22-05-09

Stadsbestuur Kortrijk speelt immokantoor voor VOKA

casino3

Als de gemeenteraad niet dwarsligt, haalt VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, haar slag thuis. Stad Kortrijk verlost de patroonsorganisatie van haar verouderd gebouwencomplex, Casino en belendende percelen, in de binnenstad. Met de opbrengst bouwt VOKA een nieuw West-Vlaams hoofdkwartier in het Kennedypark, vlak naast de zetel van Leiedal. VOKA had ermee gedreigd Kortrijk te verlaten indien de stad haar niet depanneerde. Het stadsbestuur weet nog niet goed wat aangevangen met het gros van de Casino en de bijhorende gebouwen en - soms 'woeste' - gronden. Wel gaat het modernste deel van de site, een kantoorgebouw in de Albertstraat 17, naar het autonome stadsparkeerbedrijf Parko. Een gewezen dokterswoning, rijp voor de sloop, wordt doorverkocht. En er is een toezegging van de Eurometropool, het gezamenlijke 'syndicat d'initiative' van Rijsel, Kortrijk en Doornik, om een deel van de gebouwen te huren voor de vestiging van zijn administratieve zetel (maandelijkse huurprijs: 1851 euro). Eigenlijk speelt de stad in dit dossier vastgoedmakelaar voor VOKA. De operatie kost de stad alvast een kleine 1,9 miljoen euro, en Parko bijna 335.000 euro.

Piekezot

Vergadert de Kortrijkse gemeenteraad binnenkort in de concertzaal van de Casino, een pralinedoos van 1844? Dat zou kunnen. Het is een ideetje van Stefaan De Clerck, min of meer gewezen burgemeester en minister van Justitie. Maar eigenlijk weet het stadsbestuur nog bijlange niet wat aan te vangen met het gros van de gebouwen die het zich als een piekezot in handen heeft laten spelen door de West-Vlaamse Kamer van Koophandel. 

In 2008 besliste VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, al zijn over de provincie verspreide kantoren af te stoten. Als het stadsbestuur een beetje meewilde, zou de werking gecentraliseerd worden in Kortrijk. Daartoe zou een nieuw hoofdkwartier worden gebouwd op het Kennedypark, vlak naast de kantoren van de intercommunale Leiedal. Maar VOKA dreigde ermee alles af te blazen - er zijn nog centrumsteden in de kustprovincie! - als Kortrijk de patroonsorganisatie niet verloste van haar aftandse gebouwencomplex in het stadscentrum.

Precies in die periode was het stadsbestuur evenwel een grootscheepse operatie begonnen om zich te ontdoen van het overtollige vastgoed dat de stad historisch had vergaard. Maar geïmpressioneerd door de 'grandeur' van het hoofdgebouw - een gewezen casino in de betekenis van een concertzaal voor de negentiende-eeuwse burgerij (zie over de geschiedenis ervan mijn vorig stuk) - ging Stefaan De Clerck onmiddellijk overstag. Hij achtte het beschermde monument het waard om er de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, zijn geesteskind, kantoor te laten houden. Eerder had De Clerck daarvoor zijn oog laten vallen op het Kasteel 't Hooghe. De juridische zetel van deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) is gevestigd in Rijsel; de secretaressen en telefonisten krijgen een bureau in Kortrijk.

casino1

Beschermd monument

Door de notaris wordt 'het goed' als volgt beschreven. Een hoofdgebouw (Casinoplein 10) van 5 a 60 ca, een huis (Albertstraat 27) op 3 a 70 ca, 'woeste gronden' (te bereiken vanuit de Albertstraat) van twee keer 90 ca, een parking palend aan het hoofdgebouw van 9 a 54 ca, en een kantoorgebouw (Albertstraat 17) op 1 a 10 ca. Eigenaar is VZW Onroerend Goed voor Ondernemend West-Vlaanderen.

