12-06-09

Stad Kortrijk jaagt op ratten

rioolputje11 

Het Kortrijkse stadsbestuur zet de strijd tegen de bruine rat onverdroten voort. Na niet zo goede ervaringen met de indiener van de laagste offerte bij de vorige aanbesteding, kiest de stad thans voor de duurste rattenvanger. Die aangeboden duurste prijs is merkwaardig genoeg precies gelijk aan het ingeschreven bedrag op de begroting. Een definitieve overwinning op het miljoenenvolkje in onze riolen zal het wel niet worden...

Territoriumstrijd

Op zwoele lenteavonden kun je soms wel eens een rat je pad zien kruisen, in het Groeningepark bijvoorbeeld - waar overigens sinds kort ook eekhoorntjes ronddartelen. De rat die je voorbij ziet trippelen, is ongetwijfeld een bruine rat - het meest succesvolle zoogdier ter wereld na de mens. Het knuffeldier bevolkt onze riolen en dank zij zijn voortdurend geknaag verstoppen die pijpen minder rap. Voorts is het aan de bruine rat te danken dat de pest uit onze contreien is verdwenen: de bruine rat heeft immers de zwarte rat, verspreider van de pest, bijna geheel verdrongen. De zwarte rat is teruggedreven naar de buiten.

Het is een illusie dat wij de bruine rat gaan kunnen uitroeien. De soort is perfect aangepast aan ons riolenstelsel en dat kunnen wij toch niet afschaffen. Maar gemeentebesturen kunnen het zich niet veroorloven het beestje vrij spel te geven boven de grond. Tot een jaar of drie geleden voerde stad Kortrijk de territoriumstrijd onder succesvolle zoogdieren - mens versus bruine rat - met eigen personeel. Nog altijd kunnen Kortrijkzanen die thuis het gezelschap krijgen van ratten, bij de dienst Leefmilieu van de stad goedkoop rattenvergif gaan halen (1 euro voor een serie van 10 dosissen). Verdelging is trouwens verplicht.

Ratten op straat of park kun je melden bij het meldpunt rap en rein (zo gedoopt door Philippe De Coene toen hij nog schepen was). De bruine en zwarte rat bestrijden de stadsdienten met gif, terwijl ze voor de muskusrat - de bewoner/ondermijner van oevers van beken en grachten - lokaas met vallen gebruiken. Zo beperkt men het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Drie criteria

Om de bruine rat te beletten de riolen te verlaten, doet de stad sinds 2006 een beroep op externe specialisten. Tot nu was het de firma Hunt Pest Control Services van Roeselarenaar Wim Vangierdegom, onderdeel van de groep Pest Management Solutions, die de klus mocht klaren. Nu het contract is afgelopen, vroeg het stadsbestuur prijs aan een drietal firma's voor een nieuwe opdracht. Deze keer is aan het bestek een lijst van niet minder dan 50 rioolputjes toegevoegd waar al uitbraken van ratten zijn gesignaleerd. De gecontacteerde firma's waren MDR Service van Wieze, A.tac van Izegem en Pest Management Solutions (Hunt) van Roeselare.

De rattenpakkers werden beoordeeld volgens drie criteria. Ze konden vooreerst 30 punten verdienen met hun bestrijdingsplan. Hunt scoorde 25 punten met zijn voorstel om te werken met 5 soorten gif op de 50 in het bestek vermelde rioolputjes. MDR kreeg slechts 20 punten door te willen werken met 2 soorten vergif op die 50 rioolputjes. A.tac kreeg alle 30 punten met zijn offerte van 3 soorten vergif in die 50 putjes plus steekproeven in andere putjes. Het is mij niet duidelijk waarom het bedrijf dat met drie soorten vergif werkt meer punten krijgt dan het bedrijf dat met vijf soorten werkt.

Het tweede criterium was de verslaggeving over deze oorlog tussen mens en dier, ook op 30 punten. De motivatie van het stadsbestuur met betrekking tot Hunt is hoogst eigenaardig - als daar maar geen rechtszaak van komt. Hunt krijgt maar 20 op 30 omdat: "de ervaring uit het verleden ons leert dat hetgeen vermeldt staat in het rapport niet strookt met de werkelijk uitgevoerde taken". Dat is noch min noch meer een beschuldiging van valsheid in geschrifte! Raar dat de firma dan toch nog 20 punten krijgt; in een examen zou die motivatie uitdraaien op uitsluiting.

Ook MDR krijgt slechts 20 op 30, omdat de firma niet duidelijk aangeeft hoe ze hun rapporten zullen opstellen. Tja, van een rattenvanger moet je toch niet al te veel literatuur verwachten. Alle punten krijgt weeral A.tac. Het Izegemse bedrijf maakt driemaandelijks een gedetailleerd rapport en voor de rioolputjes in een viertal hoofdstraten wil men er zelfs politieassistentie bij halen. Of korpschef Stefaan Eeckhout daarvoor manschappen ter beschikking zal willen stellen, is een andere vraag.

Op 40 punten staat de gevraagde kostprijs. De goedkoopste offerte komt van MDR: 2890,80 euro voor vier bestrijdingsoperaties per jaar. Hunt vraagt 5982 euro voor zes passages aan de rioolputjes per jaar, in de lente en de herfst. En A.tac vraagt 7300 euro voor dezelfde service als Hunt.

Duurste

Met 90 punten op 100 haalt A.tac dus de hoogste score in de gunningscriteria. Omdat het prijsverschil toch niet verwaarloosbaar is, mocht de zaakvoerster haar aanpak eens komen voorstellen, en dat onderhoud charmeerde de decisiontakers. Het bleek dat A.tac uitsluitend 's morgens vroeg of 's avonds laat uitrukt, om het verkeer niet te hinderen en de bevolking niet te opzichtig te choqueren. Voortdurend worden steekproeven genomen om te zien waar vergif is verorberd en moet aangevuld worden. En de hele operatie wordt nauwkeurig op papier gezet.

Het stadsbestuur koos dus voor de duurste aanbieder: A.tac voor 7300 euro per jaar exclusief 21% BTW. Met BTW inbegrepen is dat 8833 euro per jaar, precies het bedrag dat daarvoor op de begroting is ingeschreven. Dat moet lukken!

Zie ook mijn eerdere stukken over de bruine rat en hoe de rattenvangst in Kortrijk is begonnen.

rioolputje2

09:45 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

een fluitje van een cent Natuurlijk mag je de muskusrat niet vergiftigen. Ze moet immers eetbaar blijven.
Deze toezegging aan tac werpt zeker heel wat argwanende vragen op. Er zijn nochthans goedkopere methodes om ratten uit te schakelen. Zoals een populatie zwerfkatten (maar misschien zijndie ook al uitgeroeid).
En ooit heeft er iemand het klaargespeeld om alle rattten ui t een stad te verjagen, enkel door op een fluitje te spelen.

Gepost door: Martine | 13-06-09

Boterhammen in 't park. Laat geen resten na. Kan ook al helpen.

Gepost door: tine | 14-06-09

fluitje Dat zal dan op het fluitje van burgemeester Lybeej moeten zijn.

Gepost door: Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester | 14-06-09

diezijnratten En wat met het rattenkweekprogramma onder de diezijn duiventil ?

Gepost door: walter maes | 22-06-09

duiventil ik dacht dat het de bedoeling was de overlast van de vliegende ratten (sorry, duiven) te beperken. Iets op tegen Verdriet?

Gepost door: Polo | 27-06-09

De commentaren zijn gesloten.