24-02-09

Korpschef weigert censuur op personeelsblad Politiezone VLAS

FI16

In het personeelsblad van de Politiezone VLAS verscheen een lekker stukje van een politieman met literair talent. Daarin vertelt hij hoe hij - in het echt of in zijn gedachtenwereld, wie zal het zeggen? - op een menselijke manier optreedt tegen graffitispuiters die hij op heterdaad betrapt. Het Vlaams Belang ziet daarin een aanleiding om de schrijver en het hele korps aan te klagen bij het Comité P, omdat men zogezegd niet streng genoeg optreedt. In de politieraad van 23 februari leidde dat tot een kort maar fel debat, waar ik ook aan deelnam. De discussie werd afgesloten door een bewogen toespraak van de korpschef.

"Ik kan hier niet om lachen, met die actie van het VB" begon de oppercommissaris. Hij verklaarde uitdrukkelijk te weigeren een censuur te installeren in zijn korps; ook politiemensen hebben recht op vrije meningsuiting. En juridisch trekt de aantijging bij het Comité P helemaal op niets. Politiemensen hebben volgens artikel 29 van het wetboek van strafvordering de verantwoordelijkheid om onder de door hen vastgestelde overtredingen (kleine feiten) een schifting te maken. De ene overtreding is het waard strafrechtelijk vervolgd te worden; de andere kan soms efficiënter aangepakt worden met een kordate maar vaderlijke berisping.

De Vestinghe

'De Vestinghe' heet het korpsblad van de Politiezone VLAS. Niet dat de lokale politie van Kortrijk, Kuurne en Lendelede zich wil verschansen, maar genoemd naar de straatnaam van het hoofdcommissariaat (Oude Vestingstraat). Het driemaandelijks magazine is aan zijn 14e jaargang toe. Het heeft een inhoud waarin ernst en luim hand in hand gaan, met die ene constante: alle artikels komen van politie-auteurs. Van de korpschef tot het CALog-personeel kunnen er hun pennevruchten in kwijt.

Een veelschrijver is Johan Derde, van de hondenbrigade. Zijn ervaringen in het politiewerk en die van zijn korpsgenoten verwerkt hij in vlot leesbare cursiefjes (letterlijk schuin gedrukt). Een flik met literaire talenten dus. Er zijn er nog, zoals Dirk Biesbrouck, die vorig jaar zijn debuutroman 'Late vlinders' publiceerde.

Oud-redactielid Frans Seynhaeve, gepensioneerd hoofdinspecteur schreef eerder een werk over de in Kortrijk nog niet vergeten moord op Magda Debruyne (1961 - haar lijkje werd teruggevonden op een braakgrond waar nu de LIDL is in de Minister Tacklaan). Anderen gaan dan weer meer de journalistieke toer op of plegen artikels met professionele informatie. Zoals hoofdinspecteur Pol Verhaeghe die in april 2006 een reportage maakte over de politiedienst Jeugd en Gezin onder de pakkende titel "Min wuf è weg".

Verlegenheid

In het nieuwjaarsnummer van De Vestinghe schreef Johan Derde eens te meer een boeiend stukje. Het gaat om een politieman op patrouille met zijn hond in het centrum van Kortrijk. Hij betrapt een paar snaken terwijl ze de slogan "Geen mens is illegaal" aan het spuiten zijn. Nadat hij ze bij de kraag heeft gegrepen, laat hij ze gaan, maar niet zonder de spuitbus te hebben afgepakt. Uit het stukje blijkt dat de politieman toch wel enige sympathie heeft voor het naïeve idealisme van de jongen en het meisje in kwestie. "Mijn moeder zou dit schitterend gevonden hebben".

Dat cursiefje ontlokte aan Maarten Seynaeve, politieraadslid van Vlaams Belang, scherpe kritiek. Hij ventileerde zijn ergernis in de pers en kondigde zelfs aan klacht in te dienen bij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (het Comité P). Ook eiste hij een sanctie tegen de auteur door zijn korpsoversten. Meer zelfs, hij stelde de korpschef verantwoordelijk voor het laten verschijnen van "ontoelaatbare teksten" in het korpsblad. Dat alles is volgens Seynaeve een zware deontologische misstap "die het ganse politiekorps in totale verlegenheid brengt". Diezelfde kritiek liet het VB-lid horen in het vragenkwartiertje van de jongste politieraad.

Robocops

Die actie van Seynaeve bracht mij op het kookpunt. Als politieraadslid, sp.a, wou ik in elk geval vermijden dat de buitenwereld zou denken dat de hele politieraad achter de kritiek van het VB-lid stond. Nog afgezien van de inhoud vond ik de aantijgingen buiten alle proporties. Wie trekt er nu voor een stukje fictie naar het Comité P om de hele werking van een lokaal politiekorps aan te klagen?

