef tijdens de doortochtwerken steeds bereikbaar". Die laatste opmerking getuigt niet van veel inlevingsvermogen. Zelfs voor Kortrijkzanen was het bij momenten een helse klus om van de ene kant van de stadskern naar de andere kant te rijden, laat staan voor iemand van het verre Affligem.

parkeren2

11:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.