25-04-09

Crisis voor de bevolking maar stad Kortrijk zwemt in het geld

dyn003_original_583_378_pjpeg_2512623_6fd8b71fd6e77b09fd46fe74fa10aa32

Mannetje Nooitgenoeg op de achtergevel van het historische stadhuis

Stad Kortrijk boekte over 2008 een reëel overschot van bijna 16 miljoen euro. Dat is 12,5% van de jaarinkomsten (126 miljoen euro), of bijna evenveel als een heel jaar aanvullende personenbelasting! Dat recordoverschot kon nog veel meer geweest zijn, als de federale regering wat minder lui was geweest met het innen van die personenbelasting. Eens te meer is het bewijs geleverd dat de stadsbelastingen in Kortrijk overdreven zijn. De stad heeft zoveel niet nodig. De reservefondsen - de stedelijke spaarpot op kosten van de belastingbetaler - blijven aanzwellen, tot meer dan 27 miljoen euro. In 2009 wordt de 30 miljoen euro zeker overschreden. Dat geparkeerde geld levert de stad spectaculair stijgende intresten op, tot een record van 2 miljoen euro in 2008. In schril contrast met die uitpuilende geldmiddelen is de investeringsijver van de stad. De geplande investeringen in 2008 zijn voor slechts 59% uitgevoerd.

Als gemeenteraadslid kreeg ik de stadsrekeningen 2008 in de bus. Eindelijk wordt bekendgemaakt hoe het Kortrijkse stadsbestuur verleden jaar met de stadsfinanciën is omgesprongen. Ik geef u in primeur de cijfers.

Compleet ernaast

"Uw begroting voor 2008 is veel te pessimistisch" zei ik in de gemeenteraad van december 2007 waarop wij de begroting bespraken. Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, voorspelde 104 miljoen euro inkomsten en 107 miljoen euro uitgaven, zijnde een tekort van 3 miljoen euro dat uit de reserves zou worden gehaald. Nu blijkt dat zij er - zoals ik voorspeld had - compleet naast zaten. Vorig jaar heeft de stad niet minder dan 126,6 miljoen euro inkomsten binnen gesleept. Daartegenover staan 119,7 miljoen uitgaven. Op zichzelf is dat al een begrotingsresultaat van 6,9 miljoen euro.

Maar het reële overschot is veel groter. Bij de uitgaven zit een netto overboeking van 8,8 miljoen euro naar de reservefondsen. Als je het echte overschot wil weten, moet je die overschrijving naar de spaarboekjes meetellen. Dan komen we aan het fenomenale bedrag van 15,7 miljoen euro (6,6 plus 8,8 miljoen euro). Dat echte positief saldo bedraagt dus niet minder dan 12,5% van de inkomsten. Dat is bijna evenveel als de jaaropbrengst van de aanvullende personenbelasting (17,1 miljoen euro)! Beeld je eens in wat dat betekent: zelfs al was de aanvullende personenbelasting van de stad in 2008 voor een jaartje helemaal afgeschaft, dan nog zouden de stadsfinancies nauwelijks in het rood zijn gedoken.

Lamlendige regering

Nu valt er over die aanvullende personenbelasting wel een en ander te zeggen. Zoals iedere Kortrijkzaan die zijn belastingsformulier goed bestudeert, weet, gaat het om een extra heffing van 7,9% op de personenbelasting die je aan de Staat moet betalen. Dat geld komt dus maar binnen in de mate dat de federale belastingsdiensten hun staatsbelasting innen. Ook hier blijkt hoe de federale regering (eerst onder Leterme en dan onder Van Rompuy) er toch maar niet in slaagt ernstig te regeren. Bij het innen van de personenbelasting heeft de lamlendige regering een ernstige vertraging opgelopen. Dat heeft voor Kortrijk tot gevolg dat in plaats van de ingeschreven 19 miljoen euro slechts 17 miljoen euro binnenkwam. In 2007 beurde Kortrijk nog 21 miljoen euro uit de aanvullende personenbelasting.