Maar zelfs al gaat het lekker lezend verhaaltje van Derde over een echt gebeurd optreden, dan nog heeft de VB-klager volledig ongelijk. De stelling van het VB is blijkbaar dat de politie voor elk vastgesteld feitje met een proces-verbaal naar de procureur des Konings moet stappen voor vervolging. Het VB wil de politiemensen verbieden hun verstand te gebruiken om te schiften wat de moeite waard is om naar de procureur te stappen en wat niet. Het VB wil robocops, geen verantwoordelijke mensen in het korps.

Een dergelijke mentaliteit van 'law and order' zou ik een heel kwalijke zaak vinden in de Politiezone VLAS. Als de politie fenomenen van overlast of zelfs kleine criminaliteit kan stilleggen met een menselijk, efficiënt optreden, dan is dat beter dan blinde repressie. Als de manschappen gereduceerd worden tot robocops, zullen zij hun tijd verliezen - en het gerechtelijke apparaat verstikken - met kleinigheden en zullen de grote criminaliteit of andere bedreigingen voor de veiligheid (in het verkeer bijvoorbeeld) ongemoeid worden gelaten.

In de story van Derde treedt de man van de hondenbrigade heel efficiënt op. Hij houdt het koppeltje sloganspuiters staande; hij geeft ze een berisping; en hij neemt de spuitbus af. De daders komen er met de schrik van af, maar precies die ervaring zal hen er wel van weerhouden het nog eens te proberen. Aan dat optreden van de flik is helemaal niets aan te merken.

Er is ook een kwalijke politieke kant aan de affaire, betoogde ik voorts. De actie van het VB is duidelijk een poging om een klimaat van censuur en zelfcensuur te scheppen in het korps. Het is een aanslag op de democratische grondrechten van de korpsleden. Dat is gevaarlijk. De politie is de sterke arm van de wet en wij hebben er alle belang bij dat die sterke arm zich houdt aan de democratische vrijheden. Anders komt de politiestaat om de hoek kijken. De beste garantie voor een democratisch gezinde, menselijk en efficiënt werkende politie is het respect voor diezelfde principes in de interne werking van het korps.

Ten slotte verklaarde ik dat juist Seynaeve met zijn onterechte kritiek het imago van de Kortrijkse politie had geschaad.

Vrijheid van meningsuiting

Dan kreeg korpschef Stefaan Eeckhout het woord. De hele politieraad hield zijn adem in bij de ferme stellingname van het hoofd van het korps van de Politiezone VLAS. "Hier kan ik echt niet om lachen!" begon hij: "Ook de politiemensen hebben recht op vrije meningsuiting. De censuur is al afgeschaft sinds de goedkeuring van de Belgische grondwet in 1831. Een partij die recentelijk voor zichzelf campagne voerde met het thema vrijheid van meningsuiting zou beter moeten weten".

De korpschef zei onomwonden geen enkele voorafgaande controle te willen voeren op wat zijn personeel in het korpsblad publiceert. Overigens noemde hij de cursiefjes van Johan Derde 'poëtische mijmeringen'.

Criminoloog

Pijnlijk voor Seynaeve werd het toen Stefaan Eeckhout zich op het juridische aspect van de affaire richtte. Het VB-lid is immers criminoloog en wordt verondersteld het strafrecht en de strafvervolging te kennen. Als het VB-lid beweert dat de politie verplicht is feiten van graffiti te verbaliseren en voor vervolging naar de procureur te sturen, dan vergist hij zich. Artikel 29 van het wetboek van strafvordering legt die verplichting alleen op voor de grotere criminaliteit (misdaden en correctionele feiten), niet voor 'overtredingen' (kleinere feiten).

Graffiti vallen onder de overtredingen. Dat betekent dat de politieman of -vrouw die ermee geconfronteerd wordt, zelf mag oordelen of de zaak de moeite waard is om formeel te vervolgen. Het behoort tot hun verantwoordelijkheid na te gaan of dat er geen efficiëntere manier van optreden is dan eenvoudige repressie. "Zelfs al gaat het in het bewuste verhaal om waargebeurde feiten, dan nog valt de politieman in kwestie helemaal niets aan te wrijven" besloot de korpschef.  

22:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

Commentaren

Vrijheid Dat VB, dat is toch de partij die het steeds over vrije menigsuiting heeft zeker? Blijkbaar zijn enkel die meningen vrij, die in hun kraam passen.

Gepost door: Vrijdenker | 26-02-09

Dat is niet enkel het probleem van VB, beste Vrijdenker. In dat bedje zijn wel meerdere partijen ziek.

Gepost door: Adelbert, kunstenaar | 26-02-09

de gedachten zijn vrij Geen partij evenaart het Gesticht Dedecker.

Gepost door: walter maes | 27-02-09

kleine correctie In zijn tekst heeft Marc een klein foutje gemaakt, (overgenomen uit het werk van Frans Seynhaeve?) dat echter in genen dele de strekking van zijn uiteenzetting aantast. Toch wil ik, voor de geïnteresseerden) dat verbeteren.

