17-10-09

Politiezone Vlas moet ten einde raad extra gebouwen huren

Beverlaai 3 2

De lokale politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) hokt in verouderde en te benepen commissariaten. Het korps koesterde evenwel de hoop spoedig te kunnen verhuizen naar een nagelnieuw hoofdkwartier op Kortrijk Weide, samen met de federale politie. Maar hun geduld wordt danig op de proef gesteld. De bouw van het spectaculaire complex heeft jaren vertraging opgelopen. Wachten kan niet meer; de werking lijdt onder de onaangepaste huisvesting. Daarom gaat de lokale politie tijdelijk een paar gebouwen bij huren, van de gewezen tapijtfabriek Depoortere Frères in de Beverlaai. Een noodoplossing die de gemeenschap jaarlijks zowat 120.000 euro kost.

Derde site

Toen het politiekorps van stad Kortrijk in 2002 opging in de Politiezone Vlas, was het al lang duidelijk dat de Kortrijkse flikken veel te eng behuisd waren. Ikzelf heb daarover nog een interpellatie gehouden in de Kortrijkse gemeenteraad in de jaren 90 (of was het 80?). Met de fusie met de poltiemensen van Kuurne en Lendelede is het tekort aan werkruimte alleen maar nijpender geworden. De Politiezone betrekt thans twee commissariaten in de stad: het complex tussen de Oude-Kasteelstraat en de Persynstraat en het gewezen Gaselwestgebouw in de Sint-Amandslaan.

Het commissariaat in de Persynstraat, in Oostblokstijl, voldeed al lang niet meer en was te klein voor het hele korps. Waar is de tijd dat burgemeester Sansen met het idee speelde om voor de politie een nieuwe stek in te richten in het opgedoekte slachthuis aan de Veemarkt? Er zijn toen, twintig jaar geleden, zelfs testen gedaan met politiewagens om te bekijken hoe vlug met van daaruit kon interveniëren. Het plan is niet gerealiseerd; de slachthuispanden zijn verkocht aan promotor Thiers, die er een flatgebouw neergepoot heeft alsof het zicht op zee had.

Als noodoplossing heeft de politie dan maar een tweede gebouw in gebruik genomen, de vroegere kantoren van Gaselwest in de Sint-Amandslaan. Korpschef Stefaan Eeckhout noemde dat wel nefast voor de goede werking van zijn korps: er blijken zich twee clans met verschillende culturen te hebben ontwikkeld in de twee commissariaten. In het nieuwe complex op Kortrijk Weide moeten ze weer allemaal bijeenkomen. Maar intussen trekt men wel naar een derde site!

Opgetilde driehoek

In 2006 deed het Kortrijkse stadsbestuur op aansturen van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck voortvarend een oproep tot kandidaatstelling gericht op de internationale scene van toparchitecten. De stad wilde op die manier een ontwerper vinden voor een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Nog voortvarender was eerder aan architect Stéphane Beel de opdracht toevertrouwd voor het hele gebied een rudimentair masterplan uit te werken. De voortvarendheid - sommigen noemen het improvisatie - bestond erin van allerlei grootse plannen op gang te brengen nog voordat men over de grond beschikte laat staan zekerheid had over de geschiktheid van de grond.

Niettemin waagden beroemde bureaus hun kans en het was Xaveer De Geyter die de opdracht binnenhaalde met een ontwerp van een "opgetilde driehoek van vier bouwlagen in inox op palen". Het gaat om een investering van zeker 22 miljoen euro. De stad betaalt die nadat de federale overheid zich ertoe verbonden heeft de nodige huur te betalen voor de federale politiediensten die een deel van het complex zullen innemen. Bij de bekendmaking van het winnende ontwerp begin 2008 liet Stefaan De Clerck zich ontvallen: "Met wat geluk staat het politiebureau er tegen 2011".

Intussen is het overduidelijk dat het niet zal lukken. Optimisten bij de politie hopen op een verhuis naar de opgetilde driehoek in 2013; realisten durven hopen op 2014. Maar dat kan alleen als het bouwdossier onmiddellijk van start kan gaan. En dat is dus niet het geval.

Niet gelukkig

Vooral de niet ingecalculeerde zware verontreiniging op de beoogde gronden gooit roet in het eten. Het is zelfs mogelijk dat het politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide er nooit komt. "Er loopt over de vervuiling vooraan het terrein nu een onderzoek", verklaarde Trui Tijdgat, directeur van het stadsontwikkelingsbedrijf SOK dat optreedt als bouwheer, aan Het Nieuwsblad (19 april 2009): 'Het Fonds van Spoorweginfrastructuur (FSI) laat nagaan hoe erg het gesteld is met die vervuiling. Er is onder meer sprake van kalkslib in de grond. Van de sanering die achteraan moest gebeuren, waren we wel al op de hoogte."

Het is die ingrijpende sanering van de gronden die de aankoop kan verhinderen door de stad aan de Belgische Spoorwegen. Als de sanering duurder uitvalt dan de prijs die het Fonds van Spoorweginfrastructuur nu vraagt aan de stad, is het mogelijk dat het FSI de hele transactie niet meer de moeite waard vindt. Zie ook mijn eerdere stukken van 19 februari 2009 en van 25 september jl. In het contract tussen de stad en het FSI staat immers dat het fonds de sanering voor zijn rekening moet nemen. De prijs die de stad Kortrijk moet betalen voor het terrein, ligt hoe dan ook vast op driemiljoen euro.

