11-10-09

Komt het tot een open oorlog tussen Kortrijks stadsbestuur en VTM-restaurant Dell'Anno?

Dell'Anno3

Het stadsbestuur van Kortrijk krijgt op zijn komende vergadering op woensdag 13 oktober 2009 een pikant dossier op zijn bord met betrekking tot het VTM-restaurant Dell'Anno. Zoals men weet, huist dat restaurant, winnaar van de VTM-reeks 'Mijn restaurant' zeker nog tot het einde van het jaar in het historische stadsgebouw 'De Oude Dekenij'. Het ziet ernaar uit dat uitbaters Claudio en Gaëlle het mes op de keel worden gezet: een deftig huurcontract tekenen of niet meer kunnen openen. De stad blijkt de stedenbouwkundige slordigheden van het gelauwerde koppel meer dan beu. Zware woorden als 'kraken van het pand' en 'bouwmisdrijf' kleuren het dossier. Intussen is het restaurant aan alle kanten verzegeld en politioneel bewaakt, na het optreden van zowel de inspectie ruimtelijke ordening als de gewestelijke erfgoedinspecteur. Hoe kan dat nog goed aflopen? Advocaat Marc Verwilghen zal hier een kluif aan hebben!

Verzegeld

In het dossier dat het stadsbestuur komende woensdag op zijn bord krijgt, worden Claudio en Gaëlle 'krakers' genoemd. De stad heeft immers een huurcontract met de Vlaamse MediaMaatschappij (zeg maar VTM) dat slechts betrekking heeft op de gelijkvloerse verdieping van De Oude Dekenij. Uit een proces-verbaal van de politie blijkt dat op de niet verhuurde eerste verdieping slaapgelegenheid is ingericht voor verscheidene personen in een drietal kamers: "er bevinden zich daar duidelijk recent beslapen bedden, kledij, televisie enzovoort". Ook heeft Claudio een kantoor ingericht op de pallier van de eerste verdieping. "Dergelijke praktijken kunnen enkel beschouwd worden als het 'kraken' van het pand" zegt het dossier.

Voorts noemt het dossier het feit dat er werken zijn uitgevoerd zonder de nodige vergunning "een bouwmisdrijf". En de uitgevoerde werken kunnen niet rekenen op veel begrip. Zo heeft men moeten 'schijven' in de bestaande natuurstenen vloer voor de plaatsing van leidingen. "De herstelling is onoordeelkundig gebeurd met chape. Door de vele beschadigingen dient de natuurstenen vloer over de hele oppervlakte als onherstelbaar te worden beschouwd" meent de stadsdienst Facility.

Dat bouwmisdrijf moet ook ter ore zijn gekomen van de inspecties. Op 23 september jl. ging gewestelijk stedenbouwkundig ingenieur Tom De Roep kijken. Hij stelde vast dat verschillende werken aan het gebouw waren gebeurd zonder vergunning of toestemming van de stad. Op 28 september passeerde op zijn beurt gewestelijk erfgoedinspecteur Dirk Van Oost die hetzelfde vaststelde. Zij geboden de werken stop te zetten en verzegelden het pand aan al zijn toegangsdeuren. Het slot van de veranda werd aan de buitenzijde verzegeld en de sleutel werd overhandigd aan de politiecommissaris 'voor verdere opvolging van het dossier'.

Gunstig

Claudio en Gaëlle reageerden vlug met alsnog een officiële aanvraag te doen voor de gewenste werken. Het is die aanvraag die de aanleiding is van het dossier van woensdag.

Merkwaardig genoeg adviseert de stadsdienst Facility de aanvragen van het gelauwerde koppel grotendeels gunstig. Maar door het hardhandige optreden van voormelde inspecties, maant de dienst het stadsbestuur toch aan tot grote terughoudendheid.

Er zijn vooreerst de vergunningsplichtige werken die zonder vergunning werden uitgevoerd: in de tuin van het pand - die tuin is evenmin vervat in het lopende huurcontract met VTM - heeft Claudio van de zomer (zie mijn stuk van 12 augustus waarin ik ervan uitging dat er toch een vergunning was) twee afvalcontainers ingegraven en een koelcel geplaatst. Daarvoor vraagt Claudio (bvba Clausix) nu een tijdelijke vergunning. Erfgoed Vlaanderen steigert tegen de gedachte van dergelijk tuig in een historische tuin die nog sporen bevat van de middeleeuwse stadsgracht, en stelt zware voorwaarden. De stadsdienst Facility zou er wel mee akkoord kunnen gaan, als voldaan wordt aan de voorwaarden van de Erfgoedambtenaren en als de tuin achteraf eventueel in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld.