Het lijkje van Magda Debruyne werd indertijd inderdaad teruggevonden op een braakgrond aan de Minister Tacklaan, maar niet daar waar nu de LIDL staat (hoek Sint-Sebastiaanslaan) maar wel waar nu de Thuiszorgwinkel staat (hoek Bloemistenstraat).

Gepost door: Luc Debels | 27-02-09

11 jaar Tja, Luc, ik was toen 11...

Gepost door: marc | 27-02-09

Law and order Politie is vaak overijverig. Hierbij slechts 1 staaltje van wat een Kortrijkzaan kan overkomen.
Ik stond een keer met een kennis te babbelen op 2 meter van de stoep op de hoek van café "Fallstaff". Politiecombi komt erbij. Een heel gedoe. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Proces-verbaal gemaakt. Wegens overtreding: hinder van het verkeer. (Er was geen kat op straat, geen wagen die daar voorbijkwam. (Het was zowat middernacht.) De combi zelf bleef al die tijd (20 minuten heeft dat spel geduurd) geparkeerd midden op de straat en zonder zwaailichten.
Wij hebben een brief moeten schrijven naar de Procureur om de zaak te laten seponeren...
Nog een staaltje?
Ik ben een keer door zo'n vent van de hondenbrigade zomaar op klaarlichte dag (op weg naar mijn werk) heel bruusk en onbeleefd om mijn identiteit gevraagd en moest eventjes mijn zakken omkeren. Op mijn vraag waarom dit allemaal moest : geen antwoord.
En zo heb ik nog wat bloedstollende verhalen...

Gepost door: Frans Lavaert | 27-02-09

Heeft het VB en comité P niks beters te doen...????

Gepost door: Martine | 28-02-09

trouwens die gastjes hebben gelijk. Geen mens is illegaal!

Gepost door: Martine | 28-02-09

De literaire Derde Hoe zou de reactie van de vaderlijk begrijpende politieagent geweest zijn oog in oog met de slogan "eigen volk eerst" ? En van Seynaeve ?

Gepost door: walter maes | 02-03-09

Mij gaat het vooral over de wenselijkheid van dergelijke politiek geïnspireerde opiniestukken in een politieblad.
Stel u trouwens in de plaats van de vele slachtoffers wiens gevel eerder al werd beklad...
En wil U dan toch de juridisch-technische kant op, dan laat ik u in de kantlijn weten dat van een inbeslagname (spuitbus) sowieso een Proces Verbaal dient te worden opgemaakt.

Gepost door: Maarten Seynaeve | 04-03-09

brilletje Is het cursiefje van literaire Derde politiek geïnspireerd of ziet raadsheer Seynaeve alles door zijn politiek brilletje?

Gepost door: Polo | 04-03-09

Moord op De Bruyne Magda in Kortrijk Vooraleer reacties te geven op een artikel moet je weten dat mijn zus niet gevonden werd in de M.Tacklaan op de plaats waar nu de "lidl" gevestigd is, maar wel waar nu de "thuiszorgwinkel" gevestigd is.

Gepost door: De Bruyne Magda | 06-06-10

Bedankt voor de correctie Mevrouw De Bruyne, bedankt voor de correctie. Ik apprecieer alle reacties van lezers. Ik heb mij meer dan een jaar geleden verlaten op de herinnering die de droevige gebeurtenis op mij als jonge snaak had achtergelaten. Luk Debels had mij al eerder op die fout in mijn stuk gewezen (zie zijn reactie). Ik heb mijn artikel toen niet aangepast omdat ik zijn reactie niet zonder voorwerp wou maken. En met zijn reactie meende ik dat het feit was rechtgezet.

Mijn excuses als die foutieve plaatsbepaling u op een of andere wijze zou hebben geraakt.

Gepost door: marc | 06-06-10

ik ben erg geinteresseerd in deze zaak al was ik toen nog niet geboren.mijn vader ,die toen in de drukkerij" beyaert-sioen" werkte in de vande peereboomlaan heeft er mij heel veel over verteld en ik ben altijd interesse blijven houden in deze zaak.onlangs ben ik verhuisd en ben jammer genoeg het doodsprentje verloren van magda.zou iemand mij kunnen helpen om aan het prentje te raken of eventueel een kopie?mijn vader zaliger was op de begrafenis aanwezig en heeft dit prentje altijd gekoesterd, hij was zelf vader van 8 kinderen .alvast bedankt.

Gepost door: philippe degryse | 13-02-11

Ik zal eens kijken of ik nog een doodsprentje kan verkrijgen. De mama van Magda is intussen ook overleden, nog niet lang geleden.

Gepost door: vandenberghe laura | 09-03-12

Als iemand nog doodsprentjes heeft, is het ikzelf.

Gepost door: Georges De Bruyne | 13-01-13

Natuurlijk heeft alleen hij nog doodsprentjes, alles draait tenslotte altijd rond dezelfde persoon.

Gepost door: vandenberghe laura | 13-01-13

het zou me een groot plezier doen indien ik een doodsprentje mocht ontvangen, eender van wie.

Gepost door: philippe degryse | 15-01-13

De commentaren zijn gesloten.