19-10-09

Armen nemen het woord in Kortrijks stadhuis

AkZie1

Op de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede namen een honderdtal armen, vrijwilligers en professionele hulpverleners het stadhuis van Kortrijk in om er zelf een bijzondere gemeenteraad te houden. De originele demonstratie werd georganiseerd door A'kZie, een armenvereniging op zoek naar erkenning. Uit de getuigenissen bleek hoe zorgelijk mensen met geldproblemen zich in Kortrijk door het leven moeten worstelen. Een actieplan met vier prioriteiten werd unaniem goedgekeurd en aan het stadsbestuur overhandigd: stop de klassengeneeskunde en richt een wijkgezondheidscentrum op; doe iets aan de woonnood door betere sociale huisvesting; haal de armen uit hun isolement; en steun de erkenning van A'kzie als vereniging waar armen het woord voeren.

Werelddag

Je zal maar arm zijn in Kortrijk. Het kan iedereen overkomen: scheiding, gezondheidsproblemen, werk verliezen, tegenslag allerhande, of gewoon van bij de geboorte minder kansen hebben dan de gelukkiger doorsnee... Op de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, 17 oktober, waren pakkende getuigenissen te horen in de gemeenteraadszaal in het Kortrijkse stadhuis. Voor een keer waren de banken van de raadsleden bezet door armen, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Buiten het stadhuis waren overal witte lakens opgeknoopt als symbool van de strijd tegen en het wille ontsnappen aan de armoede.

AkZie3

De bezetters waren nog zo braaf dat zij burgemeester Lieven Lybeer de demonstratie lieten voorzitten. Maar de andere aanwezige gemeenteraadsleden moesten het gebeuren volgen vanuit de publiekstribune (een groot woord voor enkele schamele banken). Aanwezig waren: Alain Cnudde, Francesca Verhenne, Antoon Sansen en Martine Vandenbussche van CD&V, onafhankelijke Eric Flo, en Petra Demeyere, Bart Caron en ikzelf van de progressieve fractie.

Klassengeneeskunde

Braaf of niet, maar wat de woordvoerders van de armen lieten horen, hield aan de ribben. Een vrouw vertelde haar wedervaren met klassengeneeskunde in de Kortrijkse ziekenhuizen. Toen zij via de spoed opgenomen werd, werd haar duidelijk gemaakt dat iemand met achterstallige rekeningen automatisch in een zaal met 4 bedden terechtkomt, met enkel basisverzorging. In haar geval ging het nochtans slechts over een kleine schuld die zij bovendien aan het afbetalen is. Pure discriminatie!

Mensen in armoede stellen een bezoek aan een dokter, tandarts of apotheker veelal uit, om financiële redenen. Op zoek gaan naar een dokter of apotheker die tegen terugbetalingstarieven wil werken, durven zij vaak niet. Daarom pleit de vereniging A'kZie voor een wijkgezondheidscentrum waar eerstelijnsgezondheidszorg gratis is.

Een nog niet zo lang geleden gescheiden, alleenstaande vrouw vertelde over haar martelgang om in Kortrijk een betaalbare woning te vinden. De vastgoedmakelaars weigeren zonder onderscheid huurders met een sociale achtergrond, niet alleen OCMW-kliënten maar ook zelfs mensen die op invaliditeit staan. Bij die kantoren zijn de huurprijzen toch zo goed als onbetaalbaar voor iemand met een inkomen van minder dan 1000 euro.

Voor een sociale woning zijn de wachtlijsten heel lang - tegen wie zeg je het! Er is een tekort aan sociale woningen. En met al die aparte maatschappijen is het heel verwarrend om je treffelijk in te schrijven. Op de particuliere markt kan je soms iets vinden, maar dan moet je al gaan liegen over je inkomenssituatie en veelal gaat het om panden met gebreken. Daarom de eis van A'kZie om meer sociale woningen te bouwen en het systeem van inschrijving drastisch te vereenvoudigen: nog slechts 1 kandidatenlijst, gecentraliseerd in bijvoorbeeld de stedelijke woonwinkel in oprichting.

Recht op cultuur

Een derde getuige had het over het isolement waarin mensen met tegenslag terechtkomen. "Het leven is voor de sterkeren. Geen geld, geen recht op leven" klonk het bitter. Het gevoel er niet meer bij te horen, is soms ook iets wat die mensen zichzelf aandoen. Ze sluiten zich op uit schaamte, ze hebben een heel laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. 

Daaraan probeert A'kZie zelf iets te doen. Ze maken tijd voor de mensen in miserie en pogen ze op weg te zetten in het kluwen van sociale voorzieningen. En af en toe brengt A'kZie de mensen ook samen voor ontspanning, een uitstap, een feestje. Armen hebben evengoed als iedereen recht op cultuur en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Ten slotte eisten de bezetters de erkenning van hun vereniging. Met de Vlaamse en stedelijke subsidies die daaraan gekoppeld zijn, zou A'kZie nog veel meer kunnen doen. A'kZie ondersteunt zijn aanvraag met een heus actieplan 2009-2010.

De vereniging groeide uit een groepswerking die in 2002-2004 opgezet werd met gelden van wijlen het Sociaal Impulsfonds. Als uitvalsbasis hebben de werkgroepen onder het voorzitterschap van Marc Soenen, het Centrum Overleie in de gewezen garage in de Overleiestraat (waar ook theater Antigone huist). De vereniging, vzw in oprichting, wil mensen in armoede organiseren, ze het woord geven, werken aan hun maatschappelijke integratie, de wereld verbeteren, en met de arme mensen in gesprek gaan en ze vorming aanbieden..

De Rodenburgs

Volgens A'kZie leven in Kortrijk, met zijn meer dan honderd sociale en hulpverlenende organisaties, niet minder dan 7.000 mensen in armoede. Voorzitter Marc Soenen ergerde zich in zijn toespraak op het stadhuis aan de 150.000 euro sponsoring die de VTM-reeks De Rodenburgs van het stadsbestuur had gekregen. Burgemeester Lybeer reageerde met een verwijzing naar de recente wijziging van de begroting waar nu ook toelagen aan de armenverenigingen is ingeschreven. Dat gaat dan om 15.000 euro (10%), waarvan 5000 aan A'kZie. De groep krijgt 8 uur per week professionele ondersteuning door iemand van caw Piramide.

Nog wat De Rodenburgs - die symbool moeten staan voor de toprijkaards in onze stad - betreft, hekelde de A'kZievoorzitter het feit dat zijn organisatie de dag voor haar manifestatie al haar voorbereidselen in het stadhuis moest onderbreken voor opnames van die VTM-serie. Een half opgestelde expositie van kunst uit de verschillende scholen waar A'kZie contact mee had gehad, moest ijlings worden opgebroken...

Niettemin werd de bezetting van het stadhuis afgerond met de inwijding van een kustwerk van het vijfde beroeps textiel en metaal van het Provinciaal Technisch Instituut. Het werk toont een meisje in gelast plaatstaal dat een stoffen wereld vol armoede optilt. Kevin Desmet, PTI-leerling stelde het werk van hem en zijn maten voor.

AkZie2

15:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.