Het hoofdgebouw is een voormalig concertgebouw van 1844 (kelder, gelijkvloerse verdieping, verdieping en zolder), dat in 1852 aan weerszijden werd uitgebreid met vleugels in dezelfde stijl. Het complex heeft daarmee een gevel van 35 meter en een diepte van 18 meter. Achteraan is een parking met vier garageboxen in snelbouwsteen. In de Koning Albertstraat 17 staat aansluitend een modern kantoorgebouwtje (1978) met kelder, gelijkvloerse verdieping, drie verdiepingen en een technische dakverdieping (nuttige oppervlakte: 367 m²). En aan de andere kant van de inrit van de parking staat in de Albertstraat nog een 'dokterswoning' van 1947 (gevelbreedte 12,75 m), in bedenkelijke staat.

VOKA-baas Jo Libeer bood de stad zijn Casinocomplex aan tegen de ronde prijs van 2,5 miljoen euro. Dat zou een buitenkansje zijn. Het Aankoopcomité van de federale overheid schat de waarde immers op meer. De stadsadministratie, directie Facility, bekijkt het zaakje echter met nuchtere ogen. Een bouwtechnisch onderzoek wijst uit dat er heel wat kosten zijn te verwachten. Het beschermde monument behoeft dringend voor zowat 94.500 euro herstellingen, het kantoorgebouw in de Albertstraat voor 96.000 euro en de 'dokterswoning' op het domein is zelfs rijp voor de sloop (134.000 euro onmiddellijke kosten - het Aankoopcomité schatte het huis op 0 euro en rekende alleen de waarde van de grond).

casino achterkant

Eurometropool

Het stadsbestuur is intussen koortsachtig op zoek gegaan naar een zinvolle bestemming voor de site. Het staat nu vast dat het kantoorgebouw in de Albertstraat 17 apart wordt aangekocht door het autonome stadsparkeerbedrijf Parko. Parko steekt daar 334.783 euro in, zijnde de schattingsprijs van 450.000 euro min de geraamde dringende herstellingskosten en de huurprijs die VOKA betaalt tot de organisatie kan verhuizen naar het Kennedypark. Parko zal ook de Casinoparking uitbaten (de klok rond!) en de inrichting ervan betalen (15.000 euro).

Voor de 'dokterswoning', Albertstraat 27, betaalt de stad de schattingsprijs, zijnde slechts de prijs van de grond: 286.957 euro (na aftrek van de huur die VOKA betaalt tot de organisatie het pand kan verlaten). Het is de bedoeling van het stadsbestuur om die woning zo vlug mogelijk weer af te stoten, tegen minimaal de geschatte grondwaarde (300.000 euro). Daarbij koestert men de hoop dat het goed commercieel goed gelegen is - wat ik betwijfel aangezien de winkels in het centrum vooral rond het nieuwe winkelcentrum 'K in Kortrijk' zijn te vinden.

Voor het hoofdgebouw, de Casino, heeft het stadsbestuur een principiële toezegging (een brief van 6 mei 2009 - is dat voldoende?) van de Eurometropool om 222,11 m² ervan in huur te nemen voor de inrichting van kantoren. Huurprijs: 100 euro per m² per jaar, of in totaal 1851 euro per maand (8 permanente parkeerplaatsen voor het personeel en 6 parkeerplaatsen voor bezoekers inbegrepen). Als de Eurometropool de concertzaal - binnenkort gemeenteraadszaal? - wil gebruiken, kost dat 400 euro per keer. En de grensoverschrijdende netwerkers krijgen ook een andere vergaderzaal op de begane grond ter beschikking tegen 6442 euro per jaar of tegen een vergoeding per gebruik. De stad moet nog zorgen voor een lift en een tweetalig uitgangbord.

Rest nog zowat 1000 m² nuttige ruimte in het hoofdgebouw waarvoor het stadsbestuur een bestemming moet zien te vinden...

Makelaar?

De hele transactie moet nog door de gemeenteraad worden bekrachtigd (wellicht gemeenteraad van 15 juni). Het stadsbestuur zal pogen aan te tonen dat de beslissing in het belang van de stad is. Vier argumenten worden daartoe aangesleept. Vooreerst wijst het stadsbestuur op de 'interessante prijs' voor een 'waardevolle site' met 'heel wat mogelijkheden'. Of die prijs zo interessant is zal pas blijken uit het nut of de doorverkoopprijs die de stad eruit kan halen. En wat die interessante mogelijkheden betreft, stel ik vast dat het stadsbestuur nog niet weet wat ermee aan te vangen. Het gaat in elk geval om een aankoop zonder dat daar onmiddellijk een behoefte aan is.