Ondertussen dreigt de federale politie uit het gezamenlijke project te stappen. Op de politieraad van vorige maand vernam raadslid Bert Herrewyn, sp.a, van korpschef Stefaan Eeckhout dat de federale politie zekerheid van planning wil tegen eind dit jaar. Zo niet, gaan ze apart op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. "We zijn inderdaad niet gelukkig met de gang van zaken", liet commissaris Erwin Culo, van de dienst Algemene ondersteuning, infrastructuur en uitrusting dienst Patrimonium Vlaanderen weten in Het Nieuwsblad (19 april 2009).

Bureau in de kelder

En de komende Politieraad, op 26 oktober 2009 (publieke zitting, om 18.30 uur in het stadhuis van Kortrijk), zal de beslissing nemen om voor de lokale politie, in afwachting van het hoofdkwartier dat er ooit ergens moet komen, bijkomende gebouwen te huren. In het dossier dat aan de politieraadsleden is toegezonden, staat in geuren en kleuren waarom de flikken niet langer kunnen wachten. 

Uitgebreid citaat: "Momenteel is het ruimtegebrek dermate kritiek dat reeds alle gangen in het gebouw van de Oude-Vestingsstraat gebruikt worden om dossierkasten, bureautafels en andere materialen in onder te brengen. Niet alleen verdachten doch ook slachtoffers moeten verhoord worden in geïmproviseerde verhoorlokalen die opgetrokken werden in deze gangen. De wachtzaal werd wegens recent plaatsgebrek verplaatst naar de traphall. Klantvriendelijk kan men dit absoluut niet noemen.

De ruimte in de kledijkamers is totaal opgebruikt. Bij een aanwerving van nieuwe collega’s zijn er geen vrije ruimtes of vrije kledijkasten meer in de voorziene kledijruimte. Niet alleen de ruimte binnen het gebouw van de Oude-Vestingsstraat is meer dan problematisch doch dit is
tevens het geval met de aanwezige parkeerplaatsen van voertuigen. Het verkrijgen van 3 bijkomende parkeerplaatsen in de Oude-Vestingsstraat is reeds een kleine verbetering doch momenteel ontbreken wij nog een zevental parkeerplaatsen. Deze voertuigen worden nu gestald in de ondergrondse parking van het
Schouwburgplein wat weinig functioneel kan genoemd worden.

De medewerkers van de cel Wagenpark van de directie Logistiek, die instaan voor het operationeel houden van het wagenpark, hebben hun bureau in de kelder van het gebouw in de Oude-Vestingsstraat. Daar
hebben zij immers 2 parkeerplaatsen ter hunner beschikking om aan de voertuigen te werken. Dit als gevolg dat zij voortdurend geconfrontreerd worden met een ruimte die, afhankelijk van het aantal wagens die binnen- en buitenrijden, gevuld is met uitlaatgassen. Opmerkingen door de arbeidsgeneesheer en door de
preventieadviseur werden reeds geformuleerd doch momenteel is er geen andere uitwijkmogelijkheid.
" Tot zover het citaat uit het politieraaddossier.

Laatste Dagen

Voor die tijdelijke derde site heeft de logistieke dienst van de politie zijn oog laten vallen op drie gebouwen in de Beverlaai. Het gaat om gebouwen van de vroegere tapijtweverij Depoortere Frères, die daar werd opgericht in 1857. In 1980 vertrok de fabrikant van luxetapijten naar Moeskroen, waar de firma enkele jaren geleden failliet ging. De indrukwekkende bakstenen gebouwen met karakteristieke grote vensters werden na het vertrek van Depoortere verhuurd aan diverse gebruikers. Zo ook aan 'de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der Laatste Dagen', zeg maar de Mormonen. Hopelijk hoeft de politie daar niet te blijven tot die Laatste Dagen.

Beverlaai 3 3

Gevlast

Van het hoofdgebouw van de gewezen fabriek, Beverlaai 3, wil de Politiezone Vlas de benedenverdieping en de kelder huren: 713 m² bureaus en 630 m² kelderruimte, tegen 67.875 euro per jaar, voor een verlengbare drie jaar. In het gebouw komt de Lokale Recherche. Daardoor komt in de Oude-Vestingstraat 338 m² vrij op de derde verdieping en, niet te vergeten, ook 25 kledijkasten en twee parkeerplaatsen.

De Politiezone wil ook het bijgebouw naast de fabriek, Beverlaai 3, in zijn geheel huren: 816 m² waarvan 252 m² kantoorruimte op de twee verdiepingen. Hier komen zowel de dienst Logistiek als de cel Wagenpark, die bijzonder 'gevlast' is op de omvangrijke opslagruimten en de garage. Wat een verademing - letterlijk - met de kelder in de Oude-Vestingstraat! Huurprijs: 33.688,44 euro per jaar. De dienst Logistiek krijgt op die manier weer onderdak in eenzelfde gebouw. Nu pakt de dienst 53 m² en de hele kelder in in de Oude-Vestingstraat en 118 m² in de Sint-Amandslaan.

Aan de overkant van de Beverlaai wordt bovendien het nummer 4bis gehuurd, een instapklare loods, 928 m², als stalplaats voor de dienstwagens en de persoonlijke wagens van het personeel. Huurprijs: 17.307,24 euro per jaar.

Alles bijeen gaat het, onafgezien van de vereiste waarborgen en commissielonen aan de makelaars, dus om een extra jaarlijkse uitgave van 118.870,68 euro plus de grondlasten. Improvisatie heeft zijn prijs!

Beverlaai 4bis 11

16:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.