We zijn die twee, drie, vier of meer miljoen euro niet kwijt. Die zullen dit jaar worden geïnd. Maar als ze tijdig waren binnengekomen, dan was het reële overschot nog zoveel meer geweest.

Record oppotten

Wat doet het stadsbestuur met die financiële weelde? Oppotten. Jaar na jaar stijgen de reservefondsen en eind 2008 stak er niet minder dan 27 miljoen euro in. Het stadsbestuur is daarbij zo slim geweest het fikse bedrag van bijna 7 miljoen euro door te schuiven naar de begroting 2009; dat is dus ook reserve maar dat zal maar blijken op het einde van het jaar. In elk geval mag je verwachten dat de spaarpot van de stad dit jaar de 30 miljoen euro zal overschrijden.

Dat geld wordt, dank zij de deskundigheid van stadsontvanger Johan Vanhoutte uitstekend belegd en het levert dus elk jaar meer intresten op. De stijging van de intrestinkomsten is ophefmakend. In 2003 boekte de stad een opbrengst van 0,18 miljoen euro op zijn beleggingen, in 2004: 0,33 miljoen euro, in 2005: 0,5 miljoen euro, in 2006: 1 miljoen euro, in 2007: 1,5 miljoen euro, en vorig jaar: 2 miljoen euro, een absoluut record!

Nimmer slechtere investeringen

In schrille tegenstelling met die ongelooflijke cijfers van de stadsfinancies zijn de cijfers van de stadsinvesteringen. Kortrijk is al een paar jaar het toneel van grootse bouwwerken. Maar die zijn veelal voor rekening van andere instanties (Foruminvest, NV Waterwegen en Zeekanaal, het Vlaamse Gewest enzovoort); Kortrijk zelf zit op zijn centen zoals een klokhen op haar eieren.

Van de 43,27 miljoen die op de begroting was ingeschreven voor stadsinvesteringen, is slechts 25,78 miljoen euro vastgelegd. Dat is een realisatiegraad van amper 59,59%. Ook dat is een record, maar dan een in omgekeerde zin: nimmer in de voorbije twintig jaar was het slechter.

Stad Kortrijk verergert de crisis

Bij de bespreking van de begroting voor 2009 stelde ik vast dat het stadsbestuur een financieel beleid voerde dat de crisis verergerde in plaats van de crisis te bestrijden. Als we kijken hoe het stadsbestuur het ervan af heeft gebracht in 2008, dan is mijn vaststelling dubbel en dik bewezen. 1. De bevolking wordt gebrandschat. De financiële reserves zijn veel te hoog: veel van dat geld had het stadsbestuur beter bij de Kortrijkse gezinnen gelaten - in deze crisistijd kunnen de gezinnen dat geld goed gebruiken. 2. Het stadsbestuur gebruikt niet al zijn mogelijkheden om de lokale economie en tewerkstelling te ondersteunen met zinvolle investeringen.

00:33 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Olympisch record Dus toch geld voor een olympisch zwembad?
Marc, dan is dat goed nieuws voor jou.

Gepost door: Frans Lavaert | 25-04-09

En nog steeds treedt het stadsbestuur een principieel recht met de voeten, nl. dat [i]openbare[/i] bibliotheken geheel [u]gratis[/u] hun dienstverlening moeten verschaffen, en dit voor de geestelijke ontplooiing van de [u]volledige[/u] bevolking. Zelfs in de V.S., waar openbare bibliotheken op filantropische giften en vrijwilligerswerk draaien, is de Kortrijkse situatie ondenkbaar: jaarlijks 10€ lidgeld betalen, om nog te zwijgen van de leengelden voor audio-visuele materialen (die in Gent bijvoorbeeld al zijn afgeschaft). Er zijn m.i. drie conclusies mogelijk: 1° ofwel baadt de meerderheid zo in haar weelde (of is zij geplaagd door smetvrees?) dat zij haar leeswoede beperkt tot splinternieuwe boeken; 2° zij heeft geen benul van wat een 'openbare' bibliotheek impliceert; 3° haar culturele peil is evenredig met het peil van de subsidies aan culturele organisaties...

Gepost door: Bruno | 07-05-09

De commentaren zijn gesloten.