Ten tweede betoogt het stadsbestuur dat zonder die aankoop Kortrijk het risico liep dat VOKA ging vertrekken uit de stad. Kon dat dreigement niet op een andere manier worden ontzenuwd? Kon de Gilde (ACW-ACV-CM) hetzelfde spel niet gespeeld hebben toen het enkele jaren geleden een nieuw hoofdkwartier bouwde op het Kennedypark? Dat zou de organisatie verlost hebben van haar probleemvestiging in de Wijngaardstraat.

Ten derde zou de aankoop van de Casino meebrengen dat de Eurometropool enkele kantoren opent in de stad. De Eurometropool ging dat hoedanook hebben gedaan; er was zelfs al een locatie: Kasteel 't Hooghe, waarvoor de eigenaar, de Provincie, nu zelf weer op zoek moet gaan naar een zinvolle bestemming. Die kantoren resulteren volgens het stadsbestuur in een 'aantrekkelijke huurprijs'. Toch niet overdrijven: 1851 euro per maand is voor de stad (126 miljoen euro inkomsten in 2008) echt geen zaak van leven of dood.

Alleen het vierde argument snijdt enigszins hout: Parko krijgt daar tegen een interessante prijs een goed gelegen kantoorgebouw ter beschikking en het kan er de parking uitbaten. Inderdaad. Maar had Parko, die nu ook als afzonderlijk koper optreedt, zich niet op eigen houtje dat deel van de Casinosite kunnen aanschaffen?

Albertstraat 17

Ten gronde blijf ik mij afvragen of het wel een opdracht is van de stad - zelfs het meer gespecialiseerde autonome Stadsontwikkelingsbedrijf SOK is niet ingeschakeld - om zich te wagen aan immobiliënverrichtingen voor een particuliere organisatie. Mag de stad dat risico nemen met gemeenschapsmiddelen? En is een stadsbestuur daartoe wel de aangewezen makelaar?

16:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Geduld Voor dit soort berichten heb ik nauwelijks geduld. Haast u Marc, zodat onze regionale collega's van de papieren perse nog vandaag aan copy past kunnen doen.

Gepost door: Frans Lavaert | 22-05-09

papieren perse ach, Frans toch! De nieuwswaarde van dit feit is voor de schrijvelaars van de papieren pers zo goed als nihil. Er zijn geen gewonden gevallen, er is geen zak afgerukt en het zou bovendien de relaties tussen de 'journalisten' en het stadsbestuur kunnen vertroebelen.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 23-05-09

Jamaar, zo gaan we niet vooruit Nee, zo gaan we niet voorwaarts.
Ge moet altijd positief zijn en OOK denken. Dat je dit per ongeluk nog niet weet ilk ik je voor een keer vergeven.

Gepost door: frans.lavaert@skynet.be | 23-05-09

Moyson De Gilde heeft De Clerck laten stikken in de Wijngaardstraat. Maar toen Bond Moyson zijn rode burcht in de Groeningestraat verkocht om een pyramide te bouwen op het Kennedypark, vond de Bond een gretige koper in het advocatenkantoor waar toen nog de plak werd gezwaaid door ... Stef De Clerck. Een hang naar bouwkundig erfgoed heeft ie wel, wat hem tot eer strekt.

Gepost door: Polo | 23-05-09

eer een hang naar bouwkundig erfgoed heeft ie wel, wat hem tot eer strekt?? Ja, maar met geld van de gemeenschap is dat gemakkelijk ...

Gepost door: marc | 23-05-09

Altijd iets loos... Casinogebouw en Voka, Oude Dekenij en VTM, KIK en Foruminvest, Persijnstraat 12 en Habbekrats/Vlerick...Stefaan De Clerck, de onvermijdelijke spin in het web van stedelijke vastgoedoperaties. Altijd iets loos, altijd gekuip, altijd stront aan de knikker. De gazetten zwijgen.

Gepost door: walter maes | 24-05-09

De commentaren zijn gesloten.