29-05-09

Experiment nachtasiel heeft nut bewezen maar wordt opgeschort tot december

krot Watermolen1

Vorige winter was er in Kortrijk voor het eerst een beperkt experiment van nachtasiel voor daklozen. De test heeft zijn nut bewezen. 51 personen konden samen 697 nachten ontsnappen aan buiten slapen of overnachten in allerhande kraakpanden en andere bouwvallen. Er is overigens vastgesteld dat de nood groter is dan het aanbod. Het stadsbestuur beslist het experiment voor de komende winter nogmaals te organiseren. Het nachtasiel zal zelfs een maand langer openblijven dan de drie maanden in de voorbije winter. Voor de financiering vraagt men ook het OCMW om bij te springen en eventueel ook weer de Provincie. Voorts hoopt men op steun van de liefdadigheid. Het initiatief vraagt trouwens ook grote extra inspanningen van de betrokken organisaties uit het sociale werk. De vraag blijft waarom men dat nachtasiel niet het jaar rond kan open houden. Waarom moeten de daklozen in de lente, zomer en herfst 's nachts gedwongen op straat doorbrengen?

Reële behoefte

Op 15 maart sloot het nachtasiel De Korenbloem in de Pieter De Conincklaan zijn deuren. Na het verdwijnen van Mensen Onderweg - een particulier liefdadigheidsinitiatief - enkele jaren geleden, werd er een experiment opgezet door het stadsbestuur, het OCMW, de centra voor algemeen welzijnswerk Piramide en Stimulans, Samenlevingsopbouw en het Welzijnsconsortium. Daklozen konden er van de winter enkele nachten ontsnappen aan buitenslapen. Zie mijn vorig stuk.

Het experiment heeft aangetoond dat een nachtasiel in Kortrijk beantwoordt aan een reële behoefte. In de 91 nachten dat er bedden ter beschikking stonden, zijn er 697 overnachtingen geweest van 51 verschillende personen. Om de mensen niet weg te houden uit de - strengere - reguliere opvanginstellingen, kon een dakloze immers maar 5 nachten op 14 van het nachtasiel gebruikmaken. In de praktijk moesten die mensen maar op eigen houtje een geïmproviseerd onderkomen zien te vinden tijdens de nachten waarop ze niet welkom waren in De Korenbloem.

Gebleken is dat de meeste cliënten van het nachtasiel in de leeftijdscategorieën zaten tussen de 18 en de 50 jaar. In grote mate hadden zij te kampen met meer dan een probleem: behalve dakloosheid waren er vaak ook drank- en drugsverslaving, psychische problemen, onoverkomelijke schulden, ontspoorde familiale verhoudingen enzovoort.

Uit het experiment bleek ook dat veel daklozen zo argwanend staan tegenover de hulpverlening en de eisen van die hulpverlening, dat zij zelfs geen gebruik wilden maken van dat vrijblijvende nachtasiel. De noodzaak blijft ook bestaan na de winter en de nood is groter dan de 10 à 15 bedden die per nacht werden aangeboden, aldus de initiatiefnemers. Toch vonden enkele gebruikers door hun verblijf in het nachtasiel de weg naar de bestaande opvang met leefregels en naar de zorg.

Oldenzeel

Het experimentele nachtasiel draaide vooral op vrijwilligers en op extra-werk van de deelnemende caw's en straathoekwerkers. Het gebouw kreeg men gratis ter beschikking van vzw De Korenbloem, maar de inrichting gebeurde door de klusjesdienst van caw Stimulans, met meubels van de Kringloopwinkel. Met de financiële inbreng van de lokale autoriteiten (stad 17.500 euro, OCMW 17.500 euro, Provincie 12.500 euro) konden drie halftijdse medewerkers aangeworven worden, het absolute minimum. Een veertigtal vrijwilligers presteerden 1221 uren, onder meer permanentie 's nachts. En de coördinatie en professionele en administratieve begeleiding van al die bereidwilligheid werd tussen hun ander werk door geleverd door de caw's Stimulans en Piramide en door het straathoekwerk (OCMW).

Het mag allemaal wel wat meer zijn als het initiatief wordt voortgezet. De inititatiefnemers suggereren op hun kousevoeten om het nachtasiel volgende winter een maand langer open te houden. Stad en OCMW worden gevraagd de kosten te dragen. En men hoopt ook wat centen te krijgen bij de provinciale overheid, en bij de liefdadigheid: de Lionsclub en het Fonds Barones Monique van Oldenzeel tot Oldenzeel.

Toog- en parkslapen

Het stadsbestuur van Kortrijk neemt akte van het verzoek maar kijkt nog even de kat uit de boom. Is die aarzeling eigenlijk wel verantwoord? Is het anno 2009 nog verantwoord dat de lokale overheid mensen met pech - ook al hebben zij het soms, maar lang niet altijd, zelf gezocht - veroordeeld tot het kraken van krotten (die 'panden' worden genoemd), tot toog- en parkslapen (Jack!), tot 'overbewoning' (met teveel in onaangepaste woningen) bij vrienden en kennissen?

Waarom kan in Kortrijk niet wat caw Artevelde bijvoorbeeld in Gent het jaar rond doet in een gebouw in de Gasmeterlaan 107: nachtopvang voor daklozen? Ook in Gent heeft men een evaluatie gemaakt van experimenten met nachtasiel: "De nachtopvang in de Gasmeterlaan is bijna permanent volzet en het aantal weigeringen wegens tekort aan capaciteit wijst op de grote behoefte. Dat er enkel tijdens de wintermaanden hoge nood zou zijn aan een nachtopvang wordt door de registratiegegevens volop ontkracht". In Kortrijk is het niet anders.

17:33 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

nogal wiedes Waarom moeten de daklozen lente, zomer en herfst de nacht gedwongen op straat doorbrengen?
Omdat ze anders geen daklozen meer zijn, Marc!

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 29-05-09

barbaren Feit is dat een samenleving dat zich beschaafd zou gedragen geen dakloosheid zou kennen,die dakloosheid is een kenmerk vor barbaarse toestanden en dus het antipode van beschaving!

Gepost door: flor | 02-06-09

Ik wil best geloven dat deze nachtopvang zijn nut bewezen heeft.Alleen begrijp ik niet goed dat er nood is aan nog meer dan 10à15 bedden, als uit de cijfergegevens in je stuk blijkt dat er de afgelopen periode gemiddeld slechts 7à8 bedden per nacht bezet waren.Of zie ik iets over het hoofd?

Gepost door: berrie | 05-06-09

@ Berrie Als ik het goed begrijp zijn er eigenlijk maar 10 bedden. Die 5 extra zijn er voor als er ouders met kinderen (en die zijn er onder de daklozen) en koppels komen.

Het blijkt ook dat er nog veel niet durfden komen. Of dachten toch geen kans te maken. Naarmate het aanbod groeit, zal ook de vraag toenemen.

Gepost door: marc | 05-06-09

Gentpoort Voor wanneer zijn nu die sociale woningen aan de Gentpoort? Koen Byttebier heeft mij een jaar of wat geleden geantwoord dat ze er gingen aan beginnen, maar ik zie nog steeds geen begin. De herinrichting van het kruispunt kan alvast niet langer als excuus worden ingebracht.

Gepost door: Bart Hanson | 07-06-09

De commentaren zijn gesloten.