De interne inrichtingswerken behoeven geen bouwvergunning. Maar aangezien het gaat om een beschermd pand, is eigenaar Stad Kortrijk wel onderworpen aan de goedkeuring van de erfgoedambtenaren. Overigens heeft ook de brandweer bezwaren tegen bepaalde aanpassingen. Het reeds aangebrachte akoestische spanplafond zou niet stabiel zijn bij branden van langer dan een half uur. Op vraag van het OCMW, dat eigenaardig genoeg eigenaar is van de kelders van het stadsgebouw, mogen er ook geen leidingen in die kelders worden aangebracht.

Zware voorwaarden

Het dossier geeft het advies om de aangevraagde werken een vergunning te geven of toe te staan onder zware voorwaarden. Bvba Clausix moet rekening houden met de bindende voorwaarden opgelegd door Bouwkundig Erfgoed RO Vlaanderen en met de brandweeropmerkingen. De werken moeten voortaan in nauw overleg gebeuren met de stadsdienst Facility en de gewestelijke inspecties van Stedenbouw en Bouwkundig Erfgoed. En er moet een 'post-interventiedossier' worden opgesteld; dat betekent dat de bouwheer een map moet kunnen voorleggen met keuringsverslagen, materialenfiches enzovoort.

Maar daarenboven wordt het stadsbestuur aanbevolen het standpunt hard te maken dat al op 5 oktober jl. aangetekend aan Claudio en Gaëlle is meegedeeld: "Er kan geen enkele toelating meer worden verleend zolang er tussen de vennootschap Clausix en de stad geen contractuele relatie ontstaat. Deze contractuele relatie dient, wat de stad betreft, goedgekeurd te worden door de gemeenteraad, op basis van een nog op te maken ontwerp van overeenkomst/akte". Het komt erop neer dat het koksduo wel het akkoord van de stad kan krijgen voor de aangevraagde werken, maar dat zij pas mogen beginnen als dat contract is afgesloten.

Claudio en Gaëlle zitten intussen een beetje tussen hamer en aambeeld. Die werken hebben zij zonder vergunning en/of toestemming aangevat om te voldoen aan de eisen van een andere inspectie, de eetwareninspectie die er een HACCP-onderzoek deed (Hazard Analysis Critical Control Points).

Dringend werk voor de advocaat van het koppel, OpenVLD-politicus Marc Verwilgen. Had al die miserie niet vermeden kunnen worden als het stadsbestuur zich niet halsoverkop en improviserend in het avontuur van de Mijn-Restaurant-serie had gestort en meer doordacht op voorhand correcte afspraken had gemaakt met de TV-makers en de deelnemende restauranthouder? 

19:08 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Onze Claudie en stad Ja, Stad klungelt ook. Hangt er nu al een bekendmaking van het openbaar onderzoek in het stadhuis? Doorkruist het College met deze te verwachten besluiten niet het openbaar onderzoek? Men vermijdt nu al mogelijke bezwaren.
Marc, de voordeuren zijn niet verzegeld.
En de gele affiches hangen nier reglementair.

Gepost door: Frans Lavaert | 11-10-09

Claudio als kraker ? Stad heeft blijkbaar vergeten dat volgens een latere bijlage in het huurcontract met VTM ook de bovenverdieping mocht gebruikt. Claudie is geen kraker !

Gepost door: Frans Lavaert | 11-10-09

Claudie toch kraker Oei. VTM mocht middels een tweede huurovereenkomst met stad (28 januari) de lokalen 5, 6 en 7 van de bovenverdieping gebruiken. Maar alleen voor de duur van het programma. Dus toch kraker. Excuus Claudio.

Gepost door: Frans Lavaert | 12-10-09

Gaëlle en Meneerke Frans Meneerke F. - de mens die voor de verse prei wou zorgen - werd door het headhuntersbureau van Gaëlle gewraakt. Dat Meneerke zich nu tegenover deze would-be minnares weert als een duivel in een wijwatervatje en de hoop koestert nog ooit met haar te Rok en Rollen toont aan dat Meneerke's einde al een tijd lang is ingezet.

Gepost door: walter maes | 15-10-09

burgerzin is toch niet aan de heer Dell'anno besteed: zijn nieuwe vaste parkeerstekje voor zijn zware terreinwagen is midden (!) in de 'secret garden' aan het Boerenhol. Of hij daarvoor zelf de betonnen antiparkeerblokken heeft versleurd is mij niet duidelijk, doch dit is er toch ook weer een beetje over...

Gepost door: buurtbewoner | 28-11-09

De commentaren zijn gesloten.