27-08-09

Kortrijkse huisvuilzakken: kindertekeningen weg, duurder en met spellingsfout

huisvuilzakken De Coene1

De beroemde kindertekeningen verdwijnen van de Kortrijkse huisvuilzakken. Ze worden duurder. En in de groene tekst, die erop komt, uniform voor de hele streek, staat een storende zetfout.

Creatie

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft van de week (26 augustus 2009) beslist in te gaan op de oproep van de afvalintercommunale IMOG om in heel de streek gelijke huisvuilzakken in te voeren. Hoewel Kortrijk grootste aandeelhouder is van IMOG, blijkt eens te meer dat de stad - die er bijvoorbeeld maar niet in slaagt het voorzitterschap en de leiding op te eisen - in die intercommunale in de verdrukking staat van een coalitie van de andere gemeenten. De beslissing over de huisvuilzakken valt onmiskenbaar in het nadeel uit van de Kortrijkse gezinnen.

Het opvallendst is dat Kortrijk - "innovatie, creatie en design" en nu ook "jong" - zijn vrijheid verliest om op de uniforme huisvuilzak iets creatievers te zetten dan een voorspelbare, obligate tekst in ambtenarees. Het was sp.a-er Philippe De Coene die, toen hij nog schepen was, het initief nam om de zakken te tooien met kindertekeningen. Dat was educatief ten zeerste verantwoord. In een jaarlijkse wedstrijd leerden kinderen van op heel jonge leeftijd aandacht hebben voor het leefmilieu. En de zakken en de hele huisvuilophaling kwamen in een sympathiek licht te staan bij de bevolking.

Zetfout

Die kindertekeningen mogen niet meer vanaf nieuwjaar. In de plaats daarvan komt op de zak een groen gedrukte tekst ... met een druk- of spellingsfout. "Ophaling start om 9u 'smorgens" zo staat het in de tekst die is goedgekeurd door het stadsbestuur op voorstel van IMOG. Het moet natuurlijk zijn: " 's morgens", met een spatie tussen 's en morgens.

bromure 2010

Duurder

De zakken worden ook merkelijk duurder. Waar er in Kortrijk ook altijd aandacht was voor het sociale aspect van de huisvuilophaling, hanteerden de andere gemeenten vaak duurdere prijzen. De duurte van de zak kan wel een zeker preventief effect hebben en de gezinnen ertoe aansporen niet te veel afval buiten te zetten. Maar niemand, ook de meest milieubewuste mens, ontsnapt niet aan afval. En de zakken kosten evenveel voor arme en rijke, grote en kleine gezinnen. Een voorstel van Philippe De Coene om de grote gezinnen jaarlijks een pakket gratis huisvuilzakken te bezorgen, werd door de toenmalige coalitiepartner CD&V afgeblokt.

Het Kortrijkse stadsbestuur laat thans zijn sociale terughoudendheid ten opzichte van dure huisvuilzakken varen. De gewone huisvuilzak wordt een kleine 5% duurder (van 1,24 naar 1,30 euro per zak of een prijsstijging van 0,6 euro per pak van 10). Feller is de prijsstijging van de kleine - vooral door bejaarden gebruikte - huisvuilzak: een stijging met 25% (van 0,60 tot 0,75 euro per zak of plus 1,5 euro per pak van 10).

Eigenlijk gaat het eens te meer om een belastingsverhoging door de CD&V-OpenVLD-coalitie. De verkoopprijs van een huisvuilzak heeft niets te maken met de werkelijke kost ervan. Het gaat om een soort verdoken afvalretributie. De 'winst' die de stad maakt op de verkoop van de zakken is aanzienlijk. De normale zak wordt bij IMOG besteld tegen 100,51 euro per duizend zakken. Dat is een kostprijs van 0,10051 euro per zak; winst: 1,20049 euro per zak. De kleine zak levert een winst op van 0,68773 euro per zak op.

Marcelleke

Ook het type zakken verandert. IMOG schreef een algemene offerteaanvraag uit, waaraan volgende firma's meededen: Sphere Belgium, KD Plast, Jemaco, Plastipack, Powerpack, en All Plastic Packing. Niet minder dan twee laboratoria testten de aangeboden zaken op foliedikte, 'kogelvalwaarde', doorscheurweerstand, perforatieweerstand, massa van de zak, lassterkte, waterdichtheid, sterkte van de trekband, valproef enzovoort.

Hoewel de klassieke zak - zoals die in Kortrijk in gebruik was tot nu - met metalen sluitstrip het stevigst uit de proeven kwam, opteert men voor een nieuw type: een "Marcelleke". Het gaat om een zak die er bovenaan uitziet zoals het onderlijfje van Onslow, met twee hengels. Dat is een Australisch ontwerp, dat zogezegd 8% meer inhoud kan bevatten - niettemin blijft 60 liter of 15 kg het toegelaten maximum.

Nieuwjaar

De levering aan de handelaars van de huisvuilzakken met kindertekeningen wordt vanaf 19 december 2009 stopgezet. De resterende voorraad op het stadhuis wordt na nieuwjaar simpelweg vernietigd. Het heeft niet veel zin om als Kortrijkzaan nog vlug een voorraadje van de goedkopere zakken in te slaan: vanaf 5 april 2010 mogen de vuilnismannen alleen nog de duurdere zakken met de spellingsfout in de vuilniswagen gooien.

Toerisme

De vraag rijst of de uniformisering van het afvalbeleid daarmee stopt. Zo is het in de IMOG-regio alleen nog stad Kortrijk die het gewone niet-recycleerbare restafval (de wekelijkse huisvuilzak dus) ophaalt met eigen personeel en eigen materiaal. Zal het door de andere gemeenten gedomineerde IMOG er op aandringen dat ook Kortrijk zijn vuilnisophaling privatiseert? 

Voorst hanteert Kortrijk op zijn containerparken nog altijd het nultarief voor inwoners-particulieren die de moeite doen hun afvalgrondstoffen selectief te komen brengen. In de andere IMOG-gemeenten moet men voor die bereidwilligheid betalen. De intercommunale dringt er al langer op aan dat stad Kortrijk zich schikt naar die praktijk van de andere vennoten. Dat is zogezegd om afvaltoerisme te vermijden (inwoners van andere gemeenten die zich van hun afval komen ontdoen in het goedkopere Kortrijk), maar daartoe heeft de stad al lang creatieve oplossingen bedacht.

huisvuilzakken De Coene2

12:39 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Misschienzijndespatiesookduurdergeworden?

Gepost door: Martine | 28-08-09

Duurdere vuilniszakken, dat betekent nóg meer openbare vuilnisbakken volgepropt met huisvuil, sluikstortingen en zwerfvuil in het milieu... :(

Gepost door: koenraad | 04-09-09

De commentaren zijn gesloten.